INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem přípravy participativního rozpočtu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zpracování uvedených osobních údajů probíhá pouze pro účely tvorby, kontroly a realizace participativního rozpočtu „Náš obvod“. Důvodem zpracování osobních údajů je splnění úkolu ve veřejném zájmu, neboť bez zpracování těchto údajů by nebylo možné přijmout navrhovanou lokalitu do participativního rozpočtu. Vaše osobní údaje nebudou předány žádné třetí osobě. Správcem osobních údajů je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava. Pro uvedený účel od vás potřebujeme adresní a identifikační osobní údaje – zejména jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, e-mail. Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou k vyhodnocení participativního rozpočtu, poté budou zlikvidovány. Osobní údaje navrhovatelů vítězných lokalit budou uchovány po dobu 2 let a to z důvodu případné právní ochrany organizace v souvislosti s organizací participativního rozpočtu. Obecné informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů, Vašich právech a způsobech jejich uplatnění naleznete na stránce http://gdpr-moap.ostrava.cz.