Foto Mgr. Pavel Bartoň
Mgr. Pavel Bartoň foto
Tvořme „Vsetín podle nás“

Město Vsetín je zapojeno do programu Zdravé město a místní Agenda 21. Tento
program zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe s ohledem na místní
příležitosti. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi. Hlavním
cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života.  Jednou z forem zapojování
veřejnosti do rozvoje města je také participativní rozpočet. Jde o proces, kterým
obyvatelé města mohou spolurozhodovat o využití části městského rozpočtu
na realizaci konkrétního návrhu. Město Vsetín v roce 2024 opět vyčlenilo na
participativní rozpočet 1 000 000 Kč. Do čeho se investuje, rozhodnete právě vy
svými nápady nebo aktivní podporou navržených projektů v hlasování.

Těšíme se na vaše nápady a děkujeme všem, kteří věnují svůj čas a úsilí ve
prospěch obyvatelů a návštěvníků Vsetína.

Mgr. Pavel Bartoň

I. místostarosta města Vsetín – statutární zástupce politik MA 21 a Zdravého města Vsetín

Vsetín loga
Harmonogram participativního rozpočtu 2024
 • 1. Příjem návrhů a jejich konzultace

  01. 03. 2024 – 31. 05. 2024

 • 2. Kontrola realizovatelnosti návrhů

  01. 06. 2024 – 31. 08. 2024

 • 3. Hlasování o navržených projektech

  16. 09. 2024 – 31. 10. 2024

 • 4. Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů

  01. 11. 2024

 • 5. Realizace vítězných projektů

  01. 01. 2025 – 30. 6. 2026

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu „Vsetín podle nás“ 2024

Celkový rozpočet pro rok 2024: 1 000 000 Kč

1. Podání návrhu

 • 01. 03. – 31. 05. 2024
 • podává se v písemné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři
 • před odevzdáním je povinnost osobní konzultace návrhu – kontaktní
  email: jana.centesova@mestovsetin.cz
 • po ověření formální správnosti bude za účasti příslušných odborů úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost návrhu

2. Návrh

 • musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru a prostranství
 • musí být umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
 • návrh musí být přínosný pro město a jeho občany
 • musí respektovat finanční limit
 • nesmí odporovat zákonům ČR

3. Předkladatel návrhu

 • může být pouze obyvatel s trvalým bydlištěm na Vsetíně starší 15 let
 • může navrhnout jeden i více projektů
 • má možnost prezentovat návrh na veřejném setkání

4. Prezentace a hlasování

 • hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách
  www.vsetinpodlenas.cz.
 • při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné
  i záporné hlasy

5. Realizace vítězných návrhů

 • odpovědnost za realizaci přebírá město Vsetín

Vítězné projekty participativního rozpočtu

ROK 2020

Herní prvky pro osoby s těžkým postižením – ZREALIZOVÁNO

Hřiště stojí ve vnitřním prostoru točny na ulici U Bečvy ve Vsetíně a je koncipováno pro
osoby s těžkým postižením, ale přístupné je i ostatním uživatelům. Součástí hřiště jsou různé houpačky včetně bezbariérových, trampolína, lanová pyramida, věžička se skluzavkou, pružinové houpadlo, naučné panely a samozřejmě mobiliář. Celý prostor je oplocen.

Hřiště pro hendikepované

ROK 2021

Včelín – ZREALIZOVÁNO

Výukový včelín vyrostl v semetínském arboretu. Je přístupný pro širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou pod vedením a odborným dohledem seznámit se životem a složitostí chovu včel. Praktické ukázky včelího života jsou prováděny bezpečným způsobem přes oddělenou drátěnou stěnu. Včely je také možné pozorovat v proskleném úle. Včelín provozuje společnost Městské lesy Vsetín, která se stará i o samotné arboretum.

Včelín

ROK 2022

Stezka bosou nohou – V REALIZACI

Pro zřízení tzv. stezky pro chůzi bosou nohou radnice ve spolupráci s předkladatelem projektu hledala vhodné umístění. Nakonec zvolila Arboretum Semetín. Stezka o délce zhruba 300 metrů se bude skládat z různých povrchů a materiálů, které vytvoří ucelenou trasu, v níž se prostřídají úseky tvořené kamennými balvany, šlapáky, dřevěnými špalky, kmeny stromů nebo balančními prvky. Doplní ji pět laviček. Stezka bosou nohou bude s ohledem na svůj účel a také na použití přírodních materiálů vhodným prvkem k doplnění enviromentálních nabídek arboreta.

Stezka bosou nohou - ilustrační foto

ROK 2023

Balanční hřiště pro radost – FÁZE PŘÍPRAV

Smyslem je vybudování dřevěného balančně-lezecko-překážkového hřiště, které umožní rozvíjet všestranné pohybové dovednosti dětí, obratnost a rovnováhu, což ocení zejména rodiče dětí s povinnou školní docházkou. Balanční hřiště nabídne příležitosti pro fyzický, kognitivní i sociální rozvoj všech návštěvníků.

Balanční hřiště pro radost - ilustrační foto
Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz