Konečné pořadí projektů v roce 2021

Obnova hřiště „U školičky“ vedle lázní – REALIZOVÁNO

Rozpočet: 400 000 Kč

Autor: Irena Urbani

Popis:

Chceme obnovit zašlé hřiště. Součástí projektu je vyčištění plochy od nežádoucích dřevin a následné položení umělé trávy, která je příjemná pro relaxaci a zároveň vhodná pro řadu volnočasových aktivit.

Odkaz na video na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JDqrKpu3KVQ

Hřiště by mohlo být po letech aktivně využíváno jak při organizovaných aktivitách TJ Rytmus tak širokou veřejností.

Cílem je vytvořit bezpečný a příjemný prostor, který bude možné využít:

 • pro míčové hry (v plánu je vyznačené hřiště a zachování stávajících stožárů pro přidělání sítě),
 • pro přesunutí současných cvičení z vnitřních prostor školičky ven (thai-chi, pilates, jóga, cvičení rodičů s dětmi apod.)
 • pro děti a mládež, kteří chtějí trávit aktivně volný čas

Prostor hřiště chceme doplnit lavičkami.

Veřejný přínos:

Rozšíření možností cvičenců TJ Rytmus o cvičení v bezpečných venkovních prostorách – v dnešní době tolik potřebných a nabídnutí chybějícího prostoru pro hry dětí a mládeže. Zkultivování zanedbaného a nevzhledného pozemku ve velmi turisticky navštěvované lokalitě.

8. Obnova hřiště "U školičky" vedle lázní

Doktor pro babičku lípu

Rozpočet: 15 000 Kč

Autor: Barbora Brzobohatá

Popis:

Kdysi vedla k dominikánskému klášteru lipová alej. Klášter byl později přestavěn na zámek a z aleje zbyla jen jedna jediná lípa. Říká se jí Žižkova nebo také Zámecká lípa. Je to babička boskovických stromů a se svými třemi sty letokruhy je též nejstarší boskovická občanka. Pamatuje si nás všechny i dědy našich dědů. Teď ji ale něco hryže. Někde uvnitř a padá to ven. Co to je? Potřebovala by nejspíš k doktorovi. Jak si ale strom může dojít k doktorovi? Mohl by, prosím, doktor arborista přijít k ní a podívat se jí na to? Prý existují i stromové tomografy a další vyšetřovací metody a taky nějaké léky a malé zákroky, co by jí mohly pomoct, aby tady s námi nebo nad námi bděla ještě dlouho.

Veřejný přínos:

Arboristické ošetření prodlužuje životnost starých stromů, zlepšuje jejich vitalitu i bezpečnost pro okolí. V případě prastarých a památných stromů má ošetření též velkou kulturní hodnotu. Hradní ulice bez babičky lípy je jako náměstí bez radnice. Starejme se o ni.

1. Doktor pro babičku lípu

Hřiště na pétanque

Rozpočet: 120 000 Kč

Autor: Jaroslav Parma

Popis:

Naši přátelé z partnerského města Frasnes-lez-Anaving nás často při svých návštěvách Boskovic vyzývají k zápasu v pétanque. Bohužel ale v Boskovicích zatím nemáme hřiště na pétanque, kde by se tento mezinárodní zápas mohl odehrát.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=Bc1cexrL9-8

Jediný prostor na pétanque je v areálu koupaliště Červená zahrada, ale to je otevřené jen od poloviny června do konce srpna. Mimo tuto dobu je hřiště nepřístupné.

Městem Boskovice byl za vstup do fotbalového areálu v Červené zahradě umístěn herní prvek pro nejmenší děti „Pirátská loď“.  Hřiště na pétanque by byl vhodný doplněk pro volnočasové aktivity starších dětí a rodičů.

Fotbalový klub FC Boskovice vychovává fotbalisty od přípravky do dorostu. Pokud vozí rodiče děti na tréninky, mohly by hřiště na pétanque využít ke hře po dobu čekání, až skončí trénink.

Pokud na fotbalový zápas půjde celá rodina, může se tatínek dívat na fotbal, malé děti si hrát na herním prvku, starší děti s maminkou mohou hrát pétanque.

Hřiště na pétanque by také mohly využívat maminky na mateřské, které sem chodí s dětmi na herní prvek.

Hřiště na pétanque by mohlo být využito také k amatérským zápasům a turnajům.

Výhodou umístění je blízké občerstvení, které k pétanque patří.

Plánovaný rozpočet:

Stavební práce 100 000 Kč

Mobiliář 2 lavičky á 10 000 Kč = 20 000 Kč

Veřejný přínos:

Vybudováním hřiště na petangue v blízkosti hracího koutku se zvýší atraktivita volnočasové aktivity pro celou rodinu v areálu Červená zahrada. Malé děti se zabaví na herním prvku, rodiče, přátelé, kamarádky mohou hrát petangue. Stejně tak při fotbalovém utkání se mohou muži dívat na fotbal, manželky hrát petangue a děti si hrát na herním prvku.

2. Hřiště na pétanque

Hřiště pro nácvik skoků na kole (dirt park)

Rozpočet: 400 000 Kč

Autor: Ivo Legner

Popis:

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=k7-O8nNX0x8

Ve Sportparku v současné době není možné trénovat skoky na kole. Jednalo by se o rozjezdový kopec a 3 skoky za sebou ve dvou variantách, menší a větší, zakončených závěrečnou klopenkou (podobně to mají na základně Rychlebských stezek). K vybudování takového hřiště je potřeba jak materiál, tak technika (bagr). Nabízí se 2 možné varianty pro umístění (viz přiložená mapa). Varianta 1 přilehlý pozemek na pumptrackem a varianta 2 háječek s náletovou dřevinou nad sportparkem.

Veřejný přínos:

Tréninkové hřiště pro skoky na kole by jistě ocenila nejen veřejnost, ale i závodní cyklokluby. Ve Sportparku by se tak rozšířily možnosti využití volného času a sportovních aktivit. Skákání na kole patří k největším dětským radostem a dospělí také jistě ocení možnost si skákání vyzkoušet a natrénovat.  

3. Hřiště pro nácvik skoků na kole (dirt park)

Chodník v parčíku u křižovatky Bezručova x Sokolská

Rozpočet: 250 000 Kč

Autor: Petr Vychodil

Popis:

V parčíku u křižovatky ulic Bezručova x Sokolská jsou již více než 30 roků vyšlapané pěšinky, které využívá mnoho lidí. Navrhuje se vybudovat zde řádné chodníky. Nový chodník vyžaduje odstranění jednoho stromu, který je ve špatném zdravotním stavu – místo koruny jsou již jen dva usychající pahýly (hrozí nebezpečí ulomení a pádu na chodce). U chodníku je možné vybudovat záliv s lavičkou.

Veřejný přínos:

zlepšení vzhledu parčíku, vytvoření místa pro odpočinek (lavička)

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=cvlGpNKjGdU

4. Chodník v parčíku u křižovatky Bezručova x Sokolská

Iniciativa pro zlepšení dětských hřišť

Rozpočet: 400 000 Kč

Autor: Lukáš Holík

Popis:

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=WOzbsIjLKfs

Naše iniciativa byla založena z důvodu zlepšení, zmodernizovaní a doplnění jednotlivých hracích prvků pro dětská hřiště v našem městě.

V Boskovicích je řada dětských hřišť, která mají potenciál na své zlepšení a někdy i malá drobnost zvýší jejich atraktivnost, využití a pohodlí. Největší absenci cítíme v atrakcích pro starší děti a moderní hrací prvky.

Celý plánovaný rozpočet 400 000 Kč chceme použít na vybudování nových (neokoukaných) atrakcí pro děti (např. síťové houpačky – “hnízdo” pro více dětí, kolotoče, trampolína v zemi, atd.) Pokud by zbyla nějaká finanční částka, použili bychom ji pro vytvoření zázemí pro doprovod a odpočinek (sítě či pergoly nad lavičkami, stůl pro děti i dospělé).

Ve spolupráci s městem bychom přidali na dětská hřiště odpadkové koše, zasadili v blízkosti vhodné stromy, které by tvořili stín a přidali lavičky pro odpočinek.

Máme vytipována přímo již určitá hřiště (Bělská, Na Chmelnici, Sokolská, Komenská, Na Dolech a nové hřiště Hybešova), které by potřebovali svoji pozornost, ale důležitější je pro nás abychom celý projekt řešili koncepčně, ve spolupráci s úředníky městského úřadu a konzultací s odbornými firmami, které pravidelně dodávají své služby v rámci České republiky.

Děkujeme všem za podporu.

Veřejný přínos:

 •  zlepšení, zmodernizovaní a doplnění jednotlivých hracích prvků pro dětská hřiště v našem městě.
5. Iniciativa pro zlepšení dětských hřišť

Koše na tříděný odpad

Rozpočet: 250 000 Kč

Autor: Viktor Jurdič

Popis:

Jedním z plánovaných projektů v Boskovicích je modernizace městského mobiliáře. V centru města je kapacita odpadkových košů na některých místech nedostatečná a koše se přeplňují. Možnost třídit odpad pak ve městě nabízí pouze jeden osamocený odpadkový koš na vlakovém nádraží. Veřejný prostor by měl nabídnout koše, které podpoří myšlenku třídění odpadu i v ulicích města. Namísto jedné nádoby koše na směsný odpad, by tak místo nabídlo ještě například tu na plast a papír.

Navrhuji v centru města (Masarykovo náměstí, Úzká, 17. listopadu…) nahradit vhodně zvolené koše variantou na tříděný odpad. Pro ilustraci jsou přiloženy realizace firem mmcité a Streetpark. Firma mmcité byla dodavatelem poslední obnovy košů na náměstí v roce 2019. Za cenu 250 tis. Kč by mělo být možné zrealizovat cca 10-15 nových košů. Výběr vhodných míst pro výměnu by se měl odvíjet od současného využívání košů na směsný odpad.

6. Koše na tříděný odpad

Kvetoucí záhon pro pana Palackého

Rozpočet: 40 000 Kč

Autor: Deana Láníková

Popis:

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=gA7ALXQ4j4s

Zvětšení záhonu před gymnáziem a jeho osázení kvetoucími trvalkami. Oproti dosavadním letničkovým výsadbám bude záhon trvale udržitelný a jeho údržba bude mnohem levnější a jednodušší. Bude jistě zajímavý a inspirativní nejen pro studenty, učitele a návštěvníky školy, ale i pro kolemjdoucí. Bude přínosný pro hmyz (především opylovače – zdroj potravy, ale také možnost úkrytu).

Výsadba složená z rozmanitých druhů suchomilných trvalek, trav a cibulovin je atraktivní během celého roku – od jara do podzimu, kdy se postupně tyto rostliny vystřídají v květu. V zimním období nás záhon potom zaujme dynamickou strukturou (odkvetlá květenství trvalek, trsy trav). Prostor před školou bude působit přirozeně a spolu se stávající výsadbou stromů, keřů a kvetoucím trávníkem zde budeme mít „kousek přírody“.

Návrh zpracovali členové iniciativy Zelená peřina Boskovice.

Veřejný přínos:

 • esteticky působící výsadba – během celého roku
 • vzdělávací přínos pro studenty i kolemjdoucí
 • podpora hmyzu, který v současné krajině ubývá (kvetoucí rostliny jako zdroj potravy, porost trvalek jako zdroj úkrytů a zimoviště)
7. Kvetoucí záhon pro pana Palackého

Obnova zeleně obce Vratíkov

Rozpočet: 300 000 Kč

Autor: Petra Jakubcová

Popis:

Cílem projektu je obnova zeleně v místní části Vratíkov, v místě po levé straně silnice vedoucí z Boskovic. V současné době je místo osázeno keři, které zabraňují výhledu na hlavní komunikaci směr Boskovice – Okrouhlá. 

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=suXonl6hrV8

Navrh změny: okrajová část bude vysázena směsí trvalek a travin, do plochy bude umístěno několik větších kamenů tak, aby vznikla skupina. Kolem kamenů budou vysázeny borovice kleče (zamulčováno oblázky). Za nimi bude vysazena skupina nižších okrasných keřů. Přechod mezi stávající výsadbou zlatice a novou úpravou bude tvořit výsadba borovice černé. Vyšlapaná část bude doplněna o tavolu . 

Veřejný přínos:

Jelikož je v současné době místo z důvodu keřové výsadby nepřehledné, je cílem tohoto projektu vytvořit v obci funkční plochy veřejné zeleně a zároveň docílit zlepšení vzhledu obce.

9. Obnova zeleně obce Vratíkov

Oprava přístupové komunikace – zahrádkářská lokalita Rovná

Rozpočet: 400 000 Kč

Autor: Leopold Kaderka

Popis:

Projekt – zahrádkářská kolonie na Rovné, vylepšení přístupové komunikace do nejrozsáhlejší kolonie v Boskovicích (cca 270 parcel). Pozemky jsou v osobním vlastnictví zahrádkářů, ostatní spojovací cesty jsou majetkem města. Protože každý občan, tak i zahrádkář, platí daň z nemovitosti, očekává, že město se stará i o méně viditelné, přilehlé oblasti.

A proto jsme pro:

– opravu centrální příjezdové cesty (č. 7052) po celé délce.

– zpevnění nájezdu a vjezdu 1. brány u hlavního parkoviště (č. 3518/16) – vede k několika desítkám parcel. Vlivem vodní eroze vzniká pod i nad branou hotový „tankodrom“. I když se občané snaží chodit pěšky, v rámci zásobování je třeba vyjet nahoru. Trpí auta, trpí i lidé. Řešení – zatravňovací tvárnice v celé šířce. Je třeba řešit i zdánlivě „malé věci“ pro spokojenost občanů.

Veřejný přínos:

Zkvalitnění přístupu do dané lokality (odstranění současného havarijního stavu) = občanská spokojenost.

10. Oprava přístupové komunikace - zahrádkářská lokalita Rovná

Parkoviště typu ‚Bike+Ride‘

Rozpočet: 400 000 Kč

Autor: Jan Nádvorník

Popis:

Parkoviště typu Bike and Ride – parkoviště pro jednostopá vozidla.

10–20 míst pro parkování jízdních kol u autobusového nádraží, kde si mohou cestující uzamknout kolo a pokračovat v jízdě (např. do práce) autobusem či vlakem.

Jako inspirace např. přístřešky na kola Edge (firmy mmcité), B+R parkovišti v Českém Brodě.

Město Boskovice následně může rozšířit toto stání o prvky jako uzamykatelné bikeboxy (viz příklad z Říčan u Prahy) a kamerový systém, který by měl dohlížet na bezpečnost.

Parkoviště typu ‚Bike+Ride‘

Veřejný přínos:

Podpora cyklo dopravy, omezení zátěže automobilové dopravy a nedostatku parkovacích míst.

11. Parkoviště typu 'Bike+Ride'

Prolejzky ve vnitrobloku

Rozpočet: 220 000 Kč

Autor: Barbora Brzobohatá

Popis:

Za Wolkerovým náměstím je park ve vnitrobloku. Je to velmi krásný a intimní prostor plný vzrostlých stromů. Zpívají zde ptáci a běhají děti ze sousedství. Je to vlastně obrovská zahrada pro děti z okolních bytovek. Panuje tu atmosféra naprosté svobody a uvolněnosti. Není třeba být ve střehu, není proč, nejezdí tu auta, je to vnitroblok. Je tu velké hřiště na míčové hry s bránami, jinak pár cestiček, laviček, tráva a ty krásné stromy, co šumí nad hlavou a dávají blahodárný stín a chládek. Co si přát víc? Někdo možná nic (park byl nedávno revitalizován) a některé rodiny by ocenily hřiště (hřišť je málo, nebo jsou malé a přetížené, nebo jsou nudné, zaneřáděné a rozpadající se, nebo jsou na výpeku a v letním žáru se na nich nedá existovat).

Stín, bezpečný prostor a lokalita v níž vznikají nové bytové domy (Lidická a nedaleké Výsluní) je důvodem, proč by zde mělo být hřiště pro děti.

Hřiště by nebylo velké, ono se z peněz vyhrazených v participativním rozpočtu ani moc velké hřiště udělat nedá. Jedna věc je nákup mobiliáře a druhá věc je úprava dopadové plochy. Ta může být skoro stejně drahá jako samotný mobiliář (hřiště s prolézačkami s výškou pádu větší než 1 m by se vyšplhalo k 1 mil. Kč).

Ve vnitrobloku navrhujeme umístit menší prolézačky přímo na trávník. Tráva je dostatečná dopadová plocha pro herní prvky s výškou pádu menší než 1 m. Mobiliář by měl být z estetického i funkčního hlediska dřevěný (bez využití plastových a překližkových prvků). Do prostředí zeleně a vzrostlých stromů se dřevo hodí nejlépe a také je to velmi odolný a trvanlivý materiál, který zub času neokouše tak ošklivě jako plast. Vhodným dřevem je akátové, které je velmi tvrdé a odolné vůči opotřebení, netvoří třísky a vyžaduje minimální údržbu.

Samotný mobiliář by měl zábavnou formou rozvíjet fyzickou zdatnost, vůli a sebevědomí a podněcovat děti ke společné hře. Kvůli malé výšce pádu je zaměřen spíše na menší děti. Jednotlivé herní prvky by měly být balanční (např. válec, řetězový most, kladina), posilovací (např. hrazda, nízká lezací síť) a relaxační (např. houpačka).

Pro získání představy o vhodných herních prvcích a o ceně realizace hřiště jsme oslovili Hřiště https://www.hriste.cz/produkty/detska-hriste, které najdete v příloze. Dodavatele hřiště však město vybírá samo.

Veřejný přínos:

 • Zajímavý park pro děti z okolí
 • Stinné a bezpečné místo pro hru
 • Rozvoj fyzické zdatnosti, vůle a sebevědomí především menších dětí
 • Společná hra dětí
12. Prolejzky ve vnitrobloku

Revitalizace vodních prvků ve veřejném prostoru

Rozpočet: 400 000 Kč

Autor: barto

Popis:

1) Vodní prvek s kašnou – ulice Hradní

Tento prvek v nice na nároží ulici Hradní a Pod klášterem, který jediný je z řešené trojice z hlediska provozu „funkční“. Zasloužil by si ale, kdyby se mu podařilo navrátit jeho původní kouzlo – tak jak tomu bývalo za časů mého dětství. Vidíme zde potenciál, aby se tento prvek stal opět atrakcí zejména pro malé obyvatele a návštěvníky našeho města – například při cestě do areálu zámku, či parku u skleníku.

Navrhujeme vrátit tomuto prvku současnou materiálově a esteticky kultivovanou podobu řešení půlkruhu vystupujícího do venkovního prostoru dlažby a dále pak vyřešit prostor vlastní vnitřní nádoby s vodou, tak aby se sem vrátila zpět volná vodní hladina, jak tomu bývalo v minulosti.

Stávající řešení vnímáme jako rozporuplné a neadekvátní vynaložené energii, která je mu v současnosti určitě věnována. Bylo by vhodné změnit celkový dojem z tohoto vodního prvku, aby nebyl pouze o jakési nešťastně umístěné nerezové nádobě, za mříží, kde vlastní proud vody  není skoro viditelný.

 

2) Kašna v proluce U Koupadel

Kašna pochází z roku 1856, která dříve sloužila jako zásobárna vody pro nedaleké lázně a nazývaná dle pověstí též „smrtní kašna“, nebo „kašna smrti“ je již několik let v letních měsících prázdná a je to škoda, neboť velká většina návštěvníků židovské čtvrti se právě na tuto skutečnost při prohlídkách ptá a nerozumí tomu, proč tomu tak je.

Vnímáme jako vhodné, aby k zanedlouho realizovanému projektu Louky v proluce, který by mohl tento prostor po tolika letech znovu zkultivovat, přibyla i tato kašna, která by mohla tomuto místu dodat nový náboj, aby se zde občané a návštěvníci města rádi zastavovali.

Navrhujeme nezbytně nutnou rekonstrukci kamenného korpusu kašny, obnovení vnitřní vodovzdorné stěrky a samozřejmě obnovení funkce kašny s vodní plochou v klimaticky vhodných podmínkách (jaro – podzim).

Součástí revitalizace je také drobná úprava přiléhající dlažby a řešení ošetřování okolí a nežádoucího travního porostu jinak než chemickými herbicidy.

 

3) Vodní prvek – ulice Antonína Trapla

Vodní prvek s otočným mechanismem, který už několik let není v provozu a toto místo, tak pomalu ztrácí svoje kouzlo. Je škoda, že když už zde tento prvek město instalovalo, tak není provozován, protože právě tyto zdánlivě drobné detaily dokáží vnímání veřejného prostoru zlepšit.

Kousek odsud se nachází Památník obětem totalitních režimů a v těsné blízkosti je rovněž kostel Sv. Jakuba staršího a centrum města.

Navrhujeme zde znovuobnovení funkce vodního prvku a zároveň i otočného mechanismu kovového glóbu. Součástí budou i drobné opravy zvýšené části dlažby a případně i zlepšení bezprostředního okolí tohoto vodního prvku.

Veřejný přínos:

Přínosem tohoto projektu by mělo být znovuobnovení provozu pozapomenutých drobných vodních prvků na území širšího centra města, aby svojí funkčností opět zatraktivnily veřejný prostor.

13. Revitalizace vodních prvků ve veřejném prostoru

Rozkvetlé sídliště

Rozpočet: 120 000 Kč

Autor: Deana Láníková

Popis:

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=xR2h5176Wl8

Cílem projektu je zvelebit prostor před vstupem do školy a zpříjemnit obyvatelům i kolemjdoucím tuto část sídliště Pod Oborou. Projekt zahrnuje založení dvou kvetoucích záhonů při vstupu do školního areálu, na které by pohledově navazovaly obdobné záhony před blízkým bytovým domem (č. p. 1760 a 1761).

 Součástí této obnovy zeleně by mohla být i změna stylu péče o travnatou plochu mezi Základní školou a bytovým domem. Jde o relativně druhově bohatý trávník s kvetoucími druhy bylin, který se podobá louce. Sečení trávníku na nižší výšku by se mohlo omezit pouze na jeho okraje a místa, kde se chodí (vyšlapaná pěšina vedoucí přes travnatou plochu).

Díky těmto úpravám by vznikl esteticky působící a přírodě blízký prostor uprostřed sídliště. Daná část sídliště a okolí školy by se staly útulnějšími a atraktivnějšími pro široké spektrum obyvatel (děti navštěvující školu, rodiče a prarodiče vyzvedávající děti u školní družiny, návštěvníky školního hřiště, obyvatele procházející touto cestou ze sídliště do centra ad.). Trvalkové záhony a rozkvetlé trávníky jsou vedle estetické stránky velmi významné jako zdroj potravy pro hmyz (především pro opylovače – včely, čmeláky, motýly, pestřenky, ad.). Jejich zakládání a podpora je v současnosti výrazným trendem v mnoha městech.

Návrh zpracovali členové iniciativy Zelená peřina Boskovice.

Navržená výsadba – stručný popis

 • smíšený záhon složený z trvalek, trav a cibulovin
 • výběr nenáročných suchomilných kvetoucích druhů, často jde o léčivky a nektarodárné rostliny (např. dobromysl, třapatka, šalvěj, šanta, mateřídouška ad.)
 • díky promyšlenému výběru rostlinných druhů bude záhon kvést od jara do podzimu
 • vedle trvalek by bylo možné také využití méně vzrůstných druhů okrasných keřů s bobulemi jedlými pro člověka (např. zimolez kamčatský, muchovník, áronie, rybíz ad.)
 • zamulčování štěrkem, který těmto rostlinám naprosto vyhovuje (udržení vlhkosti, zabránění růstu plevele, volné rozrůstání a vysemeňování daných okrasných rostlin)
 • nenáročná údržba – zálivka v prvním roce po výsadbě, později jen sporadicky v suchém létě, řez a čištění záhonu v předjaří, během roku pouze drobné úpravy
 • při volbě skladby záhonů by svými podněty mohli přispět i obyvatelé bytových domů

Příklad smíšeného trvalkového záhonu v městském prostředí

Léčivky jako součást okrasné výsadby   

Koláž vybraných druhů okrasných trvalek, travin a cibulovin

Veřejný přínos:

 • vytvoření příjemného, přírodě blízkého místa v centru města
 • zlepšení vzhledu a atmosféry veřejného prostranství u Základní školy Slovákova
 • estetická funkce – květy od jara do zimy
 • podpora opylovačů (kvetoucí rostliny jako zdroj potravy, možnost úkrytu)
14. Rozkvetlé sídliště

Venkovní šachy / Člověče, nezlob se

Rozpočet: 80 000 Kč

Autor: Kristýna Znamenáčková

Popis:

Napadlo vás někdy, že byste se mohli na náměstí vydat nejen na rychlý nákup, ale strávit zde pár hodin s přáteli? A co rovnou nad partičkou šachu nebo Člověče, nezlob se?

Na náměstí u kašny by stály dva stolky s předchystanou šachovnicí a plochou na Člověče, nezlob se. Vzniklo by tak nové místo setkávání a zastavení namísto spěchu a míjení se. Nejedná se o žádnou novotu, zejména v jižních zemích se takhle obyvatelé větších i menších měst scházejí k rekreační hře i turnajům. Připojme k těmto městům i Boskovice a vraťme do centra našeho města život!

https://bit.ly/36232fM

https://bit.ly/3hl8n6U

https://bit.ly/3y6pfoY

Veřejný přínos:

Centrum města by mělo být centrem setkávání. Cílem tohoto projektu je vést občany i turisty k tomu, aby na náměstí odpočívali, aby se sem vydávali s dětmi i s přáteli. Detaily ve veřejném prostoru nenápadně, avšak podstatně zvyšují kvalitu života. Prvek hry a hravosti s nimi úzce souvisí. 

15. Venkovní šachy / Člověče, nezlob se

Za letňákem se kloužeme celý rok

Rozpočet: 65 000 Kč

Autor: Barbora Brzobohatá

Popis:

Za letňákem je parádní klouzačka, fakt dlouhá a docela to po ní sviští. Vždycky, když jdeme kolem, kloužeme se o 106. Teda ze začátku jenom já. Máma, táta, babi, děda dupali po schodech. Nakonec jim to nedalo a teď už se kloužeme všichni. Po zadku, po břiše, po zádech… Je to velká legrace. Nejvíc se u toho nasměje děda, babička mu teda říká, ať neblázní, že má artrózu v koleni, dědovi to ale vůbec nevadí a jezdí jako závodník. Jednou jsme tam potkali nějaký lidi v oblecích, babička mi říkala, že je to pan starosta s místostarosty. Tak si myslím, že klouzačka je fajn pro úplně všechny lidi na světě.

Tahle klouzačka je nerezová, a prý vydrží opravdu hodně. Je dlouhá přes 6 m a široká půl metru – tak akorát pro jeden zadek. Je položená ve svahu na zemi a má dojezd na trávu, která je trochu zpevněná dopadovou zatravňovací deskou. Pro radost z jízdy má dvě vlnky.

Umístěná je vedle schodiště kolem jízdárny (viz foto), pod stromy, aby ji nepřehřívalo slunce. Zároveň je na místě, kde nebude v cestě zimním radovánkám (pod stromy většinou nebývá sníh a bobuje se hlavně na prostředku svahu).

Přesně takovéhle klouzačky dělají např. v Brně https://www.tunnelslides.com/nerezove-skluzavky-na-hriste-a-svahy/, co mají klouzačky po celým světě. My byli nejdál v Liberci a tam to teda sviští skoro až do přehrady.

Aby bylo vyčíslení nákladů do PaRa co nejpřesnější, tak máma s tátou nechali klouzačku nacenit i s dopravou (54 500 Kč) viz příloha. Ukotvení klouzačky a úprava terénu jsou jednoduché a město je zvládne z vlastní údržby (cca 10 000 Kč). Fotografie klouzaček nám také zaslali a jsou ilustrační. Kdo klouzačku realizuje samozřejmě vybírá město.

Veřejný přínos:

Klouzačka má očekávaný přínos, protože přináší radost a můžou se na ní klouzat dětičky i babičky. Taky za letňákem  není žádné hřiště (město teda pořád říká, že ten park opraví a bude pamatovat i na děti, rodiče se na to těší, ale já chci něco hned, tak píšu sem). Taky sem jezdí turisti, co mají děti a ty si můžou hrát leda v kašně na náměstí nebo na tý malý prolejzce u skleníku (máma říká, že by sem těch turistů mohlo jezdit víc, kdyby tu bylo pořádný hřiště).

16. Za letňákem se kloužeme celý rok

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Boskovice, aneta.sedlackova@boskovice.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu