jemnice-ruka2

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet je tady pro vás. Z rozpočtu města Jemnice pro rok 2023 je vyčleněn 1 milion Kč určený na projekty občanů – pro participativní rozpočet.

 

O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžete zrealizovat projekt až do výše 500 000 Kč. Minimální výše projektu je 50 000 Kč. O tom, které projekty budou realizovány, rozhodne hlasování veřejnosti.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu 2023/2024
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  1. 5. 2023 – 30. 6. 2023

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  1. 7. 2023 – 12. 8. 2023

 • 3. Prezentace postupujících projektů

  1. 9. 2023 – 30. 9. 2023

 • 4. Hlasování o navržených projektech

  1. 10. 2023 – 31. 10. 2023

 • 5. Vyhlášení vítězných projektů

  1. 11. 2023 – 8. 11. 2023 (bude upřesněno)

 • 6. Realizace vítězných projektů

  od následujícího roku

Zásady participativního rozpočtu města Jemnice pro rok 2023/2024
KDO může podat návrh?

 • Předkladatelem návrhu může být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v Jemnici, nebo právnická osoba se sídlem v Jemnici (včetně místních částí Louka a Panenská).

 

Další podmínky:

 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

 

CO může být obsahem návrhu?

 • Návrh musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru (investice, opravy, mobiliář – pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití).

 

Další podmínky:

 • Návrh musí být umístitelný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem Jemnice.
 • Návrh musí být realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahájení realizace.
 • Návrh musí být proveditelný, nesmí odporovat zákonům a územnímu plánu.

 

JAK podat návrh?

 • Lhůta pro podání návrhů: 1. 5. 2023 – 30. 6. 2023. Můžete si vybrat, zdali návrh podáte písemně v listinné podobě nebo elektronicky.
 • Elektronický návrh můžete vyplnit přímo na webových stránkách participativního rozpočtu

www.TvorimeJemnici.cz

Písemný návrh zašlete na předepsaném formuláři pro návrhu projektu na adresu Městský úřad Jemnice, Husova 103, Jemnice, odbor investic a rozvoje, nebo doručte osobně na Městský úřad Jemnice. Tiskopisy jsou k dispozici v Turistickém informačním centru nebo na stránkách www.TvorimeJemnici.cz. Obálku označte „TVOŘÍME JEMNICI“

 

CO bude následovat?

 • Komise pro územní plánování a rozvoj vyhodnotí splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost.
 • Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, budete vyzváni k úpravě návrhu.
 • Realizovatelné návrhy, které odpovídají výše uvedeným podmínkám, budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších médií.

 

JAK bude probíhat hlasování?

Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách participativního rozpočtu www.TvorimeJemnici.cz, a to od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci až do vyčerpání alokované částky.

 

Realizace

Odpovědnost za realizaci přebírá město Jemnice. Městský úřad bude o průběhu realizace vydávat průběžné tiskové zprávy.

Máte dotaz? Potřebujete konzultovat Váš návrh projektu? Napište nám!

Rádi Vám poradíme! Své návrhy a dotazy můžete konzultovat s koordinátorem projektu.

Ing. Zdeněk Šálek

investice@mesto-jemnice.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Ing. Zdeněk Šálek, tel: 568 450 221, e-mail: investice@mesto-jemnice.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Ing. Zdeněk Šálek, tel: 568 450 221, e-mail: investice@mesto-jemnice.cz