Tvoříme pro Žatec - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě města Žatec?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

zatec-ruka
Co je to participativní rozpočet?

Město Žatec má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství Města Žatce a jeho místních částí (Velichov, Milčeves, Radíčeves, Bezděkov, Trnovany a Záhoří). Rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

Harmonogram participativního rozpočtu 2023
 • 1. Zveřejnění a vyhlášení participativního rozpočtu

  13. 9. 2022

 • 2. Odevzdání návrhů předkladatelů

  do 30. 11. 2022

 • 3. Formální kontrola předložených návrhů, průběžné hodnocení odbory, zpětná komunikace

  od 1. 11. 2022

 • 4. Představení projektů za účasti navrhovatelů (v případě proveditelných projektů)

  do 31. 1. 2023

 • 5. Hlasování o pořadí proveditelných projektů (příprava v průběhu, na základě schválených projektů bude nastaven volební algoritmus)

  do 28. 2. 2023

 • 6. Předložení radě města ke schválení, schválení rozpočtových opatření příslušným odborům radou města, vyrozumění úspěšných předkladatelů dle pořadí, předání příslušným odborům k realizaci do 1 roku od schválení

  po 28. 2. 2023

V rámci harmonogramu budou průběžně zveřejňovány informace na webových stránkách města, jako např. hodnocené projekty, které postupují do hlasování apod.

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Rok 2021
 • 1. Zeleň pro zútulnění - ZREALIZOVÁNO

  Vysázení veřejné zeleně v ulicích Dr. Kůrky a Písečná, vnitroblok sídliště, za účelem zvýšení atraktivity.Vysázení veřejné zeleně v ulicích Dr. Kůrky a Písečná, vnitroblok sídliště, za účelem zvýšení atraktivity.

  Umístění projektu
  ulice Dr. Václava Kůrky – Písečná

  Předpokládané náklady projektu
  100 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Lukáš Knebl

 • 2. Hřiště pro starší děti - ZREALIZOVÁNO

  V Žatci lze najít několik dětských hřišť, která jsou primárně určeny pro menší děti. Děti ve věku šest a více let na těchto hřištích už nenajdou tolik zábavy, neboť prvky jsou pro ně jednoduché a nezajímavé. Hledají větší zážitek, adrenalin a variabilitu při hře. Z tohoto důvodu bych chtěla navrhnout pořízení moderního hřiště, které těmto dětem umožní rozvíjení, udržení fyzických schopností a sportovních dovedností.

  Areál sportoviště za koupalištěm jsem vybrala z důvodu chybějících herních prvků pro starší děti, zatraktivnění již tak krásného areálu a v neposlední řadě se jedná o uzamykatelný areál. Řada maminek, které sportoviště navštěvují, mají děti s větším věkovým rozdílem. Malé děti se se zabaví na herní věži a mlhovišti, starší děti už vyžití a zábavu hledají hůře. Dovybavení a zkompletování sportoviště by mohlo vést k větší návštěvnosti nejen obyvatel Žatce, ale i rodin z blízkého okolí.

  Umístění projektu
  Žatec

  Předpokladané náklady projektu
  200 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Zuzana Němcová Koslerová

 • 3. Sluneční stínící plachty pro více odpočinku - ZREALIZOVÁNO

  Rodiny s dětmi navštěvují sportoviště za koupalištěm nejčastěji v letních měsících, neboť se zde nachází hřiště pro menší děti, mlhoviště a krásný čistý prostor pro hraní. V horkých slunečních dnech zde chybí místa se stínem, kam by si mohli návštěvníci schovat a odpočinout. Proto navrhuji instalaci slunečních stínících plachet, pod kterými si budou moci děti hrát a rodiče odpočívat beze strachu úpalu či spálení slunečními paprsky.

  Umístění projektu
  Žatec, Sportovní areál a dětské hřiště za koupalištěm

  Předpokladané náklady projektu
  100 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Zuzana Němcová Koslerová

 • 4. Velkoformátová malba (mural) na fasádu výměníkové stanice ŽT a.s. v ul. Stavbařů - ZREALIZOVÁNO

  Záměrem je zkvalitnění veřejného prostoru v místě největšího městského sídliště „JIH“. Velkoformátová malba by byla umístněna na východní a jižní stěně budovy směrem do křižovatky ul. Stavbařů a Volyňských Čechů. Jedná se o frekventovanou křižovatku, navíc část této fasády je viditelná při příjezdu do města směrem od Holedeče. Fasáda budovy je v nevzhledném stavu, její šedá barva spolu s nepovedenými pokusy o její zkrášlení působí depresivně.
  V návrhu je zapracován návrh Michala Škapy, současného významného umělce z Prahy, který má realizace velkoplošných děl po celé ČR. V nedávné době byl například autorem největšího „muralu“ ve střední Evropě, na budově ruzyňského letiště. Jsme přesvědčeni, že jeho případné dílo vzbudí o tvorbu ve veřejném prostoru větší zájem a podaří se tak nastartovat vícero aktivit vedoucí ke zkrášlení společného prostoru, tak abychom se zařadili mezi moderní města s mladistvým nádechem a silnou komunitní základnou, která je dle našeho názoru potřebná pro pulzující město.

  Umístění projektu
  ul. Stavbařů, p.č. 3455/1, k.ú. Žatec

  Předpokladané náklady projektu
  200 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Daniel Nociar

  AUTOR NÁVRHU – MURAL (VIDEO)

 • 5. Architektonická mapa Žatce - ZREALIZOVÁNO

  Se spolkem A dál? postupně mapujeme architektonické dědictví Žatce. Skýtá rozhodně i jiné zajímavé stavby než sušárny chmele. To ostatně společně zjišťujeme na našich komentovaných procházkách městem. Na ně bychom rádi navázali a vytvořili tištěnou mapu, která by přehledně zaznamenala to nejpodstatnější ze žatecké architektury a poskytla všem možnost vydat se za jejími příběhy.
  Mapa by měla udělat radost:

  – Žatečanům lačným poznání historie a architektury
  – turistům, kteří se tak lépe zorientují při prohlídce města
  – managementu města, který získá nový zajímavý produkt
  – firmě, která bude mít tu čest mapu vytisknout
  – autorům myšlenky ze spolku A dál?, kteří obdrží signál, že jejich aktivity jsou chtěné

  Umístění projektu
  Žatec

  Předpokladané náklady projektu
  50 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Monika Merdová

  Představení návrhu Architektonická mapa Žatce (VIDEO)

 • 6. Graffiti Ohře_02 - NEREALIZOVÁNO

  Možná si někteří pamatují na článek o tom, že vznikla malba kde si kapr hoví v bahníčku, ze dna vyrůstá vodní tráva. Výše má domeček vodouch stříbřitý s ulovenou mouchou. Před kaprem roste hvězdoš háčkatý a z hladiny se kachna pokouší ulovit nějakého pulce či najít jikry. Ropucha se snaží zachránit tím, že se krčí na kameni a lakušník, který se uprostřed ohýbá pod náporem vody, je rozdělujícím prvkem mezi říčními revíry. Ve druhém revíru se pstruh…“

  Většina lidí si přitom představila, že malba vznikla na pilíři, který je uprostřed řeky Ohře. To ale nebyla pravda. Nicméně to vlastně byla a je dobrá myšlenka. Procházet se s přáteli, se psem, či podjíždět most přes řeku a přitom být obklopen místní říční faunou a flórou.
  Netvrdím, že bych nebyl rád, kdyby se tento nápad podařilo realizovat. Bylo by to super.

  Co je k tomu potřeba? Sehnat pár povolení, lešení, správný typ barev, návrh a někoho, kdo to udělá. Díky zkušenostem z navrhování a realizace graffiti na opěrnou zeď mostu, vím, jak si s touto problematikou poradit. Nebo s kým mohu spolupracovat. Motiv by, jak jsem již zmínil, se bude odkazovat na místní říční revíry, vodní život a obsahově bude navazovat na již realizované graffiti. Dílo bych chtěl realizovat během letních, prázdninových měsíců, protože budou nejlepší podmínky pro malbu a v té době nebudu zameškávat studium.

  Pozn.: Pokud mám možnost být u řešení nějaké problematiky, tak téměř vždy od někoho slyším, jestli to nechceme udělat jako někdo jiný… Sám sebe se začnu ptát, proč bychom však měli kopírovat? Můžeme se inspirovat, ale dle mého názoru je lepší přijít s vlastním řešením.

  Umístění projektu
  Dílo chci vytvořit na pilíři mostu na ulici Plzeňská, na straně, která je přivrácená k cyklostezce vedoucí pod mostem. Majetek dotčený záměrem: most ev. č. 27-041 v Žatci – most přes řeku Ohři.

  Předpokladané náklady projektu
  29 392 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Tomáš Zugar

  Představení návrhu Graffiti Ohře_02 (VIDEO)

Rok 2022

Pořadí po hlasování:

 • 1. Dětské hry na chodníku - ZREALIZOVÁNO

  Cílem je pohyb a zábava pro všechny věkové kategorie, pohyb venku na vzduchu, bez potřeby dalších finančních nákladů, dosažitelné pro všechny.
  Jedná se o jednoduché dětské hry – např. skákací panák, opičí dráhy apod. vhodné i k rozvoji motoriky dětí, ale i dospělých a seniorů.
  Umístění na několika místech ve městě: např. u 5. ZŠ před bránou (dostupné i pro školku a děti ze sídliště), na chodníku před 2. ZŚ, před 1. ZŠ, u řeky, park pod nemocnicí atd.
  Děti se můžou zabavit před školou, nebo cestou domů nebo na procházce.
  Tato hřiště fungují v několika okolních městech, např. Chomutov, Rakovník, ale i dál např. Praha 8, Broumov, Olomouc. Náklady podle počtu lokalit a počtu vybraných her a zda by bylo vybudováno dobrovolníky nebo by byla oslovena firma, viz odkaz níže.

  http://naschomutov.cz
  http://hrynachodnik.cz

  Umístění projektu
  Žatec

  Předpokládané náklady projektu
  50 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Lucie Pohanková

 • 2. PARČÍK V ``TYRŠOVCE`` – JE TO VŮBEC PARČÍK? - ZREALIZOVÁNO

  Tento prostor se nachází pod kostelem sv. Jakuba, park – Tyršova ulice. Je to celkem nevyužívané místo, které nenavštíví mnoho lidí, nemají vůbec důvod tam chodit, protože vypadá dost nevábně. Tento parčík po úpravě zeleně a rekonstrukci zdi v pozadí a následné opravy zábradlí, by byl nejvhodnější pro nejmenší s rodiči či školky. Parčík by byl po celou dobu přístupný a zasloužil by si zásah a úpravu ke kulturnějšímu stavu tohoto místa. Věřím, že není vlastník tohoto pozemku a spravuje jej město Žatec a že by nebránilo nic k realizaci. Pokud by žádost došla třeba do finále, mohl by se vymyslet i název ve formě ankety občanů města Žatec pro tento tzv. „Parčík“.

  Umístění projektu
  Tyršova ul. – pod kostelem sv. Jakuba v Žatci

  Předpokládané náklady projektu
  144 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Ondřej Bayer

 • 3. Revitalizace zídky v ulici Příkrá - ZREALIZOVÁNO

  Cílem mého projektu – jak už uvádím v názvu, je kompletní sanace plotové zdi nacházející se v ulici Příkrá a v těsném okolí činžovních domů stojících v této lokalitě.
  Mám za to, že tato zídka už přestává plnit funkci přirozené ochrany v členitém terénu a díky jejímu žalostnému, až havarijnímu stavu taky dávno nesplňuje estetická kritéria (viz přiložená fotografie).

  Umístění projektu
  ulice Příkrá

  Předpokládané náklady projektu
  200 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Peter Kačenák

 • 4. Na zimoviště bezpečně! - ZREALIZOVÁNO

  Myšlenkou podaného projektu je umístění bezpečnostního zábradlí po obou stranách příjezdové cesty na zimoviště.
  Občané se v současné době pohybují po komunikaci, která je velmi strmá. Zábradlí pomůže v pohybu v obou směrech, a to široké škále veřejnosti z řad seniorů, lidí s omezenou schopností pohybu, dětí i maminek s kočárky.
  V zimních měsících, při procházce za vodním ptactvem, pak zajistí bezpečný pohyb nás všech.

  Požadavky do zadávací dokumentace:
  – Komunikace bude v místech, kde není obrubník začištěna (seříznuta) a obrubník bude doplněn.
  – Zábradlí bude splňovat bezbariérový standard, tj. madlo ve výšce 900 mm, 750 mm a 300 mm, průměr profilů alespoň 50 mm, kotvení ke sloupkům z ocelových profilů prvky tvaru L (tzn. madlo bude průběžné) – v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
  – Zábradlí bude umístěno vně existující asfaltové komunikace, tzn. kotevní sloupky včetně madla neomezí stávající průjezdný profil.

  Umístění projektu
  Žatec, ul. U Hřiště směrem k zimovišti, v rozsahu od horního oblouku po hranu nosné konstrukce přemostění (viz. situační výkres). Předpokládané umístění zábradlí na p.p.č. 6681/2, 6681/7, 7032/31.

  Předpokládané náklady projektu
  200 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Eva Sladká

 • 5. Živé ploty, ne jak od bubnu noty! - ZREALIZOVÁNO

  Doplnění veřejné zeleně v prolukách mezi keři stávajících živých plotů v Komenského aleji (nad parkem V. I. Lenina), v ulici Boženy Vikové – Kunětické (nad spodní částí býv. Broudreho parku a v ulicí Nákladní (u spojovací uličky s ulicí Dvořákovou), viz foto a mapa v příloze. Celkově se jedná asi o 200m.. Odhad rozpočtu na požádání zpracovala firma Cinke. Cílem je zkulturnění prostranství, jež při plánovaných revitalizacích parků zůstanou pravděpodobně stejně nebo podobně řešena a není důvod, aby musela na tyto revitalizace čekat a vytvářet tak dál zanedbaný dojem. Z této úpravy budou profitovat všichni obyvatelé a návštěvníci města.

  Umístění projektu
  ulice Komenského alej, Nákladní a Boženy Vikové Kunětické

  Předpokládané náklady projektu
  67 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Vladimír Vlach

 • 6. Informační panel s architektonickou mapou města - ZREALIZOVÁNO


  Ilustrační foto

  Popis návrhu
  Na Kruhovém náměstí umístit informační panel s architektonickou mapou města. Pro větší přehlednost a lepší orientaci barevně rozlišit označení památek architektonických, uměleckých a ostatních. K nejvýznamnějším památkám uvést po stranách mapy krátké popisky (viz mapa v Lounech na Mírovém náměstí). Žatec je především historické město a jsou i turisté, které nezajímá chmel, ale historie. A na ty by se zapomínat nemělo.

  Umístění projektu
  Kruhové náměstí

  Předpokládané náklady projektu
  50 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Irena Litvínová

Níže uvedené návrhy v hlasování veřejnosti neuspěly:

 • 7. Velkoformátová malba (mural) na fasádu výměníkové stanice ŽT a.s. v ul. Stavbařů - zbývající stěny

  Předmětem návrhu je zkrášlení stavby výměníkové stanice ŽT a.s. v ul. Stavbařů.  V roce 2021 byla již velkoformátová malba na tomto objektu zrealizována, nyní se jedná o zbývající dvě stěny výměníkové stanice. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku a je viditelná pro velký počet místních obyvatel, jak pěších, tak z jejich obydlí. Povrchová úprava zbývajících částí stanice je nevzhledná. Velkoformátovou malbu jsme již realizovali v předchozím ročníku participativního rozpočtu a věříme, že obdobná úprava fasády zbývajících stěn vhodně doplní sídlištní prostor.

  Umístění projektu
  ul. Stavbařů, stavba stojící na pozemku p.č.st. 3455/1 Žatec

  Předpokládané náklady projektu
  200 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Daniel Nociar

 • 8. Železný most v létě pro pěší a cyklisty

  Obsahem návrhu je v letních měsících předat železný most přes řeku Ohře k užívání cyklistům a pěším. V období od 01. května do 30. září každého roku by byl železný most uzavřen pro automobilovou dopravu a provoz na tomto mostě by byl vyhrazen pro cyklisty a pěší dopravu. Podél řeky Ohře vede cyklostezka a cyklotrasa, která protíná Husitské náměstí. Most je dále hojně využíván pro procházky a rekreační běh. Pokud chtějí cyklisté využít okruh společně s lávkou pro pěší u Slavoje, musejí překonat železný most. Provoz na tomto mostě je frekventovaný, obousměrný a přitom vozovka je široká pouze 5 m. Pokud jedou zejména rodiny s dětmi na kole, je přejezd tohoto mostu velmi stresující s ohledem na bezpečnou jízdu. Pokud v letních měsících uzavřeme provoz pro motorovou dopravu, bude celá lokalita Husitského náměstí zklidněná a provoz cyklistů a pěších bezpečný. Husitské náměstí bude po rekonstrukci obytnou zónou tzn., budou zde umožněny hry dětí na vozovce. Provoz vozidel přes železný most tuto klidovost narušuje.

  Cílem návrhu je tedy bezpečnost cyklistů a pěších na železném mostě v rámci žateckých cyklotras a vycházkových tras, zklidnění dopravy v lokalitě Husitského náměstí, zatraktivnění železného mostu jako technické památky s výhledem na řeku Ohře.

  Návrh předpokládá pouze změnu dopravního značení – odstranění stávajících dopravních značek na železném mostě a jejich nahrazení dopravní značkou č. C 9a – stezka pro pěší a cyklisty. Dále návrh předpokládá umístění mobilní zeleně na vozovku pro fyzické zamezení vjezdu vozidel a umístění laviček pro odpočinek a možnost sledování toku řeky Ohře přímo ze železného mostu.

  Mobilita těchto zařízení je důležitá pro případnou nutnost neprodleného umožnění provozu motorových vozidel v případě havárií, uzavírek apod. S ohledem na vybudování okružní křižovatky na silnici č. I/27 s ulicí Osvoboditelů již není žádná dopravní komplikace s ohledem na jízdu vozidel z lokality za železným mostem. K tomuto je nutno dále dodat, že opatření bude pouze po dobu pěti měsíců v roce. V letošním roce je železný most z důvodu rekonstrukce Husitského náměstí uzavřen již několik měsíců zcela bez dopravních komplikací.
  Realizace vyžaduje schválení (stanovení) dopravního značení a rozhodnutí na umístění pevných překážek vydané příslušným správním orgánem. Podklady pro příslušné žádosti dodá navrhovatel městu zdarma.
  Vizualizaci návrhu zpracoval Ing. Arch. Jiří Vaníček.

  Udržitelnost:

  Udržitelnost projektu je časově neomezená. Výhodou je skutečnost, že lavičky i mobilní zeleň mohou být po skončení letních měsíců umístěny do prostoru Husitského náměstí a budou doplňovat mobiliář tohoto náměstí. V průběhu dalších let bude možno mobiliář dle využití doplňovat a celý prostor Husitského náměstí a železného mostu zkrášlovat. Ve vizualizaci návrhu je uvažováno na železném mostě v dalších letech umístění dřevěných plastik vytvořených např. v rámci workshopů apod., doplnění laviček a mobilní zeleně (další informace).

  Umístění projektu
  Železný most přes řeku Ohře u Husitského náměstí

  Předpokládané náklady projektu
  190 000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele
  Jiří Dobruský

Rok 2023 – projekty ke hlasování

Vzhledem k vyřazení návrhu č. 3, který je v současné chvíli již v realizaci, budou ostatní návrhy po projednání radou města v březnu 2023 připraveny k realizaci.

 • 1. Posilovací stroje pro seniory

  Rádi bychom měli v Žatci umístěné posilovací stroje pro seniory, které mohou vyplnit i volnočasové aktivity. V posledních letech jsou tyto posilovací stroje trendem ve většině měst České republiky. V příloze zasíláme pro představu fotografie (ilustrační).

  Umístění projektu: lokalita sportoviště u koupaliště (vedle mlhoviště), případně jiné umístění, např. u řeky

  Předpokládané náklady projektu: 200.000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele: Soňa Schneiderová

 • 2. Poesiomat v Žatci

  Mým záměrem je, aby Poesiomat v Žatci zábavnou formou zdůraznil kulturní dědictví česko-německo-židovského soužití v našem městě a stal se tak dalším poutavým turistickým cílem i atrakcí pro místní obyvatele. Pomocí nahraných textů, hudebních či dalších zvukových záznamů by tak přiblížil návštěvníkům i obyvatelům Žatce historické události dotýkající se našeho města, tvorbu slavných rodáků či osobností spjatých se Žatcem. Poesiomat tak přispěje k posílení genia loci našeho historického centra. Pro zvýšení turistické atraktivity také pro návštěvníky ze zahraničí se chci zasadit o nahrání několika stop v německém jazyce. Pořízení obsahu nahrávek, které je unikátní pro každou jednotlivou instalaci Poesiomatu, se může stát komunitní záležitostí, kdy se občané budou moci podílet na výběru obsahu nahrávek, či na jejich realizaci. V této souvislosti je možné navázat spolupráci s místní Základní uměleckou školou či se členy divadelních ochotnických souborů působících v Žatci. Jsem přesvědčen, že Poesiomat v Žatci by vhodným způsobem doplnil a oživil veřejné prostranství v historickém centru našeho města. Kromě své nesporné edukativní funkce by Poesiomat přinesl do tohoto prostoru i vítaný prvek hravosti a kreativity, vyzývající procházející k pozastavení a k poslechu nahraných zvukových záznamů.

  Umístění projektu: Navrhuji instalovat Poesiomat na veřejné prostranství před žateckou synagogou, na parcelu č. 167 v k. ú. Žatec, při zdi s vedlejším pozemkem/dvorkem za turistickým informačním centrem. Tento pozemek je ve vlastnictví města Žatce.

  Předpokladané náklady projektu: 250.000 Kč (v případě úspěšného odhlasování veřejností autor navrhuje dofinancování částky nad rámec stanovený pravidly Participativního rozpočtu pro rok 2023 z vlastních zdrojů)

  Jméno a příjmení navrhovatele: Martin Kos

 • 3. Zpevnění cesty - V REALIZACI (není předmětem hlasování)

  Návrh spočívá ve zpevnění a zkvalitnění cesty od střelnice (konec panelové cesty) po panelovou cestu na kopci úsek v délce 334 m a šířce 3 m = 1002m2, Bylo by potřeba nejdříve strhnout strojově velké nerovnosti a napojení na betonové komunikace, pořádně zhutnit. Položit nejlépe velkým finišerem asfaltový recyklát do tl. 10 cm a zhutnit velkým vibračním válcem.

  Umístění projektu: od střelnice z ulice Politických vězňů po panelovou cestu

 • 4. Pingpongové stoly v parku

  V našem městě mi chybí prostory pro volnočasové aktivity v přírodě. Pro oživení těchto aktivit a našich parků navrhuji jejich umístění právě tam, např. park pod nemocnicí. V našem městě mi chybí prostory pro volnočasové aktivity v přírodě. Pro oživení těchto aktivit a našich parků navrhuji jejich umístění právě tam, např. park pod nemocnicí.

  Umístění projektu: Park pod nemocnicí

  Předpokladané náklady projektu: 100.000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele: Helena Šmeráková

 • 5. #archimapa 2.0: Žatecké vily

  Pomozte spolku A dál? pokračovat v mapování architektonického dědictví Žatce. Žatecké ulice skýtají nepřeberné množství pozoruhodností, na detailní průzkum dosud čekají žatecké vily. Pojďme se za jejich příběhy v roce 2023 společně vydat! Svým hlasem podpoříte: – vznik webových stránek o žatecké architektuře – archivní výzkum architektury žateckých vil – tisk brožury s procházkovou trasou po nejhodnotnějších žateckých vilách – výrobu limitované edice doplňků a suvenýrů pro architektonické srdcaře a žatecké patrioty – doprovodný program v podobě komentované procházky a exkurze do některých vil

  Umístění projektu: Žatec

  Předpokladané náklady projektu: 120.000 Kč

  Jméno a příjmení navrhovatele: Monika Klímová

Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2023
Tento dokument stanoví pravidla projektu participativního rozpočtu „Tvoříme pro Žatec“ 2023. Blíže definuje postup při podávání návrhů občanů města Žatec a jeho místních části (Velichov, Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany a Záhoří), jejich hodnocení a hlasování o vítězných projektech.

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Žatce č. 176/22 ze dne 08.09.2022.

1. Úvod

Město Žatec má zájem o zapojení svých občanů do procesu rozhodování o využití části obecního rozpočtu na realizaci projektů, vedoucích ke zlepšení a oživení veřejného prostranství Města Žatce a jeho místních částí (Velichov, Milčeves, Radíčeves, Bezděkov, Trnovany a Záhoří). Rozhodlo se přizvat své občany ke spolupráci prostřednictvím participativního rozpočtu.

2. Finanční rámec

 1. Pro rok 2023 vyčlenilo Zastupitelstvo města Žatce na realizaci vítězných projektů 800.000 Kč
 2. Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života ve městě Žatec ve shodě s následujícími pravidly.
 3. Finance participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či podnikatelského charakteru.
 4. Z participativního rozpočtu nemohou být podporovány provozní náklady spolků, případně náklady související s realizací projektů podpořených dotacemi města žatce.

3. Posuzování realizovatelnosti návrhů

 1. Realizace návrhu musí být v kompetenci města Žatec.
 2. Realizace návrhu musí být v souladu s platnou legislativou a rozvojovou dokumentací Města Žatec.
 3. Návrh musí mít přínos pro město Žatec a jeho občany.
 4. Projekt může být realizován pouze na veřejně přístupných místech a musí být využitelný všemi občany města Žatec.
 5. Navrhovaný projekt musí být realizován na nemovitostech patřících městu Žatec nebo jeho místních částí (pozemky, stavby) do 1 roku od vyhlášení výsledků a schválení Radou města Žatce.
 6. Celkové náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 200.000 Kč včetně DPH (včetně projektové dokumentace). Tato částka zahrnuje náklady na vlastní realizaci a nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci.
 7. Minimální náklady na jeden projekt nesmí být nižší než 20.000 Kč včetně DPH.
 8. Součástí celkových nákladů musí být i náklady na projektovou dokumentaci.
 9. Návrh investičního charakteru nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 10. Návrh musí být udržitelný po dobu 3 let.
 11. Navrhovatelé berou na vědomí, že vítězné projekty nemusí být realizovány v přesně navrhovaném rozsahu.
 12. Finanční odměna pro navrhovatele realizovaných projektů činí 1 % přidělené dotace na realizovaný projekt, minimálně 1.000 Kč.

4. Podávání návrhů

 1. Navrhovatelem projektů může být pouze fyzická osoba starší 15 let (věk rozhodný ke dni podání návrhu) s trvalým pobytem ve Městě Žatec nebo jeho místních částí (Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov a Záhoří).
 2. Každý navrhovatel může podat celkem maximálně tři návrhy.
 3. Lhůta pro podávání návrhů je od 15. září do 30. listopadu 2022.
 4. Návrh musí být podán na Městský úřad Žatec, v papírové podobě na podatelnu Městského úřadu v Žatci s viditelným označením „Tvoříme pro Žatec“ nebo prostřednictvím webových stránek mesto-zatec.cz, nejpozději do 30. 11. 2022 do 17 hod.
 5. Návrhy u sebe shromažďuje koordinátor projektů – Ing. Schellová, která provede kontrolu jejich formální správnosti a nejpozději do 5 pracovních dnů navrhovateli poskytne zpětnou vazbu o tom, že návrh je formálně v pořádku.
 6. V případě formálních nedostatků vrací návrh autorovi k dopracování a ten má 10 pracovních dní na nápravu.
 7. V případě formální správnosti koordinátor návrh zaeviduje a prezentuje jej na webových stránkách města.
 8. Všechny formálně správné a zaevidované návrhy budou následně prezentovány na webových stránkách města.
 9. Veškeré informace, včetně formulářů lze získat na mesto-zatec.cz nebo u koordinátora projektu – Ing. Schellová.
 10. Město Žatec si vyhrazuje právo vyřadit žádosti v případě nevhodnosti návrhu.
 11. Autoři podpořených návrhů budou informováni o průběhu realizace koordinátory.

5. Formální podoba návrhu

Návrh musí být zpracován v písemné podobě a s využitím formulářů, které jsou součástí těchto pravidel, musí obsahovat tyto informace:

 • název s uvedením přesné lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice),
 • odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město nebo jeho místní části, kolika občanů se bude týkat)
 • detailní popis návrhu se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu – vhodné jsou i nákresy či vizualizace, typy navrhovaných prvků, prostorové požadavky).
 • odhadované náklady na realizaci návrhu,
 • kontakty na autora návrhu, tzn. adresa, bydliště, telefon, e-mail.

6. Posouzení realizovatelnosti návrhu

 1. Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání. Cílem je určit realizovatelnost jednotlivých návrhů na základě těchto pravidel. Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je proveditelný a může být zařazen do hlasování.
 2. V případě rozpočtu s pravidly bude úřad usilovat o jeho úpravu do realizovatelné podoby ve shodě s jeho autorem.
 3. Nejpozději do 30 pracovních dnů od podání návrhu bude autorům elektronicky na uvedenou mailovou adresu zasláno vyhodnocení realizovatelnosti jejich návrhu. V případě neuvedení emailového kontaktu písemně na uvedenou poštovní adresu.

7. Hlasování o vítězných projektech

 1. Hlasování je určeno výhradně pro obyvatele města Žatec a jeho místních částí.
 2. Návrhy splňující veškeré formální požadavky budou představeny veřejnosti, a to na www.mesto-zatec.cz, v žateckém Zpravodaji a při veřejném projednání.
 3. Navrhovatelé proveditelných projektů, jako klíčoví aktéři celého projektu, budou mít příležitost své návrhy prezentovat v rámci veřejného projednání a aktivně je propagovat k získání podpory veřejnosti (město Žatec plní pouze roli konzultační, organizační a realizační).
 4. Hlasování proběhne v období leden – únor 2023, a to metodou, která bude stanovena spolu s volebním algoritmem na základě počtu proveditelných projektů.
 5. Hlasovat bude možné pouze prostřednictvím webových stránek www.mesto-zatec.cz

8. Realizace vítězných projektů

 1. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s pravidly uvedenými výše.
 2. Na základě získaných hlasů se sestaví výsledné pořadí, na jehož základě se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce hlasů (bodů) až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 3. Pokud získají dva či více návrhy stejný počet hlasů (bodů), realizuje se ten s nižším počtem mínusových hlasů. Pokud měly návrhy stejný počet pozitivních i negativních hlasů pak se realizuje ten s vyšším rozpočtem.
 4. Nevybrané návrhy budou zařazeny do zásobníku projektů města Žatec k dalšímu posouzení.

Koordinátoři projektu:

Ing. Simona Schellová, vedoucí odboru Kancelář úřadu,

tel.: 725 013 885, e-mail: schellova@mesto-zatec.cz,

Ing. Monika Naxerová, rozpočet Města Žatce,

tel.: 415 736 202, e-mail: naxerova@mesto-zatec.cz,

Ing Kateřina Mazánková, vedoucí Odboru rozvoje města,

tel: 777 670 119, e-mail: mazankova@mesto-zatec.cz

Ing. Martina Donínová, vedoucí Odboru místního hospodářství a majetku

tel: 720 965 202, e-mail: doninova@mesto-zatec.cz

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žatec, schellova@mesto-zatec.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žatec, schellova@mesto-zatec.cz