úvodní fotka politika (1)
Participativní rozpočet města Lovosice

Máte zájem se podílet na zlepšení našeho města?

 

Chybí vám něco specifického ve vašem okolí nebo přímo ve vaší ulici a máte nápad, jak na to? Podělte se! 

 

Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Jestliže tedy víte o místech, která by si zasloužila pozitivní změnu, či o kulturních akcích, které by byly atraktivní pro obyvatele města a máte chuť se zapojit do rozhodování o 2 milionech korun, jste tady správně.

 

Ing. Vojtěch Krejčí, starosta města Lovosice

Harmonogram
 • 1. Podávání návrhů

  Od 1. 4. do 30. 6. 2024

 • 2. Posuzování návrhů

  Od 1. 7. do 31. 10. 2024

 • 3. Hlasování veřejnosti

  Od 1. 11. do 30. 11. 2024

 • 4. Realizace projektů

  Od ledna 2025

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy MUNIPOLIS nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlaste do platformy MUNIPOLIS.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

 1. Participativní rozpočet města Lovosice (dále jen město) je proces, v rámci kterého je obyvatelům umožněno rozhodovat o části rozpočtu města. 
 2. Obyvatelé města podávají Návrhy projektů dle pravidel uvedených v těchto zásadách, které následně prochází procesem hodnocení ze strany města z pohledu jejich realizovatelnosti. 
 3. O realizovatelných návrzích projektů se bude hlasovat a vítězné návrhy budou následně městem realizovány.
 4. Na Participativní rozpočet bude v rozpočtu města vyhrazena částka 2.000.000,- Kč vč. DPH. Minimální částka na realizaci Projektu je 50.000,- Kč vč. DPH. Maximální částka na realizaci Projektu je 1.000.000,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo města může vyhrazenou částku v rozpočtu v případě potřeby navýšit. 
 5. Návrh musí být realizovatelný během 12 měsíců od rozhodnutí Zastupitelstva města o vítězných návrzích, bude-li jeho realizace vyžadovat povolení stavebního úřadu, pak do 24 měsíců.

 1. Realizace návrhu musí být v kompetenci města. Projektem je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území a majetku města. Návrh musí být realizován na pozemcích města.
 2. Předmětem návrhu nesmí být úprava, oprava nebo investice směřující do bytového fondu nebo do pozemních komunikací ve vlastnictví města.
 3. Návrh nesmí být příjmem pro autora.
 4. Návrh nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem města.
 5. Návrh musí mít přínos pro město i jeho občany a musí být k němu zajištěn přístup všem občanům bezplatně po většinu dne.
 6. Návrh může podat každý, kdo má trvalé bydliště v Lovosicích. Není žádné věkové omezení.
 7. Návrh můžete podat elektronicky nebo osobně na Informačním centru

Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Lovosice, meulovo@meulovo.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu