Detailní výsledky hlasování najdete na webu města Jablonce

Vyšperkuj s námi Jablonec

První ročník Vyšperkuj Jablonec zná vítěze. Realizace se dočká minimálně 16 návrhů.

Smyslem participativního rozpočtu Vyšperkuj Jablonec je nejen něco nového postavit nebo vylepšit, ale také více zapojit občany do rozhodování o využití části městského rozpočtu – 4 milion korun.

Budeme realizovat maximum návrhů, které se vejdou do alokované částky na každou čtvrť. Pokud se v průběhu detailního rozpočtování ukáže, že původně odhadované náklady budou nakonec nižší, takže pro čtvrť zbývá více peněz, chopíme se realizace návrhů i na dalších místech, případně se pokusíme je spojit s běžnou údržbou.

Děkujeme všem navrhovatelům a hlasujícím, gratulujeme vítězům a těšíme se na další ročník Vyšperkuj Jablonec.

 

RNDr. Lenka Opočenská

náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města

Harmonogram
 • 1. Podávání návrhů

  1. října – 10. listopadu 2023

 • 2. Posuzování návrhů

  prosinec 2023 – únor 2024

 • 3. Hlasování veřejnosti

  1. března – 7. dubna 2024

 • 4. Realizace projektů

  od dubna 2024

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasování proběhlo od 1. března do 7. dubna 2024 prostřednictvím platformy MUNIPOLIS.

Zapoj se i ty

Děkujeme navrhovatelům i hlasujícím a gratulujeme vítězům Vyšperkuj Jablonec!

Pravidla participativního rozpočtu Vyšperkuj Jablonec 2023-2024

Jaké nápady lze podat?

 • Návrh musí mít přínos pro město i jeho občany. Může se tedy jednat o úpravu veřejného prostranství nebo veřejné budovy anebo dočasnou akci pro veřejnost.

Kdo může návrhy podávat?

 • Návrh může podat každý občan s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou starší 15 let.
 • Každý občan může podat maximálně dva návrhy.

Kdy a jak je možné návrhy podávat?

 • Návrhy můžete podávat od 1.10. 2023 do 10. 11. 2023.
 • Návrh můžete podat ZDE nebo osobně na kontaktním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Obálku označte: Participativní rozpočet 2023-2024.

Jak nákladné mohou návrhy být?

 • Celkově se na roky 2023-24 rozdělují 4 miliony Kč.

Návrhy mohou mít rozsah:

pro Centrum, Mšeno, Šumavu a Paseky min. 10 tis. – max. 300 tis. Kč

pro ostatní části města min. 10 tis. – max. 200 tis. Kč

Odhad nákladů provedou pracovníci magistrátu. Pokud náklady překročí limit, kontaktují navrhovatele a pokusí se domluvit úpravu návrhu. 

Co dalšího musí návrhy splnit?

Musí splnit následující podmínky, které ověří pracovníci magistrátu. 

 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města a na jeho pozemcích (toto můžete ověřit přes katastr nemovitostí).
 • Návrh nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem, koncepčními dokumenty nebo plánovanými investičními akcemi města.
 • Návrh musí být realizovatelný během dvou let od ukončení hlasování a udržitelný po dobu pěti let.

Kdy a jak občané rozhodnou, co z návrhů se zrealizuje?

Kdo vám pomůže návrh připravit?

Pokud chcete poradit nebo konzultovat svůj návrh, pište na e-mail: strategie@mestojablonec.cz, či kontaktujte telefonicky Ivu Jirmanovou, 483 357 227.

Máte dotaz? Napište nám!

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Jablonec, strategie@mestojablonec.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Jablonec, strategie@mestojablonec.cz