MĚNÍME ÚJEZD 2023

MĚNÍME ÚJEZD a opět společně!

Další ročník participativního rozpočtu Měníme Újezd je v plném proudu. Jedná se již o 4.ročník a právě se nacházíme v pomyslném poločase. Zaslali jste nám celkem 12 návrhů, které z formálního hlediska splňovaly pravidla projektu a posunuly se tak do fáze evaluace. Odbory úřadu městské části pečlivě prověřily jejich realizovatelnost a rada městské části jejich soulad se strategickým plánem rozvoje MČ.


Níže představujeme 6 projektů, které lze realizovat:

 • Obnova dopadové plochy – Blatov 
 • Veřejné šachové stoly 
 • Dopadový povrch RVL13 Luníkovská 
 • Oprava chodníku v Zaříčanské 
 • Posilovna Kácovská 
 • Beachvolejbalové hřiště

Tyto návrhy se utkají o Vaši přízeň v rámci hlasování, jež proběhne 5.6.-19.6.2023 na platformě Munipolis https://www.munipolis.cz/app/anketa/MenimeUjezd2023.

Hlasujte! Máte možnost se aktivně podílet na rozhodování o tom, jaké projekty budou realizovány.

Sdílejte se svými sousedy a přáteli! Dejte vědět ostatním občanům naší obce, že mají možnost se podílet na rozhodování o veřejných prostředcích. Pamatujte, že každý hlas se počítá a má sílu proměnit naši městskou část v ještě lepší místo pro nás všechny. Zapojte se a buďte aktivním tvůrcem změny ve Vašem Újezdě!

Vaše účast v participativním rozpočtu má vliv. Připojte se a hlasujte pro lepší budoucnost, Újezďáci.

Výsledky roku 2023

1. místo

Beachvolejbalové hřiště

2. místo

Veřejné šachové stoly

3. místo

Oprava chodníku v Zaříčanské

Podané návrhy roku 2023

1. Beachvolejbalové hřiště

Navrhuji vybudování beachvolejbalového hřiště v Újezdu nad Lesy. Písčité hřiště s drenáží, obrubníky, lajnami, lavičkami, s dvěma sloupky a sítí. Součástí hřiště by případně mohlo být vysoké oplocení nebo plachta na přikrytí (proti znečišťování zvířaty). Hřiště by nabízelo možnost sportovního využití pro všechny věkové skupiny obyvatel Újezdu nad Lesy. Příležitost k setkávání pro sousedy a přátele při sportu.  

 • Umístění: areál 2. stupně ZŠ, přístupný veřejností 
 • Předpokládané náklady: 900.000 Kč
 • Navrhovatel: Kateřina Večeřová
beachvolejbal_hřiště

2. Veřejné šachové stoly

V Újezdě působí úspěšný šachový spolek. Pro další popularizaci tohoto sportu zejména mezi mladší generací navrhujeme instalaci venkovních šachových stolků v prostoru parku před prvním stupněm základní školy (dva dvoustolky s lavicemi). Věříme, že možnost zahrát si pod širým nebem uvítají i další občané Újezdu nad Lesy. 

 • Umístění: park před 1.stupněm MZŠ
 • Předpokládané náklady: 180.000 Kč
 • Navrhovatel: Tomáš Velecký
šachové stoly

3. Oprava chodníku v Zaříčanské

Chodník v ulici Zaříčanská, v úseku od ul. Chotěnovská po ukončení zástavby je ve zcela nevyhovujícím stavu (délka cca 300m). Navrhuji, aby se stávající povrch vyboural (cca 10 cm), odstranilo se podloží (cca 15 cm), pláň se upravila hutněním, položilo se štěrkové podloží (cca 15 cm) a následně se položily 2 asfaltové vrstvy (každá po 5 cm). Spoje mezi novým chodníkem a stávající komunikací na začátku úseku (cca 30 m) bude vyplněn asfaltovým recyklátem v pásu šíře cca 50 cm, u ostatních úseků v zeleném pásu doplněn zeminou dle výsledného stavu. 

 • Umístění: Ulice Zaříčanská, úsek od ul. Chotěnovská po ukončení zástavby 
 • Předpokládané náklady: 1.200.000 Kč 
 • Navrhovatel: Eva Uhlířová 
Oprava chodníku v Zaříčanské

4. Obnova dopadové plochy (Blatov)

Dopadová plocha na workoutovém hřišti u Blatovského rybníka je zničená. Neustále se drolí a trhá, takže v povrchu vznikají díry. Záplatováním vydrolených děr se povrch nedaří opravit. Patrně je nutná celková výměna. Navrhuji kompletní rekonstrukci povrchu, a to tak aby se opravil i podklad pod povrchem. Cílem je kvalitní oprava pro dlouhodobé užívání. Hřiště je hojně využíváno a slouží sportovcům i dětem z blízkého i širšího okolí Újezdu. 

 • Umístění: hřiště přiléhající k ulici Nadějovská, u Blatovského rybníku, parc.č. 779/1
 • Předpokládané náklady: 300.000 Kč
 • Navrhovatel: Jan Sehnoutka
Blatov

5. Posilovací stroje v Kácovské

Navrhuji sportovní areál v Kácovské doplnit o venkovní posilovnu. Areál je hojně využíván sportovci a další cvičící stroje by jistě ocenili. Jedná se o klasické posilovací stroje se závažím vyrobené speciálně pro venkovní umístění. Stroje jsou od firmy RWL13, což je špička v tomto oboru na českém trhu a každý z navržených strojů je určený pro jiné svalstvo. Stroje je dobré umístit na betonovou základovou desku (snadnější údržba). 

 • Umístění: sportovní areál v Kácovské, parc. č. 2752/1
 • Předpokládané náklady: 670.000 Kč
 • Navrhovatel: Vladimír Saitz
workout_rvl

6. Dopadový povrh RWL13 Luníkovská 

Navrhuji do Street Workout Parku RVL13 v ulici Luníkovská doplnit dopadový povrch. V současné době jsou prvky umístěny na přírodním povrchu, což je zemina s trávou. V zimních měsících je povrch bahnitý a cvičení není příliš bezpečné. Na jaře pak, dokud není cvičících mnoho, například teď, vypadá Workout velmi dobře a příjemně, ovšem když cvičících přibude, nemá travní povrch bohužel šanci „přežít“. Pak se situace opakuje. Je zde zase jen udusaná hlína, případně bahno, pokud zaprší. To pak od cvičení leckoho odradí, což je škoda. Workout je totiž ideálně umístěn vedle dětského hřiště, takže je fajn si zacvičit a současně nechat děti si pohrát. Z toho důvodu navrhuji opatřit toto sportovní hřiště EPDM dopadovou plochou v celé jeho délce. Jednalo by se o EPDM povrch o rozměrech cca 77 m².  Tento typ povrchu umožňuje jednoduché opravy v případě mechanického poškození. K danému účelu je tedy tento povrch vhodný a hřiště bude možné využívat celoročně, respektive i po deštích.

 • Umístění: Street Workout Park RVL13 v ulici Luníkovská 
 • Předpokládané náklady: 400.000 Kč
 • Navrhovatel: Tereza Pilnajová
Workout_4

Návrhy, které do hlasování neprošly

 • Opičí a bikerská dráha u rybníka na Blatově (navržená lokalita umístění projektu se nachází v záplavovém území – aktivní záplavová zóna, kde se můžou stavět pouze stavby nutné infrastruktury)

 

 • Chodník v Domanovické – ulice Domanovická má vypracovanou studii na kompletní rekonstrukci ulice, jejíž součástí je i vybudování jednostranného chodníku. Chodník je nutno spojit s celkovou rekonstrukcí komunikace ulice Domanovická.

 

 • Prodloužení mlatového chodníku v parku na Blatově – připravuje se zpracování studie parku Blatov s celkovou revitalizací. Částečný zásah do parku je nevhodný. V rámci přípravy studie proběhne i participace s občany Újezdu, kde budou jejich požadavky a potřeby řešeny.

 

 • Úprava chodníku v ulici Ochozká – pro úsek od ulice Ochozská k ulici Novolhotská je v současné době v řešení projektová dokumentace, která zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace v předmětném úseku včetně rekonstrukce chodníku. 

 

 • Zvýraznění dopravního značení na komunikace – ZONA 30 – komunikace v navržených lokalitách nemají dostatečně kvalitní povrch na umístění vodorovného dopravního značení. Dále se navržená místa nachází hluboko v zónách 30 km/h a vodorovné značení je zde nadbytečné. 

 

 • Vodní hrátky – v navržené formě sebou návrh nese úskalí v udržitelnosti, údržba a hygieně. 

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Helena Gryčová, helena.grycova@praha21.cz