Náš VALMEZ – participativní rozpočet města Valašské Meziříčí

Chcete se podílet na podobě našeho města? Navrhněte svůj projekt!
valmez-ruka2
Náš VALMEZ – participativní rozpočet

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás. Z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2023 budou vyčleněny 2 miliony Kč určené na projekty občanů – pro participativní rozpočet.

 

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžete zrealizovat projekt až do výše 500 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Harmonogram participativního rozpočtu
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  01. 04. 2022 – 30. 06. 2022

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  01. 07. 2022- 29. 09. 2022

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  30. 09. 2022- 31. 10. 2022

 • 4. Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  01. 11. 2022

 • 5. Realizace vítězných projektů

  01. 01. 2023 – 30. 06. 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné elektronicky prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Aktuální zprávy z radnice

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní Rozhlas.
Náš VALMEZ – zásady participativního rozpočtu pro rok 2022/2023

1. KDO může podat návrh?

 • Předkladatelem návrhu může být fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba se sídlem ve Valašském Meziříčí.

Další podmínky:

 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

2. CO může být obsahem návrhu?

 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, mobiliář – pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití).

Další podmínky:

 • Návrh musí být umístitelný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem Valašské Meziříčí.
 • Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahájení realizace.
 • Návrh musí být proveditelný, nesmí odporovat zákonům a územnímu plánu.
 • Nebudou podporovány návrhy zaměřené na budování nových parkovacích míst.

3. JAK podat návrh?

 • Lhůta pro podání návrhů: 1. 4. 2022 – 30. 6. 2022. Můžete si vybrat, zdali návrh podáte písemně v listinné podobě nebo elektronicky.
 • Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu  www.nasvalmez.cz
 • Písemný návrh zašlete na předepsaném formuláři pro návrhu projektu na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, oddělení rozvoje města, nebo doručte osobně do Turistického informačního centra na zadním nádvoří zámku Žerotínů. Tiskopisy jsou k dispozici v Turistickém informačním centru nebo na stránkách www.nasvalmez.cz. Obálku označte „Náš VALMEZ“.
 • Před odevzdáním svůj projekt konzultujte. Kontakt: Mgr. Michaela Pernická, e-mail: michaela.pernicka@muvalmez.cz, mobil 602 544 283.

4. CO bude následovat?

 • Pracovní skupina vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost.
 • Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu.
 • Realizovatelné návrhy, které odpovídají výše uvedeným podmínkám, budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších médií.

5. JAK bude probíhat hlasování?

 • Hlasovat může fyzická osoba starší 15 let.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat výhradně elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.nasvalmez.cz.
 • Hlasování bude zahájeno dne 30. 9. 2022 v 00:00 hod. a bude probíhat až do 31. 10. 2022 do 24:00 hod.
 • Každý hlasující má k dispozici tři kladné a jeden záporný hlas, kterými může vyjádřit svou podporu projektu či naopak nesouhlas.
 • Hlasování je tajné.
 • Po ukončení hlasování budou projekty seřazeny dle počtu dosažených hlasů. V případě rovnosti počtu dosažených hlasů rozhodují doplňující kritéria v následujícím pořadí: počet záporných hlasů, počet hlasujících.
 • Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty bude zveřejněn na webových stránkách www.nasvalmez.cz
 • Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání alokované finanční částky.

6. Realizace

 • Odpovědnost za realizaci přebírá město Valašské Meziříčí. Městský úřad bude o průběhu realizace vydávat průběžné tiskové zprávy.
 • Město Valašské Meziříčí si vyhrazuje právo vyřadit projekt z participativního rozpočtu, na základě zjištěných skutečných nákladů na realizaci.

Projekty k hlasování

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ U DOMEČKU– David Hladil

Projekt předpokládá vybudování víceúčelového workoutového hřiště v areálu SVČ Domeček. Moderní a profesionálně navržené hřiště přispěje k rozšíření potenciálu a využitelnosti prostoru Domečku a současně nabídne mladým sportovcům atraktivní možnost trávení volného času. Hřiště poskytne dostatek prostoru až 22 cvičencům v jeden okamžik.

Více informací zde

Návrh předpokládá vybudování workoutového hřiště v areálu letního stadionu, který je největším sportovištěm na území města a vhodně by se tak rozšířily možnosti jeho využití. Největší výhodou hřiště je flexibilita a různorodost cviků. Workoutové hřiště budou tvořit promyšleně rozmístěné sestavy, které budou poskytovat dostatečný prostor a variabilitu.

Více informací zde

Návrh cílí na úpravu veřejného prostranství v místní části Hrachovec u Kulturního domu, kdy jeho revitalizací dojde k vytvoření odpočinkové zóny s prvky zeleně a pochůzí přírodní stezkou, která bude vhodně doplněna mobiliářem, jako jsou dřevěné lavice a jednoduché herní prvky pro děti.

Více informací zde

Předkládaný návrh si klade za cíl vybudování dětského hřiště v horní části Juřinky (lokalita pod točnou). Revitalizace tohoto nevyužitého prostoru by nabídla atraktivní možnost trávení volného času dětí a současně by došlo k vítanému zvelebení veřejného prostranství.

Více informací zde

Projekt si klade za cíl úpravu veřejného prostranství spočívající v opravě plotu podél Nádražní ulice (konkrétně před domem č.p. 636). Současný stav plotu je již nevyhovující a vůči okolní zástavbě působí velmi nevzhledně a kazí celkový ráz ulice.

Více informací zde

Návrh si klade za cíl zatraktivnění veřejného prostoru před ZŠ Vyhlídka, kdy atraktivní a zábavnou formou bude pro děti vytvořena jakási pomyslná vstupní brána do školy. Návrh spočívá v umístění dvou nerezových deformačních zrcadel v rámu na fasádu domu, která zlepší náladu nejednomu školákovi či kolemjdoucímu. Prostor bude také vhodně doplněn půlkruhovou lavicí z akátu.

Více informací zde

Motivací pro vytvoření projektu byla absence legálního veřejného piknikoviště ve městě Valašské Meziříčí, které by disponovalo vhodným vybavením a zázemím. Cílem projektu je tedy vytvoření atraktivního piknikového a odpočinkového místa v lokalitě bývalých kasáren U rybníčku. Prostor bude osazen venkovním celokovovým grilem v „antivandal“ úpravě, ale také např. masivním dřevěným mobiliářem.

Více informací zde

Mobilní Rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

tel.: 602 544 283, e-mail: michaela.pernicka@muvalmez.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

tel.: 602 544 283, e-mail: michaela.pernicka@muvalmez.cz