Máte nápad, jak zlepšit naše město? Pojďte ho zrealizovat!

Statutární město Hradec Králové vyčlenilo 10 000 000 Kč na projekty, které vzejdou přímo od vás, obyvatel našeho města, a vy pak také rozhodnete, které z navržených projektů bude město realizovat! Máte nápad? Super, níže se dozvíte, jak svůj projekt přihlásit. Nebo nápad tentokrát nemáte a chcete se ale podílet na tom, jak naše město bude vypadat? Můžete hlasovat o tom, které projekty budou z městských financí realizovány!

Harmonogram
 • 1. Spuštění ankety o názvu participativního rozpočtu

   leden 2024 – únor 2024

 • 2. Vyhlášení výsledku hlasování o názvu participativního rozpočtu

  březen 2024

 • 3. Přijímání přihlášek projektů

  březen – květen 2024 

 • 4. Schvalovací proces

  červen – srpen 2024

 • 5. Hlasování o projektech

   září 2024

 • 6. Začátek realizace projektů

  říjen – prosinec 2024

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy MUNIPOLIS nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlaste do platformy MUNIPOLIS.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

Participativní rozpočet v Hradci Králové má dvě kategorie

I. Malé projekty – malý projekt je takový projekt, jehož předpokládané náklady na realizaci, provoz a údržbu na první rok jsou v součtu minimálně 20 000 Kč včetně DPH a nepřesáhnou v součtu částku 400 000 Kč včetně DPH. Na takové projekty město Hradec Králové vyčlenilo 4 000 000 Kč.

II. Velké projekty – velký projekt je takový, jehož předpokládané náklady na realizaci, provoz a údržbu na první rok jsou v součtu minimálně 400 000 Kč včetně DPH a nepřesáhnou částku 2 000 000 Kč včetně DPH. Na takové projekty město Hradec Králové vyčlenilo 6 000 000 Kč.

Podmínky realizovatelnosti projektů

 • Projekt musí být přínosný pro město a jeho občany.
 • Projekt musí být přístupný pro veřejnost, a to po většinu dne a zdarma.
 • Projekt nesmí generovat zisk.
 • Projekt musí být realizovatelný městem Hradec Králové a na jeho pozemcích.
 • Projekt nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny, nesmí být v rozporu s aktuálním Strategickým plánem rozvoje města a územním plánem nebo s plánovanými investičními akcemi města.
 • Projekt musí být realizovatelný do 2 let od finálního hlasování.
 • Návrh projektu musí obsahovat stručný rozpočet (včetně dokumentace a provozu) a doložení podmínek realizovatelnosti.
 • Na realizaci projektu navrhovatel ani jiný subjekt nežádá v žádném dotačním programu.

Ve fázi po podání návrhů a před hlasováním budou tyto podmínky zkontrolovány Magistrátem města Hradec Králové. Do hlasování budou zařazeny jen projekty, které shora uvedené podmínky splňují, ostatní projekty budou vyřazeny.

Kdo může projekt navrhnout?

 • Projekt může navrhnout občan Hradce Králové a občané jiných obcí, kteří v Hradci Králové pracují či studují (dále navrhovatel).
 • Navrhovatel musí být starší 15 let.
 • Navrhovatelé, kterým není 18 let, potřebují dospělého garanta, jež bude navrhovatele zastupovat.
 • Navrhovatel může v rámci jedné výzvy k podávání návrhů navrhnout maximálně tři projekty.

Hlasování

 • Hlasovat mohou občané města Hradec Králové a občané jiných obcí, pokud v Hradci Králové pracují či studují (dále jen hlasující).
 • Hlasující musí být starší 15 let.
 • Hlasování probíhá prostřednícím aplikace Munipolis.
 • Volební algoritmus (počet kladných a záporných hlasů) se stanoví podle počtu schválených projektů.
 • Návrh, který získá více než 33% podíl negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných návrhu, nebude realizován.

Máte dotaz? Napište nám!

 kamil.kubica@mmhk.cz

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 3

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Hradec Králové, kamil.kubica@mmhk.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Hradec Králové, kamil.kubica@mmhk.cz