Tvoříme Letohrad - participativní rozpočet

Chcete se podílet na podobě města Letohrad?

Navrhněte svůj projekt!

Hlasujte pro svůj projekt!

letohrad-ruka
„Tvoříme Letohrad“ – participativní rozpočet města pro rok 2025

Projekt „Tvoříme Letohrad“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Letohradě, a to ve všech jeho místních částech. Na projekty do participativního rozpočtu města bude v jeho rozpočtu vyčleněna částka 750 000 Kč včetně DPH.

Harmonogram
 • 1. Informační kampaň o zahájení projektu

  březen až duben 2024 a LZ 3,4/2024

 • 2. Příjem návrhů

  1. 4. – 31. 5. 2024

 • 3. Kontrola proveditelnosti návrhů

  1. 6. – 30. 6. 2024

 • 4. Zveřejnění schválených návrhů a info k hlasování

  16. 8. 2024 a LZ 9/2024

 • 5. Hlasování občanů města

  1. 9. – 30. 9. 2024

 • 6. Oznámení výsledků

  od 1. 11. 2024 a LZ 11/2024

 • 7. Realizace vítězných projektů

  kalendářní rok 2025

Hlasování pomocí platformy Mobilní Rozhlas

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla projektu „Tvoříme Letohrad“ pro rok 2025

Preambule

Projekt „Tvoříme Letohrad“, který je založen na participativním rozpočtu, má u občanů zvýšit zájem o veřejné dění a dát jim možnost, aby sami navrhovali a vybírali projekty, které zvýší kvalitu života v Letohradě, a to ve všech jeho místních částech. Na projekty do participativního rozpočtu města bude v jeho rozpočtu vyčleněna částka 750 000 Kč včetně DPH.

 

Váš návrh musí být:

 • veřejně prospěšný a využitelný pro občany
 • realizován na veřejném prostranství tzn. v majetku města
 • reálně proveditelný, aby neodporoval zákonům, územnímu plánu a strategii rozvoje města
 • v limitu na realizaci 20 000 – 300 000 Kč včetně DPH

Návrhy je možno konzultovat s:

Petr Fiala, starosta města, e-mail: petr.fiala@letohrad.eu, tel. 464 676 430

Martin Hatka, místostarosta, e-mail: martin.hatka@letohrad.eu,

Mgr. Lenka Brábníková, e-mail: lenka.brabnikova@letohrad.eu, tel. 464 676 438

 

Vyhlášení výsledků Tvoříme Letohrad III.

2. místo

Zdravý vzduch dětem

+93 hlasů

1. místo

Odpočinková plocha s mobiliářem

+ 106 hlasů

3 místo

Revitalizace dětského hřiště Nad Bažantnicí

+ 85 hlasů

Stejně jako v minulém roce jsou opět úspěšné čtyři projekty, které budou v následujícím roce realizovány. Můžete se tak těšit na novou odpočinkovou plochu s mobiliářem v Červené, na nové detektory CO2 na základních školách (návrh Zdravý vzduch dětem), doplnění herních prvků na dětském hřišti Nad Bažantnicí a na nové mlhoviště v areálu bývalého zámeckého zahradnictví.

Do hlasování se zapojilo celkem 387 respondentů, kteří si mohli vybírat ze sedmi projektů. Každý občan Letohradu mohl hlasovat pouze jednou a přidělit nabízeným projektům dva kladné a jeden záporný hlas. Ze sedmi projektů se budou realizovat první čtyři, které získaly nejvíce kladných hlasů (po odečtení záporných hlasů od občanů Letohradu a všech hlasujících mimo Letohrad). Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se zapojili svými návrhy i hlasováním do třetího ročníku participativního rozpočtu.

 

Vítězné projekty podle získaných hlasů:

 

1. Odpočinková plocha s mobiliářem

Celkem + 106 hlasů

Cílem projektu je, aby se z nevyužité a nevzhledné plochy stalo místo pro odpočinek
i pro zaparkování auta či kola sportovců a turistů. Projekt by podpořil sportovní vyžití široké veřejnosti z řad občanů. Opravená zpevněná plocha s mobiliářem (stůl, lavičky, koš, stojany
na kola) by zvelebila příjezd do Červené nejen obyvatelům, ale i všem návštěvníkům našeho města.

Cena: 298 500 Kč

Umístění: parc. č. 5/3, k.ú. Kunčice u Letohradu, příjezd do Červené v obci Letohrad

 

2. Zdravý vzduch dětem

Celkem + 93 hlasů

Cílem je vzdělávání dětí ve zdravém prostředí, kde je čerstvý vzduch. Na potřebu vyvětrat upozorní nástěnný detektor CO2. Detektory by se zakoupily do všech tříd mateřských a prvních stupňů základních škol, kde dosud nejsou. Mateřská škola U Dvora tyto detektory již používá. Pedagog i děti budou upozorněni detektorem na vydýchaný vzduch, resp. na vysokou hladinu CO2 tam, kde není systém řízeného větrání. I samotný detektor může mít vzdělávací charakter

Cena: 97 129 Kč

Umístění: MŠ Taušlova, ZŠ Komenského, ZŠ U Dvora a ZŠ Orlice

 

3. Revitalizace dětského hřiště Nad Bažantnicí

Celkem + 85 hlasů

Cílem je především rozšířit stávající prostor dětského hřiště, které by se stalo více zajímavým prostředím pro setkávání rodin s malými i velkými dětmi. Jednalo by se o doplnění herních prvků. V rámci rozšíření dětského hřiště se přidá dětské pískoviště s funkcí stínění a krytí, dvě hnízdečkové houpačky, malovací tabule a dřevěné dětské pexeso. Pro umístění nového pískoviště je potřeba pouze přesunout v rámci parku některé stávající pružinové herní prvky.

Cena: 265 423 Kč

Umístění: parc. č. 413/127, k. ú. Letohrad, hřiště v parku Nad Bažantnicí

 

Projekt č. 4: Mlhoviště

Celkem + 59 hlasů

Cílem je zvýšení atraktivity odpočinkové zóny a zpříjemnění horkých letních dnů. V nově revitalizovaném areálu bývalého zámeckého zahradnictví vznikla krásná odpočinková zóna nejen pro letohradské občany, a právě vodní prvek v podobě mlhoviště by ji mohl ještě obohatit. Tvořil by ho dřevěný rám a přivedená voda s tryskami. Mlhoviště v centru města by mohlo být zdrojem vítaného osvěžení.

Cena: 60 000 Kč

Umístění: areál bývalého zámeckého zahradnictví

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu