Konečné pořadí projektů v roce 2023

Hřiště bez hranic – REALIZOVÁNO

Rozpočet: 500 000 Kč

Autor: Markéta Hrénarová

Popis:

Cílem našeho projektu je rozšíření stávajícího fotbalového a dětského dřevěného hřiště na “Hradčanech” v Boskovicích (p.č. 1990/204) o tři prvky, které jsou prioritně určeny pro osoby s handicapem. Navrhujeme instalovat vyvýšené pískoviště, houpačku pro osoby s handicapem a dřevěné pexeso. Jedná se o celodřevěné prvky z akátového dřeva. Současně bychom rádi obnovili stávající nevyhovující mobiliář podél chodníku a umístili 4 nové akátové lavičky. Výběr navrhovaných prvků je takový, aby byl v řešené lokalitě zachován klid.

Místo je v docházkové vzdálenosti pro provoz chráněného bydlení Betany a stacionáře Emanuel. V našem městě máme také Dětskou léčebnu pohybových poruch a Mateřskou školu, základní školu a praktickou školu, kteří by toto hřiště také uvítali a jejichž zájem jsme si předem ověřili. Věříme, že si místo najde své uživatele.

Stávající zeleň má pro společnost velký význam a proto do ní nechceme zasahovat. Město by naopak mohlo zvážit, zda nezaložit v této lokalitě trvalkové záhony, které pomohou rozšířit biodiverzitu v této lokalitě.

Veřejný přínos:

Navrhované hřiště rozšíří možnosti trávení volného času u osob s handicapem a usnadní jejich začlenění do společnosti.

Rádi bychom navázali na hřiště stávající, tak aby bariéra mezi životem s handicapem a bez přestala alespoň na chvíli existovat. Bude tak posílena vzájemná solidarita, porozumění a přirozené trávení volného času. Jelikož stávající stav laviček neodpovídá standardům dnešní doby, jejich obnovu v této lokalitě vnímáme jako nezbytnou. 

5. Hřiště bez hranic

Boskovický betlém

Rozpočet: 160 000 Kč

Autor: Tomáš Marvan

Popis:

Historické město jako jsou Boskovice si v adventním čase zaslouží mít u Vánočního stromečku tradiční český betlém. Záměrem projektu je pořízení umělecky hodnotně zpracovaného betlému v životní velikosti postav (160 – 180 cm). Cena za zhotovený řemeslný betlém z dubového dřeva od mistra řezbáře v menším rozsahu figur, tzn. Ježíšek v jesličkách, Panna Maria, Svatý Josef a dvě domácí zvířata včetně stříšky nad Svatou rodinou se pohybuje kolem 160 000 Kč. Dubové dřevo je vhodné pro jeho dlouhou životnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám. Jednotlivá socha pak vychází na cca 30 000 až 40 000 Kč a je tedy možné každý rok doplnit betlém o další figury, například Tří králů, dalších zvířat nebo postav. Do betlému je možné časem zakomponovat i postavy spojené s městem Boskovice, například ptáčníka Velena nebo malíře Otakara Kubína. Nové postavy by se pak každý rok odhalily během rozsvícení Vánočního stromu nebo během Vánočního Jarmarku.

Veřejný přínos:

Od instalace betlému lze očekávat přínos, který bude sice časově terminovaný pouze na adventní období, avšak bude vysoce kulturně hodnotný, estetický a především bude velmi kladně hodnocen všemi obyvateli města.

Přínos je v návratu k tradičním hodnotám, zkrášlení Masarykova náměstí v adventním čase s důrazem na historii a křesťanskou vánoční tradici.

Betlém může sloužit při výchově dětí k připomenutí vánočních zvyků a tradic.

Betlém je možné spojit s vánoční sbírkou pro charitativní účely formou pokladničky umístěné u betléma.

Přínosem může být i možná podpora lokálního řemeslného řezbáře při zhotovení betlému.

1. Boskovický betlém

Dětské hřiště ve vnitrobloku Sušilova

Rozpočet: 500 000 Kč

Autor: Michal Knödl

Popis:

Rád bych v PARO pro letošní rok navrhl vybudovat nové dětské hřiště, a to ve vnitrobloku za bytovým domem na ulici Sušilova. Uvedené místo je dobře dostupné z centra města, nabízí využití zejména pro rodiny žijící v blízkém okolí v bytových domech na ulici Sušilova a Průchodní, ale také např. v bytových domech na ulici Lidická.

Na ploše cca 10 x 15 metrů navrhuji klasické prvky dětského hřiště v moderním provedení, jejichž množství bude dáno konkrétní cenovou nabídkou. Rozpočet zahrnuje také nezbytné terénní úpravy a odpovídající povrch hřiště (kačírek, zatravňovací dlaždice apod.)

Hřiště je určeno pro hru malých dětí v doprovodu rodičů, které je navštěvují v běžných denních hodinách a nezdržují se zde večer. Provoz hřiště by tedy neměl nijak rušit obyvatele okolních bytových domů.

Veřejný přínos:

Vybudování nového dětského hřiště v centru města a zároveň zvýšení pestrosti dětských hřišť v Boskovicích.

2. Dětské hřiště ve vnitrobloku Sušilova

Dokončení úpravy hřiště u školičky

Rozpočet: 300 000 Kč

Autor: Věra Opatřilová

Popis:

Dokončení  hřiště u školičky

V rámci 4. ročníku PaRo Boskovice bych se ráda vrátila k vítěznému projektu z 2. ročníku, který již byl zrealizován. Jedná se o hřiště „U Školičky“. Městské hřiště dostalo nový povrch. V rámci spolupráce s VASS Boskovice se podařilo opravit lavičky okolo hřiště. Provedené úpravy pomohly hřiště částečně vylepšit. Přesto se domnívám, že by bylo vhodné v rekonstrukci místa, které je v centru Boskovic, v bezprostřední blízkosti Městských lázní a školy dále vylepšovat a přibližovat tak jeho využití širší veřejnosti.

Navrhuji, aby se v rámci dalšího ročníku zaměřila pozornost na úpravu povrchu okolo hřiště. Umístění zde tzv. Bosé stezky, zbytek okolí vlastního hřiště  vyplnit vhodným dopadovým materiálem, úprava zeleně, opravu plotu oddělujícího hřiště od parkoviště i od budovy školičky popř. osazení stojanů na síť – přehazovaná , nohejbal. 

V Boskovicích stále chybí místo, kde se můžeme bezpečně projít bosky. Ohraničený prostor, upravený přírodním materiálem, tak aby poskytl bosým chodidlům rozličnou škálu hmatových a stimulačních vjemů. Je na místě, aby bosá stezka byla místem pro ozdravení našeho těla, příjemná našim chodidlům, ale také aby splnila estetické hledisko, lahodila oku a architektonicky zapadla do daného prostředí. 

Šířka chodníku a délka jednotlivých polí by se měla pohybovat mezi 0,75-1m. délka od 1,5-4 m. 

Dle dostupných zdrojů a zkušeností postačí odkopat zeminu asi do 10 cm, kam se položí vodopropustná zahradní pásovina, na kterou se položí požadovaný povrch – písek, šišky, kamínky, oblázky, kůra, jehličí, větvičky apod. 

Okraje stezky se oddělí vhodnými obrubníky, které drží tvar a výplň stezky. 

Vytvořením Bosé stezky bychom se zapojili do skupiny mnoha měst, kde je již také místo vybudováno. Na své si přijdou nejen děti, ale i dospělí. Není nic příjemnějšího, než si po chůzi ve městě na chvíli zout boty a poskytnout jim přirozený pohyb, prostor, uvolnění, relaxaci v místě, které je k tomu určené. Zkoumat chodidly trávník, kamínky, dřevo, kůru i šišky je nejen zábavné, ale i zdravé. Nohy jsou většinu času uzavřeny v pevných botách a odsouzeny k chůzi po rovném, tvrdém povrchu a často za to platíme bolestí zad, plochou nohou, problémy s chůzí, vbočenými palci apod. Proto by plosky nohou měly být co nejčastěji stimulovány a to nejlépe přirozenou chůzí v přírodě. Hmatový chodník je atrakcí, kterou milují děti, ale vykouzlí úsměv i u dospělých. Při chůzi po rozličném povrchu si užijí kopec legrace a navíc si promasírují a stimulují chodidla. Právě pro vývoj dětské nohy je přirozená chůze důležitá, bez bot by se měly pohybovat co nejčastěji. Vykračovat si po povrchu z přírodních materiálů by měli i dospělí, je to jedna z nejlepších věcí, které pro své nohy  udělají. A třeba se naučíme, že i ve volné přírodě občas zujeme boty a budeme se brouzdat bosky. 

Další část kolem hřiště vyplnit vhodným materiálem tak aby nedocházelo znečistění povrchu  vlastního hřiště , vydláždění  příchodového chodníku k hrací ploše.

Veřejný přínos:

Po dončení bude toto hřiště plně funkčí, navrhovaná „Bosá ztezka“ jistě najde nové uživatele tohoto zařízení . 

Hřiště je hned vedle sídla TJ Rytmus Boskovice, z.s., organizace, která má v současnosti téměř 1 tis aktivních členů, kteří při pěkném počasí mohou toto zařízení také využívat.

3. Dokončení úpravy hřiště u školičky

Hnízdní věž pro jiřičky

Rozpočet: 200 000 Kč

Autor: Alena Jindrová

Popis:

Speciální hnízdní věž pro jiřičky slouží jako bezpečné hnízdiště pro tento synantropní druh, kterému kvůli stavebním úpravám a zásahům do hnízdišť ubývá vhodných míst pro život.

Konstrukce věže má jiřičkám nabídnout alternativní hnízdní příležitosti. Za běžných okolností ptáci budují svá hnízda pod přesahy střech domů či v rozích oken, což často koliduje s jejich funkcí. Jiřičky, ale i vlaštovky, stále méně staví svoje hnízda na domech, protože nové fasády jsou navržené tak, aby byly omyvatelné a nic se na nich neudrželo.

Hnízdící konstrukce je zhruba pět metrů vysoká, má na plošině zespodu větší počet umělých hnízd a také může poskytovat volný prostor, kde si mohou jiřičky postavit vlastní hnízda. Hnízda jsou vyrobená z tzv. dřevocementu a jsou doporučována ornitology u nás i ve světě. Zabydlet se v nich a vyvést mladé mohou ale i jiné druhy ptáků.

Celkový vzhled hnízdní věže lze navrhnout tak, aby zapadla do charakteru okolního prostředí a zástavby.

Jak se říká v závěru videa Okřídlení sousedé:

„Sousedské vztahy jsou někdy komplikované.

Je ale potřeba tolerance a vzájemný respekt.

Ptáci jsou připraveni s námi žít a přizpůsobit se našemu stylu života.

Dokážeme to i my?“

https://www.youtube.com/watch?v=PiOtcNSTngA

Místo realizace:

Růžové náměstí

(možná alternativa vedle trafostanice za Finančním úřadem)

Zdroj (foto 1, 2, 5, 6):

hnízdní věž Beroun (Správa železnic)

hnízdní věž Freiburg (wikipedie.cz)

jiřička obecná (divokysever.cz)

umělá hnízda (zelenadomacnost.cz)

Veřejný přínos:

Jiřička obecná byla u nás i v Evropě dříve běžným ptákem, ale začíná být ohrožená tím, jak v krajině a sídlech ubývá hnízdních příležitostí. Bohužel jsou časté i případy, kdy lidé hnízda jiřiček ze svých staveb odstraňují. To se děje i ve vybrané lokalitě v Boskovicích, která je letitým hnízdištěm jiřiček – každoročně se na domech na Růžovém náměstí a na ulici 17. listopadu usazují desítky párů. Jednou z možností, jak tento trend zvrátit, je právě instalace hnízdních věží nebo umělých hnízd tam, kde je to možné a pro tyto pěvce vhodné.

Projekt si kromě podpory hnízdění jiřiček také klade za cíl šířit osvětu v problematice ubývání přirozených příležitostí pro zahnízdění a vyvádění mláďat v důsledku lidské činnosti.

Věž pro jiřičky je takový malý ideální ptačí panelák – s jiřičkami a bez lidí. Lze ji umístit tam, kde jsou jiřičky vítané, ale raději ve svém. Odpadá tak spousta problémů soužití a zůstávají bonusy – čilý ptačí život ve městě a méně obtížného hmyzu, v jehož lovení jsou jiřičky mistryně.

Hnízdní věž je skvělý příklad řešení soužití ptáků s lidmi a do budoucna snad i inspirace pro další města. Momentálně jsou v České republice tyto věže zatím pouze tři.

Umělá hnízda je možné zatím ojediněle vidět i na pár místech v Boskovicích. Mezi firmami je průkopníkem společnost LANIK s.r.o., která ve svém areálu umístila na budovu větší množství těchto hnízd. Snad bude tento trend v našem městě pokračovat.

4. Hnízdní věž pro jiřičky

Kolo v bezpečí aneb v pohodě sjedu si tam na kol

Rozpočet: 400 000 Kč

Autor: Barbora Brzobohatá

Popis:

Boskovice jsou docela rozlehlé městečko. Ale protože jsou jen městečko, nejezdí v něm MHDéčko. Když chceš třeba z Čížovek na vlak, je to porod. Raději jet autem. Uf, ale když trochu přemýšlíš ECO, nebo nechceš mít tlusté zadek, sedneš na kolo a za 5 min. jsi tam (asi tak stejně jako autem). Ale kam dát kolo? Ke sloupu zamknout? Bude tam ještě, až se vrátíš? Možná jo. Helmu, bundu, podvlíkačky ale narvi do baťohu a vezmi to s sebou do práce nebo kam máš namířeno…

Co když ale na nádraží je suprbudka, kam strčíš kolo, na věšáček pověsíš helmu, bundu a vše, co nechceš tahat s sebou a zamkneš na zámek? Bezpečné Bike + Ride parkoviště. V pohodě sjedu si tam na kole.

Suprbudka na kola se jmenuje CYKLOBOX https://mestskymobiliar.cz/cyklostojany/box-na-kola-cyklobox/. Cestou do Brna ji můžeš zahlédnut na nádraží v Bílovicích.  Mají ji i v Blansku!!! CYKLOBOXy jsou dřevěné s vnitřní bytelnou kovovou konstrukcí a se svrchním oplechováním a jsou pevně spojeny s podložím. Do jednoho boxu se vejdou dvě kola s příslušenstvím. Zamknout se dají buď elektronicky, zámkem na mince nebo na FAB. CYKLOBOXy je možné využívat zadarmo, zpoplatnit (hned nebo po delší době užívání) či pronajímat uživateli po dobu 1 roku (tento model mají v Klánovicích).

CYKLOBOX není nejlevnější variantou B+R, je ale nejbezpečnější (a stále finančně dostupnou). Lokalita vlakového a autobusového nádraží v Boskovicích nebudí příliš důvěry a může cestující odrazovat od toho, aby na nádraží přijeli na kole a nechali ho zde někde zaparkované (nehledě na to, že ani není kde) a odjeli na celý den do práce do jiného města. Uložení kola do CYKLOBOXu je bezpečná varianta s bonusem. Je možné v něm uložit i helmu a další příslušenství ke kolu, které na další cestě nejsou potřeba.

Vzhledem k tomu, že CYKLOBOX by měl být na městském pozemku, navrhuji, aby byl umístěn na loučce vedle budovy vlakového nádraží. Věřím, že nad ním svatý Cyril s Metodějem budou držet ochrannou ruku a nebudou se esteticky tlouct. Město by také  navázat spolupráci s ČD a umístit je přímo na nádraží (takto tomu je např. v Klánovicích a dalších obcích poblíž velkých měst). Umístění u nádraží by přineslo možnost zasíťování boxů a dobíjení elektrokola.

Boxů navrhuji celkem 6 +/- 1 a průběžně vyhodnocovat využitelnost. Dle zájmu by část CYKLOBOXů by mohlo být pro veřejnost a část pronajímaných.

Veřejný přínos:

 1. Podpora veřejné dopravy

Parkoviště B+R slouží k zaparkování jízdních kol u stanic veřejné hromadné dopravy. Slouží cestujícím, kteří bydlí za hranicí docházkové zóny a kteří se potřebují rychle a flexibilně dostat na stanici a dále pokračovat veřejnou dopravou. Zahraniční zkušenosti ukazují, že B+R parkoviště u vlakové stanice má potenciál přilákat cestující bydlící ve vzdálenosti 2-5 km.

Hrajeme o čas. S kolem se čas přepravy z domova do cílové stanice (práce) zrychluje a může konkurovat i automobilové dopravě. Z některých částí Boskovic je velice zdlouhavé se na nádraží dostat. Sjet autem na nádraží nejde, chybí P+R, tak už se obvykle jede až do Brna.

 1. Podpora cyklo dopravy

Možnost bezpečně zaparkovat na nádraží může mnoho lidí podpořit ve využívání kola. Část svého cestování tak mohou věnovat zdravému pohybu a tomu, co mají rádi – cyklistice.

6. Kolo v bezpečí aneb v pohodě sjedu si tam na kol

Koše na tříděný odpad

Rozpočet: 300 000 Kč

Autor: Viktor Jurdič

Popis:

Jedním z plánovaných projektů v Boskovicích je modernizace městského mobiliáře. V centru města je kapacita odpadkových košů na některých místech nedostatečná a koše se přeplňují. Možnost třídit odpad pak ve městě nabízí pouze jeden osamocený odpadkový koš na vlakovém nádraží. Veřejný prostor by měl nabídnout koše, které podpoří myšlenku třídění odpadu i v ulicích města. Namísto jedné nádoby koše na směsný odpad, by tak místo nabídlo ještě například tu na plast a papír. Navrhuji v centru města (Masarykovo náměstí, Úzká, 17. listopadu…) nahradit vhodně zvolené koše variantou na tříděný odpad. Pro ilustraci jsou přiloženy realizace firem mmcité a Streetpark. Firma mmcité byla dodavatelem poslední obnovy košů na náměstí v roce 2019. Za cenu 300 tis. Kč by mělo být možné zrealizovat cca 10-15 nových košů. Výběr vhodných míst pro výměnu by se měl odvíjet od současného využívání košů na směsný odpad. Nejpoužívanějším typem koše ve městě je nyní betonový koš s kovovou vložkou (viz. foto, typ 1 podle Pasportu městského mobiliáře). V případě nahrazení některých z těchto košů novými se nabízí staré koše seskupit například po třech a pomocí nápisů na kovové vložky odlišit koš na plasty/ papír/ tříděný odpad. S minimálními náklady by tak bylo možné vytvořit další třídící koše.

Veřejný přínos:

Možnost třídit odpad v ulicích města, stejně jako to mnozí dělají doma. Efektivní odpadové hospodářství, nejen při svozu. Zviditelnění myšlenky třídění odpadu pro ty, kteří si k třídění zatím nenašli cestu. Zkvalitnění plánované investice, ať jsou Boskovice po modernizaci mobiliáře zase trochu modernější město. Nastavení koše na tříděný odpad jako standardu koše v ulicích Boskovic.

7. Koše na tříděný odpad

Lanovka pro malé i velké

Rozpočet: 300 000 Kč

Autor: Michaela Žejšková

Popis:

Pro letošní ročník participativního rozpočtu bych chtěla navrhnout pořízení a instalaci dětské lanovky. Takové, jakou vidíte na obrázku či videu. Podrobně je možné se na ni podívat např. zde: https://www.hristehrou.cz/produkt/lanovka-vetrnik/

Lanovka potřebuje prostor o rozsahu cca 20 metrů x cca 5 metrů. V Boskovicích se mi pro to jako vhodný prostor zdá vnitroblok mezi bytovým domem ve spodní části ulice Husova a bytovým domem na ulici Komenského, kde již herní prvky pro děti jsou, a dále je zde menší sportovní hřiště. Do prostoru vedle sportovního hřiště by se lanovka měla vejít tak, aby nijak nezasahovala do inženýrských sítích uložených v těchto pozemcích města (p.č. 425/1, resp. p.č. 425/8)

Na videu vidíte dítě o váze 15 kg, pro které je to při mírném převýšení příjemné na svezení, kousek se vrátí a ještě zhoupne. Těžší děti pojedou rychleji, vrátí se větší část a svezou znovu. Kdyby se vám zdálo, že delší lanovka by byla lepší, dovolím si to vyvrátit. Máme zkušenosti s lanovkou přesahující 30 metrů a ani dospělá (cca 60 kg vážící) osoba se nesveze tak, aby se bez odrážení dostala na konec, natož vrátila zpět. Malým dětem to téměř nejede. A při této větší délce je pak už spíše obtěžující lanovku táhnout na start.

Veřejný přínos:

Přínos

8. Lanovka pro malé i velké

Parkoviště typu Bike and Ride – parkoviště pro jednostopá vozidla

Rozpočet: 400 000 Kč

Autor: Jan Nádvorník

Popis:

Parkoviště typu Bike and Ride

parkoviště pro jednostopá vozidla

10–20 míst pro parkování jízdních kol u autobusového nádraží, kde si mohou cestující uzamknout kolo pod střechou a pokračovat v jízdě (např. do práce) autobusem či vlakem.

Jako inspirace např. přístřešky na kola Edge (firmy mmcité), B+R parkovišti v Českém Brodě.

Město Boskovice následně může rozšířit toto stání o prvky jako uzamykatelné bikeboxy a kamerový systém, který by měl dohlížet na bezpečnost.

Veřejný přínos:

Podpora cyklo dopravy, omezení zátěže automobilové dopravy a nedostatku parkovacích míst.

9. Obnova zeleně obce Vratíkov

Psí hřiště

Rozpočet: 380 000 Kč

Autor: Jana a Martin Horákovi

Popis:

V našem městě můžeme potkávat nemalý počet majitelů psů. Ne každý je vlastníkem zahrady, kde může svému psímu kamarádovi dopřát volný pobyt, aniž by omezoval ostatní obyvatele. Psí hřiště by nabízelo možnost, kam se jít se psem projít, hrát si s ním bez vodítka, nechat ho volně vyběhat a socializovat s ostatními psi. Hřiště by sloužilo i k setkávání pejskařů, popovídání si s možností posezení na lavičkách.

Psí hřiště a parky jsou velmi rozšířené nejen ve městech, ale i obcích.

Prostor pro psí hřiště navrhujeme na rohu ulic Bezručova a Sokolská (vedle „pivotéky“). Nyní se zde nachází pár vzrostlých stromů a keře, které by zabezpečily stín v horkých dnech.

Součástí návrhu je oplocení s brankou a informační tabulí, koš na psí extrementy, psí pisoár, lavičky pro majitele psů, překážky pro psy. Do našeho návrhu jsme vybrali prvky z akátového dřeva, které je pevné a odolné dřevo. Do prostoru jsme vybrali 5 prvků pro psí hřiště (proskakovací kruh, nízká překážka slalom, široká kladina, slalom, kombinovaná překážka – viz. příloha)

Rozpočet:

Odhadovaný rozpočet psího hřiště

Oplocení a stavební úpravy 120 000

Hrací prvky 160 000

Koš 5 000

4x Lavička 50 000

Psí pisoár 10 000

Úprava keřů a zeleně 30 000

Informační cedule 5 000

Celkem Kč 380 000

Veřejný přínos:

V realizaci psího hřiště vidíme účelné využití daného prostoru a posun města, které by pamatovalo i na část spoluobčanů, kteří vlastní psa. Psí hřiště by se mohlo stát vhodným a přátelským místem ve veřejném prostoru města a smysluplný prostor pro trávení aktivního volného času.

10. Psí hřiště

Revitalizace uličky Husova u autobusového nádraží

Rozpočet: 300 000 Kč

Autor: Karel Tropp

Popis:

Jedná se o úpravy prostředí, které zahrnují vyčištění uličky, odstranění původní přerostlé vegetace a vysázení květinových záhonů. Dále přidání dvou laviček, lampy a odpadkového koše na place u autobusového nádraží. V poslední řadě přemalování trafo stanice uměleckou grafikou. Tímto způsobem se zvýší příjemnost a estetická hodnota uličky, kterou denně využívají lidé chodící na nádraží nebo do centra Modrá věž. Lavičky budou sloužit jako místo odpočinku pro čekající na autobus.

Ulička je ve vlastnictví města. Trafo stanice je ve vlastnictví EG.D, a.s., ale předpokládám, že zde nebude problém, protože již byla takto upravena trafo stanice např. na ulici 17. listopadu nebo nedávno na ulici Komenského u Orlovny.

Veřejný přínos:

Projekt přinese mnoho pozitivních vlivů. Za prvé, zlepší se vizuální vzhled ulice a zvýší se kvalita prostředí. Květinové záhony a nová výmalba trafo stanice přispějí k estetickému zkrášlení uličky a vytvoření příjemného prostoru pro pěší. Dvě nově přidané lavičky poskytnou možnost odpočinku a pohodlného čekání na autobus. To představuje velkou výhodu pro časté uživatele uličky, jako jsou cestující a zaměstnanci poblíž autobusového nádraží. Celkově by úpravy měly přispět k zachování a vytvoření hezkého a příjemného prostředí pro všechny občany a návštěvníky města.

11. Revitalizace uličky Husova u autobusového nádraží

Revitalizace vzrostlých stromů ve městě

Rozpočet: 130 000 Kč

Autor: Hana Kvapilová

Popis:

V našem městě v posledních letech uschlo a následně bylo pokáceno nemálo vzrostlých stromů. Přitom vzrostlé stromy jsou významnou přírodní klimatizací, v jejich korunách a kmenech se rozvíjí bohatý a rozmanitý život a tvoří také tvář města.

I dalším stromům v Boskovicích hrozí s postupující změnou klimatu usychání. Tento stav není způsoben pouze nedostatkem vody, jak by se na první pohled zdálo. Stejný problém představuje nedostatek kyslíku, způsobený zhutněním kořenového prostoru, zasolením a dalšími vlivy, kterým jsou stromy ve městech vystaveny.

Naštěstí existují nové technologie, které mohou tuto situaci zlepšit. Navrhuji využít techniky půdní injektáže – kolem stromu se v pravidelných intervalech provedou “vpichy” speciálním strojem, tlakem vzduchu se zhutnělá půda v mezikořenovém prostoru provzdušní a následně jsou dodány 100 % přírodní půdní kondicionéry a organická hnojiva ve směsi schopné též zadržovat v půdě vodu. Životní podmínky stromů se touto metodou diametrálně změní a jejich vitalita se znovu nastartuje.

Ošetření jednoho stromu představuje finanční částku přibližně 5.000 korun. Překvapivě je toto ošetření i ekonomicky výhodné, neboť ve srovnání s náklady na pokácení uschlého stromu, novou výsadbu a následnou péči o ni jsou náklady na injektáž ne-li srovnatelné, pak i nižší. Můžeme tak prodloužit životnost vzrostlých stromů, které mají vysokou ekologickou, estetickou i ekonomickou hodnotu.

Tento návrh zahrnuje ošetření 25 stromů:

– stromořadí na ulici Mánesova (12 ks), kde aktuálně můžeme vidět letos nově uschlý strom (viz příloha)

– lípu na parkovišti Bílkova

– prosychající lípu před obchodním domem Jakub (viz příloha)

– lípy na náměstí (9 ks)

-javor v proluce Bílkova

– javor u synagogy

– babičku lípu mezi zámkem a skleníkem

Postup a přínos půdní injektáže můžete shlédnout v přiloženém videu

https://www.youtube.com/watch?v=RD4aHTcrFlg&t=21s

Veřejný přínos:

Udržení a zlepšení životního prostředí, estetického vzhledu a příznivého klimatu ve městě.

