Nymburský měšec - participativní rozpočet

Máte nápad, jak změnit Nymburk?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte a rozhodněte!

nymburk-ruka2
Co je to participativní rozpočet?

Participativní rozpočet (dále PaR) patří ke způsobům, jak zapojit veřejnost do rozvoje města. Sami občané navrhnou a posléze i vybírají projekt, který chtějí v našem městě realizovat. Jsou to peníze, o nichž rozhodnete vy sami. V rozpočtu města Nymburka je připraveno 250 tisíc korun.

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás!  Stačí zajímavý nápad (projekt), splnit několik pravidel a podat žádost. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Harmonogram pilotního participativního rozpočtu 2020
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  listopad/prosinec 2020 až leden 2021

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  únor/březen 2021

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  duben 2021

 • 4. Příprava realizace vítězných projektů

  květen 2021 a dále

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Schválené návrhy
 • 1. Květinové louky na Pražské a Okružní ulici

  Projekt zahrnuje osetí zelené plochy podél ulice Okružní a v Pražské ulici směsí trvalek s letničkami (podobně jako v ulici Na Fortně). V obou ulicích by loučky přiléhaly k zastávkám autobusů, a potěšily tak oči kolemjdoucích. Bude to mít velký přínos nejen estetický, zvýší se i biodiverzita, a do té doby v podstatě mrtvé kousky trávníku nabídnou domov motýlům a hmyzu. Navíc se sníží počet sečí – dvakrát do roka. Projekt tedy nevyžaduje navýšení nákladů na údržbu, nutná je pouze příprava plochy a její osetí. Celková plocha při osení cca 420 m2 v obou lokalitách.

  Umístění projektu:

  ulice Okružní a Pražská

  Předpokládané náklady projektu:

  79 000 Kč

  Autor projektu:

  Olga Vencourová

  Detailní karta návrhu projektu:

  http://bit.ly/PRNMprojekt1

 • 2. Chodník u bytového domu – aby se lépe chodilo

  Navrhovatel projektu zmiňuje, že obyvatelé vlastními náklady zrekonstruovali celý dům včetně fasády a zásadně tak vylepšili pohled při vjezdu do města na tahu od Mladé Boleslavi. Tato skutečnost by se mohla zohlednit při posuzování projektu. Dům se nachází v bezprostřední blízkosti a chodník vede pouze při jedné straně domu, a to směrem do ulice Dělnická (zhruba 50 metrů), plus tři krátké cesty (zhruba 5 metrů) ke vchodům.

  Umístění projektu:

  ulice Boleslavská třída

  Předpokládané náklady projektu:

  125 000 Kč

  Autor projektu:

  Milan Mýto

  Detailní karta návrhu projektu:

  http://bit.ly/PRNMprojekt2

 • 3. Komunitní sauna Nymburk

  Cílem projektu je vybudování komunitní sauny, která reflektuje moderní trendy – tedy saunování a otužování jako metody pro posílení imunity. Projekt předpokládá aktivní využití řeky Labe – podporuje tedy sounáležitost s územím a využití řeky k rekreaci celý rok bez omezení. Koncept je určen pro užší veřejnost, zejména s ohledem na dodržení hygienických standardů a bezpečnosti. Předpokládáme také vznik Klubu saunování Nymburk. Sauna by měla být instalována v sportovním areálu Veslák v blízkosti řeky Labe, která bude sloužit jako ochlazovací médium.

  Umístění projektu:

  sportovní areál Veslák

  Předpokládané náklady projektu:

  145 000 Kč (maximálně však 125 000 Kč, nutné dofinancování ze strany navrhovatele)

  Autor projektu:

  Petr Kučera

  Detailní karta návrhu projektu:

  http://bit.ly/PRNMprojekt3

 • 4. Hřbitov - Zvýšení kapacity a přesun kontejnerového stání

  Projekt zahrnuje zvýšení kapacity kontejnerového stání o nádobu na zpětný odběr baterií. Návštěvníci hřbitova stále častěji používají místo klasických svíček elektronické a staré vybité baterky poté odkládají do směsného odpadu. Vhodný by byl přesun kontejnerových stání před hřbitov např. z ulice vedle kolostavů „aby bylo po ruce“. S ohledem na pietu místa je umístění ve vchodě za vstupní kovanou mříží nevhodné.

  Umístění projektu:

  hřbitov Nymburk

  Předpokládané náklady projektu:

  50 000 Kč

  Autor projektu:

  Miroslav Kluch

  Detailní karta návrhu projektu:

  http://bit.ly/PRNMprojekt4

 • 5. Bouda, budka, budečka - Zastřešení zastávky bus ``Nymburk sídliště``

  Projekt zahrnuje zastřešení zastávky bus „Nymburk sídliště“ před restaurací Skleník, ve směru jízdy na Kamenné Zboží. Vzhledem ke známé skutečnosti, že spádovou oblastí ZŠ Nymburk Letců RAF je obec Kamenné Zboží a na odpolední spoje čeká každý den skupina žáků ve věku 6–15 let při své samostatné cestě autobusem domů. Hloučky dětí posedávají u restaurace a na zídce u potravin BALA. V případě nepříznivého počasí zde není poskytnuto žádné přístřeší, jediným únikem před deštěm je právě miniaturní „podloubí“.

  Umístění projektu:

  ulice Letců R. A. F.

  Předpokládané náklady projektu:

  80 000 Kč

  Autor projektu:

  Jitka Pencová

  Detailní karta návrhu projektu:

  http://bit.ly/PRNMprojekt5

 • 6. Lavička Václava Havla v Nymburce

  Výstavba těchto laviček je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, kde bude možné se setkat, diskutovat a přemýšlet. Dosud Lavičku VH najdete na zhruba třiceti místech světa, od Washingtonu až po Tel Aviv. My bychom do seznamu rádi připojili i naše město, Nymburk (ulice Na Rejdišti). Letos v prosinci si budeme připomínat deset let od smrti Václava Havla.

  Umístění projektu:

  ulice Na Rejdišti

  Předpokládané náklady projektu:

  305 000 Kč (maximálně však 125 000 Kč, nutné dofinancování ze strany navrhovatele, případně i z jiných zdrojů)

  Autor projektu:

  Petr Nutil

  Detailní karta návrhu projektu:

  http://bit.ly/PRNMprojekt6

 • 7. Venkovní stoly na stolní tenis

  Cílem je instalace dvou venkovních stolů na stolní tenis. Stolní tenis je oblíbená sportovní aktivita u všech věkových kategorií. Umístění stolu v prostorách hřiště u piráta a v areálu Veslák by mohlo zpestřit odpoledne nejen dětem, ale mohlo by vzbudit zájem o stolní tenis i na rekreační úrovni. V Nymburce jsou oddíly pracující s mládeží, a jsou mezi nimi děti, které se stolnímu tenisu věnují i jako registrovaní hráči.

  Umístění projektu:

  hřiště U piráta (Zálabí, Kovanická), Sportovní areál Veslák, Nymburk

  Předpokládané náklady projektu:

  54 000 Kč

  Autor projektu:

  Kateřina Sláčalová

  Detailní karta návrhu projektu:

  http://bit.ly/PRNMprojekt7

 • 8. Připomínka Bohumila Hrabala

  Projekt navrhuje připomenout spojení spisovatele Bohumila Hrabala a města Nymburk formou 10 tabulek. Ty svým textem, citací z Hrabalova díla vztahující se k danému místu a dokumentární fotografií připomenou občanům Nymburka i návštěvníkům osobnost a dílo Bohumila Hrabala. Grafická podoba tabulek bude vytvořena až po hlasování.

  Umístění projektu:

  různě po městě

  Předpokládané náklady projektu:

  70 000 Kč

  Autor projektu:

  Jan Řehounek

  Detailní karta návrhu projektu:

  http://bit.ly/PRNMprojekt8

Výsledky

Pořadí Projekt Celkem hlasů
1. Květinové louky na Pražské a Okružní ulici 402
2. Venkovní stoly na stolní tenis 382
3. Bouda, budka, budečka – Zastřešení zastávky bus „Nymburk sídliště“ 185
4. Chodník u bytového domu – aby se lépe chodilo 146
5. Komunitní sauna Nymburk 136
6. Lavička Václava Havla v Nymburce 131
7. Připomínka Bohumila Hrabala 84
8. Hřbitov – Zvýšení kapacity a přesun kontejnerového stání 73
Zásady participativního rozpočtu
V rozpočtu města Nymburka pro rok 2020 je připraveno 250 tisíc korun. Jsou to peníze, o nichž rozhodnete vy sami. Participativní rozpočet (dále PaR) patří ke způsobům, jak zapojit veřejnost do rozvoje města. Sami občané navrhnou a posléze i vybírají projekt, který chtějí v našem městě realizovat.

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás!  Stačí zajímavý nápad (projekt), splnit několik pravidel a podat žádost. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.

 

Celkový rozpočet 1. ročníku činí 250.000 Kč.

Výše rozpočtu jednoho návrhu je maximálně 125.000 Kč včetně DPH.

Tato částka musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci (např. i zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat). Do života uvedeme tolik nápadů, kolik se jich svými náklady vejde do celkově vyčleněné částky.

1. Kdo může podat návrh?

 1. Návrh může podat fyzická osoba starší patnácti let s trvalým bydlištěm v Nymburce (předkladatel návrhu)
 2. Jeden předkladatel může navrhnout maximálně tři projekty
 3. Předkladatel prezentuje svůj návrh na veřejném setkání. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace
 4. Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu
 5. Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů

2. Co může být předmětem návrhu (projektem)?

 1. Cokoli hmotné, co zlepší život ve městě (opravy, mobiliář pro sportovní a volnočasové využití, životní prostředí a další oblasti). Nepatří sem např. koncerty, besedy, kulturní akce všeobecně.
 2. Návrh (projekt) musí být umístěn na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizace zřízené městem. Bližší informace poskytne koordinátor.
 3. Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení.
 4. Návrh musí být proveditelný, neodporovat zákonům, územnímu plánu města, plánovaným akcím a investicím.
 5. Podmínkou je dlouhodobá udržitelnost projektu minimálně 5 let.
 6. Odhadované náklady nesmí přesáhnout částku 125.000 Kč včetně DPH na projekt, realizováno bude právě tolik nápadů, které se vejdou do celkově vyčleněné částky 250.000 Kč.
 7. Případné roční provozní náklady nepřesáhnou 10 % z celkové částky návrhu.

3. Jak podat návrh?

 1. Pro konzultace je vám k dispozici koordinátor PaR.
 2. Lhůta pro podání návrhu: 1.2021
 3. Můžete si zvolit, zda návrh podáte fyzicky na podatelně úřadu, nebo elektronicky
 4. Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu: nymburskymesec.cz
 5. Formulář pro podání návrhu v písemné podobě je k dispozici. Písemný návrh můžete zaslat na adresu Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, kancelář starosty. Obálku označte: „Nymburský měšec 2020“
 6. K formuláři s návrhem nutno přiložit:
  1. Předpokládané náklady projektu
  2. Ilustrační obrázek (fotografie, vizualizace, výkres určený k prezentaci návrhu, jehož autorem je předkladatel, anebo k němu má autorská práva
  3. Mapu / situační nákres místa, kde se má návrh realizovat

4. Co bude následovat?

Po ověření formální správnosti zástupci příslušných odborů vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posouzení se bude týkat především technického řešení, majetkových vztahů, časové náročnosti realizace, reálnosti rozpočtu, souladu s předpisy a strategickými dokumenty města. V případě potřeby bude autorům koordinátorem PaR nabídnuta konzultace návrhu s odbornými pracovníky úřadu. Pokud projekt vykáže odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu a ve lhůtě 10 pracovních dní můžete nedostatky odstranit. Nebudou-li nedostatky odstraněny v tomto termínu, návrh se zamítá. Realizovatelné návrhy, které odpovídají uvedeným podmínkám, představí radnice prostřednictvím veřejných setkání, webových stránek participativního rozpočtu a dalších médií.

5. Jak bude probíhat hlasování?

Hlasování o návrzích se uskuteční v únoru a březnu 2021 elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.nymburskymesec.cz.

Při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.

Podle výsledku hlasování sestavíme pořadí návrhů určených k realizaci až do vyčerpání alokované částky.

6. Realizace návrhů

Konečné rozhodnutí o realizaci návrhů je v pravomoci Rady města Nymburka. Odpovědnost za realizaci přebírá Město Nymburk.

Na realizaci návrhu neexistuje právní nárok a navrhovateli projektu nevzniká žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s podáním návrhu.

7. Harmonogram

 1. říjen, listopad, prosinec 2020 až leden 2021 – Příjem návrhů a jejich konzultace
 2. únor 2021 – Kontrola realizovatelnosti návrhů
 3. únor/březen 2021 – Hlasování o navržených projektech
 4. duben 2021 a dále – Příprava realizace vítězných projektů

8. Realizace vítězných projektů

 1. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 2. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů (bodů) až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 3. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten s nižším počtem mínusových hlasů. Pokud měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.
 4. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů města k dalšímu posouzení.

Koordinátoři projektu:

Mgr. Petr Černohous, DiS., odbor kanceláře starosty

tel.: 325 501 309

Bc. Vaňková Jana, odbor školství kultury a památkové péče

tel.: 325 501 568

Mgr. Volfová Žaneta, obor rozvoje a investic

tel.: 325 501 204

 

e-mail: nymburskymesec@meu-nbk.cz

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Nymburk, nymburskymesec@meu-nbk.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Nymburk, nymburskymesec@meu-nbk.cz