Přehled finalistů

(Všechny vizualizace a náhledy jsou pouze informativního charakteru. Konečná podoba vítězných projektů se může lišit.)

VENKOVNÍ HRA S POKLADEM – Jana Zemanová

Cílem je vytvořit zábavnou venkovní hru s pokladem, určenou zejména pro mladší děti, která by je motivovala k aktivnímu trávení volného času a poznání zajímavých míst ve městě. Předpokládá se umístění stanovišť na zajímavých místech, využití QR kódů, v cíli truhla s pokladem.

ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V PODLESÍ – Tomáš Adámek

Předmětem návrhu je revitalizace a rozšíření stávajícího dětského hřiště v místní části Podlesí v blízkosti fotbalového hřiště. Nové dětské hřiště by zahrnovalo prvky nejen pro nejmenší děti, ale počítá i s workoutovými prvky pro starší děti. Revitalizace hřiště by tak vhodně doplnila rekreačně-sportovní areál.

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ NA LETNÍM STADIONU – TJ Valašské Meziříčí

Návrh předpokládá vybudování workoutového hřiště v areálu letního stadionu, který je největším sportovištěm na území města a vhodně by se tak rozšířily možnosti jeho využití. Workoutové hřiště budou tvořit kvalitními a promyšleně rozmístěné sestavy a poskytne dostatečný prostor až 16 cvičencům v jeden okamžik.

NEJEN TANEČNÍ PARKET – Iva Krupíková

Předmětem návrhu je výstavba venkovního nezastřešeného tanečního parketu s plochou 50 m2, který bude vhodně doplněn prostorem pro odpočinek a posezení. Předpokládanou lokalitou je městský pozemek na ulici Vrbenská.

ZÁCHRANNÉ KRUHY U JEZŮ – Lucie Kostková

Předmětem návrhu je vybudování stojanů se záchrannými kruhy a házecím lanem. Tyto stojany budou umístěny na vytipovaných jezech řeky Bečvy. Dojde tak ke zvýšení bezpečnosti a snížení rizika úmrtí v případě pádu osoby do vody v místě jezu, kde se vytváří tzv. vodní válec.

KULTIVACE PROSTORU TOČNY AUTOBUSU BYNINA – Taťána Míčková

Návrh soustředí svou pozornost na nevyužité a neupravené místo se zelení v prostoru točny MHD v Bynině, které by mohlo po realizaci sloužit jako menší relaxační zóna. Předpokládá se kultivace zeleně, umístění laviček, stolků a herních prvků.

PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ U DOMEČKU – David Hladil

Cílem projektu je vybudování parkourového hřiště v areálu SVČ Domeček. Moderní a profesionálně navržené hřiště přispěje k rozšíření potenciálu a využitelnosti prostoru Domečku a současně nabídne mladým sportovcům atraktivní možnost trávení volného času.

VRTULÍ KULIČKODRÁHY – Ivo Skoček 

Návrh zaměřuje svou pozornost na venkovní okolí areálu bývalé krásenské radnice, která aktuálně poskytuje zázemí dětmi oblíbené Vrtuli. Počítá s vybudováním šesti originálních venkovních herních prvků (kuličkodrah), které nabídnou zábavu nejen pro malé, ale i pro velké obyvatele našeho města.

ROZŠÍŘENÍ DISCGOLFPARKU KASÁRNA- David Kolařík

Realizací tohoto návrhu dojde k rozšíření oblíbeného discgolfového hřiště v areálu bývalých kasáren z 12 na 18 jamek, současně bude modernizována grafika a dojde k celkovému zatraktivnění tohoto sportu.

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ U DOMEČKU- David Hladil

Projekt předpokládá vybudování víceúčelového workoutového hřiště v areálu SVČ Domeček. Vznik moderního a profesionálně navrženého hřiště přispěje k rozšíření potenciálu a využitelnosti prostoru Domečku.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PRO NEJMENŠÍ – Lenka Bírešová

Předmětem návrhu je vybudování mobilního dopravního hřiště v areálu SVČ Domeček. Hřiště bude koncipováno zejména pro děti předškolního věku, které ho budou moci využívat na odrážedlech a trojkolkách.

KVĚTINOVÝ ZÁHON KOLEM KŘÍŽE U SOKOLOVNY – Jiří Hradil

Předmětem návrhu je vybudování okrasného květinového záhonu kolem kamenného kříže u sokolovny.

REVITALIZACE HŘIŠTĚ NA ULICI PROSTŘEDNÍ – Zuzana Štěpančíková

Projekt je zaměřen na revitalizaci dětského hřiště na ulici Prostřední, které se nachází v zástavbě rodinných domů v blízkosti MŠ Štěpánov. Návrh předpokládá nejen obměnu herních prvků, ale také opravu samotného povrchu.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ LOKALITY OBORA – Vítězslav Venglář

Návrh svou pozornost obrací na lokalitu Obora, která je oblíbeným cílem procházek. Počítá s rozšířením stávajícího chodníku a vybudováním nových tras pro pěší, které přispějí ke zpřístupnění a zatraktivnění zalesněného prostoru, jenž slouží jako relaxační a vycházková zóna.

VENKOVNÍ UMĚLÁ LEZECKÁ STĚNA – Ondřej Bartoněk

Záměr předpokládá vybudování venkovní lezecké stěny, která bude přístupná široké veřejnosti. Stěnu by mohli využívat nejen zájemci o tento sport, ale předpokládá se zapojení také lezeckých kroužků. Realizace záměru by rozšířila možnosti sportovního lezení v regionu.

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz