Vdechněte nový život svému okolí!

Je to jednoduché. Zapojte se se svým nápadem do participativního rozpočtu Náš obvod a nechte o jeho realizaci rozhodnout veřejnost v podzimním hlasování. Úspěšné nápady za vás zrealizujeme.

Co je participativní rozpočet a jak to funguje? Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu.

Máme za sebou velmi úspěšné první dva ročníky participativního rozpočtu „Náš obvod“. Letos rozjíždíme další a opět se neobejdeme bez vaší aktivní účasti. Vdechněte nový život svému okolí. Navrhněte svůj vlastní projekt, který by zkrášlil či vylepšil centrum Ostravy – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Je to jednoduché, stačí mít ten správný nápad. Můžete při tom počítat s naší plnou podporou a pomocí, budeme tu pro vás. A na podzim se doufám opět přijdete podívat na veřejnou prezentaci vašich projektů a pak si zahlasujete pro ty z nich, které budou podle vás nejlepší. Počítáme s vámi a už se těšíme na vaše skvělé nápady.

Ing. Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2022
 • 1. Podávání návrhů projektů

  1. 5. – 30. 6. 2022

 • 2. Seminář pro navrhovatele

  05/2022 (on-line zde)

 • 3. Posuzování formální správnosti a proveditelnosti návrhů projektů

  05 – 08/2022

 • 4. Zveřejnění projektů schválených k hlasování

  4.10.2022

 • 5. Veřejná prezentace schválených projektů (včetně 1. vlny hlasování)

  4.10.2022

 • 6. Hlasování veřejnosti

  4. –  31. 10. 2022

 • 7. Zveřejnění vítězných projektů

  11/2022

 • 8. Realizace vítězných projektů

  1. 1. – 31. 12.2023

Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2022
Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2022

Participativní rozpočet městského obvodu je složen z několika na sebe navazujících a pravidelně se opakujících etap:

 1. podávání návrhů projektů,
 2. posuzování formální správnosti a proveditelnosti projektů městským obvodem,
 3. veřejná prezentace projektů,
 4. hlasování veřejnosti,
 5. zveřejnění vítězných projektů,
 6. realizace vítězných projektů.

Navrhovaný projekt musí být veřejně přínosný a musí jej svým podpisem podpořit minimálně 15 osob starších 15 let.

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let, která má vztah k městskému. Nemusí se jednat o osobu, která má v místě trvalé bydliště.

Každý navrhovatel může podat maximálně 5 návrhů projektů.

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městského obvodu pro realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu v roce 2023 činí 1 200 000 Kč včetně DPH. Náklady na realizaci jednoho projektu musí být minimálně 80 000 Kč včetně DPH a maximálně 600 000 Kč včetně DPH.

Místo realizace projektu musí být na území městského obvodu – musí se jednat o prostranství či majetek v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený. Vyčleněny jsou Komenského sady, Husův sad a Sad Dr. Milady Horákové.

Možnost ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu nebo následující mapa: https://mapy.ostrava.cz/mapa-participace/mapa/.

Nebudou podporovány projekty, které:

 • mají předpokládanou dobu realizace delší než 12 měsíců,
 • si žádají změnu územního plánu,
 • jsou v rozporu se strategickými záměry městského obvodu nebo statutárního města Ostravy,
 • směřují do bytového fondu,
 • se týkají oprav chodníků a komunikací,
 • současně žádají o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu městského obvodu,
 • splňují svým účelem jeden z vyhlášených Programů na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
 • jsou souběžně podány do dotačního programu Tvoříme prostor,
 • jsou návrhem na změnu legislativy, návrhem zavedení, změny či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.,
 • propagují produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru,
 • generují zisk,
 • generují nepřiměřené náklady městskému obvodu na údržbu a provoz,
 • by měly být realizovány formou finančního daru.

K podávání návrhů projektů slouží elektronický formulář, který je níže na této webové stránce. Jiná forma odevzdání není možná.

NÁVRHY JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 1. 5. DO 30. 6. 2022.

Každý navrhovatel, jehož návrh projektu splní kontrolu formální správnosti a proveditelnosti, má povinnost prezentovat svůj návrh na veřejné prezentaci projektů.

O projektech bude veřejnost rozhodovat ve dvou vlnách hlasování. První vlna hlasování bude ve fyzické podobě a druhá v elektronické. Hlasující mohou využít obě vlny hlasování zároveň.

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího, dle výsledků hlasování, až do vyčerpání finanční částky 1 200 000 Kč. Vítězné projekty budou městským obvodem realizovány v průběhu roku 2023.

Kompletní znění pravidel participativního rozpočtu náš obvod pro rok 2022 je ke stažení zde: ODKAZ

Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Mgr. Jan Horák

nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz