Ročník 2023

1. PŘÍRODNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V PŘEDMOSTÍ

Přírodní dětské hřiště mezi stromy zahrnuje několik prvků z přírodních materiálů, ideálně ze dřeva. Bylo by zakomponováno do kruhu mezi vzrostlé stromy v lokalitě Hradisko. Plnilo by funkci nejen pro rozvoj mobility, ale i senzomotoriky a vzdělávací funkci. Různé překážky by se vázaly na život zvířat žijících v lokalitě, dítě by si vyzkoušelo například rychlost a hbitost veverky při chůzi po kládách o menším průměru. Součástí by mohl být i bosonohý chodníček či vzdělávací tabule, jaký odpad do přírody nepatří.

Více o projektu

2. PÍTKA VE MĚSTĚ

Rozmístění pítek na přerovských sídlištích, kde se v parných letních dnech mohou osvěžit lidé i psi. Případně si doplnit láhve na vodu.
Současný stav: V současné době je nedostatek pítek či vodních prvků na přerovských sídlištích, kde by se mohli lidé a pejsci osvěžit.
Zamýšlený stav: Po vybudování pítek by měli možnost občané, turisti a také psi k osvěžení či doplnění lahve na vodu.

Více o projektu

3. PUMPTRACK PRO KOLA

Vybudování sportoviště typu Pumptrack pro kola a koloběžky. (Pumptrack je uměle vytvořený uzavřený okruh pro jízdu na kole, případně na koloběžce, skateboardu či inline bruslích. Dráhu lze projíždět bez šlapání či odrážení. Okruh je tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost)
Jaký problém návrh řeší: Více sportovních aktivit pro cyklisty všech věkových kategorií.
Zamýšlený stav: Zvýšení nabídky sportovních aktivit ve městě.

Více o projektu

4. ALEJ S POSEZENÍM VEDLE OBCHODNÍ GALERIE

Na volné zatravněné prostranství vedle obchodní galerie vysadit alej stromů Sakura ozdobná. Mezi stromy udělat sypaný chodníček a osadit 4 lavičkami.
Současný stav: Nyní je nedostatek místa pro odpočinek v těsné blízkosti obchodní galerie.
Zamýšlený stav: Zvelebení okolí obchodní galerie.

Více o projektu

5. VÝSADBA STROMŮ A UMÍSTĚNÍ LAVIČEK

Výsadba listnatých stromů na travnaté ploše a rozmístění několika laviček pro příjemný odpočinek v ulici U Žebračky.
Současný stav: V současné době je plocha nevyužívaná.
Zamýšlený stav: Po realizaci vznikne místo pro relaxaci.

Více o projektu

6. PLAŤ POHYBEM

Automat na jízdenky, ve kterém se dá platit pohybem. Na obrázku níže jsou například dřepy, ale možná by to šlo propojit s kolem nebo “šlapadly” a generovat i nějakou energii či vačkový systém na procvaknutí lístku.
Současný stav: Takový stroj v Přerově není.
Zamýšlený stav: Instalace stroje na jízdenky do MHD, za které se bude platit pohybem. Podpoří to obyvatele k pohybu i když využívají veřejnou dopravu. Tím pádem se může zvýšit jejich mobilita, zdraví a i produktivní věk. Informace o projektu, který už jinde funguje: https://www.sportsfestival.com/biletul‐de‐sanatate/

Více o projektu

7. STANICE NA MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V PŘEDMOSTÍ

Stanice má za účel ochranu veřejného zdraví a předcházení onemocnění. Stanice by měřila prašný spad v Předmostí.
Současný stav: V Přerově ‐ Předmostí není systém s veřejně přístupnými výsledky na měření znečištění ovzduší. V okolí je celá řada komínů a především provoz na výrobu kyseliny sírové. Předmostím také projíždí celá řada aut.
Zamýšlený stav: Jde o doplnění systému kontroly ovzduší v Přerově, který má za účel chránit veřejné zdraví. Výsledky měření doloží množství znečištění prachovým spadem v dané lokalitě.

Více o projektu

8. KULIČKOVÁ DRÁHA

Návrh obsadil 1. místo v hlasování.

