particip-mobil_slavicin

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí?

Druhý ročník participativního rozpočtu „Zlepšujeme Slavičín“ je tady pro vás. Z rozpočtu města Slavičín bylo pro rok 2022 vyčleněno 300000 Kč určených na projekty občanů.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář včetně příloh a můžete zrealizovat projekt od 5 000 Kč až do výše 60 000 Kč.

O tom, které projekty budou realizovány rozhodne odborná komise, v případě více zajímavých nápadů proběhne hlasování veřejnosti prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2022
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 3. 2022 – 17. 4. 2022

 • 2. Formální a věcné posuzování projektů

  18. 4. 2022 – 1. 5. 2022

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  2. 5. 2022 – 22. 5. 2022

 • 4. Vyhlášení výsledků

  na začátku června

 • 5. Realizace vítězných projektů

  od 11. 5. 2022 – dle smlouvy o realizaci projektu

ZÁSADY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MĚSTA SLAVIČÍN PRO ROK 2022

KDO může podat návrh?

 • Předkladatelem návrhu může být fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba (např. spolek) se sídlem ve Slavičíně, Hrádku na Vlárské dráze, Nevšové či Divnicích.

 

Další podmínky:

 • Předkladatel může navrhnout pouze jeden projekt.
 • Rozpočet musí být reálný (tj. ceny obvyklé dle realizovaného záměru).
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.
 • S projektem musí seznámit alespoň 5 osob ve svém okolí, které mu svým podpisem vyjádří souhlas s realizací projektu – viz příloha. 

 

CO může být obsahem návrhu?

 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru, musí být veřejně prospěšný a přispět tak ke zkvalitnění života ve městě (např. mobiliář – pro sportovní, volnočasové a kulturní využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí, úprava a výsadba květin a zeleně, opravy stávajícího majetku, vytvoření sochy atp.).
 • Prioritně budou vybírány kpodpoře komunitní projekty a projekty s podílem dobrovolnické práce (např. spolupráce při navrhování, realizaci projektu atp.).

 

Další podmínky:

 • Návrh musí být umístitelný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem Slavičín (jedná se i o projekty v místních částech Hrádek na Vlárské dráze, Nevšová, Divnice).
 • Návrh musí být realizovatelný do konce kalendářního roku 2022.
 • Návrh musí být proveditelný, nesmí odporovat zákonům a územnímu plánu.

 

JAK podat návrh?

 • Lhůta pro podání návrhů: 1. 3. 2022 – 17. 4. 2022. 
 • Můžete si vybrat, zda návrh podáte písemně vlistinné podobě nebo elektronicky. Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu www.zlepsujemeslavicin.cz.
 • Písemný návrh včetně příloh zašlete na předepsaném formuláři (dostupném na www.zlepsujemeslavicin.cz) na adresu Městský úřad Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín. Obálku označte „Zlepšujeme Slavičín“.
 • Doporučujeme před odesláním návrhu váš projekt konzultovat skoordinátorkou participativního rozpočtu Alenou Šuráňovou. Kontakt: suranova@mesto-slavicin.cz, mobil: + 420 731 508 005

 

CO bude následovat?

 • V případě formálních nesrovnalostí bude předkladatel vyzván k jejich doplnění.
 • Odborná komise vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzována bude především inovativnost, celkový přínos obyvatelům, technické řešení, zapojení komunity, časová náročnost realizace.
 • Město Slavičín si vyhrazuje možnost vyloučení návrhů, které by byly v rozporu s plánovanými úpravami veřejného prostranství.
 • Realizovatelné návrhy, které odpovídají výše uvedeným podmínkám budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, mobilního rozhlasu a vrámci dalších médií města Slavičín.
 • V případě většího množství projektů bude veřejnost zapojena do hlasování o vítězných projektech.

 

JAK bude probíhat hlasování?

 

Realizace

 • Na začátku června (přesný termín bude upřesněn) budou vyhlášeny výsledky druhého ročníku participativního rozpočtu.
 • S vítěznými žadateli bude sepsána smlouva, která mimo jiné určí jakým způsobem bude projekt financován (dle povahy projektů).
 • Od 11.5. 2022 bude prostor pro realizaci projektů a to dle jejich povahy – buďto vlastními silami nebo ve spolupráci s městem Slavičín a jeho organizačními složkami.
Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorkou projektu.

Mgr. Bc. Alena Šuráňová

e-mail: suranova@mesto-slavicin.cz
tel:+420 731 508 005

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Mgr. Bc. Alena Šuráňová, tel:+420 731 508 005, e-mail: suranova@mesto-slavicin.cz 

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Ing. Zdeněk Šálek, tel: 568 450 221, e-mail: investice@mesto-jemnice.cz