Vítězové druhého ročníku

2. místo

Chodník ve svahu u Vondrova mlýna Kunčice – Dolní Konec

85 hlasů

1. místo

Dětské hřiště v Červené – povrch na streetbal

187 hlasů

3 místo

Osvěžení pro všechny

78 hlasů

4. místo – Park Jabloňová (70 hlasů)

Můžete se tedy těšit na dokončení revitalizace dětského hřiště v Červené, na nový chodník u
Vondrova mlýna, instalaci pítka před vlakovým nádražím a na úpravu zeleně do podoby
parku před Domem s pečovatelskou službou v Letohradě.

Do hlasování se zapojilo celkem 315 respondentů, kteří si mohli vybírat z 8 projektů. Každý
občan mohl hlasovat pouze jednou a přidělit nabízeným projektům 2 kladné a 1 záporný hlas.
Z osmi projektů se budou realizovat první čtyři s nejvíce získanými hlasy. Gratulujeme
vítězům a děkujeme všem, kteří se zapojili svými návrhy i hlasováním do druhého ročníku
participativního rozpočtu.

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Letohrad, lenka.brabnikova@letohrad.eu