Přehled

Velké projekty 2023

Bezbariérová zastávka MHD Dřevnická

ANOTACE: Vybudování bezbariérové zastávky MHD Dřevnická, která je nejbližší zastávkou úrazové a chirurgické ambulance KNTB Zlín a domů na Broučkově ulici, kde žijí senioři i lidé na vozíčku.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Vladimír Ledvina

POPIS: Výstupní zastávka MHD Dřevnická linka č. 2 je klasická zastávka u chodníku. Zastávka je nejbližší zastávkou úrazové a chirurgické ambulance Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín. Rovněž je to nejbližší zastávka domu s pečovatelskou službou Broučkova, kde žijí i lidé na vozíčku. Navrhujeme zvýšení chodníku v délce cca 12 m na úroveň výstupní plošiny trolejbusů.

UMÍSTĚNÍ: ulice Dřevnická, výstupní zastávka MHD – Dřevnická

Multifunkční dětské hřiště na Mokré

ANOTACE: Jedná se o návrh revitalizace stávajícího sportoviště zejména pro menší děti, které se zde můžou učit jezdit na in-line bruslích, kole, koloběžce apod., samozřejmostí jsou také kolektivní sporty.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Milan Baran

POPIS: Předmětem projektu je návrh revitalizace stávajícího sportoviště. Východní část místní části Mokrá disponuje celkem 3 hřišti (337, 338, 414), kde sportoviště č. 337 je v nejvíce nevyhovujícím stavu. Způsobeno je to zejména roky degradovaným asfaltovým povrchem, který si zaslouží novou tvář.
Velikost a pozice sportoviště je vhodná zejména pro menší děti, které se zde můžou učit jezdit na in-line bruslích, kole, koloběžce apod. Samozřejmostí jsou i kolektivní hry a sporty pro ostatní věkové skupiny. Součásti návrhu je zejména úprava stávajícího povrchu dle současných požadavků – multifunkční sportovní povrch (vhodný i pro in-line brusle, koloběžku apod.), ideálně s barevným uspořádáním, které vybízí k různým společenským hrám. Povrch by měl také splňovat možnost zalednění v případě vhodného počasí v zimních měsících. Hřiště navrhujeme doplnit o osvětlení a mobiliář jako jsou stojany na kola, lavičky a odpadkové koše.

UMÍSTĚNÍ: Mokrá II

Prodloužení parkovacích stání pro vozidla na veřejném parkovišti na ulici Díly III

ANOTACE: Úprava (prodloužení parkovacích míst) umožní bezpečnější průjezd a parkování vozidel na ulici Díly III. Stávající dopravní situace je nebezpečnou jak pro projíždějící, tak pro parkující řidiče.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Jiří Knedla

POPIS: Stávající plocha pro parkování motorových vozidlem vychází z rozměrů vozidel provozovaných před cca 50 lety. V dnešní době se v silničním provozu užívají auta výrazně delší, což se projevuje vyššími nároky na délku parkovacích míst. Řidič vyjíždějící z řady zaparkovaných vozidel nevidí, zda se od křižovatky s ulicí třída Tomáše Bati neblíží jiné vozidlo. Prodloužením každého parkovacího místa o cca 1 – 1,5 metru by došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Ulice Díly III je v pracovní dny velmi vytíženou spojovací komunikací, na které často dochází ke kolizním situacím. Přes den parkoviště hojně využívají i návštěvníci Katastrálního úřadu, nebo divadla Malá scéna Zlín. Ženy při vyndávání kočárků z kufrů vozidel jsou mnohdy nuceny stát ve vozovce, což je při dnešním provozu vozidel v dané lokalitě velmi nebezpečné pro všechny účastníky silničního provozu. Počet uživatelů se pohybuje řádově v tisících.

UMÍSTĚNÍ: ulice Díly III

Prostor před budovou Polikliniky (park Milady Horákové)

ANOTACE: Dětem, rodičům i prarodičům. Na velmi frekventované místo navrhujeme doplnit lavičky, hravé prvky pro děti, voňavé květinové a travinové záhony, vodní prvek a umělecké dílo s odkazem na M. Horákovou.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Ivana Chodúrová

POPIS: Park Milady Horákové je velmi frekventovaný zvláště díky okolní zástavbě a návaznosti na zastávku městské hromadné dopravy. Velká fluktuace osob v budovách s lékařským zázemím činí park místem s velkým potenciálem. Dříve budova Stavoprojektu se po rekonstrukci službami otevírá do veřejného prostoru a přispívá také na zvýšení atraktivity místa. V budově se nachází také kancelářské prostory a lékařské ordinace (OKO – obchody, kanceláře, ordinace). Velký veřejný prostor nenabízí lidem důvody k trávení času. Řešeným územím je střední část parku, ohraničená dvěma řadami stromů a hlavní trasa vedoucí k budově polikliniky. Cílem návrhu je při respektování stávajícího geometricky symetrického rozvržení přinést do prostoru lidské měřítko (pomocí vizuálního a hmatového a sluchového prožitku). Místa pro sezení, či zastavení se jsou navržena tak, aby v závislosti na jejich užívání byl zajištěný zajímavý pohled (na rozkvetlé záhony, hrající si děti, šum vodního prvku), možnost komunikace, či sezení v těsné blízkosti vzrostlé travinové zeleně. Mobiliář je doplněný o hravé barevné prvky pro trávení času dětí. Návrh respektuje trasy pohybu a více se jim přizpůsobuje. Jsou navrženy plochy dlážděné, zatravňovací dlažba a pobytový trávník. Dále záhony osázené květinami nebo travinami a případně mlatem v místě s herními prvky. Vodní prvek poslouží k zpříjemněním klimatu i jako lákadlem pro hru v teplých dnech. Může se stát součástí uměleckého díla odkazujícího na osobu Milady Horákové.
UMÍSTĚNÍ: park Milady Horákové 

Prostory kolem Malé scény

ANOTACE: Zkulturněme okolí kulturní instituce. Lepší prostory pro čekající děti, rodiče, návštěvníky akcí. Navrhujeme doplnění travnatých prostor o mobiliář a umělecké dílo a rozšíření prostoru před objektem.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: František Němec

POPIS: Významná kulturní a architektonicky cenná stavba postrádá adekvátní předprostor. Místo je přirozeným těžištěm, centrem lokality, ve kterém se pohybuje množství lidí. Děti čekají na výuku, rodiče čekají na děti, funguje zde oblíbená kavárna, potraviny, probíhají divadelní představení, koncerty…
Navrhujeme upravit západní a východní prostory navazující na rampy. Opravit dlážděné plochy, doplnit o mobiliář a umělecké dílo. Dále navrhujeme rozšířit předprostor zmenšením hloubky kolmého parkování nebo částečným omezením parkování v centrální části navazující na přechod pro chodce.

UMÍSTĚNÍ: ulice Štefánikova 2987/91

Rekonstrukce spojovacího chodníku na ul. Lesní čtvrť III pod gymnáziem

ANOTACE: Rekonstrukce spojovacího chodníku na ulici Lesní čtvrť III (pod gymnáziem) od domu č. p. 6967 až po jeho vyústění na ul. Lesní čtvrť III pod dětským hřištěm.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Andrea Zbořilová

POPIS: Předmětem návrhu je rekonstrukce spojovacího chodníku na ulici Lesní čtvrť III, od domu č. p. 6967 až po jeho vyústění na ul. Lesní čtvrť III pod dětským hřištěm. Jedná se o chodník, který vede pod gymnáziem, rovnoběžně s ul. Lesní čtvrť III. Starý chodník je nevyhovující, místy se propadá, je nebezpečný jak pro staré lidi, tak pro malé děti, které zakopávají o vystouplé a houpající se kachličky. Maminky s kočárky mají problém po chodníku přejet, kdy se jim kola dostávají mezi uvolněné a rozestoupené kachličky. Po dešti jsou na chodníku velké a hluboké kaluže, to je jediné plus a ocení to naše malé děti ale mínus pro ostatní chodící. Chodník je hodně využívaný studenty z gymnázia, kdy v době, po skončení vyučování, je nad lidské síly se mezi studenty protlačit a ještě sledovat špatný stav chodníku tak, aby člověk na něm neupadl.

UMÍSTĚNÍ: Lesní čtvrť III    

Rekonstrukce zastávky MHD Slunečná směr z města a její graffiti výzdoba

ANOTACE: Navrhujeme celkovou rekonstrukci zastávky MHD Slunečná na Jižních Svazích směr z města a její výzdobu graffiti malbou. Zlepšeme další zastávku MHD na Jižních Svazích. 

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Ondřej Kuba

POPIS: Navrhujeme celkovou rekonstrukci zastávky MHD Slunečná na Jižních Svazích směr z města a její výzdobu graffiti malbou podobně jako na zastávce Česká. Zastávka je frekventovaná, ale je ve velmi špatném stavu. Opadává podbití a je velmi nepříjemné zde čekat na spoje MHD v tomto nehezkém prostředí.
UMÍSTĚNÍ: Zastávka MHD Slunečná směr z města

Revitalizace dětského hřiště na Severní Vršavě – hřiště č. 341

ANOTACE: Jediné místo ke hře pro oblast Vršavy. Hřiště vybudované v roce 2010 jeví velké známky opotřebení. Uvítali bychom modernější vybavení s bezpečnými prvky podporující motorický vývoj našich dětí.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Jana Sedlářová

POPIS: Dětské hřiště se nachází v klidné lokalitě Vršavy, je to jediné místo ke hře pro děti batolecího, předškolního i mladšího školního věku. Sestava Dandy byla vyrobena v roce 2010. Hřiště je se zastaralým vybavením, vymezení pískoviště ve velmi špatném stavu – třísky, uvolněné části s ostrými hranami. Skluzavka a pružinové houpačky rovněž jeví známky opotřebení. Houpačky pro větší děti (pneumatiky) jsou velmi oblíbené a vyhledávané, přesto by si i ty zasloužily jisté osvěžení. Vzhledem k jedinému dětskému hřišti zde na Vršavě se nabízí i otázka jeho rozlohy. Uvítali bychom nové vybavení s modernějšími a bezpečnými prvky současné doby pro hru a podporu motorického vývoje dětí odpovídající standardům (např. průchody, malá horolezecká stěna vzhledem ke svahovitému terénu, trampolínu zabudovanou v zemi, kolotoč, lanové průlezky atp.), stejně tak modernější zázemí pro rodiče (lavice, menší stůl, odpadkový koš). Osobně navrhuji i bezpečnostní zavírání vstupní branky z důvodu blízkosti silnice.

UMÍSTĚNÍ: Severní Vršava

Tartanový povrch pro sportovní hřiště na Zálešné I a II

ANOTACE: Sportem ke zdraví těla a mysli! Projekt nabízí obyvatelům města Zlína kvalitní sportovní plochu pro vyžití při fotbale, házené, basketbalu nebo streetballu.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Michal Březovják

POPIS: Sportovní hřiště mezi ulicemi Zálešná I a Zálešná II bylo před pár lety vybaveno novým kvalitním oplocením s vytvarovanými brankami pro fotbal a házenou a s konstrukcí na basketbalové koše. V předminulém roce byly na oplocení připevněny desky s basketbalovými koši. Hřiště je tak připraveno být užíváno pro fotbal, házenou a basketbal či streetball. Přes tato pozitivní vylepšení má však stále původní asfaltový povrch, starý asi 30 let. Povrch je zvlněný, s řadou hrbolů, prasklin a rýh a po dešti na něm stojí voda. Asfaltový povrch navíc nesahá až po oplocení, když mezi oplocením a jím se nacházejí pruhy zelené plochy se zapuštěnými obrubníky. Přestože oplocení umožňuje využití hřiště pro více sportů, povrch není nalajnovaný. Stav povrchu tak neumožňuje plné využití hřiště a kvalitní hru. Míče při hře odskakují a chovají se neočekávaně. Sportovní zápolení při oplocení je mírně nebezpečné. Změňme to! Cílem tohoto návrhu je odstranit zmíněné nedostatky povrchu hřiště jeho výměnou za nový a kvalitní umělý povrch s lajnami. Hřiště pak bude moci být používáno pro fotbal, házenou, basketbal a streetball. Podle návrhu by měl být stávající povrch kompletně odstraněn, měla by být provedena nová podkladní vrstva, včetně odvodnění, a na ní zhotoven nový tartanový povrch z TPV granulátu s lajnami pro fotbal, házenou, basketbal a streetball. Jde o kvalitní pryžový povrch používaný pro venkovní víceúčelová hřiště, tenisové kurty a atletické dráhy. Povrch je trvale elastický, odolný povětrnostním vlivům a snadný na údržbu. Měl by být použit TPV granulát vysoké kvality s vynikajícími mechanickými a funkčními vlastnostmi a vysokou odolností vůči UV záření (s vlastnostmi, jaké má například TPV granulát od Rosehill Polymers Ltd. z Velké Británie), nikoli méně kvalitní EDPM granulát nebo méně kvalitní náhražky s označením TPV nebo TPE-V.  Opravené hřiště by bylo k dispozici všem obyvatelům Zlína i jeho návštěvníkům. Lze očekávat jeho užívání především dětmi a náctiletými ze Zálešné, Podvesné a Kútů.

UMÍSTĚNÍ: ulice Zálešná I a II, p. č. 3100/4

Univerzitní park – spot monumental

ANOTACE: Projekt úpravy Univerzitního parku – spot monumental vytváří nový rozměr městského prostoru sloužícího k volnočasové a kulturní aktivitě.

ROZPOČET: 2 000 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: David Grygárek

POPIS: Předkládaný návrh řeší úpravu, doplnění a předláždění stávajícího prostoru Univerzitního parku. Tento projekt má doplnit a oslovit mladší generaci ke sportovní volnočasové a kulturní aktivitě v této lokalitě. Na ploše vzniknou prvky k tomu určené. V pravém horním rohu by vznikla street pool dance tyč pro šplh a tanec. Základním principem slova monumental je výhled na budovu 21, proto je do prostoru zakomponovaná vodní plocha (kašna nebo vodotrysk), který má z prostoru vytvořit monumentální malé náměstí. Podobné prvky jsou v evropských moderních městech včleňovány do městského prostoru. Použitý materiál – žulové dlažby a prvky, nerezové zábradlí, mobiliář.

UMÍSTĚNÍ: Univerzitní park, ulice Mostní

Malé projekty 2023

Doplnění laviček a pítka u cyklostezky v blízkosti cvičících strojů na Burešově

ANOTACE: Navrhujeme doplnit k cvičícím strojům u cyklostezky na Burešově dvě lavičky, odkládací plochu pro věci cvičících a pítko.

ROZPOČET: 300 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Petra Králíková

POPIS: Chtěli bychom doplnit k cvičícím strojům, které jsou umístěny u cyklostezky na Burešově dvě lavičky a pítko. Pokud lidé využívají cvičící stroje, nemají si kde odpočinout nebo si odložit věci. Navrhujeme také možnost vytvoření odkládací plochy pro batohy cvičících. Pítko by bylo určeno pro občerstvení jak cvičících, tak uživatelů cyklostezky.

UMÍSTĚNÍ: cvičící stroje u cyklostezky na Burešově

Ekologická myčka jízdních kol na Bartošově čtvrti

ANOTACE: Pokud nejezdíte jen na kole do práce, ale i do přírody, je to vhodné místo, kde si kolo umyjete a otřete hadříkem a připravíte ho tak na další použití.

ROZPOČET: 500 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Jiří Soudek

POPIS: Ekologická myčka jízdních kol určená pro mytí kol znečištěných blátem po jízdě v terénu. mytí probíhá s využitím proudu vody a ručního kartáče bez saponátů.

UMÍSTĚNÍ: ulice Dřevnická, točna u konečné zastávky MHD

Hřiště na Letné, Lipová ulice

ANOTACE: Nové herní prvky na hřiště na Letné, Lipová ulice.

ROZPOČET: 750 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Diana Trnová

POPIS: Hřiště č. 312 na Letné, Lipová ulice je dlouhodobě jedním z nejhůře vybavených dětských hřišť Zlína a zřejmě i proto zeje většinu dnů prázdnotou. Vybavení základními herními prvky ocení ať už rodiče malých dětí, tak i děti samotné, a to nejen ty z blízkého okolí, ale i návštěvníky Polikliniky či přilehlého DDM.

– kůly na síť
– fotbalové branky
– hrazda
– průlezka
– houpačka
– kolotoč
– pískoviště
– lavičky

UMÍSTĚNÍ: ulice Lipová, hřiště č. 312

Chodník k Polyfunkčnímu domu Regina

ANOTACE: Vybudujme chodník k Polyfunkčnímu domu Regina. Veřejná budova v centru města si zaslouží důstojnou přístupovou cestu.

ROZPOČET: 200 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Iva Mikušová

POPIS: Navrhujeme vybudovat 25 metrů dlouhý přístupový chodník k Polyfunkčnímu domu Regina, který zároveň zajistí návaznost a propojenost veřejných pěších tras obou konců ulice Divadelní, která nyní chybí a veřejnost nutí pohybovat se po vozovce. Dům Regina byl vybudován dle návrhu zlínského architekta Miroslava Lorence a slouží veřejně prospěšným účelům, denně jej navštíví více než 300 osob, sídlí zde základní škola, ordinace, služby, terapeuti a nízkoprahový klub pro mládež. Současný chodník je v dezolátním stavu a nenavazuje na chodník ulice Divadelní, nýbrž končí v trávě a v zaparkovaných autech. Proto lidé přirozeně používají vyšlapanou pěšinku v trávě, která se však v zimních měsících a deštivých dnech silně rozbahňuje. Vybudováním nového chodníku by vznikl důstojný přístup k frekventované budově v centru Zlína, která slouží mnoha zlínským občanům.
Poznámka: V rámci návrhu projektu Tvoříme Zlín navrhujeme POUZE vybudování chodníku na městském pozemku (parc.č. 525/4 a 3565/13). Napojení chodníku na pozemku budovy Regina (parc.č. st. 3738/1) by zajistil vlastník budovy, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě, na své náklady.

UMÍSTĚNÍ: prostor u budovy Divadelní 3242/6

Instalace zábradlí na zastávce MHD – konečná Lesní čtvrť

ANOTACE: Instalace zábradlí na zastávce MHD – konečná Lesní čtvrť. Zastávka se nachází v kopci a lidé zde při čekání, nastupování a vystupování musí využívat chodník, vedle kterého je strmý spád a břeh.

ROZPOČET: 150 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Libuše Baťková

POPIS: Předmětem návrhu je instalace zábradlí na zastávce MHD – konečná Lesní čtvrť.
Chtěli bychom vybudovat zábradlí u zastávky vzhledem k bezpečnosti nás všech. Trolejbusová zastávka se nachází v kopci a lidé zde při čekání, nastupování a vystupování musí využívat chodník, vedle kterého je strmý spád a břeh. Toto místo je pro každého velmi nebezpečné, došlo zde i k úrazu dítěte.

UMÍSTĚNÍ: ulice Příkrá, konečná zastávka MHD Lesní čtvrť

Naučná stezka: Po stopách rytíře Miloše

ANOTACE: Kdo by z nás si nechtěl udělat příjemnou procházku za poznáním? Víme dost o historii a pověstech našeho města? K tomu chce přispět nová „Naučná stezka: Po stopách rytíře Miloše“,

ROZPOČET: 600 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Petr Šaur

POPIS: Zlín má málo středověkých památek a hodně je opomíjeno místo středověké tvrze zvané Hradisko. Zlínští občané by měli mít možnost poznat více historii tohoto místa, které v letech 1938-1940 zkoumal i přední český archeolog Dr. Ivan Borkovský, který zkoumal i Pražský hrad. Nyní je místo označeno informační tabulí a dřevěnou sochou rytíře Miloše (tj. mýtická postava z Pekárkových Starozlínských pověstí), ale cesta k němu není vyznačena. Proto je zde návrh vytvořit Naučnou stezku: Po stopách rytíře Miloše, která by mohla všem zlínským obyvatelům umožnit příjemnou tematickou procházku s bonusem dozvědět se více o historii našeho města a Hradiska. Realizací této naučné stezky by obyvatelům města Zlína bylo umožněno si zlepšit svou fyzickou kondici příjemnou cca dvouhodinovou procházkou (cca 5,6 km) a přitom se o Zlíně něco více dozvědět.
Jednalo by se o vyznačení okružní trasy od náměstí Míru ve Zlíně kolem Lyžařského svahu starou lesní cestou směrem na Kudlov, odtud pak k Hradisku a pokračovat zpět do Zlína lesem přes Baťovu pilu a ulicí Hradská kolem Městských lázní na náměstí Míru (označení bylo ve „vnitřním“ Zlíně). Tato naučná stezka by byla vyznačena pomocí QR kódů umístěných v dlažbách či jednotlivých zpevněných plochách, které by odkazovaly na webové stránky města. Zde by byly podrobně rozepsány jednotlivá místa, historie, pověsti a vzájemné vztahy a souvislosti, doplněné o fotografie a jiné dobové materiály. Budou zde také odkazy na GPS souřadnice pro nalezení jednotlivých míst cesty a Hradiska.
Popis zastavení na webových stránkách:
1. START – podzemí Zlínského rynku (náměstí Míru)
2. O trase – kudy a proč + historie baťovského období Zlína (Park Komenského)
3. Zlínský hrad a rytíř Miloš (dolní část náměstí TGM)
4. Historie města Zlína (střední část náměstí TGM)
5. Osudy Studijního institutu a uložení výzkumů Hradiska (horní část náměstí TGM)
6. Historie táborů pro děti (nad Památníkem Tomáše Bati – s posezením)
7. Pod Barabášem s rozhledem na město – Starozlínské pověsti o lesní cestě (pod lesem u Lyžařského svahu – s posezením)
8. Starozlínské pověsti o Hradisku a Milošova vyhlídka na město (vnitřní Zlín)
9. Zlínské podzemní cesty – východy z válečných krytů (ulice Hradská)
10. Historie Baťovy pily (před Zimními lázněmi)
11. Hradská cesta rytíře Miloše (u Kostela sv. Filipa a Jakuba)
12. CÍL naučné stezky – poděkování (park u náměstí Míru)
UMÍSTĚNÍ: Místní část Zlín – centrum

Odpadkové koše u laviček ul. Středová/Okružní

ANOTACE: Lavičky u chodníku od zastávky Křiby k II. segmentu by mohly být hezkým odpočinkovým místem, kdyby se kolem nich neválelo pořád tolik nepořádku. Koš ke každé lavičce by mohl pomoci.

ROZPOČET: 30 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Martina Julíčková

POPIS: Doplnění odpadkových košů u laviček na chodníku vedoucí od zastávky Křiby k druhému segmentu. Stávající koše u schodů k Penny a Bille a u odpočinkového místa na DiskGolfovém hřišti nedostačují. Často jsou plné a odpadky z nich vypadávají. Kolem laviček se odhazují lahve, sáčky, nedopalky.

UMÍSTĚNÍ: chodník od zastávky Křiby k II. segmentu, ul. Středová/Okružní 

Ohrazení popelnic na tříděný odpad na ulici Krátká a ulici Kotěrova

ANOTACE: Letná je v památkové zóně s přísnými pravidly pro vzhled okolí. To je narušeno popelnicemi na tříděný odpad, které jsou často přeplněny a odpad je uložený i vedle. Ocenili bychom jejich odclonění.

ROZPOČET: 300 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Iveta Pernická

POPIS. Letná je nejstarší baťovskou čtvrtí ve Zlíně. Nachází se v památkové zóně, kdy zde platí přísná pravidla týkající se vzhledu ulic, domů, předzahrádek. Tento jednotný vzhled narušují barevné popelnice na tříděný odpad, často přeplněné a s odpadem uloženým vedle. Obyvatelé Letné by ocenili, kdyby bylo možné tyto nevzhledné barevné nádoby odclonit. Na ulici Krátká by současně byla vyměněna vývěsní skříňka pro informace z Magistrátu města Zlína.

UMÍSTĚNÍ: ulice Krátká a Kotěrova

Pítko na hřišti Pod Rozhlednou

ANOTACE: Hřiště Pod Rozhlednou je velmi oblíbené dětmi, sportovci, konají se zde komunitní akce. Čerstvou vodu by ocenili nejen výše jmenovaní, ale pejskaři, návštěvníci lesa nebo cyklisté.

ROZPOČET: 200 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Jarmila Vodičková

POPIS: Hřiště Pod Rozhlednou a jeho okolí je velmi navštěvované. Ve svém volnu si sem chodí hrát děti, sportovci, ti si pak v parných dnech musejí chodit po frekventované cestě doplňovat lahve domů. Konají se zde komunitní akce, kdy musejí organizátoři složitě přinášet pitnou vodu v kanystrech. Podél hřiště vede oblíbená stezka do lesa. Pítko s čerstvou vodou by tedy ocenili nejen výše jmenovaní, ale i pejskaři, návštěvníci lesa nebo cyklisté, kudy tudy často projíždí.

UMÍSTĚNÍ: hřiště na ulici Pod Rozhlednou

Pohybové a relaxační centrum v přírodě Vršavy ve Zlíně

ANOTACE: Navrhujeme rozšíření volnočasových aktivit všem generacím. Doplnění několika cvičících a fitness prvků pro obyvatele. Pro odpočinek a relax by pak sloužil stolek na šachy se čtyřmi sedátky a lavička. 

ROZPOČET: 750 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Františka Mikulčíková

POPIS: Navrhujeme rozšíření volnočasových aktivit všem generacím. Doplnění 3 cvičících a fitness prvků pro obyvatele. Pro odpočinek a relax by pak sloužil stolek na šachy se čtyřmi sedátky a lavička. Z důvodu výskytu divokých prasat navrhujeme oplocení prvků.

UMÍSTĚNÍ: v blízkosti dětského hřiště u domu č. p. 4444, Severní Vršava, par. č. 3736/2

Revitalizace mostu na Benešově nábřeží u obchodu

ANOTACE: Návrh revitalizace mostu na Benešově nábřeží přes řeku Dřevnici je zaměřen na obnovu mostu, jehož stávající stav je esteticky nevyhovující (graffiti, tagy, špína, apod.).

ROZPOČET: 500 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Martin Antas

POPIS: Návrh revitalizace mostu na Benešově nábřeží přes řeku Dřevnici je zaměřen na obnovu mostu, jehož stávající stav je esteticky nevyhovující (graffiti, tagy, špína, apod.). Navrhovaná revitalizace zahrnuje důkladné čištění, odstranění nežádoucích výtvarných projevů a změnu nevyhovující barevnosti (modré zábradlí), která výrazně nekoresponduje s okolím, a to v souladu s nedalekými dvěma novými lávkami, které mohou být považovány za vzor při revitalizaci. Projekt tak přispěje k vytvoření vizuálně harmonického a atraktivního prostředí a zlepší celkový dojem. Most je výrazným a nepřehlédnutelným prvkem v okolí vysoce frekventované stezky.

UMÍSTĚNÍ: most Benešovo vs Fügnerovo nábřeží u obchodu

Solární multifunkční dobíjecí stanice na elektrokola

ANOTACE: Navrhujeme vznik první veřejné solární multifunkční dobíjecí stanice pro elektrokola ve Zlíně.

ROZPOČET: 750 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Jana Vybíralová

POPIS: Popularita elektrokol neustále roste. Navrhujeme tedy, aby ve Zlíně vznikla první veřejná solární multifunkční dobíjecí stanice pro elektrokola. Stanice je nezávislá na zdroji síťového napětí, má nulové provozní náklady a možnost konfigurace podle přání. Stanice mohla obsahovat – 2x zásuvka na 23O V (k nabíjení elektrokol),1x kompresor, 2x stojan na kola, 4x USB, 2x držák telefonu / tabletu, 2x autozásuvka 12 V, osvětlení, WiFi, kamera, pumpa na jízdní kola, dřevěné obložení. Vycházíme i z plánu udržitelné mobility města Zlín do roku 2035 – C4.2 Doplnění sítě dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola.
UMÍSTĚNÍ: Burešov v blízkosti skill parku („vnitřní“ Zlín)

Taneční zvonkohra pro malé i velké

ANOTACE: Taneční zvonkohra naláká děti i dospělé k hraní nejrozmanitějších melodií a tanci. Prostor u cyklostezky se může stát místem pro nerušené hraní a odpočinkovým stanovištěm cyklistů.

ROZPOČET: 750 000 Kč
JMÉNO NAVRHOVATELE: Radim Žůrek

POPIS: Navrhujeme realizaci první zabudované taneční zvonkohry ve Zlíně. Ta naláká děti i dospělé k tančení a hraní nejrozmanitějších melodií. Devět bronzových desek s jemným kladívkovým mechanismem vydává pět naladěných tónů. Prostor u cyklostezky nabízí místo k nerušenému hraní a může se stát i jedním z odpočinkových stanovišť projíždějících cyklistů. U zvonkohry lze také nastavit dobu hlasité produkce a to umístěním speciálních krytů, které je chrání i přes zimní měsíce. Zvonkohra je umístěna např. v Karlových Varech.

UMÍSTĚNÍ: u cvičících strojů u cyklostezky na Burešově

Vybudování zpevněné stezky ulice Boněcký rybník – Zborovská

ANOTACE: Navrhujeme vybudování zpevněné stezky od mostu u bytových domů Boněckého rybníku na ulici Zborovská. Stávající stav je nevyhovující a to zejména za deštivého počasí.

ROZPOČET: 450 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Vladislava Jurečková

POPIS: Pokud se chcete vydat od domů z Boněckého rybníku na zastávku trolejbusu, přejdete přes most potoka a využijete „vyšlapanou“ cestu pro pěší, která vede okolo dětského hřiště. V deštivém počasí musíte absolvovat nepříjemný přechod bahnitým terénem, jelikož stezka není nijak zpevněná. Přechod je velmi obtížný i pro starší spoluobčany a rodiče s kočárky. Z důvodu výstavby bytových domů na Boněckém rybníku se jedná o frekventované místo, které chodci využívají.

UMÍSTĚNÍ: ulice Boněcký rybník – Zborovská, u hřiště na Zborovské s lanovkou  

Výsadba cibulovin v pásu okolo cyklostezky v místní části Podhoří

ANOTACE: Osázením trávníku v pásu okolo cyklostezky místní části Podhoří časnými jarními cibulovinami, aby květiny přitáhly opylovače, zkrášlily okolí cyklostezky a upoutaly přijíždějící návštěvníky města.
ROZPOČET: 350 000 Kč

JMÉNO NAVRHOVATELE: Ivana Vojtěchová

POPIS: Chtěla bych podat návrh na osázení trávníku v místní části Podhoří v pásu mezi silnicí a cyklostezkou jarními cibulovinami a to od talovínů, sněženek, ladoněk, přes postupně kvetoucí krokusy, po tulipány a narcisy. Pohled na rozkvetlé květiny ve městě podporuje nejen dobrou náladu, ale také zvyšuje biodiverzitu veřejného prostoru a umožňuje vnímat přírodu zblízka. Výsadba květin je přínosem pro čmeláky, včely a motýly. Výhodou výsadby cibulovin do trávy je i to, že samotný prostor nevyžaduje zvláštní údržbu a po odkvětu se poseká. Jedná se o okrajovou, příjezdovou část města, kde jarní barevné květy, v době, kdy příroda ještě dříme, pomohou i jistému zkulturnění vjezdu do Zlína.

UMÍSTĚNÍ: sídliště Podhoří, travnatý pás mezi cyklostezkou a příjezdovou komunikací

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Máte dotaz? Napište nám!

Statutární město Zlín

Odbor kanceláře primátora

Adresa: nám. Míru 12, 760 01  Zlín, kanc. č. 124

Kontaktní osoba: Kateřina Jurášová, koordinátorka projektu – participativní rozpočet

Tel. číslo: 577 630 205

E-mail: tvorimezlin@zlin.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Zlín, tvorimezlin@zlin.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu