Podat návrh ZDE

My všichni tvoříme Liberec

Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Zapojte se a vylepšete své okolí.

Došlé návrhy soutěží o podporu veřejnosti. Svými hlasy rozhodnete o tom, které projekty radnice následně zrealizuje. Nicméně ani nápady, které nedostaly dostatek hlasů, nezahodíme do koše. Některé z návrhů mohou být realizovány i na základě diskuze v radě a zastupitelstvu města.

Mgr. Jan Hruška
Náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Harmonogram
 • 1. Podávání návrhů

  od 1. dubna do 31. května 2024

 • 2. Posuzování návrhů

   od 1. června do 30. září 2024

 • 3. Hlasování veřejnosti

  od 1. října do 31. října 2024

 • 4. Realizace projektů

  od ledna 2025

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2024

Návrh lze podat elektronicky zde na webu, případně můžete navštívit podatelnu při vstupu do radnice, kde jsou k dispozici papírové formuláře.

Pro participativní rozpočet města Liberec v roce 2024 bude v rozpočtu města vyhrazena částka 10 000 000 Kč, která bude rozdělena mezi tři skupiny projektů.

 • Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou 40 až 400 tis. Kč.

Celková částka určená pro malé projekty činí 3 mil. Kč.

 • Velké projekty, jejichž náklady na realizaci budou vyšší než 400 tis. Kč a nejvýše 1 mil. Kč.

Celková částka určená pro velké projekty je 5 mil. Kč.

 • Supervelký projekt, jehož náklad na realizaci bude vyšší než 1 mil. Kč a nejvýše 2 mil. Kč.

Celková částka určená pro supervelký projekt je 2 mil. Kč.

Návrhy můžete podávat od 1. dubna do 31. května 2024 

 • Návrh musí mít přínos pro město i jeho občany a musí být k němu zajištěn přístup všem občanům bezplatně po většinu dne.
 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města a na jeho pozemcích, to si můžete ověřit v Aplikaci Marushka.
 • Do celkových nákladů se počítá i projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracuje Statutární město Liberec.
 • Návrh nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny, nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem nebo s plánovanými investičními akcemi města.
 • Návrh musí být realizovatelný během 2 let od závěrečného hlasování a udržitelný po dobu 5 let.
 • Návrh může podat každý, kdo má trvalé bydliště v Liberci. Není žádné věkové omezení.
 • Návrh musí podpořit dva garanti (občané města starší 18 let), kteří zastupují navrhovatele v případě jeho nepřítomnosti.
 • Každý občan může navrhnout i garantovat více než jeden návrh.
 • Návrh můžete podat elektronicky nebo osobně na podatelně
 • Pokud chcete poradit, konzultovat svůj návrh nebo pomoc s odhadem celkových nákladů pište na e-mail  vaskova.lucie@magistrat.liberec.cz

Hlasování

 • Hlasování se mohou účastnit obyvatelé města starší 15 let.
 • Hlasující bude mít k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas
 • Návrh, který získá více jak 25% podíl negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných návrhu, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Máte dotaz nebo potřebujete konzultovat váš projekt? Napište nám.

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, https://www.munipolis.cz/