starosta Jan Šimek
Pro lepší Varnsdorf 

Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Zapojte se a vylepšete své okolí.

Navrhovat je možné i veřejné kulturní nebo společenské události. Pokud má někdo námět na společenské setkání a postará se o program, město v rámci participativního rozpočtu může zajistit materiální vybavení nebo uhradit službu. Podmínkou je, že událost bude veřejná a bez vstupného.

Vaše došlé návrhy soutěží o podporu veřejnosti. Svými hlasy rozhodnete o tom, které projekty radnice následně zrealizuje. Nicméně ani nápady, které nedostaly dostatek hlasů, nezahodíme do koše. Některé z návrhů mohou být realizovány i na základě diskuze v radě a zastupitelstvu města.

Pro rok 2024 participativního rozpočtu bychom rádi vyčlenili na vaše projekty na 1 milion korun. Nový ročník startuje v lednu a vyvrcholí červnovým hlasováním. 

Jan Šimek
starosta města

Harmonogram

 • 1. Start participativního rozpočtu – sběr návrhů názvů a výběr finálního názvu

  Listopad–prosinec 2023

 • 2. Podávání návrhů projektů

  Leden–březen 2024

 • 3. Schvalování projektů

  Duben–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠květen 2024

 • 4. Hlasování o schválených projektech

  Červen 2024

 • 5. Zahájení příprav k realizaci a následná realizace projektů

  Od července 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu

Jaké nápady lze podat?

Návrh musí mít přínos pro město i jeho občany. Může se tedy jednat o úpravu veřejného prostranství nebo veřejné budovy anebo dočasnou akci pro veřejnost.

Kdo může návrhy podávat?

 • Návrh může podat každý občan s trvalým bydlištěm ve Varnsdorfu starší 15 let.
 • Každý občan může podat maximálně dva návrhy.

Kdy a jak je možné návrhy podávat?

 • Návrhy můžete podávat od 1.1.2024 do 31.3.2024.
  Návrh můžete podat ZDE nebo osobně na podatelně města Varnsdorf. Obálku označte: Participativní rozpočet 2024.

Jak nákladné mohou návrhy být?

Celkově se na rok 2024 rozděluje 1 milion Kč.

Návrhy mohou mít rozsah:

 • min. 30 tis. – max. 500 tis. Kč

Odhad nákladů provedou pracovníci městského úřadu. Pokud náklady překročí limit, kontaktují navrhovatele a pokusí se domluvit úpravu návrhu.

Co dalšího musí návrhy splnit?

Musí splnit následující podmínky, které ověří pracovníci městského úřadu.

 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města a na jeho pozemcích (toto můžete ověřit přes katastr nemovitostí).
 • Návrh nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem, koncepčními dokumenty nebo plánovanými investičními akcemi města.
 • Návrh musí být realizovatelný během dvou let od ukončení hlasování a udržitelný po dobu pěti let.

Kdy a jak občané rozhodnou, co z návrhů se zrealizuje?

Kdo vám pomůže návrh připravit?

Pokud chcete poradit nebo konzultovat svůj návrh, pište na e-mail: participak@varnsdorf.cz, či kontaktujte telefonicky paní Evu Kunčarovou, tel.: 417 545 189.
Máte dotazy? Napište nám. Rádi odpovíme.

Pokud chcete poradit nebo konzultovat svůj návrh, pište na e-mail: participak@varnsdorf.cz, či kontaktujte telefonicky paní Evu Kunčarovou, tel.: 417 545 189.

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Varnsdorf, participak@varnsdorf.cz