INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o osobních údajích a přístupu k osobním údajům dle čl. 13 a 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  1. Správcem osobních údajů je město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
  2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Barbora Pešková, e-mail: peskova@jh.cz.
  3. Účelem zpracování osobních údajů je realizace participativního rozpočtu města Jindřichův Hradec. Město Jindřichův Hradec bude při procesu participativního rozpočtu zpracovávat osobní údaje v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. pro splnění účelu prováděného ve veřejném zájmu.
  4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o svých právech naleznete na: www.jh.cz