Hlasujte ZDE

My všichni tvoříme Liberec

Participativní rozpočet je skvělý nástroj, pomocí kterého rozhodujete o tom, jak radnice naloží s částí svých peněz. Každý z vás může navrhnout projekt, který zútulní naše město nebo vylepší kvalitu života místní komunitě. Zapojte se a vylepšete své okolí.

Došlé návrhy soutěží o podporu veřejnosti. Svými hlasy rozhodnete o tom, které projekty radnice následně zrealizuje. Nicméně ani nápady, které nedostaly dostatek hlasů, nezahodíme do koše. Některé z návrhů mohou být realizovány i na základě diskuze v radě a zastupitelstvu města.

Mgr. Jan Hruška
Náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Harmonogram
 • 1. Podávání návrhů

  Od 1. 4. do 30. 6. 2023

 • 2. Posuzování návrhů

  Od 1. 7. do 30. 9. 2023

 • 3. Hlasování veřejnosti

  Od 1. 10. do 31. 10. 2023

 • 4. Realizace projektů

  Od ledna 2024

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy MUNIPOLIS nebo prostřednictvím tištěného dotazníku.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Pravidla participativního rozpočtu pro rok 2023
Projekty soutěží ve třech kategoriích:

 • Malé projekty, jejichž náklady na realizaci budou od 40 tisíc do 400 tisíc korun. Celková částka určená pro malé projekty činí 2 000 000 Kč.
 • Velké projekt, jejichž náklady na realizaci budou od 400 tisíc do 1 milionu korun. Celková částka určená pro velké projekty činí 4 000 000 Kč.
 • Supervelký projekt, jehož náklad na realizaci bude více než 1 milion a maximálně 2 miliony korun. Celková částka určená pro supervelký projekt činí 2 000 000 Kč.

Návrhy můžete podávat od 1. 4. do 30. 6. 2023

 • Návrh musí mít přínos pro město i jeho občany a musí být k němu zajištěn přístup všem občanům bezplatně po většinu dne.
 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města a na jeho pozemcích, to si můžete ověřit v Aplikaci Marushka.
 • Do celkových nákladů se počítá i projektová dokumentace. Projektovou dokumentaci vypracuje Statutární město Liberec.
 • Návrh nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny, nesmí být v rozporu se strategickým a územním plánem nebo s plánovanými investičními akcemi města.
 • Návrh musí být realizovatelný během 2 let od závěrečného hlasování a udržitelný po dobu 5 let.
 • Návrh může podat každý, kdo má trvalé bydliště v Liberci. Není žádné věkové omezení.
 • Návrh musí podpořit dva garanti (občané města starší 18 let), kteří zastupují navrhovatele v případě jeho nepřítomnosti.
 • Každý občan může navrhnout i garantovat více než jeden návrh.
 • Návrh můžete podat elektronicky nebo osobně na podatelně
 • Pokud chcete poradit, konzultovat svůj návrh nebo pomoc s odhadem celkových nákladů pište na e-mail  vaskova.lucie@magistrat.liberec.cz

Hlasování

 • Hlasování se mohou účastnit obyvatelé města starší 15 let.
 • Hlasující bude mít k dispozici 3 kladné a 1 záporný hlas
 • Návrh, který získá více jak 25% podíl negativních hlasů ze všech hlasů odevzdaných návrhu, nebude realizován z důvodu vysoké kontroverze.

Kompletní pravidla participativního rozpočtu

Máte dotaz nebo potřebujete konzultovat váš projekt? Napište nám.

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, https://www.munipolis.cz/