Vyhlášení výsledků Tvoříme Letohrad III.

2. místo

Zdravý vzduch dětem

+93 hlasů

1. místo

Odpočinková plocha s mobiliářem

+ 106 hlasů

3 místo

Revitalizace dětského hřiště Nad Bažantnicí

+ 85 hlasů

Stejně jako v minulém roce jsou opět úspěšné čtyři projekty, které budou v následujícím roce realizovány. Můžete se tak těšit na novou odpočinkovou plochu s mobiliářem v Červené, na nové detektory CO2 na základních školách (návrh Zdravý vzduch dětem), doplnění herních prvků na dětském hřišti Nad Bažantnicí a na nové mlhoviště v areálu bývalého zámeckého zahradnictví.

Do hlasování se zapojilo celkem 387 respondentů, kteří si mohli vybírat ze sedmi projektů. Každý občan Letohradu mohl hlasovat pouze jednou a přidělit nabízeným projektům dva kladné a jeden záporný hlas. Ze sedmi projektů se budou realizovat první čtyři, které získaly nejvíce kladných hlasů (po odečtení záporných hlasů od občanů Letohradu a všech hlasujících mimo Letohrad). Gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se zapojili svými návrhy i hlasováním do třetího ročníku participativního rozpočtu.

 

Vítězné projekty podle získaných hlasů:

 

1. Odpočinková plocha s mobiliářem

Celkem + 106 hlasů

Cílem projektu je, aby se z nevyužité a nevzhledné plochy stalo místo pro odpočinek
i pro zaparkování auta či kola sportovců a turistů. Projekt by podpořil sportovní vyžití široké veřejnosti z řad občanů. Opravená zpevněná plocha s mobiliářem (stůl, lavičky, koš, stojany
na kola) by zvelebila příjezd do Červené nejen obyvatelům, ale i všem návštěvníkům našeho města.

Cena: 298 500 Kč

Umístění: parc. č. 5/3, k.ú. Kunčice u Letohradu, příjezd do Červené v obci Letohrad

 

2. Zdravý vzduch dětem

Celkem + 93 hlasů

Cílem je vzdělávání dětí ve zdravém prostředí, kde je čerstvý vzduch. Na potřebu vyvětrat upozorní nástěnný detektor CO2. Detektory by se zakoupily do všech tříd mateřských a prvních stupňů základních škol, kde dosud nejsou. Mateřská škola U Dvora tyto detektory již používá. Pedagog i děti budou upozorněni detektorem na vydýchaný vzduch, resp. na vysokou hladinu CO2 tam, kde není systém řízeného větrání. I samotný detektor může mít vzdělávací charakter

Cena: 97 129 Kč

Umístění: MŠ Taušlova, ZŠ Komenského, ZŠ U Dvora a ZŠ Orlice

 

3. Revitalizace dětského hřiště Nad Bažantnicí

Celkem + 85 hlasů

Cílem je především rozšířit stávající prostor dětského hřiště, které by se stalo více zajímavým prostředím pro setkávání rodin s malými i velkými dětmi. Jednalo by se o doplnění herních prvků. V rámci rozšíření dětského hřiště se přidá dětské pískoviště s funkcí stínění a krytí, dvě hnízdečkové houpačky, malovací tabule a dřevěné dětské pexeso. Pro umístění nového pískoviště je potřeba pouze přesunout v rámci parku některé stávající pružinové herní prvky.

Cena: 265 423 Kč

Umístění: parc. č. 413/127, k. ú. Letohrad, hřiště v parku Nad Bažantnicí

 

Projekt č. 4: Mlhoviště

Celkem + 59 hlasů

Cílem je zvýšení atraktivity odpočinkové zóny a zpříjemnění horkých letních dnů. V nově revitalizovaném areálu bývalého zámeckého zahradnictví vznikla krásná odpočinková zóna nejen pro letohradské občany, a právě vodní prvek v podobě mlhoviště by ji mohl ještě obohatit. Tvořil by ho dřevěný rám a přivedená voda s tryskami. Mlhoviště v centru města by mohlo být zdrojem vítaného osvěžení.

Cena: 60 000 Kč

Umístění: areál bývalého zámeckého zahradnictví

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu