Tvoříme Letohrad - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě města Letohrad?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

letohrad-ruka
„Tvoříme Letohrad“ – participativní rozpočet města pro rok 2024

Projekt „Tvoříme Letohrad“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Letohradě, a to ve všech jeho místních částech. Na projekty do participativního rozpočtu města bude v jeho rozpočtu vyčleněna částka 750 000 Kč včetně DPH.

Harmonogram
 • 1. Informační kampaň o zahájení projektu

  březen až duben 2023 a LZ 4/2023

 • 2. Příjem návrhů

  1. 4. – 31. 5. 2023

 • 3. Kontrola proveditelnosti návrhů

  1. 6. – 30. 6. 2023

 • 4. Zveřejnění schválených návrhů a info k hlasování

  16. 8. 2023 a LZ 9/2023

 • 5. Hlasování občany města

  1. 9. – 30. 9. 2023

 • 6. Oznámení výsledků

  od 1. 11. 2023 a LZ 11/2023

 • 7. Realizace vítězných projektů

  kalendářní rok 2024

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Projekty, o kterých se bude hlasovat
 • Projekt č. 1: Rekonstrukce schodů a přilehlého chodníčku na Spořilově

  Cílem projektu je zlepšit vzhled a bezpečnost obyvatel.

  Současný stav těchto schodů (nad domem č.p. 693), které zkracují cestu obyvatelům západní části Spořilova směrem k Průmyslové střední škole Letohrad, je nevyhovující. Některé schody se drolí a hrozí nebezpečí úrazu. Projekt je důležitý, protože bez opravy může dojít k pádu 

  z těchto schodů.

  Předpokládané náklady: 80 000 Kč

  Umístění projektu: pozemek parc. č. 577/45, k.ú. Letohrad, Spořilov III

 • Projekt č. 2: Problematika toulavých koček

  Cílem tohoto projektu je snížení rozmnožování toulavých koček na území našeho města a osvěta lidí tak, aby věděli, jak si poradit, když najdou kolonii koček a chtěli by jim pomoci. Přínosem pro město je, že se tu nebudou toulat zvířata, která by se nekontrolovaně množila a roznášela nemoci. Je důležité, aby lidé věděli, co dělat v takovýchto případech. 

  Projekt je velmi potřebný. Opuštěná a trpící zvířata si sama nepomohou. Měli bychom si uvědomit to, že když si pořídíme mazlíčka, není to jen na dobu, kdy nám zvíře vyhovuje. Spousta lidí se snaží soukromě pomáhat. Bohužel není možné, aby to zvládli sami a bez pomoci města nebo kastračních programů. Kastrační program bude občany o této problematice aktivně informovat a vzdělávat a bude zajišťovat příspěvky na kastrace toulavých koček. Kastrace koček se tak stane dostupnější pro všechny. Snahou projektu bude také snížení nezodpovědného chování ve vztahu ke zvířatům, zabránění množení koček a jejich následné utrpení. Smyslem není provést co nejvíce kastrací, ale pochopit určité souvislosti (etologické, společenské, právní), jejich důsledky a osvojit si zodpovědné chování vůči zvířatům.

  Předpokládané náklady: 100 000 Kč (počítá se s udržitelností projektu na 5 let)

  Umístění projektu: celé území města Letohrad

 • Projekt č. 3: Zdravý vzduch dětem

  Qeaql Studio Design Resource

  Cílem je vzdělávání dětí ve zdravém prostředí, kde je čerstvý vzduch. Pedagog i děti budou upozorněni detektorem na vydýchaný vzduch, resp. na vysokou hladinu CO2 tam, kde není systém řízeného větrání. I samotný detektor může mít vzdělávací charakter. 

  Děti by měly vyrůstat ve zdravém prostředí, a protože ve školkách a školách tráví mnoho času, mělo by nám záležet, jaký vzduch tam dýchají. Doma o tom rozhodujeme sami, ve škole je rozhodnutí na učiteli. Ve školách, kde není řízené větrání, je velmi často vydýchaný vzduch, protože se pravidelně nevětrá. V místnosti se neustále zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého (CO2), který s sebou mnohdy přináší problémy jako je únava, nepozornost nebo bolest hlavy. Osoba v místnosti vydýchaný vzduch nevnímá. Na potřebu vyvětrat upozorní nástěnný detektor CO2. Detektory by se zakoupily do všech tříd mateřských a prvních stupňů základních škol, kde dosud nejsou. Mateřská škola U Dvora tyto detektory již používá.

  Předpokládané náklady: 97 129 Kč 

  Umístění projektu: MŠ Taušlova, ZŠ Komenského, ZŠ U Dvora a ZŠ Orlice

 • Projekt č. 4: Mlhoviště

  Cílem je zvýšení atraktivity odpočinkové zóny a zpříjemnění horkých letních dnů. 

  Když léto udeří v plné síle, všichni hledáme možnosti osvěžení. Příjemné ochlazení i osvěžení okolního vzduchu nabízí mlhoviště. V nově revitalizovaném areálu bývalého zámeckého zahradnictví vznikla krásná odpočinková zóna nejen pro letohradské občany, a právě vodní prvek v podobě mlhoviště by ji mohl ještě obohatit. Tvořil by ho dřevěný rám a přivedená voda s tryskami. Mlhoviště v centru města by mohlo být zdrojem vítaného osvěžení. 

  Předpokládané náklady: 60 000 Kč 

  Umístění projektu: areál bývalého zámeckého zahradnictví

 • Projekt č. 5: Odpočinková plocha s mobiliářem

  Cílem je, aby se z nevyužité a nevzhledné plochy stalo místo pro odpočinek
  i pro zaparkování auta či kola sportovců a turistů. 

  Projekt by podpořil sportovní vyžití široké veřejnosti z řad občanů. Projíždějícím cyklistům, vodákům, kempařům i návštěvníkům našeho města by dopřál zázemí. Nyní je plocha nezpevněná a tvoří se tu kaluže. Protože nyní slouží jako příležitostné parkoviště, hromadí se tu i odpadky. Opravená zpevněná plocha s mobiliářem (stůl, lavičky, koš, stojany na kola) by zvelebila příjezd do Červené nejen obyvatelům, ale i všem návštěvníkům našeho města.

  Předpokládané náklady: 298 500 Kč 

  Umístění projektu: parc. č. 5/3, k.ú. Kunčice u Letohradu, příjezd do Červené v obci Letohrad

   

 • Projekt č. 6: Revitalizace dětského hřiště Nad Bažantnicí

  Cílem je především rozšířit stávající prostor dětského hřiště, které by se stalo více zajímavým prostředím pro setkávání rodin s malými i velkými dětmi. 

  Navrhujeme revitalizaci dětského hřiště v areálu Nad Bažantnicí. Jednalo by se o doplnění herních prvků. Stávající hřiště je nedostačující a velmi malé vzhledem k počtu dětí v obytné zóně. V blízké době se zde přistěhují další občané z obytného domu a z řadových domů.
  V rámci rozšíření dětského hřiště se přidá dětské pískoviště s funkcí stínění a krytí, dvě hnízdečkové houpačky, malovací tabule a dřevěné dětské pexeso. Pro umístění nového pískoviště je potřeba pouze přesunout v rámci parku některé stávající pružinové herní prvky.

  Předpokládané náklady: 265 423 Kč 

  Umístění projektu: parc. č. 413/127, k. ú. Letohrad, hřiště v parku Nad Bažantnicí

   

 • Projekt č. 7: POZOR DĚTI! - Spořilov

  Cílem projektu je zpomalit rychlost vozidel projíždějících sídlištěm, kde si hrají děti,
  a zabránit neštěstí. 

  Podstatou je instalace dvou měřičů rychlosti zobrazujících aktuální rychlost.
  Spořilov se po úpravě komunikace vedoucí sídlištěm a komunikace u koupaliště stal spojnicí a zkratkou pro mnohé řidiče, kteří se chtějí vyhnout centru. Mnozí řidiči přestali vnímat fakt, že projíždí sídlištěm, které se navíc opět po letech začalo hemžit dětmi, které zde žijí, a jejich kamarády nejen z tohoto sídliště.

  Hned vedle komunikace se nachází hřiště. Děti se pohybují také na plochách, kde si mohou hrát a bavit se napříč celým sídlištěm. Najdou se řidiči, kteří využívají kopec snad k tréninku závodů do vrchu nebo se už vidí směrem za koupalištěm a sídliště a děti nevnímají. Svou rychlost tudíž také ne. Zpomalme! Alespoň kvůli těm dětem! Instalace měřičů rychlosti prokazatelně zpomaluje okamžitou rychlost v daném úseku a pomáhá řidiči více vnímat svou rychlost a své okolí. Pro realizaci je potřeba pořídit jeden měřič směrem z kopce a jeden do kopce napojený na přívod na některé z lamp u silnice. 

  Předpokládané náklady: 180 000 Kč 

  Umístění projektu: Spořilov

   

Pravidla projektu „Tvoříme Letohrad“ pro rok 2024

Preambule

Projekt „Tvoříme Letohrad“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Letohradě, a to ve všech jeho místních částech. Na projekty do participativního rozpočtu města bude v jeho rozpočtu vyčleněna částka 750 000 Kč včetně DPH.

Požadavky na návrh projektu (dále jen „návrh“)

 • Návrh musí být veřejně prospěšný a město musí být oprávněné takový návrh realizovat.
 • Návrh musí být realizován na veřejném prostranství (ulice, park, zelené plochy, areál, náměstí apod.) nebo ve veřejně přístupné budově, která je volně přístupná či využívána veřejností (rozhodující je volný přístup každému) a pouze na majetku a území města, který není zatížen dalšími vážnými smluvními vztahy – např. nájemní smlouvy, svěření k hospodaření (v případě příspěvkových organizací města) apod. Návrh musí obsahovat informaci o čísle pozemkové parcely dle katastru nemovitostí, na které by měl být projekt realizován.
 • Návrh musí být proveditelný. Jeho realizace nesmí odporovat zákonům, plánovaným akcím, územnímu plánu a dalším strategickým či rozvojovým koncepcím města. 
 • Návrhy mají mít především investiční charakter a přinášet něco nového a prospěšného pro většinu občanů. 
 • Návrh nesmí propagovat produkty, služby a činnosti subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru. 
 • Návrh, který byl opakovaně podán a zároveň v minulých ročnících získal při hlasování více záporných hlasů než kladných, nepostoupí do hlasování.
 • Autor návrhu nesmí být následně dodavatelem navrhovaného řešení.

Návrh musí obsahovat následující informace

 • název; 
 • krátkou anotaci (výstižný popis, max. 500 znaků); 
 • popis projektu a jeho veřejný přínos pro veřejnost;
 • předpokládaná finanční náročnost. Vedle nákladů na realizaci také všechny související náklady za zpracování projektové dokumentace a provoz a údržbu po dobu 3 let od realizace projektu (tzv. udržitelnost návrhu);
 • kontakt na navrhovatele (případně zástupce) – adresa, telefon, e-mail; 
 • volitelně situační nákres, fotodokumentaci současného stavu a případně další přílohy
 • Předpokládaný způsob realizace – svépomocí / dodavatelsky

Podávání návrhů

 • Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm v Letohradě (dále jen „občan“).
 • Navrhovatel může podat 1 návrh.
 • Návrh musí respektovat finanční limit na realizaci v rozmezí 20 000 Kč – 300 000 Kč včetně DPH. 
 • Návrh musí být podán ve stanoveném termínu.
 • Předkládat projektový návrh lze elektronicky i písemně
 • Písemná forma: vyplněný formulář se odevzdává v uzavřené obálce označené nápisem „Tvoříme Letohrad“ na podatelně městského úřadu
 • Elektronická forma: Formulář je možné vyplnit online na webové stránce participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeletohrad
 • Návrhy je možno konzultovat s:

Harmonogram

 1. informační kampaň o zahájení projektu: březen až duben 2023 a LZ 4/2023
 2. příjem návrhů:  1. 4. – 31. 5. 2023
 3. kontrola proveditelnosti návrhů: 1. 6. – 30. 6. 2023
 4. zveřejnění schválených návrhů a info k hlasování:   16. 8. 2023 a LZ 9/2023
 5. hlasování občanů města: 1. 9. – 30. 9. 2023
 6. oznámení výsledků: od 1. 11. 2023 a LZ 11/2023
 7. realizace vítězných projektů: kalendářní rok 2024

Posuzování proveditelnosti návrhů

 • Návrhy projektů, budou předány k vyjádření příslušným odborům městského úřadu.
 • Po konzultaci a ve shodě s navrhovatelem lze učinit v návrhu nezbytné technické úpravy, které nemění základní smysl navrhovaného projektu.
 • U každého podporovaného návrhu projektu bude prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na: 
  • formální náležitosti;
  • soulad návrhu s pravidly pro účast v projektu;
  • přiměřenost předpokládaných nákladů;
  • přiměřenost předpokládané časové náročnosti;
  • skutečnost, zda návrh není v rozporu s plánovanými akcemi města;
  • soulad se zákony a jinými právními předpisy.
 • Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:
  • proveditelný v předložené podobě;
  • proveditelný s dílčími úpravami;
  • neproveditelný.
 • Do hlasování postupují pouze plně proveditelné návrhy, které prošly ověřením.

Prezentace návrhů

Předložené návrhy budou před hlasováním prezentovány na webových stránkách města, webových stránkách participativního rozpočtu www.participace.mobilnirozhlas.cz/tvorimeletohrad a v Letohradském zpravodaji.

Hlasování

 • Hlasovat může každý občan Letohradu, zapojený do aplikace „Mobilní rozhlas“.
  O návrzích, které prošly schválením v rámci městského úřadu, budou občané anonymně hlasovat prostřednictvím hlasovací platformy v rámci aplikace „Mobilní rozhlas“, s použitím kladných a záporných hlasů. Pokud bude hlasovat občan nemající trvalé bydliště v Letohradě, nebude jeho hlas započítán.
 • Hlasování bude anonymní. Každý hlasující má k dispozici 2 kladné hlasy a 1 záporný hlas, nemusí je využít všechny, ale hlasovat lze pouze v jeden okamžik, tedy pouze jednou.
 • Pokud nemá občan možnost hlasovat prostřednictvím aplikace „Mobilní rozhlas“, lze vyplnit hlasovací formulář v úřední dny v budově Městského úřadu v kanceláři u Mgr. Lenky Brábníkové.

Realizace

 • Realizace vítězných projektů se uskuteční zpravidla v roce následujícím. 
 • Občané budou průběžně informováni o stavu realizace všech vítězných projektů prostřednictvím webových města.
 • Projekt participativního rozpočtu je v kompetenci Rady města. Rada města schvaluje projekty splňující pravidla a postupující do hlasování a po jeho skončení vyhlašuje výsledky hlasování a projekty, které budou realizovány. Rada města pověřuje k realizaci vítězných návrhů zaměstnance úřadu dle povahy návrhu.
 • V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k neočekávanému, ale podloženému navýšení nákladů, budou tyto hrazeny z rozpočtu města a budou se řídit smluvním vztahem mezi dodavatelem a městem případně dalšími relevantními směrnicemi a dokumenty města.
 • Účasti v participativním rozpočtu, „Tvoříme Letohrad“ nevzniká navrhovateli žádný nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů jím vynaložených v souvislosti s účastí v projektu. Navrhovateli nevzniká v případě výběru jím navrhnutého projektu žádný nárok na jakoukoliv odměnu, na úhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených s účastí v projektu „Tvoříme Letohrad“.
 • V některých případech může být pro realizaci návrhu ze strany města Letohrad vyžadováno udělení licence k užití návrhu jako autorského díla. Pro takový případ jsou navrhovatelé srozuměni a souhlasí s tím, že mohou být vyzváni k uzavření bezúplatné licenční smlouvy, přičemž neuzavření takové licenční smlouvy může být důvodem k nerealizování daného návrhu.
 • Na realizaci projektu v rámci participativního rozpočtu „Tvoříme Letohrad“ není právní nárok.

Pravidla schválila Rada města Letohrad dne 20.02.2023 č. usnesení 173/2023.
Vítězové druhého ročníku

2. místo

Chodník ve svahu u Vondrova mlýna Kunčice – Dolní Konec

85 hlasů

1. místo

Dětské hřiště v Červené – povrch na streetbal

187 hlasů

3 místo

Osvěžení pro všechny

78 hlasů

4. místo – Park Jabloňová (70 hlasů)

Můžete se tedy těšit na dokončení revitalizace dětského hřiště v Červené, na nový chodník u
Vondrova mlýna, instalaci pítka před vlakovým nádražím a na úpravu zeleně do podoby
parku před Domem s pečovatelskou službou v Letohradě.

Do hlasování se zapojilo celkem 315 respondentů, kteří si mohli vybírat z 8 projektů. Každý
občan mohl hlasovat pouze jednou a přidělit nabízeným projektům 2 kladné a 1 záporný hlas.
Z osmi projektů se budou realizovat první čtyři s nejvíce získanými hlasy. Gratulujeme
vítězům a děkujeme všem, kteří se zapojili svými návrhy i hlasováním do druhého ročníku
participativního rozpočtu.

Vítězové prvního ročníku

2. místo

Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní

199 hlasů

1. místo

 Dětské hřiště v Červené

216 hlasů

3 místo

Život je to nejcennější

131

Dětské hřiště v Červené, Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní a Život je to nejcennější. Tři návrhy veřejnosti, které se začnou po novém roce stávat skutečností. Jedná se o vítězné projekty prvního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Letohrad.

362 hlasujících svými hlasy rozhodlo o vítězných návrzích participativního rozpočtu Tvoříme Letohrad. Z původně devíti předložených návrhů budou tedy realizovány tři. V rozpočtu příštího roku na ně bude vyčleněna částka 750 tisíc korun.

Absolutním vítězem se stal projekt Dětské hřiště v Červené, který získal 216 hlasů. O 17 hlasů méně obdržel projekt Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní. Bronzovou příčku obsadil Život je to nejcennější, tento návrh získal 131 hlasů. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, co se zapojili svými návrhy do prvního ročníku participativního rozpočtu, děkujeme i hlasujícím.

Rekapitulace vítězných projektů:

 

1. Dětské hřiště v Červené

Celkem 216 hlasů

Vybudování dětské věžové soustavy s houpačkami, lezeckou stěnou, skluzavkou se síťovým mostem místo stávajícího prvku houpaček. Nové prvky rozšíří nevyužitou plochu dětského hřiště u hasičské zbrojnice v Červené a nahradí stávající atrakci houpaček, která je zchátralá a vyžaduje rekonstrukci. Hřiště zvýší kondici dětí a upevnění jejich sociální dovednosti

Předpokládaná cena: 260 000 Kč

 

2. Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní

Celkem 199 hlasů

Stezka je dlouhodobě využívána místními obyvateli z ulice Petříkov a Družstevní. V současnosti je stezka a zejména schody z ulice Petříkov ve velmi špatném stavu a pro průchod je těžko schůdná.

 Návrh revitalizace obsahuje tři fáze zahrnující usměrnění srážkové vody, která soustavně devastuje stezku, rekonstrukce schodů z ulice Petříkov k pěšině spojující Družstevní ulici a zhotovení osvětlení pro bezpečný průchod při snížené viditelnosti.

Předpokládaná cena: 300 000 Kč

 

3. Život je to nejcennější

Celkem 131 hlasů

Umístěním plně automatického elektronického defibrilátoru v centru města, kde je významný pohyb lidí, se zvýší pravděpodobnost úspěšné resuscitace infarktem postiženého člověka. A tím tedy i záchrana jeho života. Defibrilátor hlasově navede i lajka tak, aby jeho použití bylo bezpečné. Defibrilátor je potřeba ochránit proti krádeži umístěním do uzamykatelné skříňky. Kód k otevření skříňky sdělí volajícímu operátor na lince 155.

Předpokládaná cena: 100 000 Kč

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu