Souhlas se zpracováním osobních údajů – participativní rozpočet „Tvoříme Tišnov“

Uděluji tímto souhlas se zpracování svých osobních údajů správcem Město Tišnov, IČ: 002 82 707,  se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov uvedených v rámci návrhu projektu k participativnímu rozpočtu města Tišnova „Tvoříme Tišnov“ za účelem jeho vyhodnocování (sumarizace projektu, zajišťování komunikace a kooperace mezi navrhovatelem a správcem, prezentace projektu na veřejném setkání), a to v listinné či elektronické podobě.

Tento souhlas je dobrovolný a jsem seznámen/a s tím, že jej můžu kdykoliv odvolat. Jsem si vědom/a, že jako subjekt údajů mám právo na svobodný přístup k informacím o zpracování mých osobních údajů a další práva dle příslušných zákonných ustanovení.

Tento souhlas uděluji po dobu trvání projektu participativního rozpočtu města Tišnova pro rok 2020/2021.