12. Revitalizace vzrostlých stromů ve městě

Rozkvetlý záhon mezi školami

Rozpočet: 100 000 Kč

Autor: Deana Láníková

Popis:

Cílem projektu je zvelebit prostor poblíž škol ZŠ Slovákova a MŠ Komenského a zpříjemnit obyvatelům i kolemjdoucím tuto část sídliště Pod Oborou. Jde o založení kvetoucího smíšeného záhonu s trvalkami a cibulovinami, který by zde celoročně působil esteticky a v neposlední řadě by poskytnul útočiště pro hmyz, který v současnosti z krajiny ubývá. V dané lokalitě převažují sečené trávníky a chybí zde právě kvetoucí záhony s trvalkami. Vybrané místo je hojně využívané – rodiče zde během školního roku čekají na děti ze školní družiny, odpoledne tudy chodí děti a sportovci na školní hřiště, mnoho místních obyvatel zde prochází z centra města dále na sídliště.

Zde je odkaz na prezentaci projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=e-L499XikS4

Veřejný přínos:

 • Estetika během celého roku
 • Naučná funkce pro děti i dospělé, využití pro učitele z blízkých škol (MŠ, ZŠ)
 • Zvýšení druhové bohatosti rostlinných druhů v dané lokalitě (kvetoucí byliny a cibuloviny)
 • Podpora hmyzu, především opylovačů (včely, čmeláci, pestřenky, motýli ad.) – zdroj potravy a útočiště.
13. Rozkvetlý záhon mezi školami

Zakoupení drátkovacího stroje k odstraňování plevele na veřejných zpevněných plochách

Rozpočet: 40 000 Kč

Autor: Hana Kvapilová

Popis:

Zakoupení drátkovacího stroje k odstraňování plevele na veřejných zpevněných plochách

Herbicidy používané k čištění zpevněných ploch ve městě škodí zdraví lidí i domácích zvířat a pronikají dále do životního prostředí (v podrobnostech níže). 

Stále více měst využívá alternativní ekologické metody (mechanické, termické suché nebo termické mokré). Pro dobrý výsledek je potřeba tyto metody dobře zvážit a promyšleně kombinovat na míru jednotlivým lokalitám.  

Iniciativa Zelená peřina se již několik let, zatím bez úspěchu, snaží zasadit o ukončení používání herbicidů pro odstraňování plevelů v Boskovicích. Proto navrhujeme zakoupení drátkovacího stroje v rámci Participativního rozpočtu jako první krok ke změně. 

Plastové nebo kovové kartáče efektivně vytrhávají plevel ze spár a rozdrtí ho. Kartáče kromě plevele odstraňují i další nečistoty. Ručně vedené nebo pojezdové rotační kartáče jsou vhodné zejména na velké zpevněné plochy. Pracovní záběr se pohybuje od 70 cm (ruční verze) po 250 cm (pojezdové s lištou). 

Odborníci spočítali, že tento způsob je ekonomičtější než chemické odstraňování plevele, neboť je potřeba dvojího zásahu: postřik + následné odstranění. Při mechanickém způsobu je pracovní síla využita pro jeden úkon.

Podpořte svým hlasem zlepšení životního prostředí v našem městě!

Přikládáme odkaz na jednu z možných variant stroje. Tento konkrétní aktuálné využívá město Moravská Třebová.

https://www.vari.cz/produkty/zametaci-kartace/ocelovy-kartac-b-35-vedex/cp:41474/

Pro zájemce o podrobnější rozbor uvádíme několik citací z materiálu, který zpracovali odborníci z Nadace Veronica:

Rizika použití glyfosátu na lidské zdraví:

 • Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí glyfosát mezi pravděpodobné lidské karcinogeny. Tato nejvyšší medicínská autorita v oblasti rakoviny konstatovala, že existují dostatečné důkazy o karcinogenitě glyfosátu u pokusných zvířat. 
 • Existuje podezření, že působí genotoxicky, může narušovat fungování hormonální soustavy a poškozuje vývoj plodu a průběh těhotenství.
 • Nová studie publikovaná v lednu 2017 také prokázala souvislost mezi glyfosátovými herbicidy a závažným onemocněním jater. Autoři dokládají, že onemocnění, konkrétně nealkoholická tuková jaterní choroba (NAFLD), vzniká, pokud je organismus dlouhodobě vystaven i velmi malým dávkám glyfosátového herbicidu Roundup — konkrétně 75 tisíckrát menším, než jaké povoluje Evropská unie.
 • Obvykle se používá ve směsi s dalšími látkami. Testy na neškodnost jsou prováděny pouze pro jednotlivé složky, často však funguje tzv. koktejlový efekt, kdy více látek současně má výrazně větší nebo zcela neočekávané účinky. Lidé jsou vystaveni celé řadě chemických látek včetně zplodin z dopravy, především ve městech.
 • Nejohroženější skupinou jsou děti. Důvodů je několik: Mají malou výšku (dýchají vzduch níže při zemi), malou tělesnou hmotnost, i  prostupnější pokožku – všechny chemické látky se jim snadněji dostanou do těla a mají větší účinek. Riziko také výrazně zvyšuje zvyk dětí sbírat věci ze země a dávat je do úst – mohou tedy snadno přijmout velkou dávku chemikálií bezprostředně po aplikaci.
 • Je prakticky nemožné všechny uživatele veřejných prostranství efektivně informovat o ošetření ploch herbicidy (případně jinými chemikáliemi). Jednak je to technicky obtížné (velké nebo nesouvislé plochy), jednak mnoho lidí výstražné tabulky nečte nebo nedokáže přečíst (děti, cizinci). Lidé tedy prakticky nikdy neví, zda se pohybují v ošetřeném nebo čistém prostředí a nemohou podle toho přizpůsobit své chování.
 • Glyfosát v  půdě rozkládají půdní mikroorganismy. Ve  městě však nezanedbatelné množství donesou lidé na botách do domácností, kde v odlišném prostředí tyto látky mohou zůstávat podstatně delší dobu a ve velké koncentraci (dochází k pomalému rozkladu, nepůsobí UV záření a ředění srážkami).
 • Výzkumy ukazují, že množství glyfosátu a jeho metabolitů v moči je značné jak u zemědělců, kteří glyfosát přímo používají, tak u městských obyvatel. Do těla se dostává jednak v potravinách (zbytkové množství zejména po ošetření rostlin před sklizní), tak náhodným kontaktem při urbánním použití. Zatížení je tedy zřejmě trvalé, ačkoliv je tělo schopné tuto látku metabolizovat a vyloučit.

Dopady na životní prostředí:

Každý typ použití glyfosátu s sebou nese jiná rizika. Ve městech jsou ohroženi zejména lidé a domácí zvířata, v krajině je zásah širší a důsledky obtížněji dohledatelné. Navíc často dochází k porušení pravidel pro bezpečné použití, které uvádí výrobce na obalu.

 • Masová aplikace na velké porosty postupně selektuje odolné druhy a genetické linie. Tyto rostliny jsou pak prakticky nezničitelné a lze očekávat jejich zvýšený výskyt. U nás se již vyskytuje rezistentní plevel turanka kanadská.
 • Glyfosát je totální herbicid, účinně zabíjí všechny rostliny, se kterými přijde do styku. Je tedy extrémně nebezpečný pro všechny necílové rostliny a to i při malém zasažení. Není neobvyklé vidět spálenou trávu nebo popálené či zahubené stromy – ke kontaminaci dochází úletem glyfosátu za větru nebo nepřesné aplikaci. Rostliny, které nezahubí zcela, jsou navíc náchylnější k jiným chorobám a škůdcům. To přispívá například ke špatnému stavu stromů v alejích podél cest (zimní solení a zásahy glyfosátem během vegetace výrazně snižují vitalitu i velmi odolných stromů).
 • Existuje podezření, že glyfosát je jednou z  látek, které způsobují syndrom zhroucení včelstev. Při něm dochází k náhlému vymírání zdánlivě zdravého včelstva.

Použití ve městech:

Herbicidy jsou ve městech používány zejména ve třech oblastech: Odstraňování plevelů ve spárách dlažeb a  na  okrajích cest a  prvků, eliminace dvouděložných rostlin v  trávnících a  odstraňování dřevin po  vykácení Výrazné snížení spotřeby chemických látek může přinést zhodnocení potřebnosti chemického ošetření, resp. odstranění plevelů a prevence jejich výskytu. Ukazuje se že občané jsou ochotni akceptovat jistý stupeň „zaplevelení“, pokud správci prostranství vysvětlí, proč není plocha dokonale vyčištěná (dopady chemie na zdraví a životní prostředí). 

Zároveň je nutné si uvědomit, že ani chemické prostředky nepůsobí na všechny rostliny stejně a ve spárách vždy zůstanou semena, která vyklíčí později. Snaha o naprostou eliminaci plevelů nemůže nikdy uspět dokonale. Navíc odstraňování plevelů stojí nezanedbatelné peníze a úsilí.

Veřejný přínos:

Odstranění rizik, která přináší použití glyfosátů na zdraví lidí a zvířat a dopadů na živou přírodu celkově.

14. Zakoupení drátkovacího stroje k odstraňování plevele na veřejných zpevněných plochách

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Boskovice, aneta.sedlackova@boskovice.cz

MUNIPOLIS powered by MUNIPOLIS, www.munipolis.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu