Výsledky participativního rozpočtu Tvoříme Zlín 2020

MALÉ PROJEKTY k hlasování – udělit bylo možno celkem 3 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu bylo nutné udělit 2 hlasy kladné.

MALÉ PROJEKTY k hlasování - udělit bylo možno celkem 3 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu bylo nutné udělit 2 hlasy kladné.

Pořadí v hlasování Malé projekty Počet hlasů celkem Umístění
1 Veřejné WC v Centrálním parku 409 vítěz
2 Tůňka Pod Stráněmi 302 vítěz
3 Veřejné tábořiště na Podlesí 266 vítěz
4 Přístřešky zastávek MHD – Mokrá II, Na Drahách 245 vítěz
5 Bezbariérové úpravy chodníku 200 vítěz
6 Zvýšení kapacity parkovacích míst 182 vítěz
7 Oprava průchozího chodníku mezi ul. Pod Vrškem a ul. Pod Školou 172 vítěz
8 Bezbariérová zastávka MHD Dřevnická 170
9 Záhony v Univerzitním parku osázené jarními cibulovinami 166
10 Bottwaldov, aneb obujme Zlín! 158
11 Jednoduché lavičky v horní části Gahurova prospektu mezi stromy 103
12 Výletní Street Corner 99
13 Sousedské lavičky 49
14 Doplnění herního prvku – interaktivní a kreslící tabule na dětské hřiště č. 365 42
15 Spalujte kalorie, ne elektřinu! 41
16 Workoutový prvek pro děti Monkey’s Hrazda 27
17 Dražší jízdní kola bezpečně pod zámkem 19
18 Anketní koše na zastávky MHD -15

VELKÉ PROJEKTY k hlasování – udělit bylo možno 2 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu bylo nutné udělit 2 hlasy kladné.

MALÉ PROJEKTY k hlasování - udělit bylo možno celkem 3 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu bylo nutné udělit 2 hlasy kladné.

Pořadí v hlasování Velké projekty Počet hlasů celkem Umístění
1 Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu 521 vítěz
2 Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách 385 vítěz
3 Bezbariérové hřiště 276
4 Lezecká konstrukce pro děti v Centrálním parku Jižní Svahy 250
5 Barevné hřiště 205
6 Výměna povrchu víceúčelového hřiště na Zálešné I a II ve Zlíně 154
7 Hřiště pro menší i větší děti – Sokolská 622, Zlín (hřiště 2. května) 138
8 Vytvoření parkovacích míst u hřiště na Podvesné IX 5
9 Tribuna u workoutového hřiště Obeciny -7
10 Meteorologický sloup ve Zlíně -24

Vítězné projekty 2020

Název projektu: Odpočinková vyhlídka Gahurova prospektu

Popis projektu: V návaznosti na nově otevřený Baťův památník se nabízí kultivace blízkého okolí této budovy. Nově vybudované schody by měly oživit okolní prostory a nabídnout místo pro odpočinek a osvěžení. Poznámka: vzhledem ke společenskému a historickému významu světově unikátního sousedního památkově chráněného objektu Památníku T. Bati a výjimečnosti návrhem dotčeného prostoru, bude konečná podoba navrženého řešení mimo jiné záviset i na závazném stanovisku orgánu památkové péče. Uvedené vizualizace mají pouze ilustrativní charakter a vyjadřují myšlenku navrhovatele týkající se možné úpravy prostoru před uvedeným objektem. V případě vítězství návrhu ve veřejném hlasování bude vybranou architektonickou kanceláří vypracována architektonická studie, na základě které se pak může přistoupit k přípravě realizace odsouhlaseného řešení a jeho následné realizaci.

Realizace: 8/2022 – v návaznosti na finální podobu územní studie okolí Památníku Tomáše Bati bylo v rámci návrhu zadáno prototypování navrženého mobiliáře, který bude podkladem pro budoucí produkci sériových kusů, 1/2023 – realizace prototypu mobiliáře

Místo realizace: Gahurův prospekt

Rozpočet: 1 500 000 Kč

Název projektu: Rekonstrukce okolí kaple Panny Marie na Zlínských Pasekách

Popis projektu: Obnova okolí církevního stánku na krásném vyhlídkovém místě na Zlínských Pasekách, který slouží k setkávání nejen místních obyvatel a nejen při církevních obřadech. Tato prostá kaplička má svého génia loci i díky místu, na kterém je vystavěna. Společnost jí dělá venkovní posezení s lavičkami a opravený kříž z roku 1893.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: U Kaple, Zlínské Paseky

Rozpočet: 1 500 000 Kč

Název projektu: Veřejné WC v Centrálním parku

Popis projektu: Centrální park na Jižních Svazích ožívá. Svůj volný čas zde tráví stále více lidí i ze vzdálenějšího okolí, než jen z přilehlých bytových domů. Chybí zde však důležitá věc a to veřejné WC.

Realizace: 8/2022 – realizace naplánována na jaro 2023, probíhá stavební řízení, 1/2023 – v řešení podaná petice proti umístění, 7/2023 – výběrové řízení na zhotovitele

Místo realizace: Centrální park Jižní Svahy

Rozpočet: 500 000 Kč

Název projektu: Tůňka Pod stráněmi

Popis projektu: Ve svahu pod koupalištěm Panorama na JS můžete najít kus divoké přírody. Cílem návrhu je realizovat zde tůňku jako opatření, které zadrží vodu a pomůže tak zmírnit dopady sucha pro drobné živočichy.

Realizace: zrealizováno, tůňku i její okolí necháváme zcela samovolnému vývoji – vysazování rostlin i umělý přesun živočichů je zcela nežádoucí. Necháváme přírodu, aby zabydlela toto místo flórou a faunou, které se zde bude dobře dařit, tento princip se nazývá přírodní sukcese.

Pokud zde budete pozorovat nějakou zajímavou rostlinu nebo živočicha podělte se o svůj nález a zašlete fotku na info@eko4listek.cz

Místo realizace: ul. Pod Stráněmi, parcela 2125/13, pod koupalištěm Panorama

Rozpočet: 70 000 Kč

Název projektu: Veřejné tábořiště na Podlesí

Popis projektu: Relaxace u grilování s výhledem na východní Zlín a Vizovické vrchy. Místo pro outdoorovou přípravu chutného jídla či jen popovídání s přáteli.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: Podlesí V

Rozpočet: 180 000 Kč

Název projektu: Přístřešky zastávek MHD – Mokrá II, Na Drahách

Popis projektu: Kvalita a provedení zastávek podporuje poptávku po veřejné dopravě. Navrhuji zastřešení zastávky Mokrá II a Na Drahách, aby se cestující měli kde schovat při špatném počasí.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: Mokrá

Rozpočet: 300 000 Kč

Návrh projektu: Bezbariérové úpravy chodníku

Popis projektu: Mokrá – projekt bezbariérové úpravy chodníku a parkování včetně podélného zálivu pro krátkodobé zastavení vozidel.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: Mokrá II

Rozpočet: 400 000 Kč

Název projektu: Zvýšení kapacity parkovacích míst

Popis projektu: Navýšení kapacity stávajícího parkoviště pomocí vodorovného značení – efektivní parkování.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: Mokrá II 291

Rozpočet: 35 000 Kč

Název projektu: Oprava průchozího chodníku mezi ul. Pod Vrškem a ul. Pod školou

Popis projektu: Průchozí chodník mezi ulicemi Pod Vrškem a Pod Školou je ve velmi špatném stavu. V případě deště se na chodníku tvoří rozlehlé vodní plochy. Mimo opravy povrchu je potřeba udělat odvodnění chodníku.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: Průchozí chodník mezi ulicemi Pod Vrškem a Pod Školou. Chodník se nachází na parcele č. 673/441

Rozpočet: 370 000 Kč

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Máte dotaz? Napište nám!

Statutární město Zlín

Odbor kanceláře primátora

Adresa: nám. Míru 12, 760 01  Zlín, kanc. č. 124

Kontaktní osoba: Kateřina Jurášová, koordinátorka projektu – participativní rozpočet

Tel. číslo: 577 630 205

E-mail: tvorimezlin@zlin.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Zlín, tvorimezlin@zlin.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu