Vítězové prvního ročníku

2. místo

Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní

199 hlasů

1. místo

 Dětské hřiště v Červené

216 hlasů

3 místo

Život je to nejcennější

131

Dětské hřiště v Červené, Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní a Život je to nejcennější. Tři návrhy veřejnosti, které se začnou po novém roce stávat skutečností. Jedná se o vítězné projekty prvního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Letohrad.

362 hlasujících svými hlasy rozhodlo o vítězných návrzích participativního rozpočtu Tvoříme Letohrad. Z původně devíti předložených návrhů budou tedy realizovány tři. V rozpočtu příštího roku na ně bude vyčleněna částka 750 tisíc korun.

Absolutním vítězem se stal projekt Dětské hřiště v Červené, který získal 216 hlasů. O 17 hlasů méně obdržel projekt Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní. Bronzovou příčku obsadil Život je to nejcennější, tento návrh získal 131 hlasů. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, co se zapojili svými návrhy do prvního ročníku participativního rozpočtu, děkujeme i hlasujícím.

Rekapitulace vítězných projektů:

 

1. Dětské hřiště v Červené

Celkem 216 hlasů

Vybudování dětské věžové soustavy s houpačkami, lezeckou stěnou, skluzavkou se síťovým mostem místo stávajícího prvku houpaček. Nové prvky rozšíří nevyužitou plochu dětského hřiště u hasičské zbrojnice v Červené a nahradí stávající atrakci houpaček, která je zchátralá a vyžaduje rekonstrukci. Hřiště zvýší kondici dětí a upevnění jejich sociální dovednosti

Předpokládaná cena: 260 000 Kč

 

2. Revitalizace stezky mezi ulicemi Petříkov a Družstevní

Celkem 199 hlasů

Stezka je dlouhodobě využívána místními obyvateli z ulice Petříkov a Družstevní. V současnosti je stezka a zejména schody z ulice Petříkov ve velmi špatném stavu a pro průchod je těžko schůdná.

 Návrh revitalizace obsahuje tři fáze zahrnující usměrnění srážkové vody, která soustavně devastuje stezku, rekonstrukce schodů z ulice Petříkov k pěšině spojující Družstevní ulici a zhotovení osvětlení pro bezpečný průchod při snížené viditelnosti.

Předpokládaná cena: 300 000 Kč

 

3. Život je to nejcennější

Celkem 131 hlasů

Umístěním plně automatického elektronického defibrilátoru v centru města, kde je významný pohyb lidí, se zvýší pravděpodobnost úspěšné resuscitace infarktem postiženého člověka. A tím tedy i záchrana jeho života. Defibrilátor hlasově navede i lajka tak, aby jeho použití bylo bezpečné. Defibrilátor je potřeba ochránit proti krádeži umístěním do uzamykatelné skříňky. Kód k otevření skříňky sdělí volajícímu operátor na lince 155.

Předpokládaná cena: 100 000 Kč

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu