3. ročník 

1. Mlžítka pro osvěžení města (530 hlasů)

V rámci zlepšení komfortu obyvatel během horkých letních dnů se města často uchylují k instalaci vodních prvků. Velmi oblíbená jsou tzv. mlžítka, která slouží k ochlazování lidí v ulicích měst, na náměstích, sportovištích, parcích a jiných veřejných místech. Jsou efektivní, s nízkou spotřebou vody, a vytvářejí osvěžující mlhovinu. Cílem projektu je umístit mlžítka na několik veřejných prostranství města, čímž se zlepší pohodlí obyvatel a návštěvníků.

MLŽÍTKA

2. Návrat rozkvetlé aleje do Zhořelecké ulice (407 hlasů)

Ikonická alej ve Zhořelecké ulici přišla v minulosti o několik stromů. Každé jaro se přitom ulice díky rozkvetlým sakurám zahalí do růžové. Projekt navrhuje zasadit nové vzrostlé stromy tak, aby neovlivňovaly výhled při vyjíždění ze dvorů. Tím by se obnovila tato nezapomenutelná alej a celá ulice by se tak znovu mohla proměnit v rozkvetlý růžový ráj.

ALEJ

3. Úprava běžeckých tratí v Ruprechticích (375 hlasů)

Projekt navrhuje upravit běžecké tratě, nacházející se v prostoru libereckých lesů v Ruprechticích poblíž biatlonové střelnice. Tyto tratě hojně využívá nejen Klub biatlonu Liberec, p. s. pro své tréninky, ale také veřejnost, kdy se zde pořádají různé sportovní akce, jako jsou orientační závody, dětské závody na kolech, dětské tábory a mnoho dalších akcí. Aktuálně jsou běžecké trasy plné kořenů, což představuje riziko pro běžce, zejména na podzim, kdy jsou kořeny skryty pod listím, a může tak dojít ke zraněním. Projekt navrhuje provést úpravu povrchu tratí, aby byly bezpečné, a zároveň označit trasy sloupky odpovídajícími barvami, aby byly jasně identifikovatelné. Tím se zlepší bezpečnost a pohodlí všech, kteří využívají tyto běžecké trasy.

TRATĚ

4. Model Liberce v Kostelní ulici (345 hlasů)

Stejně jako většina větších měst v Čechách a ve světě by si i Liberec zasloužil model centra. Turisté i místní se vždy rádi zastaví u zmenšeného modelu města, které si tak může prohlédnout z ptačí perspektivy. Záměrem projektu je tedy vytvořit bronzový model města Liberce o rozměrech cca 1,5 x 1,5 metru v Kostelní ulici, který by přilákal turisty, ukázal jim zajímavou část města a celkově tuto ulici oživil. Model by se mohl stát zajímavým turistickým i setkávacím prvkem v klidné ulici, která je v rámci centra krásným historickým koutem, slouží jen pro pěší a každý procházející by se tedy mohl u modelu v klidu zastavit.

MODEL

5. Škvára pryč a prolézačka k nám (248 hlasů)

Obnovit a regenerovat veřejný prostor mezi činžovními a panelovými domy ulic Vodňanská, Baltská a Horská v Ruprechticích – takový je cíl projektu „Škvára pryč a prolézačka k nám“. Dlouhodobě nevhodný povrch na prostoru, kde si často hrají děti ze sídlištní zástavby, jim neumožňuje volný a zdravý pohyb. Navržený projekt zahrnuje terénní úpravy a likvidaci prašné škváry, zatravnění povrchu a následné umístění herního prvku dětského hřiště, což umožní dětem bezpečný a zábavný pohyb na prostranství k tomu určeném.

ŠKVÁRA

6. 

Park na náměstí Českých bratří je místem hry pro děti z okolí. Druhá etapa jeho úpravy a revitalizace by udělala radost především školákům nedaleké základní školy. Jde totiž o jediné místo, které mohou žáci I. stupně a školní družiny využívat pro své aktivity. Pravidelně se tam pořádají projektové dny, výuka venku nebo třeba oslava Dne dětí. Změn by doznala především horní část parku, kde by se upravily povrchy přístupových cest, rekonstruovalo schodiště a zábradlí, upravil povrch volných ploch a na hřiště se doplnily další herní prvky jako sedící hranoly a paluby nebo trampolína.

NÁMĚSTÍ

7. Komunitní setkávání na Spáleništi v Horním Hanychově (510 hlasů)

Spáleniště v Horním Hanychově má ambici stát se centrem komunitního setkávání v Liberci. Toto místo, náležící městu, se stane ideálním pro občany, kteří chtějí sportovat a trávit volný čas na jednom místě. Projekt plánuje vytvořit multifunkční hřiště pro fotbal a další sportovní aktivity, spolu s pergolou pro setkávání. Hasiči z Horního Hanychova získají nový „domeček“ pro svoji techniku. Instalovány budou také ochranné sítě a přidány nové prvky, jako je CrossFitové a workoutové hřiště. Moderní LED osvětlení navíc zajistí bezpečnou cestu obyvatel z tramvajové zastávky v noci. To vše má za cíl rozšířit sportovní a společenské aktivity pro místní komunitu.

KOMUNITNÍ

8. Dětský park v Dolním Hanychově (345 hlasů)

Jmenuji se Bertík, jsou mi 4 roky a s malým bráškou a rodiči jsem přestěhoval se z Prahy do Dolního Hanychova. Liberec i jeho okolí je krásné, Ještěd mě baví, ale jedna věc mi tady opravdu schází – nemám si kam chodit hrát. V Liberci je ve srovnání s ostatními městy hrozně málo dětských hřišť, hlavně těch nových a moderních. Mým přáním je proto vytvoření většího dětského hřiště u zastávky Malodubská, které by obsahovalo převážně dřevěné prvky. Velkou lanovou dráhou, pískoviště a další prvky pro hraní. Dolní Hanychov by se tak stal super místem pro rodiny s dětmi.

Dětský park v Dolním Hanychoě

9. Nové dětské hřiště jako místo setkávání v Radčicích a Krásné Studánce (200 hlasů)

Městské části Radčice a Krásná Studánka nemají žádné veřejné dětské hřiště. Děti z těchto čtvrtí a jejich rodiče tak postrádají místo, kde by si mohli hrát, setkávat se a navazovat nová přátelství. Cílem tohoto projektu je upravit stávající převážně travnatou plochu místního hřiště tak, aby si zde mohly hrát děti od nejútlejšího věku až po ty starší. Na části hřiště by zůstala zachována travnatá plocha s fotbalovými brankami a v další části by byla sestava se skluzavkou, houpačkami, trampolínou, kolotočem, pískovištěm a dalšími prvky. Hřiště by mělo být navíc místem, kde se můžou rodiče setkávat a poznávat se s ostatními členy místní komunity. Tyto městské části se totiž v poslední době rychle rozvíjejí, stěhují se sem mladí lidé, kteří zde zakládají rodiny, ale kromě svých bezprostředních sousedů v okolí nikoho neznají.

NOVÉ

10. Lesní koupaliště – pokračování výstavby a rozvoje plovárny (1395 hlasů)

Spolek Lesní koupaliště z.s. pokračuje v rozvoji Lesního koupaliště v Ruprechticích, které má ve správě od roku 2020. Cílem je obnovit na místě původní plovárnu. Loni obdrželi stavební povolení, vybudovali čističku odpadních vod a připravili základy pro budoucí plovárnu. V letošním roce by měla proběhnout výstavba zázemí – dřevostavby zahrnující toalety, saunu, odpočívárnu a bistro. Před zimou chce spolek zastřešit plovárnu ocelovou konstrukcí a napřesrok přivítat letní sezónu v novém moderním a funkčním Lesním koupališti pro všechny. Podpora z prostředků participativního rozpočtu je pro spolek klíčová, a proto i nyní žádají o vaši podporu.

LESNÍ

Některé projekt jsou stále ve fázi realizace, uvedené fotografie mohou být pouze ilustrační.

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz