INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o osobních údajích a přístupu k osobním údajům dle čl. 13 a 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  1. Správcem osobních údajů je obec Šardice, Šardice 601, 696 13.
  2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Ivo Macek, tel: 774402202, email: macek@aktap.cz kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů je uveden na webových stránkách obce Šardice, www.sardice.cz
  3. Účelem zpracování osobních údajů je realizace participativního rozpočtu obce Šardice. Obec Šardice bude při procesu participativního rozpočtu zpracovávat osobní údaje v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. pro splnění účelu prováděného ve veřejném zájmu.
  4. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o svých právech naleznete na: https://www.sardice.cz/cs/gdpr/statement/