Vdechněte nový život svému okolí!

Je to jednoduché. Zapojte se se svým nápadem do participativního rozpočtu Náš obvod a nechte o jeho realizaci rozhodnout veřejnost v podzimním hlasování. Úspěšné nápady za vás zrealizujeme.

Co je participativní rozpočet a jak to funguje? Participativní rozpočet je proces, v rámci kterého je veřejnosti umožněno rozhodovat o části rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a podílet se tak na realizaci konkrétního projektu.

Máme za sebou velmi úspěšné první dva ročníky participativního rozpočtu „Náš obvod“. Letos rozjíždíme další a opět se neobejdeme bez vaší aktivní účasti. Vdechněte nový život svému okolí. Navrhněte svůj vlastní projekt, který by zkrášlil či vylepšil centrum Ostravy – městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Je to jednoduché, stačí mít ten správný nápad. Můžete při tom počítat s naší plnou podporou a pomocí, budeme tu pro vás. A na podzim se doufám opět přijdete podívat na veřejnou prezentaci vašich projektů a pak si zahlasujete pro ty z nich, které budou podle vás nejlepší. Počítáme s vámi a už se těšíme na vaše skvělé nápady.

Ing. Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2022
 • 1. Podávání návrhů projektů

  1. 5. – 30. 6. 2022

 • 2. Seminář pro navrhovatele

  05/2022 (on-line zde)

 • 3. Posuzování formální správnosti a proveditelnosti návrhů projektů

  05 – 08/2022

 • 4. Zveřejnění projektů schválených k hlasování

  4.10.2022

 • 5. Veřejná prezentace schválených projektů (včetně 1. vlny hlasování)

  4.10.2022

 • 6. Hlasování veřejnosti

  4. –  31. 10. 2022

 • 7. Zveřejnění vítězných projektů

  11/2022

 • 8. Realizace vítězných projektů

  1. 1. – 31. 12.2023

Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2022
Pravidla participativního rozpočtu „Náš obvod“ pro rok 2022

Participativní rozpočet městského obvodu je složen z několika na sebe navazujících a pravidelně se opakujících etap:

 1. podávání návrhů projektů,
 2. posuzování formální správnosti a proveditelnosti projektů městským obvodem,
 3. veřejná prezentace projektů,
 4. hlasování veřejnosti,
 5. zveřejnění vítězných projektů,
 6. realizace vítězných projektů.

Navrhovaný projekt musí být veřejně přínosný a musí jej svým podpisem podpořit minimálně 15 osob starších 15 let.

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let, která má vztah k městskému. Nemusí se jednat o osobu, která má v místě trvalé bydliště.

Každý navrhovatel může podat maximálně 5 návrhů projektů.

Finanční částka vyčleněná z rozpočtu městského obvodu pro realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu v roce 2023 činí 1 200 000 Kč včetně DPH. Náklady na realizaci jednoho projektu musí být minimálně 80 000 Kč včetně DPH a maximálně 600 000 Kč včetně DPH.

Místo realizace projektu musí být na území městského obvodu – musí se jednat o prostranství či majetek v jeho vlastnictví, případně majetek mu svěřený. Vyčleněny jsou Komenského sady, Husův sad a Sad Dr. Milady Horákové.

Možnost ověření majetkoprávních vztahů umožňují veřejně dostupné on-line databáze katastrálního úřadu nebo následující mapa: https://mapy.ostrava.cz/mapa-participace/mapa/.

Nebudou podporovány projekty, které:

 • mají předpokládanou dobu realizace delší než 12 měsíců,
 • si žádají změnu územního plánu,
 • jsou v rozporu se strategickými záměry městského obvodu nebo statutárního města Ostravy,
 • směřují do bytového fondu,
 • se týkají oprav chodníků a komunikací,
 • současně žádají o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu městského obvodu,
 • splňují svým účelem jeden z vyhlášených Programů na poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
 • jsou souběžně podány do dotačního programu Tvoříme prostor,
 • jsou návrhem na změnu legislativy, návrhem zavedení, změny či rušení regulačního omezení (např. zákazy, dopravní značky), apod.,
 • propagují produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru,
 • generují zisk,
 • generují nepřiměřené náklady městskému obvodu na údržbu a provoz,
 • by měly být realizovány formou finančního daru.

K podávání návrhů projektů slouží elektronický formulář, který je níže na této webové stránce. Jiná forma odevzdání není možná.

NÁVRHY JE MOŽNÉ PODÁVAT OD 1. 5. DO 30. 6. 2022.

Každý navrhovatel, jehož návrh projektu splní kontrolu formální správnosti a proveditelnosti, má povinnost prezentovat svůj návrh na veřejné prezentaci projektů.

O projektech bude veřejnost rozhodovat ve dvou vlnách hlasování. První vlna hlasování bude ve fyzické podobě a druhá v elektronické. Hlasující mohou využít obě vlny hlasování zároveň.

Realizovány budou projekty od nejúspěšnějšího, dle výsledků hlasování, až do vyčerpání finanční částky 1 200 000 Kč. Vítězné projekty budou městským obvodem realizovány v průběhu roku 2023.

Kompletní znění pravidel participativního rozpočtu náš obvod pro rok 2022 je ke stažení zde: ODKAZ

Projekty k hlasování

Projekt č. 1: Naučná stezka „Ekologický chodníček“

Naučná stezka „ekologický chodníček“ se bude zabývat tematikou třídění a nakládání s odpady.

Vybudováním ekologického chodníčku chce autor projektu dětem i dospělým vysvětlit, jak je třídění důležité, a že by skládka měla být posledním řešením odstraňování odpadů. Cílem ekologického chodníčku je větší informovanost o třídění odpadu, předání informací o tom, co se s ním dále děje a proč je důležité, aby se třídilo. Vybudování chodníčku může děti i dospělé naučit zábavnou formou správnému zacházení s odpady. Projekt tvoří velkoformátové tabule (8 kusů) s interaktivními prvky, které občanům pomůžou vysvětlit a lépe pochopit, jak je třídění odpadů důležité.

Předpokládané náklady: 350 000 Kč

Umístění projektu: park Železárenská (návrh umístění je pouze orientační, zcela konkrétní místa pro interaktivní cedule budou, v případě úspěchu projektu v hlasování, vybrána po konzultaci s městským obvodem)

Projekt č. 2: Zelenou cestičkou domů

Zelenou cestičkou domů je myšleno vybudování záhonů do stínu k jednotlivým vchodům na adrese Ženíškova 7 – 9.

Záhony budou sloužit jako podsadba stávajících bříz a také zpříjemní příchod ke vchodům. Přístupové chodníčky jsou momentálně jen zatravněné. Vzhledem k tomu, že se jedná o stinnou lokalita převážně severozápadního směru, tak by zde dle autora projektu byly krásné kvetoucí hortenzie s podsadou trvalek, jako jsou hosty, čechravy, kakosty, bergénie a heuchery. Výsadbou záhonů po obou stranách třech přístupových chodníčků se zpříjemní den nejen obyvatelům bytových domů, ale také procházejícím rodičům k nedaleké základní škole a také majitelům pejsků.

Předpokládané náklady: 250 000 Kč

Umístění projektu: před bytovými domy č. 7 – 9 na ulici Ženíškova

Projekt č. 3: Sousedský dvůr

Autoři projektu by rádi ze současně zanedbaného zeleného dvoru mezi domy vytvořili místo vhodné k odpočinku.

Dvůr by měl být oázou klidu s různými druhy posezení. Navrhované úpravy prostoru by mohli ocenit především lidé žijící v blízkosti přilehlého dvoru. V současnosti je místo čistě průchozí, jelikož nenabízí žádné možnosti k posezení a odpočinku. Obrovskou výhodou zdejšího dvora je skutečnost, že se v něm již nachází množství vzrostlých stromů či keřů a poskytuje tedy dostatečný stín. Ke zvelebení místa by přispělo i odstranění některých, dnes už téměř nevyužívaných, kovových konstrukcí určených k sušení prádla, které esteticky narušují prostor dvora. Místo by mělo být vhodné pro jednotlivce i skupiny, tomu bude odpovídat také skladba posezení v podobě lehátek, laviček a piknikového setu.

Předpokládané náklady: 500 000 Kč

Umístění projektu: vnitroblok mezi ulicemi Ženíškova a Josefa Lady

Projekt č. 4: Ohnisko

Cílem projektu je vytvoření odpočinkového prostoru pro setkávání a přípravu občerstvení.

Prostor bude řešen formou piknikového místa s grilem. Mohou se zde setkávat rodiny, náhodné skupiny či známí a trávit zde společné chvíle. V rušném centru města je to alternativa pro zdejší obyvatele, kteří nedisponují autem či nemají čas a prostředky cestovat, mohou si zde tedy zajít do přírody kousek od bydliště a něco si ugrilovat. Piknikové místo bude zahrnovat grill, tři lavičky a koš s možností uložení popela. Veškerý tento mobiliář, bude splňovat vysoké nároky odolnosti proti vandalismu. Dalším cílem projektu je, zamezit vznikání nových míst s na černo založenými ohništi, které zvyšují riziko vzniků požárů.

Předpokládané náklady: 600 000 Kč

Umístění projektu: park Železárenská (návrh umístění je pouze orientační, zcela konkrétní místo pro ohnisko bude, v případě úspěchu projektu v hlasování, vybráno po konzultaci s městským obvodem)

Projekt č. 5: Lavičky připomínající historii Moravské Ostravy a Přívozu

Každé místo má za sebou nějaké historické události, fakta nebo zajímavosti. Cílem projektu je promítnout je proto i do veřejného prostoru a nechat do 20 stávajících laviček v celém městském obvodu vygravírovat texty, které ponesou historické informace, které budou mít vazbu k lokalitě, kde je lavička umístěna.

Připomínání historie Ostravy je důležitý akt, který by měl být trvale promítnut do veřejného prostoru Moravské Ostravy a Přívozu. Nápad je inspirován z Frýdku-Místku, kde pracovník technických služeb nechal vygravírovat nejrůznější texty, které informují o historických událostech města, do opěrných desek laviček (s gravírováním proběhne i repase lavičky). Texty budou vybírány společně s kronikáři, historiky, architekty, lokálními okrašlovacími spolky a dalšími odborníky, kteří zaručí jejich faktickou správnost a nepodjatost. Aktuálně jsou navrženy 3 konkrétní lokality a texty (zbývající část bude vybrána obdobně až v případě úspěchu projektu v hlasování): Možnost A. Městská nemocnice Fifejdy byla otevřena 14. 4. 1898 a nesla název Veřejná nemocnice císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě (lokalita v okolí Městské nemocnice Ostrava) Možnost B. 18. 8. 1894 byl zahájen provoz první parní tramvaje na trase Přívoz – Moravská Ostrava – Vítkovice (lokalita v blízkosti Hotelu Palace) Možnost C. První vlak Severní dráhy císaře Ferdinanda do Přívozu na nově vybudované nádraží přijel dne 1. května 1847 (lokalita Přívoz u hl. nádraží)

Předpokládané náklady: 200 000 Kč

Umístění projektu: v případě úspěchu projektu v hlasování bude vybráno 20 lokalit (konkrétních stávajících laviček) v rámci MOaP (na mapě jsou orientačně vybrány první 3 lokality)

Projekt č. 6: Malovaná hřiště pro celý obvod

Cílem projektu je proměnit nevyužité betonové plácky napříč celým obvodem v barvami malovaná hřiště, která pomohou dětem na chvíli odložit mobil a protáhnout svaly i mozkové závity.

1 projekt, 9 nových hřišť. Na vybraných místech – starých betonových hřištích, uličkách a dalších vhodných prostranstvích budou speciálními barvami s dlouhou trvanlivostí nakresleny speciální hry zaměřené na rozvoj pohybových aktivit, logického myšlení, slovní zásoby a kolektivní spolupráce. Staré plochy získají nový kabát a šedé uličky se promění v zábavnou pouť pro děti a pro dospělé na prostor zavzpomínat na offline dětství. Na webu městského obvodu bude vytvořena stránka se seznamem těchto míst a her, které na nich nacházejí, takže až se hry za domem omrzí, postačí si udělat procházku k dalšímu barevnému hřišti.

Předpokládané náklady: 512 000 Kč

Umístění projektu: 9 lokalit v rámci celého městského obvodu – ulice Bachmačská – ulice Maroldova – ulice Josefa Brabce – ulice Zelená – ulice Sládkova – ulice Gen. Píky – ulice Gajdošova – park Železárenská – ulice Hornopolní

Výsledky

Pořadí Projekt Celkem hlasů
1. Malovaná hřiště pro celý obvod 474
2. Lavičky připomínající historii Moravské Ostravy a Přívozu 287
3. Ohnisko 270
4. Naučná stezka „Ekologický chodníček“ 247
5. Sousedský dvůr 187
6. Zelenou cestičkou domů 44
Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Ing. Jakub Vontroba

nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz