Náš VALMEZ zná vítěze

V období od 30. 9. 2022 – 31. 10. 2022 probíhalo prostřednictvím webového portálu www.nasvalmez.cz veřejné hlasování. Celkově se do hlasování zapojilo 1 341 respondentů, přičemž bylo uděleno 3 916 hlasů (z toho 3 538 kladných a 378 záporných). Konečné pořadí návrhů je následující:

 

1. WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ U DOMEČKU – David Hladil
Hlasy:
Záporné 37
Kladné 1 125
Celkem 1 088

2. VALMEZSKÉ PIKNIKOVIŠTĚ – Jan Kopřiva
Hlasy:
Záporné 46
Kladné 916
Celkem 870

3. REVITALITACE ZELENĚ KULTURNÍ DŮM HRACHOVEC – Radek Vaigl
Hlasy:
Záporné 33
Kladné 401
Celkem 368

4. VSTUPNÍ BRÁNA DO ŠKOLY ZŠ VYHLÍDKA- Jana Vencálková
Hlasy:
Záporné 39
Kladné 380
Celkem 341
………

5. PROJEKT DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ JUŘINKA – Ivana Marková
Hlasy:
Záporné 25
Kladné 304
Celkem 279

6. NOVÝ PLOT V ÚSEKU PŘED DOMEM Č. 636 NA NÁDRAŘNÍ UL. – Milan Píša
Hlasy:
Záporné 90
Kladné 226
Celkem 136

7. WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ NA LETNÍM STADIONU – Antonín Hořín
Hlasy:
Záporné 108
Kladné 186
Celkem 78

Přehled finalistů

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ U DOMEČKU– David Hladil

Projekt předpokládá vybudování víceúčelového workoutového hřiště v areálu SVČ Domeček. Moderní a profesionálně navržené hřiště přispěje k rozšíření potenciálu a využitelnosti prostoru Domečku a současně nabídne mladým sportovcům atraktivní možnost trávení volného času. Hřiště poskytne dostatek prostoru až 22 cvičencům v jeden okamžik.

Více informací zde

Návrh předpokládá vybudování workoutového hřiště v areálu letního stadionu, který je největším sportovištěm na území města a vhodně by se tak rozšířily možnosti jeho využití. Největší výhodou hřiště je flexibilita a různorodost cviků. Workoutové hřiště budou tvořit promyšleně rozmístěné sestavy, které budou poskytovat dostatečný prostor a variabilitu.

Více informací zde

Návrh cílí na úpravu veřejného prostranství v místní části Hrachovec u Kulturního domu, kdy jeho revitalizací dojde k vytvoření odpočinkové zóny s prvky zeleně a pochůzí přírodní stezkou, která bude vhodně doplněna mobiliářem, jako jsou dřevěné lavice a jednoduché herní prvky pro děti.

Více informací zde

Předkládaný návrh si klade za cíl vybudování dětského hřiště v horní části Juřinky (lokalita pod točnou). Revitalizace tohoto nevyužitého prostoru by nabídla atraktivní možnost trávení volného času dětí a současně by došlo k vítanému zvelebení veřejného prostranství.

Více informací zde

Projekt si klade za cíl úpravu veřejného prostranství spočívající v opravě plotu podél Nádražní ulice (konkrétně před domem č.p. 636). Současný stav plotu je již nevyhovující a vůči okolní zástavbě působí velmi nevzhledně a kazí celkový ráz ulice.

Více informací zde

Návrh si klade za cíl zatraktivnění veřejného prostoru před ZŠ Vyhlídka, kdy atraktivní a zábavnou formou bude pro děti vytvořena jakási pomyslná vstupní brána do školy. Návrh spočívá v umístění dvou nerezových deformačních zrcadel v rámu na fasádu domu, která zlepší náladu nejednomu školákovi či kolemjdoucímu. Prostor bude také vhodně doplněn půlkruhovou lavicí z akátu.

Více informací zde

Motivací pro vytvoření projektu byla absence legálního veřejného piknikoviště ve městě Valašské Meziříčí, které by disponovalo vhodným vybavením a zázemím. Cílem projektu je tedy vytvoření atraktivního piknikového a odpočinkového místa v lokalitě bývalých kasáren U rybníčku. Prostor bude osazen venkovním celokovovým grilem v „antivandal“ úpravě, ale také např. masivním dřevěným mobiliářem.

Více informací zde

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

tel.: 724 578 273, e-mail: lucie.kralova@muvalmez.cz

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

tel.: 724 578 273, e-mail: lucie.kralova@muvalmez.cz