Náš VALMEZ – participativní rozpočet města Valašské Meziříčí

Chcete se podílet na podobě našeho města? Navrhněte svůj projekt!
valmez-ruka2
Náš VALMEZ – participativní rozpočet

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás. Z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2025 budou vyčleněny 2 miliony Kč určené na projekty občanů – pro participativní rozpočet.

 

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžete zrealizovat projekt až do výše 500 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Harmonogram participativního rozpočtu
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  02. 05. 2024 – 31. 07. 2024

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  01. 08. 2024 – 30. 09. 2024

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  01. 10. 2024 – 31. 10. 2024

 • 4. Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  01. 11. 2024

 • 5. Realizace vítězných projektů

  01. 01. 2025 – 30. 06. 2026

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné elektronicky prostřednictvím platformy MUNIPOLIS

Aktuální zprávy z radnice

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní Rozhlas.
Náš VALMEZ – zásady participativního rozpočtu pro rok 2024/2025
Z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2025 budou vyčleněny 2 miliony Kč určené pro projekty občanů – pro participativní rozpočet. Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás.

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, napsat žádost a můžete zrealizovat projekt až do výše 500 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti. 

1. KDO může podat návrh?

 • Předkladatelem návrhu může být fyzická osoba starší 15-ti let, nebo právnická osoba se sídlem ve Valašském Meziříčí.

Další podmínky:

 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

2. CO může být obsahem návrhu?

 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, mobiliář – pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití).

Další podmínky:

 • Návrh musí být umístitelný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem Valašské Meziříčí.
 • Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahájení realizace.
 • Návrh musí být proveditelný, nesmí odporovat zákonům a územnímu plánu.
 • Nebudou podporovány návrhy zaměřené na budování nových parkovacích míst.

3. JAK podat návrh?

 • Lhůta pro podání návrhů: 2. 5. 2024 – 31. 7. 2024. Návrhy je možné podat v elektronické nebo papírové formě. 
 • Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu  www.nasvalmez.cz
 • Písemný návrh zašlete na předepsaném formuláři pro návrh projektu na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, oddělení rozvoje města, nebo doručte osobně do Turistického informačního centra na zadním nádvoří zámku Žerotínů. Tiskopisy jsou k dispozici v Turistickém informačním centru nebo na stránkách www.nasvalmez.cz. Obálku označte „Náš VALMEZ“.
 • Před odevzdáním svůj projekt konzultujte. Kontakt: Ing. Lucie Králová, e-mail: lucie.kralova@muvalmez.cz, mobil 724 578 273.

4. CO bude následovat?

 • Pracovní skupina vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost.
 • Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu.
 • Realizovatelné návrhy, které odpovídají výše uvedeným podmínkám, budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších médií.

5. JAK bude probíhat hlasování?

 • Hlasovat může fyzická osoba starší 15 let.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat výhradně elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.nasvalmez.cz.
 • Hlasování bude zahájeno dne 01. 10. 2024 v 00:00 hod. a bude probíhat až do 31. 10. 2024 do 24:00 hod.
 • Každý hlasující má k dispozici tři kladné a jeden záporný hlas, kterými může vyjádřit svou podporu projektu či naopak nesouhlas.
 • Hlasování je tajné.
 • Po ukončení hlasování budou projekty seřazeny dle počtu dosažených hlasů. V případě rovnosti počtu dosažených hlasů rozhodují doplňující kritéria v následujícím pořadí: počet záporných hlasů, počet hlasujících.
 • Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty bude zveřejněn na webových stránkách www.nasvalmez.cz
 • Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to do vyčerpání alokované finanční částky.

6. Realizace

 • Odpovědnost za realizaci přebírá město Valašské Meziříčí. Městský úřad bude o průběhu realizace vydávat průběžné tiskové zprávy.
 • Město Valašské Meziříčí si vyhrazuje právo vyřadit projekt z participativního rozpočtu, na-základě zjištěných skutečných nákladů na realizaci. 

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

tel.: 724 578 273, e-mail: lucie.kralova@muvalmez.cz

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

tel.: 724 578 273, e-mail: lucie.kralova@muvalmez.cz