2. ročník

1. Kultivovaný předprostor u Kina Varšava (581 hlasů)

Upravit nástupní prostor a vytvořit klidný a důstojný vstup do kulturní instituce. Takový byl nápad spolku Zachraňte kino Varšava, který se od roku 2012 o provoz starého biografu stará. Klíčové je rozšíření prostoru před budovou o dva metry a zvýšení dlážděného prostoru na úroveň s chodníkem. Během zásobování pak bude možné na plochu zajet po snížených nájezdech. Prostor před kinem poslouží i všem návštěvníkům, obzvláště velkým skupinám dětí, které do kina docházejí na školní představení. Nově vzniklé místo bude sloužit k pohodlnému a bezpečnému vyčkávání před nebo po představení a obecně přispěje ke kultivaci veřejného prostoru v historickém jádru Liberce.

2. Rozkvetlá Fügnerka (249 hlasů) 

Cílem je vytvořit upravený, bezúdržbový, rozkvetlý, ale především funkční prostor, který naváže na dřívější květinové úpravy v této části města. Výsadba trvalek v duchu nových výsadeb na kruhovém objezdu a u parkovacího domu má zanedbané a nevzhledné místo proměnit v kultivovaný a příjemný prostor. Návrh na úpravy řeší střed města, tedy místo, kde se pohybuje velký počet lidí. Odstraněním travního drnu, doplněním zeminy a výsadbou trvalek do skupin s ponecháním volného prostoru na případné pěší cesty, lze zajistit, že se místo stane pro veřejnost příjemnější lokalitou.

3. Ostašovský parčík pro děti (190 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Umístit do tamního parku nové herní prvky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže znamená zatraktivnit jeho využití. V dolní části mezi stávající bradla a rotoped bude instalována dvojitá vysoká hrazda, čímž dojde k vhodnému doplnění venkovní posilovny, kterou využívají převážně větší školáci. Do té horní se pak umístí herní prvky pro menší děti, konkrétně věž se skluzavkou a kombinovanou double houpačkou.
V části města Ostašov se tak místní konečně dočkají atraktivní plochy, kterou veřejnost může využívat pro odpočinek, dětské hry a rekreační sport.

4. Revitalizace veřejného prostoru před ZŠ 5. května (130 hlasů)

Opravit asfaltovou plochu před vstupem do školy, obnovit a rozšířit trávník, ale především zkultivovat veřejný prostor v okolí. S takovým přáním se do participativního rozpočtu přihlásili žadatelé, kteří předložili projekt na revitalizaci prostředí před základní školou 5. května.
Kromě obnovy travnaté plochy se zde počítá s umístěním funkčních obrubníků, položením zatravňovacích dlaždic, ale také výsadbou keřů, které zabrání nežádoucímu parkování aut i chodcům, kteří si tudy nesmyslně krátí cestu a poškozují místa mimo vytyčené cesty.

5. Nisa – trojúhelník pod sídlištěm – hřiště (109 hlasů) – V REALIZACI

Přivezme sem hromady písku a štěrku, doplňme je o kameny, a pak je nechme žít svým vlastním životem. Tak by se dal jednoduše popsat nápad, který uspěl v participativním rozpočtu jako návrh na vybudování přírodního hřiště.
Do té doby opuštěné a nevyužívané pozemky se tak mohou proměnit v místo, kde si děti hrabou, skáčou, dovádějí, aniž by je limitovalo nějaké omezení. No zkrátka ideální řešení pro místo, kde žije vysoký počet mladých rodin s malými dětmi. Co myslíte?

6. Dětské hřiště Wintrova (93 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

I dětské hřiště ve Wintrově ulici vzniklo na základě iniciativy zdejších aktivních obyvatel, kteří založili občanské sdružení a prostor si vzali od města do pronájmu. Vzhledem k tomu, že jeden z prvků (věž se skluzavkou) byl už na konci životnosti a hřiště díky tamní cyklostezce hojně využívají i děti z okolních částí města, místní obyvatelé si přáli výměnu a rozšíření herních prvků.  Sestava se skluzavkou, šplhací síť, prolézací tunel, vahadlová houpačka, ale i pružinová houpadla. Všechny tyto prvky pomáhají měnit další část Liberce v parádní odpočinkovou zónu, která láká místní i „přespolní“.

7. Návrat sochy Mír (Dívka s holubicí) před vlakové nádraží (113 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Socha Josefa Václava Pekárka (1873-1930) se v Liberci objevila v padesátých letech, přičemž její vznik je datován letech dvacátých. Nejprve našla své místo přes ulici naproti vlakovému nádraží, ovšem v sedmdesátých letech byla přesunuta do ulice Husova. Nyní, ačkoliv se jedná o velice krásně provedené umělecké dílo, se už řadu let nachází v ústraní parku Budyšínská. Spolek pro estetiku veřejného prostoru proto přišel s návrhem, že si dílo zaslouží přemístění na původní exponované místo, aby si Liberečané i návštěvníci mohli užít její krásu naplno. Díky pozadí tvořenému legální graffiti stěnou, se navíc vykouzlí jedinečná kompozice.

8. Lesní koupaliště (1362 hlasů)

Romantická plovárna uprostřed lesa nedaleko Lidových sadů získala díky své atmosféře ohromnou podporu veřejnosti. Ne náhodou se stala vítězem v kategorii velkých projektů při konání prvního ročníku participativního rozpočtu. Vybudováním montované ocelové konstrukce na stávající betonové ploše, která tvoří skelet pro budoucí převlékárny, toalety, zázemí pro sportovce, skladové a provozní zázemí areálu, ale i provoz lehkého občerstvení, se toto kultovní místo prostupně mění v oblíbenou destinaci mnoha milovníků retro stylu, ale především otužování.

Plovárna se postará o zážitek nejen místních, ale i náhodným návštěvníkům během prázdninových cest a jejich ústy bude dělat dobré jméno našemu městu i za hranicemi regionu.

9. Místo, které nás spojí (709 hlasů) – V REALIZACI

Citlivě revitalizovat a zpřístupnit lidem kus území na levém břehu řeky Nisy tak, aby se zachoval jeho nezaměnitelný přírodní ráz a zároveň, aby působilo bezpečně a vlídně. Zkrátka vytvořit místo, které se stane prostorem pro setkávání a odpočinek uprostřed města.

V první etapě se jako maják rozsvítí bývalá místní vodárna, pak přijde na řadu odborný průzkum, odstranění invazivních druhů rostlin a v rozumné míře ošetření tamních dřeviny tak, aby nebyl porušen charakter místa. Odpadní přírodní materiál po prořezu se použije jako ideální zdroj pro vytváření herních prvků a překážek pro všechny generace. Bývalá vodárna se pak očistí, prorazí skrz, doplní střešním víkem a schodištěm, na kterém je možné posedět a otvory pozorovat okolí z jiné perspektivy.

10. Hřiště Spáleniště (519 hlasů) –  V REALIZACI

Kdo by neznal Spáleniště. Místo, které si vyloženě říkalo o umístění multifunkčního hřiště pro sportovní vyžití dětí a mládeže. Území uprostřed městské čtvrti  nebylo obklopeno přímo zástavbou, tudíž se nové multifunkční hřiště mohlo stát vhodným doplňkem již existujícího fotbalového, ale i dětské pyramidy, díky čemuž zde vzniklo rozšířené centrum pro trávení volného času.

Tento veřejný prostor je volně přístupný a navržený tak, aby odolal možnému vandalismu. Sloužit má především míčových sportům, ale i trávení volného času, což využijí nejen místní děti a jejich rodiče, ale také školky a zájmovými spolky z Horního Hanychova a okolí.

11. Bezpečná cesta nejen pro děti do školy (451 hlasů)

Návrh řeší velmi problematickou část cesty pro pěší v liberecké čtvrti Machnín. Zhruba 20 metrů dlouhý úsek, který musejí děti i dospělí obcházet a riskovat tak střet s auty na frekventované silnici, se stal trnem v oku místním občanům, kteří se rozhodli přihlásit do participativního rozpočtu, aby získali peníze na projekt, který by situaci vyřešil. A uspěli.

Právě díky nim vznikl projekt, který přináší řešení dopravní situace. A to výstavbou nového chodníku, který doplní zhruba dvacet metrů dlouhou mezeru. Tím se mezi již existujícími chodníky eliminuje velmi nebezpečný úsek pro pěší. Opatření pomůže především školním dětem, ale i ostatních chodcům, kteří zdejší trasu využívají například na při cestě na autobus, poštu či vlak. Větší bezpečí zajistí i turistům, kteří se tudy vydávají na zdejší cyklotrasu.

Některé projekty jsou stále ve fázi realizace, uvedené fotografie mohou být pouze ilustrační.

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz