nas obvod - ruka2

Chcete vylepšit NÁŠ OBVOD? Pomůžeme vám vaše nápady uskutečnit. Na jejich realizaci máme milion! 

Sepište své podněty, získejte podporu ve svém okolí a návrh projektu odevzdejte. Společně tak zlepšíme NÁŠ OBVOD.

Co je participativní rozpočet a jak to funguje? Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu

Máme za sebou velmi úspěšný první ročník participativního rozpočtu „Náš obvod“ a letos rozjíždíme další – a opět se neobejdeme bez vaší aktivní účasti. Máte šanci přímo změnit své okolí a navrhnout svůj vlastní projekt, který by ho zkrášlil či vylepšil. Obtížné to určitě není, nejdůležitější a nejtěžší bude asi dostat tu „správnou“ ideu. Můžete při tom počítat s naší plnou podporou a pomocí, budeme tu pro vás. A na podzim se doufám opět přijdete podívat na veřejnou prezentaci vašich projektů a pak si zahlasujete pro ty z nich, které budou podle vás nejlepší. Počítáme s vámi a už se těšíme na vaše skvělé nápady.

Ing. Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2022

Harmonogram participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2022 aktuálně připravujeme.

Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2021

Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2022 aktuálně připravujeme.

Participativní rozpočet městského obvodu je složen z několika na sebe navazujících a pravidelně se opakujících etap:

 1. podávání návrhů projektů,
 2. posuzování formální správnosti a proveditelnosti projektů městským obvodem,
 3. veřejná prezentace projektů,
 4. hlasování veřejnosti,
 5. zveřejnění vítězných projektů,
 6. realizace vítězných projektů.

Navrhovaný projekt musí být veřejně přínosný a musí jej svým podpisem podpořit minimálně 15 osob starších 15 let.

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let, která má vztah k městskému. Nemusí se jednat o osobu, která má v místě trvalé bydliště.

Každý navrhovatel může podat maximálně 5 návrhů projektů.

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městského obvodu pro realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu v roce 2022 činí 1 000 000 Kč včetně DPH. Náklady na realizaci jednoho projektu musí být minimálně 20 000 Kč včetně DPH a maximálně 400 000 Kč včetně DPH.

Místo realizace projektu musí být na území městského obvodu – musí se jednat o prostranství či majetek v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený.

Možnost ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu nebo následující mapa: https://mapy.ostrava.cz/mapa-participace/mapa/.

Nebudou podporovány projekty, které:

 • mají předpokládanou dobu realizace delší než 12 měsíců,
 • si žádají změnu územního plánu,
 • jsou v rozporu se strategickými záměry městského obvodu nebo statutárního města Ostravy,
 • směřují do bytového fondu,
 • se týkají oprav chodníků a komunikací,
 • současně žádají o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu městského obvodu,
 • splňují svým účelem jeden z vyhlášených Programů na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
 • jsou souběžně podány do dotačního programu fajnOVY prostor,
 • jsou návrhem na změnu legislativy, návrhem zavedení, změny či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.,
 • propagují produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru,
 • generují zisk,
 • generují nepřiměřené náklady městskému obvodu na údržbu a provoz,
 • by měly být realizovány formou finančního daru.

K podávání návrhů projektů slouží elektronický formulář, který je níže na této webové stránce. Jiná forma odevzdání není možná.

NÁVRHY JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 22. 4. DO 16. 7. 2021.

Každý navrhovatel, jehož návrh projektu splní kontrolu formální správnosti a proveditelnosti, má povinnost prezentovat svůj návrh na veřejné prezentaci projektů.

O projektech bude veřejnost rozhodovat ve dvou vlnách hlasování. První vlna hlasování bude ve fyzické podobě a druhá v elektronické. Hlasující mohou využít obě vlny hlasování zároveň.

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího, dle výsledků hlasování, až do vyčerpání finanční částky 1 000 000 Kč. Vítězné projekty budou městským obvodem realizovány v průběhu roku 2022.

Kompletní znění pravidel participativního rozpočtu náš obvod pro rok 2021 je ke stažení zde.

Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Mgr. Jan Horák

nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz