Nejčastější otázky

Chci podat návrh lokality – musím mít trvalé bydliště v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz?

Trvalé a ani přechodné bydliště v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz není podmínkou. Podat návrh lokality může každý, kdo má k Našemu obvodu nějaký vztah – žije zde, pracuje, studuje nebo zde jen tráví pravidelně svůj volný čas.

 

Jak odevzdám návrh lokality?

Návrh lokality se odevzdává elektronicky prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn na této webové stránce 01.03.-31.03.2024. Odevzdat návrh lokality je také možné přímo s koordinátorem participativního rozpočtu, nebo písemně na adresu úřadu městského obvodu.

 

Kdo posuzuje, zda je lokalita vhodná?

V případě, že je návrh lokality podán správně, tak jej posuzují odborníci. Konkrétně se jedná o vedoucí příslušných odborů úřadu městského obvodu, zástupce příspěvkových organizací (např. Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz), ale také o externí odborníky na danou tematiku – projektanti, architekti, urbanisté, atd.

 

Kdo, kdy, kde a jak rozhodne o vítězné lokalitě?

O tom, která lokalita bude vítězná a na které v roce 2025 bude realizována proměna, rozhodnete vy, občané (opět bez nutnosti mít trvalé bydliště v Moravské Ostravě a Přívoze), v jarním hlasování od 31.05. do 01.07.2024 prostřednictvím on-line hlasování na platformě Mobilní rozhlas.

Kdo bude proměnu ve vítězné lokalitě realizovat?

Realizátorem proměny ve vítězné lokalitě bude přímo městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Navrhovatel se v případě zájmu může na realizaci podílet – např. svou účastí na výrobních výborech, konzultacích s projektanty, atd.

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz