On-line seminář pro navrhovatele

Seminář se konal v rámci projektu „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2021“,

který byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem.

Nejčastější otázky

Chci podat návrh projektu – musím mít trvalé bydliště v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz?

Trvalé a ani přechodné bydliště v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz není podmínkou. Podat návrh projektu může každý, kdo má k Našemu obvodu nějaký vztah – žije zde, pracuje, studuje nebo zde jen tráví pravidelně svůj volný čas.

 

Mám dobrý nápad, ale nemám s tvorbou projektů zkušenosti, neorientuji se v elektronickém formuláři pro odevzdání návrhu projektu nebo si nevím rady s vyplněním rozpočtu.

Pro vyplnění formuláře není potřeba odborného vzdělání či předchozích zkušeností – vyplňujte jej vlastními slovy, čerpejte z internetu, nebo obdobných projektů, které jsou realizovány jinde, není nutné vymýšlet úplně nové věci. V případě jakýchkoli problémů s vyplněním formuláře, rozpočtu projektu, potřeby konzultace návrhu projektu, nebo nejistoty, zda je váš nápad pro participativní rozpočet vhodný, kontaktujte koordinátora participativního rozpočtu (kontakt je uveden níže). Společně jistě naleznete řešení.

 

Je nutné pro návrh projektu zpracovávat vizualizaci?

Vizualizace návrhu projektu není povinnou přílohou. Slouží však pro lepší znázornění vašeho návrhu veřejnosti – vhodné jsou například i fotky aktuálního stavu nebo ukázky obdobných realizací z jiných měst. Pokud obrázek či vizualizaci nedodáte, bude navrhovanému projektu přidělen obrázek ilustrační.

 

Jak odevzdám návrh projektu?

Návrh projektu se odevzdává elektronicky prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na této webové stránce od od 1. 5. do 30. 6. 2022. Odevzdat návrh projektu je také možné přímo s koordinátorem participativního rozpočtu – přinesete si své podklady k návrhu projektu a společně elektronický formulář vyplníte a odevzdáte.

 

Kdo posazuje, zda je projekt realizovatelný?

V případě, že je návrh projektu správně odevzdán (včas, se všemi přílohami a vyplněnými povinnými údaji), tak jej posuzují odborníci. Konkrétně se jedná o vedoucí příslušných odborů úřadu městského obvodu, zástupce příspěvkových organizací (např. Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz), ale také o externí odborníky na danou tematiku – projektanti, architekti, urbanisté, atd.

 

Kdo, kdy, kde a jak rozhodne o projektech, které budou realizovány?

O tom, které projekty budou v roce 2023 realizovány, rozhodnete vy, občané (opět bez nutnosti mít trvalé bydliště v Moravské Ostravě a Přívoze), v podzimním hlasování, přičemž k tomu budete mít hned dvě příležitosti. První možnost jak hlasovat pro své favority, bude přímo na veřejné prezentaci projektů. Druhá možnost bude prostřednictvím on-line hlasování na platformě Mobilní rozhlas.

 

Kdo bude vítězné projekty realizovat?

Realizátorem vítězných projektů bude přímo městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Navrhovatel se v případě zájmu může na realizaci podílet – např. svou účastí na výrobních výborech, konzultacích s projektanty, atd.

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz