1. ročník 

1. Kultivace zeleně před prodejnou Káva a čaj na Šaldově náměstí (374 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Kultivace zeleně před prodejnou Káva a čaj na Šaldově náměstí a „znovuobjevení“ výtvarného díla. Takové bylo přání Spolku za estetiku veřejného prostoru, který upozornil na přerostlou zeleň v této části centra města. Kromě zkvalitnění a zkrášlení této lokality bylo cílem i odkrytí výtvarného díla „Květ“ od libereckého výtvarníka Štefana Nejeschleby.

2. Oprava vyhlídky Jezdec (366 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Vyhlídka Jezdec je magické místo nad kateřinským údolím cca 5 km od centra města. Místo je dostupné a v dosahu MHD. Občané navrhli opravu zábradlí, schodů a citlivým kácením také úpravu ploch s průhledy na města i Kateřinské údolí. Kromě rekonstrukce zábradlí, schodů a kamenných stupňů město zajistilo i drobné terénní úpravy na přístupové cestě z údolí. Místo se tak zatraktivnilo pro veřejnost a zvýšila se i bezpečnost návštěvníků vyhlídky.

3. Pocta herci Františku Peterkovi (311 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Kdo by neznal hereckou legendu Františka Peterku, který se u diváků proslavil především rolí pohádkového Krakonoše? Jako poctu tomuto tvůrci navrhnul jeden z účastníků participativního rozpočtu vytvoření jeho busty, která se po dokončení umístila do volného prostoru ve výklenku na chodbě historické budovy liberecké radnice. Portrét mistra, jehož autorem se stal sochař a výtvarník Jiří Gdovín, připomíná Peterkovu práci i paletu rolí, které ho proslavily.

4. Odpočinkové molo na ulici 5. května (287 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Neutěšený a neupravený prostor, který se proměnil v atraktivní odpočinkové místo. Přání občanů na rekonstrukci dvou ostrůvků na konci ulice 5. května, kde se napojuje na ulici Masarykovu, přineslo novou příležitost, jak oživit a zkulturnit veřejný prostor v této části města. Místo se podařilo zkultivovat, obnovit zeleň a částečně pokrýt „molem“, kde se dnes lidé na procházce mohou zastavit, posedět s kávou, odpočinout si a načerpat atmosféru historického Liberce. Původní místo s roštím a uschlou břízou, mezi kterými stály nádoby na odpad, se tak šikovným a citlivým zásahem povedlo zkultivovat, aniž by došlo k omezení provozu na komunikaci nebo chodníku.

5. Vytoužené dětské hřiště v Horním Hanychově (263 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Hřiště s atraktivními herními prvky pro děti a jejich rodiče. Obyvatelé části Horní Hanychov si přáli novou odpočinkovou plochu pro volnočasové aktivity, která v této lokalitě chyběla poté, co tam došlo k výstavbě nových rodinných domů. Vzniklo tak malé dětské hřiště s lanovou pyramidou a lavičkami, které značně přispělo ke zkvalitnění života v této městské části.

6. Květnatý kruhový objezd u terminálu MHD Fügnerova (259 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Doplnit a zkrášlit zastaralý kruhový objezd v centru města u terminálu MHD Fügnerova o atraktivní zeleň. S takovým nápadem přišli obyvatelé v centru města. Úpravou místa a výsadbou trvalek došlo nejen k oživení plochy, ale také částečnému omezení prašnosti z okolní silnice a zlepšení mikroklimatu.

Díky precizně provedené výsadbě se snížila i náročnost na jejich údržbu.

7. Terénní úprava v areálu liberecké střelnice (213 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Areál střelnice využívá pravidelně hlavně Klub biatlonu Liberec, navštěvovat ho ale může i široká veřejnost. Konají se tam různé akce s využitím střelby ze vzduchovky, orientační a přespolní závody na kolech, dětské dny, ale i akce prázdninových dětských táborů. Pravidelně slouží i pro významný biatlonový regionální závod. Střelnice však přestala splňovat parametry pro konání oficiálních střeleckých či biatlonových závodů z důvodu střelby „do kopce“. Jako řešení pomohlo vyvýšení palební čáry, čímž se eliminoval výškový rozdíl k terči. Úprava zamezila tvorbě kaluží a zvýšené vlhkosti, což pomohlo klubu zajistit podmínky a parametry pro pořádání vysněných závodů a soutěží.

8. Park u Maršíkovy ulice a znovuobjevení Plátenického potoka (203 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Rekultivace trávníku, instalace laviček a nové koše na odpadky. Někdy stačí opravdu málo a z louky s vrostlými stromy, kterou využívali v podstatě jen chovatelé psů k venčení svých miláčků, se může stát parádní odpočinkový veřejný prostor. To je i případ území na konci Maršíkovy ulice, které díky zájmu místních občanů dostalo novou šanci na oživení a dnes slouží k oddychu v přírodě. Zdejší cesta je konečně bez křovin, nedaleký příjezd pro auta ke garážím nově vysypán štěrkem, no a pejskaři tu mají nově k dispozici koše na psí exkrementy.

9. Lesní koupaliště – volnočasové a sportovní zázemí (1061 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Areál Lesního koupaliště je nejen libereckou veřejností vnímán jako místo s velkým potenciálem, kterému ale dlouhé roky chyběla podpora a především oživení. Kromě kvalitní péče o technickou část jeho provozu je důležité postupně vytvořit kvalitního zázemí pro rozvoj vedlejších aktivit, které se v okolí vodní plochy nabízejí. Projekt řeší drobnou stavbu pro zázemí areálu, která bude v budoucnu doplněna o další nezbytné funkce (převlékárny, toalety, lehké občerstvení). Další, navazující projekt počítá s doplněním areálu o hřiště pro plážové hry a venkovní posilovnu.

10. Oprava cyklostezky Odra/Nisa v Machníně – kaluže a bahno pryč! (497 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Návrh se týkal opravy úseku mezinárodní cyklostezky Odra/Nisa, na kterém chyběl asfalt, což způsobovalo, že tato část cesty byla v deštivých dnech plná bláta a kaluží. Tím se stala pro cyklisty nebezpečná. Žadatelé o podporu z participativního rozpočtu získali finance na opravu zhruba 100 metrů dlouhého úseku trasy v Machníně. Tamní část se díky tomu povedlo upravit tak, aby se stala bezpečnou a sjízdnou bez ohledu na počasí.

11. Broumovské náměstí (475 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Pozvednout upadající prostor mezi ZŠ Broumovská a OD Korint se povedlo díky návrhu místních občanů, kteří navrhli úpravy zeleně, vybudování odpočinkových zón, relaxačně-sportovních ploch, aktivit a her pro děti a cvičících prvků pro dospívající. Na místo se instaluje i několik laviček a pítko. K vytvoření stínu se vysází vhodné stromy a bude tam vytvořen mlatový povrch doplněný travnatým porostem. Vznikne zázemí, kde lidé bez rozdílu věku můžou v atraktivním a příjemném prostředí trávit svůj volný čas. Území se postupně může stát středobodem setkávání obyvatel sídliště Broumovská.

12. Revitalizace parku na náměstí Českých bratří (459 hlasů) – ZREALIZOVÁNO

Úprava a revitalizace parku na náměstí Českých bratří v centru města udělala radost především školákům nedaleké základní školy. Jde o jediné místo, které můžou žáci I. stupně a školní družiny využívat pro své aktivity. Nárazově se tam mohou pořádat např. projektové dny, výuka venku nebo třeba oslava Dne dětí. Park je místem na hry i pro děti z okolí. Změn doznala především spodní část území, kde se upraví zeleň, povrchy cest, schody, zábradlí a volné plochy, které poslouží jako hřiště vhodné na míčové hry.

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz