Souhlas navrhovatele se zpracováním osobních údajů

podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Informace o osobních údajích a přístupu k osobním údajům dle čl. 13 a 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

  1. Správcem osobních údajů je město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice.
  2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Lenka Houšková, MPA, LL.M., kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je uveden na webových stránkách města Prachatice, www.prachatice.eu.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je realizace participativního rozpočtu města Prachatice. Město Prachatice bude při procesu participativního rozpočtu zpracovávat osobní údaje v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. pro splnění účelu prováděného ve veřejném zájmu.
  4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o svých právech naleznete na: https://www.prachatice.eu/informace-k-ochrane-osobnich-udaju/d-26578/p1=29456