Projekty z roku 2020 – realizace

  1. Komunitní park Jindřich (skutečné náklady 395 820 Kč) – REALIZACE DOKONČENA 
  2. Hřiště na pétanque a zahrady pro nevidomé v sadu Petra Bezruče (skutečné náklady 386 158 Kč) – REALIZACE DOKONČENA
  3. Pítko na Kuřím na rynku (skutečné náklady 230 747 Kč) – REALIZACE DOKONČENA

Všechny vítězné projekty z roku 2020 jsou již dokončeny a mohou být využívány širokou veřejností. Celkové skutečné náklady na realizaci všech 3 projektů jsou 1 012 tis. Kč.

Projekt „Veřejné WC v Komenského sadech“ (původně skončil v hlasování veřejnosti na 2. místě) nebyl realizován – v Komenského sadech bude vybudována kavárna s klasickým veřejným WC.

Výsledky

Pořadí Projekt Celkem hlasů
1. Komunitní park Jindřich 566
2. Veřejné WC v Komenského sadech („NEREALIZOVÁNO“) 562
3. Hřiště na petanque a zahrada pro nevidomé v sadu Petra Bezruče 448
4. Pítko na Kuřím rynku 338
5. Venkovní sportoviště ve dvoře Křižíkova 235
6. Odpočinková zóna v Husově sadu 199
7. Květinový záhon s lavičkou 82
8. Bubenická zastávka 65
Schválené projekty k hlasování

Projekt č. 1: Veřejné WC v Komenského sadech

Cílem projektu je vybudování moderního veřejného tzv. smart WC v Komenského sadech. Vstup do WC bude zpoplatněn symbolickou částkou.

Tento projekt by měl vyřešit dlouhotrvající potřebu veřejného WC v Komenského sadech, které jsou velmi frekventovaným místem. Lidé zde tráví čas při volnočasových, sportovních i relaxačních aktivitách. Nyní se v parku bohužel nenacházejí žádné veřejné toalety, které by řešily urgentní potřeby návštěvníků. Autor proto navrhuje řešení této situace ve formě vybudování veřejné toalety – SMART toalety se solárním panelem a platebním systémem, umožňující zaplatit za použití toalety bankovní kartou nebo SMS. Optimální výše poplatku by měla být 10 Kč. Na toaletě bude možné nabíjení mobilního telefonu nebo jiného zařízení po dobu 15 minut. Bude zde i tekoucí teplá voda k umytí rukou.

Předpokládané náklady: 400 000 Kč

Umístění projektu: Komenského sady (v blízkosti vstupu z ul. Vítězná)

Projekt č. 2: Pítko na Kuřím rynku

Cílem projektu je vybudovat na Jiráskově náměstí nové pítko.

Pítko by sloužilo k načerpání vody do lahve, k okamžitému osvěžení v letních dnech, k umytí rukou (Jiráskovo náměstí je blízko prodejny hranolek a dalšího občerstvení, které lidé jedí venku) a také k omytí zakoupeného ovoce či zeleniny (na Jiráskově náměstí funguje stánek s ovocem a zeleninou). Nové pítko by mělo být umístěné tak, aby bylo ve vnitřní části náměstí, blízko laviček.

Předpokládané náklady: 240 000 Kč

Umístění projektu: Jiráskovo náměstí

Projekt č. 3: Odpočinková zóna v Husově sadu

Cílem projektu je úprava zelených ploch pro odpočinek a volný čas. Jde o dodání parkových lehátek na trávu a pod stromy a prosekání přerostlých keřů, případně o novou výsadbu.

Chodníky jsou v Husově sadu umístěny tak, aby člověk mohl přejít z kterékoliv strany tam, kam má namířeno. Lavičky uprostřed parku kolem vodotrysku jsou často využívány k posezení a trávení volného času. Většina ostatních laviček je však využívána hlavně pro konzumaci doneseného jídla. Pomineme-li prostor okolo dětského hřiště, zelené plochy nejsou v parku využívány. První část projektu se týká vysekání přerostlých keřů, nové výsadby a její následné údržby. Jde především o části od vstupu z Poštovní ulice (od kapličky) dále do parku k dětskému hřišti. Po odstranění či prořezání keřů mohou zůstat některé plochy volné, jiné se mohou osázet vhodnými keři nebo lučními květinami. V druhé části projektu autor navrhuje umístit 9 kusů parkových lehátek do jihovýchodní části sadu.

Předpokládané náklady: 353 000 Kč

Umístění projektu: Husův sad

Projekt č. 4: Hřiště na petanque a zahrada pro nevidomé v sadu Petra Bezruče

Projekt navrhuje výstavbu hřiště na petanque, vyvýšený záhon osázený bylinkami s popisy v Braillově písmu a hmatovou stezku v sadu Petra Bezruče.

Cílem je zajistit možné vyžití všech generací při společných aktivitách na jednom místě. Z jedné strany se projekt sestává z hřiště na petanque, které může sloužit všem generacím. Hra nevyžaduje žádné zvláštní schopnosti a baví se jí lidé po celém světě na různých (ne)profesionálních úrovních. Druhou částí projektu je zahrada z trvanlivých dřevěných hranolů, která by byla osázena vonnými bylinami. Taková zahrada by umožnila využít jiné smysly než jen zrak a zaměřovala by se především na obyvatele obvodu se zvláštními potřebami. Smysl zahrady je jak relaxační, tak edukativní (popisy rostlin v latince a Braillově písmu). Dále by zde byla stezka z různých materiálů, která je určena k vnímání světa skrze bosá chodidla. Celek může sloužit rodinám z okolních domů, i jako zastávka po cestě ze škol nebo z nákupů.

Předpokládané náklady: 400 000 Kč

Umístění projektu: Bezručův sad

Projekt č. 5: Komunitní park Jindřich

Přejeme si zvelebit prostranství mezi domy, kterým denně procházejí stovky lidí. Vytvořit komunitní zahrádku a příjemné posezení pro sousedy i kolemjdoucí. Dopřát dospělým i dětem bezpečné místo plné zeleně s ovocnými keři i dřevěnými herními prvky.

Takové prostranství by místní mohli využívat pro pěstování a jiní třeba jen pro odpočinek nebo setkání s přáteli. Malý park by se skládal ze dvou částí. V první, komunitní zahrádce s truhlíky, ohraničené habrovým plotem, by nechyběl kompostér, sedací úložné bedny a přívod vody. O tuto zahrádku by pečovala sama komunita obyvatel okolních domů. Druhou částí by bylo veřejně dostupné posezení s altánkem a se zázemím pro děti – upraveným trávníkem, pískovištěm nebo průlezkou. (Nejedná se vyloženě o dětské hřiště, ale o vytvoření místa, kam by mohla celá rodina, takže ani děti by se tam nenudily). V otevřené části jsou naplánovány také trvalkové a bylinkové záhony, maliníky, ostružiníky a nové ovocné stromy pro zastínění.

Předpokládané náklady: 400 000 Kč

Umístění projektu: Ulice Balcarova a 30. dubna (za Bezručovým sadem)

Projekt č. 6: Venkovní sportoviště ve dvoře Křižíkova

Zvelebení dvoru mezi ulicemi Křižíkova a Živičná – instalace ping-pongového stolu, hrazdy na cvičení, rekonstrukce pískoviště a instalace laviček.

Dvůr v ulici Křižíkova a Živičná je dlouhodobě málo využíván, sušáky na prádlo se nepoužívají a zabírají místo využitelné k jiným účelům. V přilehlých domech bydlí mnoho rodin s dětmi, které by vytvořením sportoviště našly motivaci k pobytu venku a pohybovým aktivitám. Na dvoře je již pískoviště, které by prošlo rekonstrukcí. Pro starší děti a dospělé by byl přidán ping-pongový stůl s lavičkami a také venkovní hrazda na cvičení a protahování se.

Předpokládané náklady: 207 500 Kč

Umístění projektu: Dvůr mezi ulicemi Křižíkova a Živičná

Projekt č. 7: Květinový záhon s lavičkou

Cílem projektu je zvelebení dvoru mezi ulicemi Ženíškova a Josefa Lady, vytvořením květinového záhonu a odpočinkové zóny s lavičkou.

Zeleň je v tomto dvoře vysázena chaoticky. V části dvora (zprava od domu Ženíškova 10) byly původně popelnice, které obrůstal živý plot. Popelnice zde dávno nejsou, části plotu uhynuly, vše je neuspořádané a neestetické. Zbytky živého plotu je potřeba zrušit a nahradit vzhlednějším květinovým záhonem. V okolí tohoto místa bydlí mnoho seniorů, ale nejen oni by uvítali odpočinkovou zónu a možnost relaxace na čerstvém vzduchu v blízkosti jejich bydliště.

Předpokládané náklady: 72 000 Kč

Umístění projektu: Dvůr mezi ulicemi Ženíškova a Josefa Lady

Projekt č. 8: Bubenická zastávka

Jedná se o umístění lavičky skládající se z 5 stoliček s připevněným bubnem (tank drum), které mohou sloužit k relaxaci a bubnování v přírodě.

Projekt tzv. bubenické zastávky by dal jednomu konkrétnímu místu hudebně relaxační náplň. Těchto 5 bubenických stoliček slouží jenom jako základ, který vždy čeká na své „(ne)bubeníky“, aby si zahráli, ale bubeníků a tanečnic se zde může potkávat i více. Uživateli tzv. bubenické zastávky mohou být děti, dospělí, rodiny a všichni návštěvníci parku na Železárenské a jeho okolí (např. blízkost konání kulturních akcí v DOV a na Hlubině). Projekt by obohatil MOaP o možnost venkovního hudebního vyžití.

Předpokládané náklady: 235 000 Kč

Umístění projektu: Park Železárenská

Neschválené projekty (Název projektu – Důvod, proč nebyl zařazen do hlasování):

Posezení ve dvorním traktu – vlastní žádost navrhovatele
Zahrada pro nevidomé – došlo ke sloučení s jiným projektem
Lavice a stoly v Komenského sadech – nesplnil podmínky realizovatelnosti
Veřejné ohniště s posezením v Komenského sadech – vlastní žádost navrhovatele
Revitalizace hřiště na ulici Gen. Píky – vlastní žádost navrhovatele
Sauna u Ostravice – nesplnil podmínky realizovatelnosti
Tančírna a miniamfiteátr – nesplnil podmínky realizovatelnosti
Vodotrysk na Hlavním nádraží – nesplnil formální náležitosti

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Moravská Ostrava a Přívoz, nasobvod@moap.ostrava.cz