Participativní rozpočet města Vyšší Brod

400 000,-Kč na Vaše nápady!

Pojďme společně zlepšit naše město!

VB_ruka
Co je to participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je jednou z možností jak mezi městem a jeho občany vytvořit partnerský vztah, založený na otevřenosti a transparentním přístupu k řešení nedostatků anebo chybějících projektů ve městě. Chceme, aby se občanům města žilo co možná nejlépe a nikdo jiný než právě Vy, nám nedokáže lépe říct, co v našem městě schází anebo naopak, co nám tu přebývá. Záleží nám na Vašich potřebách a uvědomujeme si, že je stále co ve městě zlepšovat. Věříme, že pro obyvatele našeho města je Vyšák srdeční záležitostí, stejně tak jako pro nás. Kdokoliv z Vás se může podílet na zlepšení města a jeho veřejného prostoru. Stačí poslat svůj návrh/nápad na jeho zlepšení v souladu s pravidly a postupy a následně návrh podpořit hlasováním. Tímto způsobem lze město zlepšit a zároveň upozornit na místa, která si zaslouží pozornost či nové využití.

Harmonogram PR 2021
 • 1. Vkládání návrhů a jejich případných konzultací

  22.2. 2021 – 31.3. 2021

 • 2. Posuzování došlých návrhů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu

  1. 4. – 20. 4. 2021

 • 3. Veřejné hlasování

  21. 4. – 12. 5. 2021

 • 4. Zveřejnění a vyhlášení vítězných projektů

  13. 5. 2021

 • 5. Zahájení realizace vítězných projektů

  14. 6. 2021

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Přijaté projekty
 • 1. Bikepark - pumptrack

  Navrhovatel: Hana Bigasová

  Částka: neuvedena

  Lokalita: neuvedena  

  Vybudování trasy pro horská kola a BMX, která by mohla sloužit jak pro dospělé, tak pro děti. Možnost vybudování prvků také a také využití terénních podmínek. 

  Důvod vyřazení: super projekt, ale jeho realizace přesahuje částku 200 000,- Kč a aktuálně k němu není vytipován pozemek.

 • 2. Dětské hřiště Horní ulice

  Navrhovatel: Lukáš Kus

  Částka: 200 000,- Kč

  Lokalita: pozemek 1194/5 a část pozemku 1206/3 k.ú. Vyšší Brod v majetku města  

  Realizace malého dětského hřiště se 2-3 prvky, dále 2 lavičky, plot a výsadba několika stromů kvůli zastínění plochy.  

  Vybudování hřiště umožní vytvoření prostoru pro setkávání se dětí i dospělých na jednom místě. Zlepší se komunikace mezi lidmi a zvelebí se dané území. 

  Zařazeno do hlasování

 • 3. Dětské hřiště Lachovice

  Navrhovatel: Dita Kaiserová

  Částka: 117 000,- Kč

  Lokalita: Lachovice, 1823/1, 897/1 (SPÚ)  

  Vybudování plně vybaveného hřiště SMALL FULL včetně pískoviště a laviček. Workout hřiště typ kostka obsahuje všechny potřebné prvky pro cvičení s vlastním tělem – hrazdy, bradla, žebřík monkey bar, multibar s různými úchopy, hrazdy, držák kruhů, konzoli na boxovací pytel a další prvky. Vhodné pro celou rodinu – děti, mládež i dospělé. V Lachovicích není žádné sportoviště, ani hřiště pro malé děti, žádný kolotoč či houpačka, nejsou zde ani lavičky. 

  Důvod vyřazení: super projekt, kde souzníme s ideou, ale nyní je potřeba vytipovat vhodný pozemek, který není tak blízko vozovky a vložit tento záměr do rozpočtu města.

 • 4. Chodník

  Navrhovatel: Jiří Jílek

  Částka: neuvedena

  Lokalita: chodník podél náměstí

  Rekonstrukce nebo alespoň oprava stávajícího dláždění chodníku podél náměstí. 

  Důvod vyřazení: jednoznačně potřebný projekt, ale tento projekt je připravován ve spolupráci s krajským úřadem i pro jeho finanční rozsah, který převyšuje částku 200 000,- Kč. Jedná se o základní infrastrukturu, která je potřebná, nicméně participativní rozpočet je určen na „nadstavbové projekty“.

 • 5. Koupací molo nad jezem

  Navrhovatel: Karel Troják

  Částka: 195 000,- Kč

  Lokalita:  pravý břeh Vltavy jez U Bílého mlýna

  Vybudováním koupacího mola (plovoucí ponton, spojovací lávky, výlezový žebřík – materiál kov a dřevo) nad jezem dojde ke zvýšení komfortu občanů, usnadnění vstupu plavců a otužilců do řeky a k návratu tradice říčních lázní.

  hezká idea a projekt, bohužel navržený pozemek není pozemkem města a nyní projekt není v souladu s pravidly

 • 6. Mobiliář u Jezu

  Navrhovatel: Robert Ouředník

  Částka: 89 602,- Kč

  Lokalita: rekreační plocha „U Jezu“, k.ú.: Vyšší Brod, p.č. – 152/1, 160, 163, 164, 

  Doplnění jedné z významných odpočinkových zón „U Jezu“ o kvalitní a pohodlný mobiliář, který podtrhne vysoký potenciál tohoto místa a umožní rozvoj dalších odpočinkových aktivit a  zvýší důvod k návštěvě.  

  K tomu poslouží především posezení – dvě lavičky, stojan na kola, odpadkové koše na tříděný odpad, odpadkový koš na psí exkrementy a žebříkové madlo ke schodům do řeky. 

  Zařazeno do hlasování

 • 7. Odvodnění a kultivace pozemku v ulici Lidická

  Navrhovatel: Jiří Franc

  Částka: 119 900,- Kč

  Lokalita: ulice Lidická, část pozemku mezi krajnicí vozovky a obvodní zdí Hotelu Šumava 

  Kultivace části pozemku p. č. 1699/2 v k. ú. Vyšší Brod zlepší funkčnost a úroveň venkovních úprav v centru města Vyšší Brod v příjezdovém pohledu od státní hranice. V ulici Lidická je dána potřeba řešit odvedení povrchových vod a zabránit odplavování zeminy dešťovou vodou. Řízené odvedení vody zamezí negativním vlivům na vodohospodářský systém. Osazením obrubníků se zabrání odplavování zeminy a nežádoucímu odstavování motorových vozidel na kraji vozovky (rozježděný povrch, omezování silničního provozu). Připravené prostranství bude využito jako veřejná zeleň.

  Důvod vyřazení: o tomto projektu a potřebě víme. Řešíme ji v rámci rozpočtu města a celkové systémové úpravě této lokality. Realizace jistě přesáhne částku 200. 000,- Kč.

   

 • 8. Posezení pro turisty

  Navrhovatel: Dita Kaiserová

  Částka: 32 000,- Kč

  Lokalita:  k.ú. Hrudkov, parcela č. 1852 (Státní pozemkový úřad) nebo 1497/1 (Státní pozemkový úřad) nebo 872/1 (Lesy ČR)

  Vybudování posezení pro turisty na turistické trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou (kolem bizoní obory) – předěl Lachovice. Vhodné pro zastavení z důvodu odpočinku, ale i krásného rozhledu po okolí.

  Jednalo by se o umístění zastřešeného dřevěného setu 2 laviček a stolu včetně odpadkového koše. Původní posezení, které bylo zničeno vandaly, bylo hojně využíváno.

  Důvod vyřazení: výborná idea, bohužel vytipovaná místa nejsou na pozemku města

   

 • 9. Prvky pro děti nad fotbalovým hřištěm

  Navrhovatel: Lucie Beranová

  Částka: 180 000,- Kč

  Lokalita: u hřiště  

  Zřízení oploceného dětského hracího koutku včetně pískoviště, klouzačky, houpačky a laviček na fotbalovém hřišti, aby si měly děti kde hrát.

  Zařazeno do hlasování

 • 10. Servisní cyklostanice pro veřejnost

  Navrhovatel: Jiří Samek

  Částka: neuvedeno , ale v přiloženém katalogu je navrhovaný typ za cenu 25 652,- Kč v nerez provedení bez doplňků

  Lokalita: okolí infocentra 

   Vzhledem k absenci servisu pro cyklisty ve městě by servisní cyklostanici využili převážně cyklisté, ale také majitelé kočárků, koloběžek a různých druhů vozíků. Tato stanice vždy obsahuje integrovanou hustilku a základní nářadí umožňující běžné opravy. Nářadí je ke stanici připevněno na ocelových lankách, která slouží jako prevence proti krádeži. Stanice je konstruovaná tak, aby bez problému odolávala vnějším vlivům, např. typ PRS – SV20. 

  Zařazeno do hlasování 

 • 11. Stroje na posilování 01

  Navrhovatel: Marie Faldynová

  Částka: neuvedeno

  Lokalita: neuvedeno

  Pořízení a instalace strojů na posilování pro děti i dospělé na veřejně přístupných místech. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekreační oblast a lidé hledají a potřebují nějakou motivaci k pohybu, je předpoklad, že by tyto stroje byly využity.

  Důvod vyřazení: vítáme jakoukoliv ideu pro vyšší sportovní aktivitu. Bohužel projekt nesplňuje konkrétní návrh pozemku, který by zaručil i jistou „intimitu“ pro cvičení.

 • 12. Stroje na posilování 02

  Navrhovatel: Eliška Sosonová

  Částka: neuvedeno

  Lokalita: neuvedeno

  Pořízení a instalace strojů na posilování rukou a nohou na veřejně přístupných místech (např. dětské hřiště, paneláky, pečovatelský dům) jako podpora sportování široké veřejnosti.

  Důvod vyřazení: vítáme jakoukoliv ideu pro vyšší sportovní aktivitu. Bohužel projekt nesplňuje konkrétní návrh pozemku, který by zaručil i jistou „intimitu“ pro cvičení.

 • 13. Šachový stolek do parku

  Navrhovatel: Robert Ouředník

  Částka: 31 000,- Kč

  Lokalita: městský park 

  Umístit do městského parku šachový stolek a dvě křesílka pro zpestření a zvýšení atraktivity toho místa jako důležitého společenského centrálního prostoru pro setkávání občanů. Varianty – pevně zabudované, případně dostatečně stabilní samostojné prvky, které mohou v rámci roku měnit i své místo.

  Zařazeno do hlasování 

 • 14. Taneční parket

  Navrhovatel: Dita Kaiserová

  Částka: 193 200,- Kč

  Lokalita: neuvedeno – možno využít prakticky kdekoliv 

  Mobilní taneční parket je možno použít při pořádání různých veřejných kulturních a společenských událostí, např. Bartolomějská pouť, koncerty, trhy, komerční využití při oslavách apod. Parket je skládací – stavebnicový systém, může jej seskládat skupinka 2-3 osob, má teleskopické nohy, je možno jej využít i jako podium. 

  Důvod vyřazení: výborná idea a jednoznačně potřeba s možností mnohonásobného použití pro kulturu ve městě. Bohužel aktuálně přesahuje finanční možnosti participativního rozpočtu, jelikož nebyla zahrnuta částka na dopravu.

 • 15. Trvalkový záhon u kašny

  Navrhovatel: Robert Ouředník

  Částka: 45 000,- Kč

  Lokalita: park u kašny

  Přeměna nepříliš hezké travnaté plochy na trvalkový kvetoucí záhon připomínající přírodní květnaté louky s cílem zvyšování biodiverzity, zlepšení zadržení vody v půdě a udržení zeleného povrchu i v případě letního sucha. Významné zvýšení estetické hodnoty odpočinkového místa u kašny, které tak bude lákat k dalšímu zastavení místních občanů i návštěvníků města. Při správném odborném založení bude tato plocha méně náročná na práci a prostředky města vydávané na údržbu.

  Zařazeno do hlasování

 • 16. Veřejné pítko

  Navrhovatel: Jiří Samek

  Částka: 33 647,30 Kč

  Lokalita: v blízkosti infocentra

  Instalace veřejného pítka s pitnou vodu na veřejně přístupném místě. Pro zamezení plýtvání s vodou použít pítko s tlakovým ventilem, který po několika vteřinách sám průtok vody zastaví.  

  Tento projekt ocení nejen lidé, kteří se z Vyššího Brodu vydávají na výlety do okolí, turisté, cyklisté, ale i místní obyvatelé, kteří v létě tráví volný čas v parku. Pítko bude příjemným benefitem, který bude spoluutvářet pozitivní zážitek z návštěvy Vyššího Brodu.

  Zařazeno do hlasování

 • 17. Vyhlídkový park

  Navrhovatel: Radka Francová

  Částka: 120 000,- Kč

  Lokalita: stráň mezi ulicemi Česká a Na Vyhlídce, parc.č. 58/1

  Využití stráně jako klidové zóny s vyhlídkou na dominanty města, zejména klášter a Kraví horu. Použití původních teras k vybudování pěšin a instalace laviček, případně cvičících prvků pro dospělé. Přístup z ulice Na Vyhlídce po stávajících schodech a bezbariérový přístup z ulice Česká. Dále možná výsadba keřů a dřevin s informačními tabulkami, popř. využití studny a sklepa např. jako technické zázemí.

  Důvod vyřazení: zajímavý projekt, nicméně s lokalitou se již momentálně pracuje, je čerstvě hustě osázena zelení a svah bude do dvou let zarostlý. Město  se ovšem na pozemek zaměří, zejména na dolní část a konkrétní návrh vloží do rozpočtu města na r. 2022

 • 18. Vzpomínka na voroplavbu

  Navrhovatel: Robert Ouředník

  Částka: 100 000,- Kč

  Lokalita: v místě bývalého vaziště ( vedle dnešního parkoviště) 

  Připomenutí staleté historie plavby dřeva po Vltavě a turistická upoutávka pro návštěvníky. V místě bývalého vaziště vytvořit cca 10 m dlouhou repliku jedné vorové tabule (tzv.předák) a umístění informační tabule s texty a fotodokumentací o tradici voroplavby, výstavbě voru a popisu jeho jednotlivých součástí ,včetně zmínky o významné Vyšebrodské plavecké rodině Sípalů. Stavbu provést komunitně za pomoci členů Spolku „VLTAVAN“ z Purkarce a zapojením místních obyvatel, vše spojit s oslavou a připomenutím staré řemeslné tradice.

  Zařazeno do hlasování.

 • 19. Workoutové hřiště u jezu

  Navrhovatel: Robert Ouředník a Dalibor Velfl

  Částka: 199 703,- Kč

  Lokalita: ulice 5.května – rekreační plocha u jezu  

  Vybudování workoutového hřiště v oblasti mimo exponované části města pro rozšíření možnosti sportovní vyžití občanů. Použití sestavy certifikovaného výrobce – jednoduchého modulárního systému, umožní posilování s vlastní vahou těla, které je vhodné pro všechny věkové kategorie. 

  Zařazeno do hlasování 

 • 20. Zatemnění oken v tělocvičně propagačními bannery

  Navrhovatel: Pavel Mleziva STOLNÍ TENIS VYŠŠÍ BROD

  Částka: 125 000,- Kč

  Lokalita: Velká tělocvična ZŠ Vyšší Brod Náměstí 58 

  Zakrytí druhé poloviny oken v tělocvičně propagačními bannery zevnitř a zakrytí druhé poloviny oken v tělocvičně propagačními bannery zvenku. Provedení zakrytí oken povede nejen ke zlepšení podmínek při turnajích, zápasech a soustředěních stolních tenistů v dopoledních hodinách, ale bude plnit i funkci propagační. Pomůže představit obyvatelům i návštěvníkům úspěchy sportovců a sportující mládeže, např. ve fotbale, stolním tenisu, šachách, potápění a lyžování a. A zároveň ukáže i podporu , kterou město sportovcům  a sportujícím poskytuje.

  Zařazeno do hlasování 

 • 21. Zázemí nejen pro otužilce

  Navrhovatel: Radka Francová

  Částka: 20 000,- Kč

  Lokalita: pravý břeh řeky Vltavy nad jezem u Bílého Mlýna  

  Úprava a vylepšení stávajícího prostoru pro koupání na břehu řeky. Instalace stolku a laviček pro posezení a občerstvení. Vybudování zázemí pro plavce – převlékárna na vysokých nohách.

  Zařazeno do hlasování 

 • 22. Zázemí pro koupání u jezu

  Navrhovatel: Dalibor Velfl

  Částka: 200 000,- Kč

  Lokalita: břeh řeky Vltavy u Bílého Mlýna směrem proto proudu

  Úprava stávajícího vstupu do řeky přes pláž prostřednictvím širokých dřevěných schodů. Zpevnění břehu kamennými kostkami (zdroj je ve sběrném dvoře). Doplnění o prvky k sezení a terénní úpravy – osetí trávou a výsadba vhodných keřů nebo dřevin.

  Důvod vyřazení: super idea, ale projekt převyšuje finanční a časovou hranici v pravidlech participativního rozpočtu a že velká část projektu je navržena na pozemku, který nevlastní město

Výsledky

Pořadí Projekt Celkem hlasů
1. Workoutové hřiště u jezu 145
2. Vzpomínka na voroplavbu 135
3. Mobiliář U Jezu 53
4. Prvky pro děti nad fotbalovým hřištěm 48
5. Dětské hřiště – Horní ulice 47
6. Servisní cyklostanice pro veřejnost 30
7. Zázemí nejen pro otužilce 23
8. Trvalkový záhon 20
9. Veřejné pítko 10
10. Šachový stolek – náměstí -1
11. Tělocvična -13
PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

 • Projekt, tedy Váš návrh/nápad na zlepšení, musí být podán buďto prostřednictvím webového formuláře, který se nachází na webových stránkách www.vysakspolecne.cz , kde je zapotřebí vyplnit své kontaktní údaje, rozpočet projektu, místo, kterého se projekt týká, a celkový záměr projektu, tj. co je jeho cílem zlepšit/změnit. V případě, že byste s online vyplněním dotazníku potřebovali poradit anebo pomoc, kontaktujte nás na této e-mailové adrese: petr.stekly@neogenia.cz , mistostarosta@mestovyssibrod.cz
 • Pro občany, kteří nemají přístup k internetu anebo pro občany, kteří preferují osobní kontakt, je možnost vyplnit návrh/nápad osobně v kanceláři městského úřadu.
 • Projekt musí být realizován ve veřejném prostoru, nebo v něm sloužit. Přípustné jsou investiční i neinvestiční (tzv. měkké a tvrdé) projekty)
 • Investiční projekty musí být umístěny na pozemku ve vlastnictví města. Mohou být realizovány jak v samotném Vyšším Brodě, tak v jeho místních částech.
 • Tzv. měkké projekty, to znamená komunitní aktivity, společenské a volnočasové aktivity musí být veřejně přístupné všem obyvatelům. Tyto aktivity budou zajišťovány přímo navrhovateli projektu. Město zajistí zejména financování akce.

 • Projekt může být realizován i v budově, která slouží pro veřejnost, nebo její části, která je ve vlastnictví města (např. budovy základních škol atp.).
 • Finanční náročnost 1 projektu, tj. rozpočet pro 1 projekt, nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč včetně DPH. Projekty s projektovým rozpočtem nad tuto částku nebudou zařazeny do hlasování veřejnosti. Tuto částku nelze překročit ani neplánovanými náklady.
 • Projekt musí být realizovatelných ve stávajících podmínkách s použitím standardních postupů a technologií.
 • Prosíme, ať projekty nejsou „sci-fi“.
 • Projekt musí být v souladu s platnou legislativou a platnými strategickými dokumenty města. Své nápady můžete konzultovat na 608 12 30 13 a tel.: 725 483 043
 • Předkladatel, tedy osoba, která projekt podává, musí být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba podnikající se sídlem ve městě Vyšší Brod.
 • Projekty by měly být zrealizovány do 12 měsíců od jejich výběru, tj. vítězstvím v participativním rozpočtu. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.
 • Předkladatel, tedy osoba, která projekt podává, může podat více návrhů prostřednictvím webového formuláře.

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč se tento projekt realizuje?

Město Vyšší Brod se prostřednictvím participativního rozpočtu snaží vytvořit podmínky pro aktivní zapojení svých občanů do rozhodování o vynaložení veřejných (městských) financí. Participace se tak stává velkou příležitostí pro ty občany města, kterým není město lhostejné a kteří jsou ochotni investovat vlastní úsilí a čas na jeho oživení.

Pro 1. ročník město ze svého rozpočtu vyčlenilo částku 400 000 Kč včetně DPH na realizaci projektů, které získají nejvyšší počet hlasů. I Vy se tak můžete stát aktivními hybateli města.

K čemu slouží?

Participativní rozpočet ve výši 400 000 Kč včetně DPH slouží k realizaci investičních i neinvestičních nápadů a projektů, které dokáží náš veřejný prostor oživit, doplnit anebo ho využít k novým, užitečnějším potřebám.  Příkladem může být dětské hřiště doplněné o veřejnou toaletu, vodní prvek, výsadba stromů anebo stánek s občerstvením v místě, kde rádi trávíme volný čas, sportujeme, sdružujeme se. V neposlední řadě se participativní rozpočet stane databází námětů a potřeb pro budoucí zlepšení našeho města.

Jak funguje?

Snažíme se, aby vše pro Vás bylo maximálně jednoduché, a proto veškeré informace soustředíme na webové stránky: www.vysakspolecne.cz Prostřednictvím tohoto webu jednoduše vložíte svůj nápad na zlepšení města. Všechny návrhy, které od Vás obdržíme, posoudí pracovní skupina (dále jen skupina), která pro tento účel byla zřízena městem Vyšší Brod. Skupina má za úkol ověřit, zda došlé návrhy/nápady odpovídají pravidlům participativního rozpočtu. V případě, že skupina neshledá nedostatky, bude zahájeno hlasování veřejnosti. Právě Vaše hlasování tedy rozhodne o pořadí návrhů/nápadů. Podle pořadí návrhů budou vybrány návrhy, které v součtu svou finanční náročností nepřesáhnou částku 400 000 Kč včetně DPH. Tyto nápady budou následně realizovány.

Kolik projektů bude podpořeno a jak se určí jejich pořadí?

Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, tj. včetně odečtení záporných hlasů od hlasů kladných.

Částka 400 000 Kč včetně DPH se rozdělí mezi projekty postupně dle jejich pořadí. Počet projektů není taxativně vymezen, musí však být splněna podmínka dodržení celkového finančního limitu 400 000 Kč včetně DPH, přičemž 1 projekt nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč včetně DPH. V případě, že se nevyčerpá finanční limit 400 000 Kč včetně DPH, vrátí se nevyčerpaný rozdíl do rozpočtu města.

Kdo a kdy rozhoduje o tom, který projekt bude zařazen do veřejného hlasování?

Po ukončení fáze zasílání nápadů na zlepšení města zasedne pro tento účel zřízená pracovní skupina (dále jen skupina), která posoudí realizovatelnost zaslaných projektů dle pravidel participativního rozpočtu. Cíl/záměr projektů a jejich smysl a potřebnost bude hodnocen až ve veřejném hlasování. Projekty musí být v souladu s platnou legislativou, vyčleněným rozpočtem, územním plánem, strategickými dokumenty města a celkovým záměrem participativního rozpočtu.

Jak a kdy se lze do participativního rozpočtu zapojit?

Startujeme 1. 3. 2021. Od tohoto data můžete zasílat své návrhy a nápady na zlepšení města Vyšší Brod prostřednictvím webového formuláře na webu www.vysakspolecne.cz V případě, že nemáte přístup k internetu anebo preferujete osobní kontakt, můžete městský úřad.

Je zapotřebí, aby Váš nápad splňoval všechna pravidla participativního rozpočtu a následně získal co nejvyšší počet hlasů ve veřejném hlasování. O výsledku veřejného hlasování bude každý informován prostřednictvím webuwww.vysakspolecne.cz, zpravodaje města a webu města.

Jakou částku mohu získat pro svůj návrh?

Maximální částka na 1 projekt je ve výši 200 000 Kč včetně DPH. Minimální částka není stanovena. Částka uvedená v návrhu musí pokrýt kompletní realizaci projektu, včetně případné projektové dokumentace apod.

Jak a kdy se můj projekt – bude-li vybrán – zrealizuje?

S přípravou realizace vybraných projektů, město začne ihned po jejich zveřejnění. Realizátorem projektu je město ve spolupráci s jeho předkladatelem. U každého projektu bude vždy stanoven předpokládaný harmonogram realizace, který závisí na typu projektu – např. zda je nutné získat stavební povolení apod. Doba celkové realizace je navržena na 12 měsíců. Město si vyhrazuje právo termín realizace prodloužit v případě neočekávaných situací.

Proč se hlasuje a jak hlasování probíhá?

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby. První způsob hlasování provedete Vy sami a je zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy kladné a 1 hlas záporný, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Druhý způsob hlasování je v principu totožný, umožní však občanům, kteří nemají přístup k internetu anebo preferují osobní kontakt využít pomoci pracovníků/pracovnic Turistického informačního centra. Pracovnice/pracovníci TIC s Vámi provedou hlasování na místě. U této možnosti hlasování je vyžadováno předložení občanského průkazu pracovníkům/pracovnicím TIC, na základě kterého bude ověřena Vaše totožnost, aby nemohlo dojít ke zneužití hlasování. Důležitou podmínkou pro hlasování je, abyste v případě, že využijete pomoci pracovníků/pracovnic TIC, měli u sebe svůj mobilní telefon, prostřednictvím kterého dojde k ověření a dále umožnění hlasování v aplikaci Mobilní rozhlas.

Kladné a záporné hlasy jsou při veřejném hlasování velmi užitečné. Ukazují, které nápady mají jednoznačnou podporu a jsou líbivé, které nápady jsou pro veřejnost naopak nezajímavé a zbytečné a také které nápady jsou kontroverzní, tedy májí své zastánce i své odpůrce.

Co dělá pracovní skupina k tomuto projektu?

Skupina posuzuje realizovatelnost nápadů dle veřejných pravidel participativního rozpočtu, přes soulad s rozvojovými dokumenty města, po kontrolu relevantnosti projektového rozpočtu k projektu.

Jak mám zajistit úspěch svého nápadu?

Pokud chcete, aby se Váš návrh stal vítězným anebo se stal jedním z vítězů participativního rozpočtu, ale nedokážete jednoznačně odhadnout např. finanční objem potřebný k realizaci Vašeho návrhu/nápadu, tak jsme tu pro Vás. Společně s kolegy Vám dokážeme se sestavením rozpočtu pomoci tak, abyste splnili podmínky participativního rozpočtování a Váš návrh mohl postoupit do fáze hlasování. Kontaktovat nás můžete na e-mailu: petr.stekly@neogenia.cz  , mistostarosta@mestovyssibrod.cz

Úspěch Vašeho projektu ale z velké části bude záležet přeci jenom na Vás. K získání potřebných hlasů, které Vám zajistí vítězství, bude  zapotřebí Vaší šikovnosti a ochoty spolupracovat s dalšími občany města, které pro svůj návrh/nápad získáte.

Máte dotazy? Napište nám. Rádi odpovíme.

Bc. Jan Straka, místostarosta. 725 483043, mistostarosta@mestovyssibrod.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Bc. Jan Straka, místostarosta. 725 483043, mistostarosta@mestovyssibrod.cz

Mgr. Petr Steklý, podpora, 608123013, petr.stekly@neogenia.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Obec Jinočany, paro@jinocany.cz