Náš VALMEZ – participativní rozpočet města Valašské Meziříčí

Chcete se podílet na podobě našeho města? Navrhněte svůj projekt!
valmez-ruka2
Náš VALMEZ – participativní rozpočet

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás. Z rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2022 budou vyčleněny 2 miliony Kč určené na projekty občanů – pro participativní rozpočet.

 

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžete zrealizovat projekt až do výše 500 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Harmonogram participativního rozpočtu
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 3. 2021 – 31. 5. 2021

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  1. 6. 2021 – 31. 8. 2021

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  13. 9. 2021 – 31. 10. 2021

 • 4. Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  1. 11. 2021

 • 5. Realizace vítězných projektů

  1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné elektronicky prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Aktuální zprávy z radnice

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní Rozhlas.
Náš VALMEZ – zásady participativního rozpočtu pro rok 2021/2022

1. KDO může podat návrh?

 • Předkladatelem návrhu může být fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba se sídlem ve Valašském Meziříčí.

Další podmínky:

 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

2. CO může být obsahem návrhu?

 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, mobiliář – pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití).

Další podmínky:

 • Návrh musí být umístitelný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem Valašské Meziříčí.
 • Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahájení realizace.
 • Návrh musí být proveditelný, nesmí odporovat zákonům a územnímu plánu.

3. JAK podat návrh?

 • Lhůta pro podání návrhů:  1.3. 2021 – 31. 5. 2021. Můžete si vybrat, zdali návrh podáte písemně v listinné podobě nebo elektronicky.
 • Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu  nasvalmez.cz
 • Písemný návrh zašlete na předepsaném formuláři pro návrhu projektu na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, oddělení rozvoje města, nebo doručte osobně do Turistického informačního centra na zadním nádvoří Zámku Žerotínů. Tiskopisy jsou k dispozici v Turistickém informačním centru nebo na stránkách www.nasvalmez.cz. Obálku označte „Náš VALMEZ“.
 • Před odevzdáním svůj projekt konzultujte. Kontakt: Mgr. Michaela Pernická, e-mail: michaela.pernicka@muvalmez.cz, mobil 602 544 283.

4. CO bude následovat?

 • Pracovní skupina vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost.
 • Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu.
 • Realizovatelné návrhy, které odpovídají výše uvedeným podmínkám, budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších médií.

5. JAK bude probíhat hlasování?

 • Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu nasvalmez.cz, a to od 13. 9. 2021 do 31. 10. 2021.
 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci až do vyčerpání alokované částky.

Pravidla hlasování:

 • Hlasovat může fyzická osoba starší 15ti let.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat výhradně elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.nasvalmez.cz.
 • Hlasování bude zahájeno dne 13. 09. 2021 v 00:00 hodin a bude probíhat až do 31. 10. 2021 do 24:00 hod.
 • Každý hlasující má k dispozici tři kladné a jeden záporný hlas, kterými může vyjádřit svou podporu projektu či naopak nesouhlas.
 • Hlasování je tajné.
 • Po ukončení hlasování budou projekty seřazeny dle počtu dosažených hlasů. V případě rovnosti počtu dosažených hlasů rozhodují doplňující kritéria v následujícím pořadí: počet záporných hlasů, počet hlasujících.
 • Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty bude zveřejněn na webových stránkách www.nasvalmez.cz
 • Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů, a to až do vyčerpání alokované finanční částky.

6. Realizace

 • Odpovědnost za realizaci přebírá město Valašské Meziříčí. Městský úřad bude o průběhu realizace vydávat průběžné tiskové zprávy.

Mobilní Rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

tel.: 602 544 283, e-mail: michaela.pernicka@muvalmez.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

tel.: 602 544 283, e-mail: michaela.pernicka@muvalmez.cz