Atraktivní a originální volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi v Přerově. Hodně zábavy za málo peněz, žádné sportovní pomůcky ani speciální oblečení, žádné vstupné, je potřeba pouze pytlík s kuličkami. Atrakce je celoroční, téměř bezúdržbová, pouze jednou za čas je potřebný nový nátěr. Využívá se mírně svažitý terén, je potřeba prostor 10x10x3m. Jde o několik kuličkových drah s tunely, mosty, nadjezdy, dráhy různé délky a převýšení. Na železobetonový skelet o tloušťce 15 cm se ručně tvarují jednotlivé dráhy dle fantazie.
Jaký problém návrh řeší: Vznikne další venkovní aktivita pro děti a jejich rodiče či prarodiče.
Zamýšlený stav: Vznik další venkovní aktivity pro rodiče či prarodiče s dětmi, aby mohli spolu aktivně trávit čas venku, užít si spoustu legrace, a to všechno v podstatě zadarmo a na místě, kde už nyní je spousta rekreačního vyžití pro tuto cílovou skupinu. K dispozici by mohl být také automat na kuličky.

Více o projektu

9. LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA

Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. První polistopadový prezident město Přerov navštívil v roce 1996. Václav Havel se celý život zasazoval o svobodu, demokracii, o lidská práva.
Současný stav: V Přerově chybí místo k připomínání a poznávání moderních dějin. Obraz moderního města netvoří pouze funkční budovy, dopravní sítě, upravená zelená prostranství.
Zamýšlený stav: Připomínáním myšlenkového odkazu celosvětově uznávané osobnosti Václava Havla by mohlo město Přerov zvýšit kulturní a turistickou atraktivitu. Lavička Václava Havla jako symbolem pozvání k dialogu a zájmu o veřejné věci. Je také uměleckým dílem architekta Bořka Šípka a ozdobou veřejného prostoru.

Více o projektu

10. WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ KABELIČKA

Instalace jedné hlavní workoutové sestavy doplněné několika menšími prvky, což umožňuje maximální využití prostoru více osobami. Starší děti, mladiství i dospělí získají možnost zdravého cvičení s využitím váhy vlastního těla, což je vhodné pro rozvoj síly, vytrvalosti, procvičení a celkové protažení těla cvičence.
Současný stav: Jedná se o málo využívané hřiště v Kabelíkově ulici, které dříve sloužilo především pro míčové hry. Po většinu roku nemá tato plocha momentálně efektivní využití. V zimním období slouží jako dojezdová plocha při oblíbeném bobování dětí s využitím svahu u panelového domu. Umístění workoutového hřiště je proto navrženo v severní části plochy.
Zamýšlený stav: Efektivnější využití plochy pro pohybový rozvoj. Výhodou je umístění mimo hřiště u „bludiště“, které je určeno především pro děti předškolního věku.

Více o projektu

11. FIT STEZKA V NS PŘEROVSKÝM LUHEM

Návrh obsadil 2. místo v hlasování.

Na části naučné stezky Přerovským luhem (mimo Žebračku) vybudovat Fit stezku s 12 – 16 stanovišti. Fit stezka je propojení běhu, cvičení a vzdělávání na čerstvém vzduchu pro celou rodinu. Je to prostor vhodný pro chůzi nebo běh, ve kterém jsou rovnoměrně rozmístěny stanoviště na posílení a protažení celého těla. Nezbytnou součástí Fit stezky jsou informační tabule, včetně uvedených zajímavostí a hádanek pro děti. S ohledem na pohlaví, věk a fyzickou výkonnost, umožňuje Fit stezka návštěvníkům výběr ze tří různých obtížností cvičení.
Současný stav: V Přerově dosud žádná Fit stezka realizovaná nebyla, umístění na část naučné stezky Přerovským luhem tuto naučnou stezku vhodně doplní a zatraktivní, zvláště v méně frekventovaných částech stezky (od ul. Bezručovy podél Bečvy).
Zamýšlený stav: Cílem je zábava pro celou rodinu. Stezka má celoroční využití bez poplatků a rezervace. Dále: celková revitalizace a rozvoj území (zvýšení atraktivity a oživení oblasti), spojení s přírodou, široké využití (místní obyvatelstvo, školy, spolky, sportovní kluby, turisté…), návštěvníci posílí a protáhnou celé tělo a také se něco dozví. Jde o zdravý způsob aktivního odpočinku a podpora volnočasových aktivit.

Více o projektu

12. ŠACHY V MICHALOVĚ

Vytvoření šachového stolku s židlemi v parku Michalov. Koncept funguje v různých městech nejen v ČR. Hrací kout je přístupný široké veřejnosti. Zájemci si donesou své figurky nebo mohou být k zapůjčení v restauraci Michalov za vratný poplatek.
Zamýšlený stav: Zatraktivnění města ‐ jsou turisté, kteří cestují po ČR právě za šachovými stolky a rádi si zahrají partii šachu, navíc v tak krásném prostředí. Z Přerova si odvezou pozitivní zážitek, který budou šířit dál. Pro místní obyvatele je to způsob trávení volného času.

Více o projektu

13. WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ LAGUNA (ROZŠÍŘENÍ)

Projekt je zaměřený na doplnění prvků workoutového hřiště u Laguny a jeho rozšíření. U laguny je již částečně hřiště zřízeno, nicméně prvky nabízejí jen omezené využití a záměrem tohoto projektu je doplnění o další funkční prvky, které by přitáhly sportovce a přidaly k unikátní lokalitě i adekvátní vybavení. Tento projekt má za cíl hřiště rozšířit tak, aby jej začala využívat širší veřejnost a plnilo roli plnohodnotné venkovní „posilovny“. Nejlepším řešením je doplnění stávajícího stavu o nové prvky jako jsou např.stalky, samostatná hrazda, monkey bar a další prvky. Na rozšíření hřiště bezpečné dopadové plochy by bylo vhodné použití pryžové dlažby nebo lité pryže. Levnější varianta je spojit povrch s dosud vybudovaným hřištěm (dopadová plocha kamínky).
Současný stav: Na hřišti je momentálně umístěna pouze jedna menší workoutová sestava, na které se dá odcvičit omezené množství cviků. Současný stav je pouze malé hřiště, které bohužel není tak využíváno, jak by si toto místo zasloužilo.
Zamýšlený stav: Cílem návrhu je rozšíření a zefektivnění dosud vybudovaného workout hriště na Laguně. Doplnění o moderní prvky ve formě jednoduchých nebo složitějších ocelových konstrukcí pro multifunkční procvičení celého těla.

Více o projektu

14. STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY KOLEM KOZLOVSKÉ 17 ‐ 19

Vytvoření cyklostezky s pěší zónou mezi domy Kozlovská 17 a 19.
Současný stav: V současné době chodci i cyklisti používají chodník. Dochází tak v daném úseku ke konfliktům.
Zamýšlený stav: Vybudováním cyklostezky s pěší zónou mezi domy Kozlovská 17 a 19, dojde k navázání cyklostezky k rybníku.

Více o projektu

15. ZELENÁ ZASTÁVKA U TENISU

Stávající zastávka MHD U tenisu ve směru Bayerova bude přestavěna/doplněna o konstrukci a květináče, které budou umístěny okolo stěn. Květináče budou osázeny vybranými druhy popínavých a okrasných rostlin. Druhy rostlin by měly být vybrány tak, aby byly efektivní na údržbu a plnily svůj účel. Popínavky by měly zakrývat vybraný úsek stěny a střechy zastávky, tak aby poskytovaly přirozený stín osobám pod přístřeškem. Bude nutné jim poskytnout opěrnou konstrukci, po které se budou moci pnout – nabízí se konstrukce např. ze dřeva. Zastávka by neměla být pokryta rostlinami po celé své ploše, tak aby bylo možné do zastávky vždy vidět a nenarušovalo se bezpečí cestujících či chodců.
Současný stav: Kolem řešené zastávky schází přirozený stín a větší množství zeleně, která v teplých dnech ochlazuje své okolí a současně vypadá dobře.
Zamýšlený stav: Cílem je vytvořit atraktivní zastávku MHD s vyšší estetickou hodnotou a příjemnějším prostředím pro čekání na autobus.

Více o projektu

16. KAMENY ZMIZELÝCH

Návrh obsadil 4. místo v hlasování.

Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Kostky o rozměrech 10 x 10 x 10 cm s nápisem na horní mosazné desce vybízejí kolemjdoucí, aby se zastavili, sklonili se k jménu oběti vyražené na kostce a připomněli si tak její památku. Kameny se v současné době pokládají po celé Evropě a od roku 2008 bychom je našli také v Česku. Například v Praze je jich aktuálně položeno přes 300, v nedaleké Olomouci více než 100 a v Prostějově okolo dvacítky. I v Přerově před 2. světovou válkou existovala židovská komunita. Podle posledního předválečného sčítání lidu z roku 1930 žilo v Přerově 267 osob židovského vyznání. Ve spolupráci s Muzeem Komenského by byla vytipována tři místa, na která by bylo vhodné kameny zmizelých položit.
Současný stav: V současné době nejsou v Přerově umístěny žádné kameny zmizelých. Židovská komunita byla tradiční součástí našeho města a podílela se na jeho utváření a chodu. Přesto se na ni dnes již téměř zapomnělo.
Zamýšlený stav: Kameny zmizelých by mohly být připomínkou spoluobčanů, kteří byli z našeho města násilně deportování a nacistickým režimem zavražděni. Po konzultaci s odborníky z Muzea Komenského umístit kameny zmizelých.

Více o projektu

17. VENKOVNÍ POSILOVNA PRO DOSPĚLÉ V PŘEDMOSTÍ

Pořízení setu prvků venkovní posilovny, které budou rozmístěny na více místech v Předmostí.
Současný stav: V Předmostí nejsou žádné cvičební prvky pro starší děti, dospělé či seniory. Vhodné prvky se nacházejí např. v parku Michalov. Podobné by mohly být i v Předmostí.
Zamýšlený stav: Zvýšit zájem obyvatel o pohyb a poskytnout jim možnost procvičování různých partií těla.

Více o projektu

18. OSÁZENÍ STŘEDOVÉ ČÁSTI ŽEROTÍNOVA NÁMĚSTÍ

Návrh obsadil 3. místo v hlasování.

Středová část Žerotínova náměstí by byla osázena trvalkami a letničkami. Vytvořeny by byly cestičky z mlatu a umístěny lavičky.
Jaký problém návrh řeší: Zlepšení prostředí a obrazu města.
Zamýšlený stav: Cílem je zlepšit prostředí a zlepšit klima.

Více o projektu

19. OSÁZENÍ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY U LIDLU

Osadit okružní křižovatku u Lidlu rostlinami, obdobně jako okružní křižovatka u Žerotínova náměstí.
Současný stav: Nyní je zde pouze jeden strom uprostřed.
Zamýšlený stav: Cílem je zlepšit prostředí a zlepšit klima. Osadit trvalkami nebo keři.

Více o projektu

20. ZPEVNĚNÍ POLNÍ CESTY KOZLOVICE ‐ TUČÍN

Předmětem návrhu je vyspravení polní cesty v k. ú. Kozlovice u Přerova, pozemek parc. č. 631 a další navazující prostor směrem k asfaltové polní cestě v sousedním k. ú. Tučín. Celková délka úpravy je cca 460 m. Navrhuje se povrch polní cesty vhodně zpevnit kamenivem.
Současný stav: Současný stav předmětné účelové pozemní komunikace je nezpevněný s výskytem výmolů. Při deštivějším počasí je povrch polní cesty rozbahněný a hůře sjízdný.
Zamýšlený stav: Cílem je zpevnění polní cesty pro lepší schůdnost a prostupnost území.

Více o projektu

21. PŘÍSTŘEŠEK NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE U ZTŠ

Studenti, kteří odjíždí od Střední zemědělské školy v Přerově směrem na Prosenice jsou vystaveni při čekání na autobus nepříznivému počasí, protože zde není přístřešek u autobusové zastávky. Rovněž chybí v tomto směru autobusový záliv.
Současný stav: Chybí přístřešek u autobusové zastávky.
Zamýšlený stav: Vybudování přístřešku a zlepšení podmínek pro čekající na autobus. Ochrana před deštěm.

Více o projektu

22. ODPOČINKOVÁ ZÓNA SE STROMOŘADÍM VINARY ‐ BUK

Obslužná komunikace vedoucí kolem dálnice od Vinar směrem k Buku je hojně využívaná obyvateli Vinar, Popovic i Předmostí k procházkám (s dětmi, ale i bez dětí, se psími miláčky atd.), ale také k běhu či cyklistice. Tato zóna přímo vyzývá stát se moderní a kultivovanou zónou klidu, odpočinku či aktivního sportu.
Jaký problém návrh řeší: Kultivace veřejného prostranství a podpora wellbeingových a sportovních aktivit.
Zamýšlený stav: Vybudovat odpočinkovou a sportovní zóna se stromořadím/alejí Vinary – Buk. Od jihozápadního slunečního svitu bude místo chráněno stromořadím či alejí, dále by zde byly umístěny lavičky a odpadkové koše, případně osvětlení.

Více o projektu

23. VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ

Vysázení ovocných stromů a keřů, aby měli i Přerované, kteří nemají zahrádku, možnost natrhat si lokálně pěstované ovoce. Mohou to být např. mišpule, moruše, jabloně, meruňky, třešně, rakytník, malinovníky, jeřabiny, rybíz, angrešt, trnky apod. Stromy a keře by mohly být sázeny buď průběžně po celém městě nebo na jednom místě.
Současný stav: V současnosti je v Přerově jedlá zahrada, ta je ale pro lidi, kteří bydlí v centru a nemají auto, velmi „z ruky“ (je umístěna mezi ulicemi B. Němce a Kabelíkovou)
Zamýšlený stav: Přerované, kteří bydlí v paneláku, by měli možnost natrhat si ovoce. Děti by se mohly učit poznávat ovocné stromy. Pestřejší skladba stromů a keřů ve městě, zlepšení kvality života obyvatel Přerova (včetně včel).

Více o projektu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Přerov, frantisek.zlamal@prerov.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu