MĚNÍME ÚJEZD 2022

MĚNÍME ÚJEZD, již potřetí a společně!

Vážení občané,

hlasování o navržených projektech ve třetím ročníku participativního rozpočtu s názvem “Měníme Újezd“ je u konce a již známe vítěze! 

Rada MČ Praha 21 pro letošní ročník vyčlenila z rozpočtu 1 mil. Kč. Zaslali jste nám celkem 9 návrhů a po posouzení realizovatelnosti jich do hlasování prošlo 7! Všem, kteří se do hlasování zapojili, moc děkujeme!

A jak to tedy dopadlo? 

Absolutním vítězem se stal návrh paní Carbolové „Lavičky“. Na druhém místě se umístil návrh paní Carbolové „Smart WC Rohožník“ a v těsném závěsu, na třetím místě, se umístil návrh pana Hazdry „Oprava chodníku v ulici Netušilská“. 

Rada MČ Praha 21 dne 19.7.2022 rozhodla, že se budou realizovat všechny tři návrhy, tedy návrhy, které se umístily na 1., 2. i 3. místě. 

Výsledky roku 2022

1. místo

Smart WC Rohožník

2. místo

Lavičky

3. místo

Oprava chodníku v ulici Netušilská

Podané návrhy roku 2022

1. Smart WC Rohožník

Cílem projektu je zakoupení a instalace SMART SINGLE toalety u sportovně – rekreační
oblasti za sídlištěm Rohožník. Vzhledem k rozvoji a zvýšení možností sportovního a
relaxačního využití této lokality narostl i počet lidí, kteří zde tráví čas. Ukázalo se, že zde
chybí možnost veřejného WC a dochází ke znečišťování revitalizované zeleně určené
k odpočinku. SMART toaleta bude napojena na inženýrské sítě (voda, kanalizace,
elektrika) v místě. Vstup bude zpoplatněn, což by mělo bránit ničení a znečišťování
vnitřních prostor toalety. Platba bude probíhat bezkontaktně platební kartou.

Umístění projektu

sídliště Rohožník, blízko venkovní posilovny

Předpokládané náklady projektu

455 686,- Kč

Navrhovatel

Ing. Jitka Carbolová

Smart WC

2. Lavičky

Na některých místech v Újezdě nad Lesy chybí možnost, zejména pro starší občany,
odpočinout si např. cestou z obchodu nebo od zastávky. Dalšími vhodnými místy jsou
aleje či hřbitov a jeho okolí. Cílem projektu je přidat na vytipovaná místa jednoduché
dřevěné nebo plastové (udržitelné/eko) lavičky na místa, která by nevadila místním, kteří
zde bydlí. Lavičky by byli umístěny na pozemcích ve vlastnictví nebo místech svěřených
správě MČ Praha 21.

Umístění projektu

Újezd nad Lesy (poblíž hřbitova, ul. Sudějovická, ul. Pilovská)

Předpokládané náklady projektu

32 000,- Kč

Navrhovatel

Ing. Jitka Carbolová

Lavičky

3. Oprava chodníku v ulici Netušilská

Chodník v ulici Netušilská je ve velmi špatném stavu a zasloužil by si opravu povrchu.
Úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická je v celkové délce cca 229,5 m a šířce 2 m. Je
tedy třeba zajistit výškovou úpravu obrubníku u vjezdů na soukromé pozemky, pro
umožnění bezbariérového přístupu.

Umístění projektu

ul. Netušilská (úsek mezi ulicemi Borovská a Budčická)

Předpokládané náklady projektu

850 000,- Kč

Navrhovatel

Michal Hazdra

Oprava chodníku v ulici Netušilská

4. Venkovní posilovna Kácovská

Cílem projektu je rozšíření stávající venkovní posilovny v areálu Kácovská. Po zkušenostech z uplynulého
období, kdy nebylo možné sportovat ve vnitřních prostorách, navrhujeme doplnit stávající posilovnu o další
prvky. Jednalo by se o posilování v sedě i ve stoje se zátěží. Venkovní posilovna by se rozšířila o dalších pět
strojů.

Umístění:

areál Kácovská

Předpokládané náklady:

700 000,- Kč

Navrhovatel:

Ing. Kristýna Kopecká

Kácovská

5. Umělecké graffiti jako estetický prvek

Jak vnést jednoduchou inspiraci pro duši do kulis Újezda. Najít zeď, která je dostatečně velká a na frekventovaném místě. Kudy chodí lidé, každý den (ráno) a proto je možné je naladit příjemně na nový den. Řeč je podchodu pod nádražím Klánovice. Chceme, aby tento fádní prostor ožil a již nebyl poškozován vandaly. Tento projekt se uchytil již v mnoha městech, tak co i u nás?

Umístění:

nádražní podchod ve stanici Praha – Klánovice

Předpokládané náklady:

45 000,- Kč

Navrhovatel:

Michaela Kozlovskij Skalníková

Graffiti jako umělecký prvek

6. Dopadová plocha workout hřiště

V minulých letech bylo v rámci participativního rozpočtu realizováno workout hřiště v ulici Luníkovská. Jako dopadová plocha byla ponechána tráva, která se během používání hřiště vyšlapala na udusanou hlínu. V rámci zvýšení bezpečnosti a možnosti častějšího použití workout hřiště (v období podzim až jaro je po dešti hřiště z důvodu bláta nepoužitelné) navrhuji realizaci polyuretanového povrchu. Tim se zvýší bezpečnost dopadových ploch a možnost širšího cvičebního využití např. jako na workout hřišti na Blatově u rybníka.

Umístění:

ul. Luníkovská

Předpokládané náklady:

417 000,- Kč

Navrhovatel:

Magda Strnadová

Dopadová plocha workout hřiště

7. Mlatová cesta – sídliště Rohožník

Zřízení mlatové cesty v délce cca 110 m a šíři cca 2,5 m na sídlišti Rohožník, jež by spojovala stávající hřiště s asfaltovým povrchem s již provedenou mlatovou cestou podél stromořadí. Mlatová cesta je označení pro zpevněné cesty a pěšiny vytvořené dvěma nebo třemi vrstvami kameniva a hlinitopísčité půdy. Jejich povrch má přírodní vzhled, chodí se po něm pohodlně a dobře propouští vodu, takže se deštěm povrch cesty příliš nerozbahňuje.

Umístění:

sídliště Rohožník

Předpokládané náklady:

550 000,- Kč

Navrhovatel:

Libor Václavík

Mlatová cesta

Návrhy, které do hlasování neprošly:

 

Oprava BUS MHD zastávky Blatov
• Zastávka Blatov směr centru
• Realizuje se v rámci investičních akcí
Fingerboard park
• Nesplňoval podmínky v řízení participativního rozpočtu

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz