Naše Šardice - participativní rozpočet obce Šardice

Chcete se podílet na podobě obce Šardice?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

šardice-ruka
Naše Šardice – participativní rozpočet

Máte nápad, co v naší obci vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás. Z rozpočtu obce Šardice pro rok 2024 bylo vyčleněno 200 tisíc Kč určené na projekty občanů – pro participativní rozpočet. 

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžete zrealizovat projekt až do výše 100 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti. 

Harmonogram
 • Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 4. 2024 30. 6. 2024 

 • Kontrola realizovatelnosti návrhů

  1. 7. 2024 31. 8. 2024

 • Hlasování o navržených projektech

  13.9.2024 31. 10. 2024

 • Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  1. 11. 2024

 • Realizace vítězných projektů

  1. 1. 2025 30. 6. 2025

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu obce Šardice

1. KDO může podat návrh?

 • Předkladatelem návrhu může být fyzická osoba starší 15 let, nebo právnická osoba se sídlem v obci Šardice.  

Další podmínky:

 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu. 
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

2. CO může být obsahem návrhu?

 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, mobiliář – pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití).

Další podmínky:

 • Návrh musí být umístitelný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví obce nebo organizaci zřízené obcí Šardice.
 • Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahájení realizace.
 • Návrh musí být proveditelný, nesmí odporovat zákonům a územnímu plánu.

3. JAK podat návrh?

 • Lhůta pro podání návrhů:  1.4.2024 – 30. 6. 2024. Můžete si vybrat, zdali návrh podáte písemně v listinné podobě nebo elektronicky.
 • Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu   www.sardice.cz
 • Písemný návrh zašlete na předepsaném formuláři pro návrhu projektu na adresu Obecní úřad Šardice, nebo doručte osobně na podatelnu Obecního úřadu Šardice. Tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě Šardice a na webových stránkách obce. Obálku označte „Naše obec“.
 • Před odevzdáním svůj projekt konzultujte. Kontakt: Blanka Mitrengová, DiS, Blažena Galiová

4. CO bude následovat?

 • Pracovní skupina vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost.
 • Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu. 
 • Realizovatelné návrhy, které odpovídají výše uvedeným podmínkám, budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších médií.

5. JAK bude probíhat hlasování?

 • Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.sardice.cz, a to od 13. 9. 2024 do 31. 10. 2024.
 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci až do vyčerpání alokované částky. 

6. Realizace

 • Odpovědnost za realizaci přebírá obec Šardice. Obecní úřad bude o průběhu realizace vydávat průběžné tiskové zprávy.

Vítězný projekt

Název projektu: Přístřešek na cvičišti pro psy

Popis projektu: V současné době mají návštěvníci cvičiště pro psy velmi omezenou možnost ochrany před nepříznivými vlivy počasí. Vybudování pevného přístřešku v části cvičiště by tak skýtalo ochranu při pořádání výcvikových i společenských akcí pro členy kynologického klubu i širokou veřejnost.

V části pozemku parc. č. 7596 plánujeme realizovat z důvodu společenských a sportovních aktivit zastřešené místo velikosti 25 m2 pro posezení a úkryt před nepříznivými vlivy počasí. Přístřešek je koncipován pro až 20 osob dle zkušeností z předchozích akcí.

Stavba je plánovaná jako nadzemní z dřevěných hoblovaných hranolů usazená na kovových ukotvených patkách. Přístřešek bude z horní strany zaklopen polykarbonátovými deskami, dle posouzení vlivu okolních dřevin na životnost povrchu zakončené okapem pro odvod vody. Pochozí prostor pod zastřešením je v plánu zanechat ve stávající podobě zatravněné plochy.

Projekt je v plánu realizovat většinově svépomocí s částečnou podporou podnikatelských subjektů (opracování dřeva, dovoz materiálu aj.) a je v souladu s územním plánem.

Místo realizace: část pozemku parc. č. 7596

Rozpočet: 42 000 Kč

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Obec Šardice, mitrengova@sardice.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Obec Šardice, mitrengova@sardice.cz