Vyhlášení vítězných projektů participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov 

V roce 2020 odstartoval první ročník participativního rozpočtu v Tišnově. Jedná se o proces, ve kterém občané rozhodují o využití peněz z městského rozpočtu. Prostřednictvím ankety jste mohli nejprve navrhovat a poté hlasovat při výběru názvu. Společně jsme participativní rozpočet pojmenovali Tvoříme Tišnov.

Během období, které bylo vyčleněno pro přihlašování projektů, jsme obdrželi 15 návrhů, z nichž celkem 13 splňovalo všechny formální náležitosti, které pravidla participativního rozpočtu stanovují.

Následně proběhla analýza proveditelnosti projektů, kde vybrané odbory městského úřadu ověřovali například to, zdali projekt není v rozporu se zákony či nehrozí-li kolize s připravovanými investicemi města. Úspěšně prošlo 7 projektů.

Dne 15. 3. 2021 se uskutečnila veřejná prezentace, během které představili svoje projekty sami navrhovatelé. Vzhledem k epidemické situaci, která neumožňuje osobní setkání, se veřejná prezentace uskutečnila elektronicky, tedy formou videokonference. Přítomen mohl být kdokoliv, kdo se v daný čas přihlásil pomocí zveřejněného odkazu. V průběhu prezentace byl také prostor pro případné dotazy účastníků.

Hlasování, prostřednictvím kterého byly zvoleny vítězné projekty, jejichž realizace bude závěrečnou etapou participativního rozpočtu Tvoříme Tišnov, bylo spuštěno 16. března 2021.

Hlasy bylo možné udělovat dvěma způsoby. Elektronicky – tedy prostřednictvím webu www.tvorimetisnov.cz a papírovou formou – pomocí formuláře, který byl zveřejněn v Tišnovských novinách a také byl k dispozici na podatelně MěÚ Tišnov. Hlasování se mohly zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v Tišnově. Přidělit bylo možné dva kladné a jeden záporný hlas.

Hlasování probíhalo do 11. dubna 2021. Po jeho ukončení byly sečteny všechny elektronicky i papírově přidělené hlasy. Do hlasování se zapojilo celkem 353 osob, z nichž 318 hlasovalo elektronicky a 35 využilo pro udělení hlasu papírovou formu. Nadpoloviční většinu všech hlasujících tvořily ženy a nejvíce osob bylo ve věkovém rozmezí od 31 do 45 let. Během hlasování bylo přiděleno celkem 658 kladných hlasů a 173 záporných hlasů. Po vyřazení neplatných hlasů, již nic nebránilo tomu sestavit celkové pořadí a podívat se na vítězné projekty.

Vzhledem k tomu, že pro účely participativního rozpočtu vyčlenilo město celkem 500 000 Kč, je možné realizovat hned tři návrhy, které získaly nejvíce hlasů a svými předpokládanými náklady se dohromady vejdou do zmíněné částky. Jedná se o projekty Lesní učebna (přepokládané náklady 110 000 Kč), 3D skákací hřiště (předpokládané náklady 249 530 Kč) a Externí defibrilátor pro Tišnov (předpokládané náklady 60 000Kč).

Navrhovatelům vítězných projektů gratulujeme a děkujeme všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili, ať už tím, že přispěli svým návrhem či přidělením hlasů projektům, které je nejvíce zaujaly. Společně tak Tvoříme Tišnov!

Lesní učebna

Navrhuji výstavbu tzv. lesní učebny, tedy jednoduchého přístřešku v lese, který bude sloužit ke školní výuce a pobytu dětí v přírodě zejména v případě nepříznivého počasí. Venkovní vzdělávání (v originále známé jako outdoor education) původně vzniklo ve Skandinávii, nicméně je v současnosti významným trendem ve vzdělávání po celém světě. Cílem je aktivní využití příhodných krajinných podmínek v okolí Tišnova a podpora vytváření správných návyků u dětí ve vztahu k přírodě a zdravému životnímu stylu.

  • Veřejný přínos: Lesní učebna umožní místním školám a jiným vzdělávacím institucím realizovat svoji výuku v přírodním prostředí i za nepříznivého počasí se zajištěním částečného komfortu (sezení). Přístřešek by mohli v odpoledních hodinách využívat pochopitelně i náhodní výletníci nebo turisti. Tímto projektem bychom chtěli podpořit venkovní výuku, která se ukazuje být prospěšná pro děti jako zdravá alternativa ke školnímu prostředí, upevňuje návyk chození do přírody a pomáhá vytvořit si vztah k místní krajině.
  • Umístění projektu: Jako vhodné umístění pro realizaci projektu vidíme zpevněnou část v lokalitě Klucanina viz mapa v příloze.
  • Předpokladané náklady projektu: 100 000 Kč (bez DPH)

3D skákací hřiště

Cílem projektu je nabídnout dětem další možnost zábavy a hlavně možnost se pohybovat rozvíjet motoriku, balanc a celkový pohybový systém. Přesně to co mobil a počítač neumí. Z prostoru vznikne malované skákací hřiště. Jedná se malování herních prvků pomocí speciálních barev na určené povrchy. Barvy jsou ekologické, odolné slunci, vodě i mrazu. Hřiště bude barevné tematické s 3D motivy. Malovaná hra obsahuje stanoviště s navigací, kde se plní úkoly. Skákací hřiště je vhodné pro všechny věkové kategorie. 3D obrázky lze vyfotit z určeného úhlu tak aby vytvořila dokonalou prostorovou iluzi. Hřiště bude doplněno informační tabulí s pravidly hry.

  • Veřejný přínos: Nové využití zapomenutých betonových či asfaltových ploch na 3D SKÁKACÍ HŘIŠTĚ. Přitom na realizaci takového hřiště není potřeba stavebního povolení. Vznikne tak nové barevné prostředí, které mohou využít školy,školky i rodiče s dětmi. Toto prostředí bude plnit funkci klidného zábavného a zajímavého místa určené pro všechny kteří mají rádi pohyb a zábavu, vhodné od 3 let.
  • Umístění projektu: hřiště Hornická 1519 Tišnov pod Klucaninou plocha cca 380m2, hřiště Osvobození 1658 Tišnov Květnice plocha cca 95m2
  • Předpokladané náklady projektu: 249 530 Kč (bez DPH)

Externí defibrilátor pro Tišnov

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny. Těmito zařízeními jsou běžně vybaveny složky IZS (záchranka, policisté, hasiči) i městští strážníci. To má ale svá omezení – například: rozsáhlé území, kde operuje hlídka místního oddělení PČR, umístění hasičky na konci města, nebo pracovní doba městské policie. Proto řada měst pořizuje i externí AED, která umísťuje na veřejná, občanům nonstop dostupná místa. Zpravidla jde o AED ve skříňce upevněné zvenčí na veřejnou budovu nebo stojan v místě, kde se pohybuje nebo bydlí hodně lidí. První taková zařízení bývají umístěna nejčastěji v centru, u nádraží, v nákupní zóně apod.

  • Veřejný přínos: Záchrana lidského života.
  • Umístění projektu: Veřejně dostupné místo – návrh není vázán na konkrétní umístění.
  • Předpokladané náklady projektu: 60 000 Kč (bez DPH)
Celkové výsledky hlasování

 

číslo projektu název projektu celkem celkem hlasy celkem
kladné záporné
3 Lesní učebna 134 11 123
7 3D skákací hřiště 118 26 92
6 Externí defibrilátor 85 7 78
2 Revitalizace klidové zony 78 6 72
4 Klucanina v pohybu 83 34 49
5 Komunitní zahrada v Tišnově 66 25 41
1 Revitalitace prostoru pro odpadní kontejnery 49 56 -7

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Tišnov, kristyna.pekarova@tisnov.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Město Tišnov, jana.hladka@tisnov.cz