Hlasujte pro svou oblíbenou lokalitu od 01.08.2023 do 30.09.2023!

ZDE

(Pro hlasování je možné využít 2 kladné hlasy.)

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2023
 • 1. Návrh lokalit veřejností

  08.05.2023 – 09.06.2023

 • 2. Posuzování vhodnosti navržených lokalit

  06 – 07/2023

 • 3. Představení navržených lokalit

  07 – 08/2023

 • 4. Hlasování veřejnosti o lokalitách

  01.08.2023 – 30.09.2023

 • 5. Zveřejnění vítězné lokality a zpracování studie pro vítěznou lokalitu

  10/2023 – 01/2024

 • 6. Výběr projektanta a předání podkladů vybranému projektantovi

  01 – 02/2024

 • 7. Příprava PD + realizace

  02 – 12/2024

Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2023
Na základě zkušeností z předchozích ročníků došlo k úpravám v pravidlech. Zde uvádíme ty hlavní:

 • navrhovat se nebude konkrétní projekt, ale lokalita na území městského obvodu
 • lokalitou se rozumí část území městského obvodu (ulice nebo její část, vnitroblok, náměstí, park apod.)
 • hlasování veřejností (bez možnosti použití tzv. záporných bodů) proběhne elektronicky za pomoci hlasovací platformy Mobilního rozhlasu
 • k realizaci bude vybrána pouze vítězná lokalita
 • vítězná lokalita bude „předána“ Ostravské univerzitě, která provede zhodnocení aktuálního stavu a připraví studii možností využití. K přípravě studie budou použity minimálně 2 participativní metody (např. dotazníkové šetření, mentální mapování, veřejné projednání a j.)  
 • výsledná studie vítězné lokality bude zveřejněna na webových stránkách Náš obvod a předána jako podklad vybranému projektantovi pro přípravu projektové dokumentace. Projektant na základě všech podkladů a případně i dalších vlastních šetření v lokalitě vypracuje projektovou dokumentaci

 

Navrhovaná lokalita musí být na území městského obvodu – musí se jednat o prostranství či majetek v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený. Možnost ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu nebo následující mapa: https://mapy.ostrava.cz/mapa-participace/mapa/

Městský obvod musí mít kompetenci v této lokalitě projekt realizovat. Lokalitami nemohou být Komenského sady, Husův sad a sad Dr. Milady Horákové. 

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let, která má vztah k městskému obvodu (žije zde, pracuje, studuje nebo tráví pravidelně svůj volný čas). Nemusí se jednat o osobu, která má v místě trvalé bydliště.

Každý navrhovatel může podat maximálně 5 návrhů lokalit. Navrhovatelé jsou stěžejními osobami, u kterých je žádoucí aktivní komunikace a spolupráce v rámci celého procesu participativního rozpočtu.

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městského obvodu pro přípravu a realizaci projektu ve vítězné lokalitě v roce 2024 činí 1 440 000 Kč.

NÁVRHY LOKALIT BYLO MOŽNÉ PODÁVAT OD 08.05. DO 09.06.2023.

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 27.07.2023 schválila svým usnesením č. 0777/RMOb2226/17/23 lokality, které postoupily do veřejného hlasování.

OD 01.08. DO 30.09.2023 PROBÍHÁ HLASOVÁNÍ O VÍTĚZNÉ LOKALITĚ.

Kompletní znění pravidel participativního rozpočtu náš obvod pro rok 2023 je ke stažení zde: ODKAZ

Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Mgr. Anna Štěrbová

nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz