Jinočany sobě - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě obce Jinočany?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

jinocany-ruka
Co je to participativní rozpočet?

Participativní rozpočet (dále jen ,,PR“) je proces, ve kterém občané mohou uvažovat, diskutovat, navrhovat a hlasovat o tom, na jaké veřejně prospěšné projekty bude vynaložena část veřejných financí z rozpočtu obce. Cílem PR je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu obce a ve spolupráci s obecním úřadem zvýšit kvalitu života v obci, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.

Harmonogram PR 2021
 • 1. Finalizace pravidel a harmonogramu. Schválení zastupitelstvem obce a oznámení občanům

  Prosinec 2020

 • 2. Podávání návrhů na název participativního rozpočtu v obci

  1. 1. – 18. 1. 2021

 • 3. Anketa o vybrání finálního názvu participativního rozpočtu

  19. 1. – 26. 1. 2021

 • 4. Podávání projektů občany

  1. 2. – 31. 3. 2021

 • 5. Schvalování/zamítání podaných návrhů

  1. 4. – 31. 5. 2021

 • 6. Prezentace projektů a zahájení hlasování o schválených projektech

  1. 6. – 30. 6. 2021

 • 7. Přípravy realizace zvolených projektů

  Od 15. 7. 2021

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Projekty, o kterých se bude hlasovat
 • 1. Veřejná servisní cyklostanice

  Cílem projektu je podpořit cyklistickou infrastrukturu v obci a okolí, podpořit udržitelnou mobilitu, turistický ruch a přispět k propagaci Jinočan.Vysázení veřejné zeleně v ulicích Dr. Kůrky a Písečná, vnitroblok sídliště, za účelem zvýšení atraktivity.

  Umístění projektu
  Lokalita u Mirešického rybníka (parcelní číslo 312/1) či u fotbalového hřiště (parcelní číslo 512/17). Eventuálně na parkovišti u Sportovního a kulturního centra (parcelní číslo 235)

  Předpokládané náklady projektu
  45 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Milan Vachovec

  Příloha 1

 • 2. Veřejné griloviště

  Cílem veřejného griloviště je poskytnout občanům možnost si v prostředí našeho krásného rybníka udělat grilování s přáteli nebo rodinou. V obci roste podíl bytové výstavby a právě jim by mělo toto místo sloužit. Odpočinková zóna u Mirešického (Malého) rybníka je ideálním místem pro setkávání lidí, je zde klid a velký rovný prostor, který je zároveň vzdálen od obytné výstavby. Součástí je i Rybářská bašta, kde jsou k dispozici alko i nealko nápoje a další občerstvení.

  Umístění projektu
  Louka u Mirešického rybníka, parcela 560/1

  Předpokladané náklady projektu
  300 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Tomáš Zmuda

  Příloha 1

 • 3. Přijdu včas

  Podpořme bezpečnost našich nejmilejších. Díky výstavbě nového dětského a workoutového hřiště se značně zvýšila v Jinočanech návštěvnost dětí nejrůznějších věkových kategorií. Také snad proto, že nedaleko je i hřiště fotbalové a hřiště s umělou trávou.
  Většina rodičů potvrzuje, že není vhodné dávat dětem na hřiště mobilní telefony. Tímto dítě vystavujeme riziku ztráty, rozbití nebo okradení. Hlavním důvodem je i to, že děti by měly trávit venku čas na hřištích aktivně, tedy bez mobilních telefonů. Nastává ale problém, že dítě neví, kolik je hodin a domů často chodí pozdě. (Hodinky na ruce se při hře snadno rozbijí). Řešením by bylo možné nainstalovat do blízkosti těchto hřišť čtyřhranné venkovní hodiny, které ale také zvýší bezpečnost dětí. Na hodiny můžeme totiž nainstalovat HLÁSIČE pro případ nouze, úrazu, nebo jiného nebezpečí. Díky tomuto systému tak odpadá složité vysvětlování kde se nacházíme a pomoc může přijet co nejdříve. Součástí stojanu je i umístěný odpadkový koš, který vybízí děti i dospělé házet odpadky do koše. Stojan lze pořídit kovový nebo dřevěný. Do ciferníku lze umístit logo města. Do projektu bychom mohli zapojit i místní základní školku nebo i mateřskou školku. (Soutěže, výkresy, slohové práce).

  Umístění projektu
  512/17

  Předpokladané náklady projektu
  170 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Martina Horáčková

  Příloha 1Příloha 2

 • 4. Výsadba stromů

  Změna klimatu s sebou přináší mnoho negativních důsledků, které můžeme pozorovat všude kolem nás. A proto jsem se rozhodla podat návrh na výsadbu stromů u chodníku směrem k Mirešickému rybníku, kde se část pozemku právě k výsadbě zeleně nabízí. Pomocí výsadby můžeme dosáhnout: zatraktivnění obce a zlepšení vzhledu veřejného prostranství, které je velmi využíváno občany Jinočan. Výsadba stromů nám zároveň pomůže poskytnout stín, umožní zasakování vody, zlepší kvalitu půdy a ovzduší, filtrují prach a jiné nezpochybnitelné výhody, které s sebou výsadba zeleně přináší. Pomocí projektu Sazíme budoucnost se mi podařilo oslovit paní Zuchnickou, která je jedním z iniciátorů této výzvy. Projekt Sázíme budoucnost není primárně určený ke komerčním účelům. Naopak pomáhá městům a obcím.

  Umístění projektu
  319/7

  Předpokladané náklady projektu
  162 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Michaela Boučková

  Příloha 1Příloha 2

Neschválené projekty
 • 1. Smart boxy pro bezkontaktní knihovnu

  Cílem projektu je zajištění bezkontaktní výpůjční služby pro knihovnu Jinočany prostřednictvím hardwarového a softwarového řešení Blocks. V posledních letech se místní knihovna v Jinočanech potýká s omezením provozu ať již z interních důvodů (personálních), tak i z externích (pandemická situace). Navrhované řešení umožní zajištění knihovnických služeb i v omezeném „covidovém“ režimu, dále může vhodně doplnit knihovnické služby v normálním režimu (výdej zásilek mimo otevírací dobu) a navíc je dostatečně otevřené i pro další služby (např. pro doručování a výdej zásilek přes službu Balíkobot).

  Umístění projektu
  parcelní číslo 197 u objektu Knihovny Jinočany

  Předpokládané náklady projektu
  145 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Milan Vachovec

  Důvod neschválení
  Nejsou vhodné prostory, provoz knihovny se očekává se standardním režimu, kapacita Z-BOXu přes ulici bude zdvojnásobena.

  Příloha 1

 • 2. Revitalizace zeleně a zlidštění veřejného prostoru u workoutového a dětského hřiště (u fotbalového hřiště)

  Cílem projektu je:

  • otevřít prostor veřejnosti,
  • zpříjemnit a zatraktivnit jeho okolí,
  • vytvořit kvalitnější veřejný prostor
  • vytvořit bezpečnější prostor.

  V současné chvíli je v místě velmi hodnotný prostor dětského a workoutového hřiště. Celý prostor byl ale velmi neštastně sevřen do uzavřeného prostoru, který z území vytváří zbytečně temné getho.

  • celý prostor je obehnán plotem, na hřiště vede jen jeden vchod. Z pohledu bezpečnostni a možných únikových cest je toto značně nešťastné řešení. I při hypotetické situaci dětské hry, kdy je jedno dítě zahnáno do kouta jeho staršími kamarády, nemá únikové cesty, pokud původně nevinná hra přeroste do něčeho horšího.
  • celý systém přístupové cesty je tvořen zvláštní logikou vstupu od zázemí fotbalistů, autor zřejmě nedomyslel, že by prostor měl být provřen „pro lidi“, nikoli „lidem navzdor“. 😐
  • prostor je od fotbalového hřiště oddělen téměř zdí z lodních kontejnerů. Toto by bylo na samostatný odstavec, jak arogatně vůči veřejnosti je toto prostorové uspořádání ze strany fotbalistů tvořeno. Průchod z ulice Jiráskova je tak nově, sarkasticky řečeno, uličkou hanby.

  Zároveň je dnes prostor „před plotem“ při pohledu z ulice z pohledu od volné louky (511/60)

  Umístění projektu
  512/17 a 512/1

  Předpokladané náklady projektu

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Jiří Hlaváč

  Důvod neschválení
  Nesplnění podmínky realizace na pozemku obce.

  Příloha 1

 • 3. Lávka pro pěší a cyklisty přes Jinočanský potok

  Výstavba lávky pro pěší a cyklisty má za cíl zlepšit bezpečnost a kvalitu prostoru pro pěší a cyklisty, kteří:

  • se pohybují mezi Mirešickým rybníkem a pěší stezkou na Zbuzany,
  • jdou podél vozovky po komunikaci Hlavní, mezi Jinočany a Zbuzany.

  V dotčeném prostoru se nachází silniční most, který nemá bezpečný (dostatečně široký) profil pro pěší a cyklisty, pokud v se na mostku potkají společně s projíždějícími automobily. Prostor se zároveň nachází v zatáčce, která díky vzrostlým stromům není dokonale přehledná. A je zde zvýšené riziko nepřizpůsobení jízdy situaci.

  Paralelně vedený mostek, nebo spíše lávka, by umožnila bezpečné překonání potoka pro chodce, cyklisty, maminky s kočárkem, …

  Umístění projektu
  Spojení přes Mirešický potok, z parcelního čísla 560/1 na 558/6 a dále napojení na cestu na parcelním čísle 558/13

  Předpokladané náklady projektu
  32 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Jiří Hlaváč

  Důvod neschválení
  Nesplnění podmínky realizace na pozemku obce.

  Příloha 1

Pravidla participativního rozpočtu na rok 2021 v obci Jinočany

Preambule

Participativní rozpočet (dále jen ,,PR“) je proces, ve kterém občané mohou uvažovat, diskutovat, navrhovat a hlasovat o tom, na jaké veřejně prospěšné projekty bude vynaložena část veřejných financí z rozpočtu obce. Cílem PR je rozšířit podíl občanů na utváření podoby a chodu obce a ve spolupráci s obecním úřadem zvýšit kvalitu života v obci, oživit veřejný prostor a posílit občanskou pospolitost.

1. Komise pro PR

 1. Zřizuje se Komise pro PR (dále jen ,,Komise“).
 2. Komise je poradním orgánem starostky obce, která jmenuje a odvolává její členy.
 3. Komise může navrhnout doplnění nebo úpravu těchto Pravidel, která schvaluje starostka obce.
 4. Komise zajišťuje organizaci PR (zejména veřejná setkávání, koordinaci, informovanost).
 5. Komise zajišťuje komunikaci s Navrhovateli projektů, konzultuje jejich Návrhy projektů.
 6. Komise monitoruje a dohlíží na průběh realizace vítězného projektu.

2. Rámec projektu PR

 1. Projektem se rozumí soubor věcných, časových a osobních podmínek pro činnosti vedoucí k veřejně prospěšnému účelu.
 2. Realizace projektu musí být v kompetenci obce.
 3. Projekt musí být v souladu s Územně plánovací dokumentací platnou pro území obce.
 4. Projekt musí mít lokální charakter a musí být realizován na území a majetku obce.
 5. Finanční částka projektu PR nesmí přesáhnout částku vymezenou v rozpočtu obce.
 6. Kontaktem v záležitostech PR je e-mail paro@jinocany.cz
 7. Informace o PR jsou zveřejňovány na web stránce PR a klíčové informace i na úřední desce obce a webových stránkách obce.

3. Podání návrhu projektu PR

 1. Navrhovatelem projektu PR může být fyzická osoba stará 18 a více let s trvalým bydlištěm v obci.
 2. Navrhovatel může předložit maximálně 2 Návrhy.
 3. Návrh lze předložit v listinné podobě přímo na obecním úřadě nebo může být zaslán v elektronické podobě přes registrační formulář na webové stránce jinocanysobe.cz

4. Náležitosti návrhu projektu PR

 1. Návrh projektu PR se podává na formuláři žádosti, který je Přílohou č. 1 nebo přes online registrační formulář.
 2. Návrh projektu PR musí obsahovat:
  1. Vyplněný formulář pro podání návrhu dle Přílohy č. 1.
  2. Položkový přehled odhadovaných nákladů dle Přílohy č. 2.
  3. Ilustrační fotografii nebo obrázek pro prezentační web.
  4. Situační nákres místa, kde se má projekt realizovat (pokud přichází v úvahu).

5. Přijetí návrhu projektu

 1. Komise provádí obsahovou kontrolu předložených Návrhů projektů.
 2. V případě nedostatků Komise do 7 pracovních dnů Navrhovatele vyzve k doplnění.
 3. Nejsou-li nedostatky odstraněny do 7 pracovních, Návrh projektu není postoupen dále.
 4. Komise po kontrole a případném doplnění Návrhu tento odevzdá k projednání zastupitelstvu obce.
 5. Zastupitelstvo obce posoudí realizovatelnost Návrhů a rozdělí je na:
  1. realizovatelné v podobě navržené,
  2. realizovatelné po dílčích úpravách (např. změně aktivit, snížení nákladnosti, apod.),
  3. realizovatelné se stavebním řízením,
  4. nerealizovatelné.
 6. O výsledku posouzení ad 5.5 jsou Navrhovatelé informováni skrze zadané kontaktní údaje.
 7. V případě potřeby dopracování Návrhů, které jsou posouzeny jako realizovatelné po dílčích úpravách, bude toto dopracování s Navrhovatelem koordinovat pověřená osoba tak, aby mohl být Návrh prezentován při veřejné prezentaci.
 8. Návrh realizovatelný se stavebním řízením je připuštěn k hlasování, nicméně jeho faktická realizace může být podmíněna dokončením stavebního řízení.

6. Veřejná prezentace návrhů

 1. Realizovatelné projekty jsou prezentovány a diskutovány s občany obce na veřejné prezentaci.
 2. Veřejnou prezentaci organizuje a její program určuje Komise.
 3. Veřejná prezentace zahrnuje především:
  1. představení Návrhů Navrhovateli nebo jimi pověřenými zástupci v pořadí předložení,
  2. diskuzi k Návrhům.
 4. Návrh projektu může Navrhovatel stáhnout do dne konání veřejné prezentace.
 5. Návrhy zařazené do hlasování budou po veřejné prezentaci zveřejněny v pořadí předložení.
 6. S ohledem na aktuální situaci a hygienická opatření může veřejná prezentace probíhat online pomocí streamu (video telekonference).
  1. Přesný postup a způsob určí a zveřejní Komise nejdéle 8 dní před konáním prezentace projektů.

7. Veřejné hlasování o návrzích

 1. Hlasovat o předložených realizovatelných Návrzích je možné během hlasovacího období.
 2. Hlasovací období vyhlásí starostka nejpozději 7 dnů před jeho začátkem.
 3. Vyhlášení informuje o počtu kladných a záporných hlasů k dispozici hlasujícího občana.
 4. Hlasování se mohou zúčastnit registrovaní občané staří 16 a více let s trvalým bydlištěm v obci.
 5. Každý občan může hlasovat pouze jednou.
 6. Hlasování probíhá on-line přístupem (s možností přístupu i přes veřejnosti dostupné počítače v knihovně obce).

8. Zpracování výsledků hlasování

 1. Pro jednotlivé Návrhy projektů se sečtou jemu odevzdané platné kladné a záporné hlasy.
 2. Vítězným se stane Návrh projektu, který bude mít po sečtení kladných a záporných hlasů nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů se vítězným stane Návrh projektu, který bude mít nižší počet záporný hlasů. V případě rovnosti počtu záporných hlasů se o vítězném Návrhu projektu rozhodne losem.
 3. Výsledky hlasování budou zveřejněny do 7 pracovních dnů od ukončení hlasovacího období
 4. Výsledky budou obsahovat celkový počet odevzdaných platných hlasů, z toho celkový počet platných kladných a záporných hlasů odevzdaných pro každý Návrh projektu.

9. Realizace vítězného návrhu

 1. Realizaci vítězného Návrhu projektu schvaluje zastupitelstvo obce.
 2. Realizaci vítězného Projektu zajišťuje obec v případné spolupráci s Navrhovatelem projektu.

10. Závěrečné ujednání

V případě nejasností pravidel, sporů nebo mimořádných situací rozhoduje starostka obce ve spolupráci s Komisí.
Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Obec Jinočany, paro@jinocany.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Obec Jinočany, paro@jinocany.cz