Výsledky roku 2021

1. místo

Víceúčelové hřiště na Rohožníku

2. místo

Oprava BUS přístřešku a zastávky BUS MHD Rohožnická

3. místo

Lanová věž na Rohožníku

Podané návrhy roku 2021

1. Lanová věž na Rohožníku

Navrhujeme rozšířit dětské hřiště na Rohožníku o 5,8 m vysokou lanovou věž s dopadovou plochou z gumové štěpky.  Lanové prvky v sobě spojují vlastnosti klasických herních prvků pro děti, adrenalin a sport. Navrhovaná lanová věž Ponte do Pico od SMB je tím nejlepším a největším co je v dnešní době na trhu dostupné a zároveň plní všechny bezpečnostní normy platné v ČR. Jsme přesvědčeni, že vzhledem k tomu, že na sídlišti je mnoho mladých rodin a nic takového nenajdete v celé městské části, tak by byl o využití těchto prvků velký zájem.

Umístění projektu

Sídliště Rohožník, v blízkosti plynojemu.

Předpokládané náklady projektu

825.000, – Kč

Navrhovatel

Vladimíra Berounská

2. Nejezdi rychle – malování značek na silnici

Velkou část Újezdu tvoří obytné zóny s omezením rychlosti na 30 km/h. Nejvyšší povolená rychlost je dána většinou pouze modrou značkou „obytná zóna“ umístěnou u vjezdu do zóny. Mnoho řidičů toto omezení opakovaně nedodržuje a oblastmi projíždí výrazně rychleji. Navrhujeme proto vymalovat povolenou rychlost na vozovku, jako je tomu například v nedalekých Šestajovicích. Jednoznačné vyznačení nejvyšší povolené rychlosti nastříkané na vozovce by mohlo zvýšit disciplinovanost řidičů. Návrh se týká výroby šablon, nákupu štětců a barev. K zamyšlení je, do jakých míst značky umístit. Může zde pomoci i přání dalších obyvatel Újezdu, kteří si myslí, že např. kolem jejich nemovitosti se jezdí moc rychle a alespoň značka na silnici by mohla pomoci.

Umístění projektu

Na silnice v majetku MČ Praha 21 např. Nadějovská, Pilovská, Budčická, Bečvářská

Předpokládané náklady projektu

21.000, – Kč

Navrhovatel

Daniel Moc

3. Oprava BUS přístřešku a zastávky BUS MHD Rohožnická

Ve směru do centra je tato zastávka v nevyhovujícím havarijním stavu. Původní betonový přístřešek slouží spíše vandalům a jako „WC“, než pro cestující MHD. Chybí zde zvýšený nástupní ostrůvek a okolí nástupiště se rozpadá. Předmětem návrhu je požadavek na celkovou opravu zastávky – zbourání stávajícího betonového přístřešku, oprava nástupiště a následná instalace nového, moderního, proskleného přístřešku.

Umístění projektu

Ulice Novosibřinská, autobusová zastávka Rohožnická (směr centrum)

Předpokládané náklady projektu

700.000, – Kč

Navrhovatel

Miroslav Švarc

4. Plakátovací plochy

Cílem návrhu je pořízení a umístění plakátovacích ploch na frekventovaných místech v Újezdě nad Lesy, které poskytnou důstojné místo pro legální výlep pozvánek na různé akce spolků a dalších organizací. Organizátorům umožní lepší propagaci a občanům zvýší informovanost. Jedná se o hliníkové plakátovací plochy se stříškou na 3 různých místech v Újezdě. V současnosti jsou v Újezdě legální možnosti umísťování pozvánek ve veřejném prostoru velmi omezené.

Umístění projektu

U vchodu na hřiště „Psí plácek“, ulice Sudějovická

U zastávky Blatov směr centrum, ulice Starokolínská

Před Masarykovou základní školou, v ulici Polesná

Předpokládané náklady projektu

50.000, – Kč

Navrhovatel

Jitka Carbolová

5. Smart WC Rohožník

Cílem návrhu je zakoupení a instalace SMART SINGLE toalety u sportovně-rekreační oblasti za sídlištěm Rohožník. Vzhledem k rozvoji a zvýšení možností sportovního a relaxačního využití této lokality narostl i počet lidí, kteří zde tráví volný čas. Ukázalo se, že zde chybí možnost veřejného WC a dochází ke znečišťování revitalizované zeleně určené k odpočinku. SMART toaleta bude napojena na inženýrské sítě v místě (voda, kanalizace, elektrika). Vstup by byl zpoplatněn, což by mělo zabránit ničení a znečišťování vnitřních prostor toalety. Platba bude probíhat bezkontaktně platební kartou.

Umístění projektu

Sídliště Rohožník, v blízkosti venkovní posilovny

Předpokládané náklady projektu

429.550, – Kč

Navrhovatel

Jitka Carbolová

6. Úprava povrchu a doplnění koše u streetballu na Rohožníku

Navrhujeme doplnit stávající streetballové hřiště na Rohožníku o další streetballový koš. Dále opravit křivý a popraskaný povrch a doplnit jej odpovídajícím značením. Oprava povrchu by se uskutečnila pouze nanesením nového asfaltu v tloušťce cca 5 cm na celé ploše hřiště. Toto hřiště je velmi využíváno a zasloužilo by si proto důstojnější provedení.

Umístění projektu

Sídliště Rohožník, stávající streetballové hřiště

Předpokládané náklady projektu

220.000, – Kč

Navrhovatel

Libor Václavík

7. Venkovní posilovna v Kalské

Navrhujeme doplnit sportovní areál v Kalské ulici o venkovní posilovnu. Areál je využíván sportovci a posilovna je dalším logickým rozšířením. V naší městské části nic takového nemáme, když nebudeme počítat workouty. Jedná se o klasické posilovací stroje se závažím, vyráběné speciálně pro venkovní umístění. Stroje jsou vybrány tak, aby byl každý stroj určený pro jiné svalstvo. Pro umístění navrhujeme postavit betonovou základovou desku, kvůli snadnější údržbě, ale prvky lze umístit i na betonové patky. Vzhledem k pandemii stoupá poptávka po venkovním sportování a umístění posilovny vedle prosperující tenisové školy a celkového zaměření areálu na sport, by byla posilovna určitě využívána ve vysoké míře.

Umístění projektu

Ulice Kalská, sportovní areál

Předpokládané náklady projektu

653.619, – Kč

Navrhovatel

Vladimíra Berounská

8. Léto na hřišti: zastínění pískoviště Rákosníček a Luníkovská

Navrhuji instalaci posuvného zastínění sítí a zakrytí pískoviště na dvou hřištích v Újezdě, které jsou obě v letních měsících téměř nevyužitelné vzhledem k tomu, že se nachází na přímém slunci. Kolem obou hřišť jsou sice vysázeny stromy, ty ale stín zatím neposkytují. Síť může být instalována na zařízení během celého roku. Síť slouží jak ochrana proti slunci, tak lze pomocí posuvných jezdců stáhnout síť dolů a využít ji k zakrytí pískoviště. Výhodou je i možnost polohovat síť v závislosti na poloze slunce nad pískovištěm. Posuvné zastínění pískoviště je tvořeno čtyřmi nebo více štíhlými pozinkovanými sloupky a odnímatelnou sítí. Spodní části sloupků jsou osazeny v betonových patkách do hloubky cca 60 cm. Na horní části sloupků jsou pojezdy s aretačním šroubem a nerezovým okem pro zachycení sítě.

Umístění projektu

Hřiště Rákosníček, ulice Žlebská

Dětské hřiště v ulici Luníkovská

Předpokládané náklady projektu

60.000, – Kč

Navrhovatel

Kristina Boučková

9. Víceúčelové hřiště na Rohožníku

V celé lokalitě sídliště Rohožník není jediné hřiště určené pro míčové sporty. V oblasti, kde žije přes 3 tis. obyvatel, to vidím jako závažný nedostatek v možnostech sportovního vyžití. Navrhujeme vybudování multifunkčního hřiště 32 x 15 m s polyuretanovým povrchem určeného pro kolektivní sporty, s možností zaledování v zimním období. Multifunkční hřiště pro florbal, nohejbal, košíkovou či malou kopanou. Bylo by oplocené do výšky 4 metrů, mělo by 60 cm vysoké dřevěné mantinely, sloupky pro nohejbal se sítěmi, branky na malou kopanou, házenou a pro floorball. S možností dodání basketbalových košů na pevné nebo otočné konstrukci, osvětlení hřiště apod.

Umístění projektu

Sídliště Rohožník. V blízkosti stávajícího streetballového hřiště

Předpokládané náklady projektu

1.500.000, – Kč

Navrhovatel

Libor Václavík

Návrhy, které do hlasování neprošly:

 

Realizace herních prvků – dětské hřiště Blatov

 • Obnova a revitalizace herních prvků na dětském hřišti Blatov u Blatovského rybníka.
 • Navrhovatel: Marcela Kleinbauerová

 

Nový Blatov

 • Revitalizace parku u autobusové zastávky Blatov.
 • Navrhovatel: Lenka Danielová

 

Vodní hrátky u rybníka

 • Dětské hřiště s vodními herními prvky.
 • Navrhovatel: Daniel Moc

 

Bezpečně v Chmelické

 • Umístění zábran do křížení ulice Týnecká a Chmelická.
 • Navrhovatel: Blanka Šimečková

 

Nové místo pro hry a trávení volného času v srdci jižního Blatova

 • Realizace dětského hřiště v ulici Druhanická.
 • Navrhovatel: Michaela Skalníková

 

Spiritual Spa – meditační a relaxační centrum pro všechny věkové kategorie

 • Realizace relaxačního, odpočinkového a vzdělávacího centra u Klánovického lesa.
 • Navrhovatel: Monika Pavlíková

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz