Výsledky participativního rozpočtu Tvoříme Zlín 2021

MALÉ PROJEKTY k hlasování – udělit bylo možno celkem 3 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu bylo nutné udělit 2 hlasy kladné.

MALÉ PROJEKTY k hlasování - udělit bylo možno celkem 3 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu bylo nutné udělit 2 hlasy kladné.

Pořadí v hlasování Malé projekty Počet hlasů celkem Umístění
1 Oprava chodníku, který vede z ulice Příkrá mezi domy
č. p. 6912 a 3524 a směřuje k domu č. p. 3525
278 vítěz
2 Výsadba jarních cibulovin v trávníku Univerzitního parku 264 vítěz
3 Venkovní šetrná cyklomyčka 259 vítěz
4 Rekonstrukce zastávek Příkrá 239 vítěz
5 Stolní hry v Centrálním parku Jižní Svahy 239 vítěz
6 Pítko na Letné 227 vítěz
7 SeniorHŘIŠTĚ Větrná 225 vítěz
8 Vícegenerační hřiště č. 312 Letná 220
9 Přístupové chodníčky na hřiště pod Věžovými domy 200
10 Retardér k dětskému hřišti 195
11 Dětské hřiště č. 18 – mezi domy u Podvesné IV 194
12 Oplocení dětského hřiště č. 96, Obeciny III 190
13 Oprava průchozího chodníku – ul. Kamenná, před bytovým domem č. p. 3856 156
14 Doplnění fitness strojů na Podvesné IV – hřiště č. 16 149
15 Vyasfaltování parkoviště Hluboká 58
16 Orientační mapa na Letné 44
17 Vrbové iglú s tunelem na ulici Zborovská 28
18 Demontáž táboříště Podlesí -219

VELKÉ PROJEKTY k hlasování – udělit bylo možno 2 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu bylo nutné udělit 2 hlasy kladné.

MALÉ PROJEKTY k hlasování - udělit bylo možno celkem 3 kladné a 1 záporný hlas. Pro udělení záporného hlasu bylo nutné udělit 2 hlasy kladné.

Pořadí v hlasování Velké projekty Počet hlasů celkem Umístění
1 Bosá stezka Zlín 530 vítěz
2 Bezbariérové hřiště 392 vítěz
3 Multifunkční hřiště 383
4 Bezbariérová zastávka MHD Dřevnická 344
5 Multiherní prvek pro větší děti na Letné 203
6 Tartanový povrch pro sportovní hřiště na Zálešné I a II 159
7 Hřiště pro psy – Letná a Podhoří 121

Vítězné projekty 2021

Název projektu: Bosá stezka Zlín

Popis projektu: „Bosá stezka“ pro děti i dospělé, s různorodým přírodním povrchem, vodními prvky a tabulemi s informacemi o nohách a cvičením. Chůze naboso v přírodním terénu přispívá ke zdraví a relaxaci nohou.

Realizace: 4/2022 – proběhla schůzka na místě s navrhovatelkou, zpracovává se koncepce návrhu, 7/2023 – zpracování projektové dokumentace, realizace plánována v roce 2023

Místo realizace: Centrální park Jižní Svahy

Rozpočet: 1 500 000 Kč

Název projektu: Bezbariérové hřiště

Popis projektu: Modernizace dětského hřiště v areálu kavárny Slunečnice. Dojde k rozšíření o nové herní prvky pro osoby trpící handicapem. Vznikne tak platforma bez limitů. Každý si chce přece hrát.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: tř. Tomáše Bati 1276, Zlín (kavárna Slunečnice)

Rozpočet: 1 500 000 Kč

Název projektu: Oprava chodníku, který vede z ulice Příkrá mezi domy č. p. 6912 a 3524 a směřuje k domu č. p. 3525

Popis projektu: Návrh se týká opravy chodníku, který vede z ulice Příkrá mezi domy č. p. 6912 a 3524 a směřuje k domu č. p. 3525. Tento chodník je v havarijním stavu a pro chodce nebezpečný.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: chodník vede z ulice Příkrá mezi domy č. p. 6912 a č. p. 3524

Rozpočet: 150 000 Kč

Název projektu: Výsadba jarních cibulovin v trávníku Univerzitního parku

Popis projektu: Osázením trávníků časnými jarními cibulovinami by se sjednotila výsadba ve městě, květiny by přitáhly opylovače i pozornost návštěvníků a zájemce o přírodu. Park by nebyl pouze místem průchozím.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: Univerzitní park

Rozpočet: 200 000 Kč

Název projektu: Venkovní šetrná cyklomyčka

Popis projektu: Venkovní cyklomyčka je výborné místo pro umývání zablácených jízdních kol s využitím jenom proudu vody a jemného ručního kartáče (smetáčku).

Realizace: 4/2022 – probíhá vytipování vhodného umístění v rámci místní části Jižní Svahy, 1/2023 – umístění v blízkosti koupaliště Panorama, předpokládaná realizace v roce 2023, 7/2023 – zpracování projektové dokumentace

Místo realizace: místní část Jižní Svahy

Rozpočet: 300 000 Kč

Název projektu: Rekonstrukce zastávek Příkrá

Popis projektu: Opravy chodníku trolejbusových zastávek v obou směrech na ulici Příkrá. Chodníky jsou ve špatném stavu a potřebují rekonstrukci.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: ulice Příkrá

Rozpočet: 500 000 Kč

Název projektu: Stolní hry v Centrálním parku Jižní Svahy

Popis projektu: Mobiliář ke společenským hrám v parku. Navrhujeme dva stolky s herním plánem a židličkami. Na jednom stolku budou umístěny šachy a na druhém Člověče, nezlob se.

Realizace: zrealizováno

Místo realizace: Centrální park Jižní Svahy

Rozpočet: 150 000 Kč

Název projektu: Pítko na Letné

Popis projektu: Spolek Letná žije! nominuje pítko pro „hřiště U Tria“ (na pomezí Letné a Podhoří), které osvěží všechny návštěvníky i ty, kteří tudy jen procházejí, projíždějí či běží.

Realizace: 1/2023 – pítko bude osazeno na jaře roku 2023

Místo realizace: ulice Nerudova (hřiště U Tria)

Rozpočet: 120 000 Kč

Název projektu: SeniorHŘIŠTĚ Větrná

Popis projektu: Relaxační místo určené k odpočinku i k fyzické aktivitě (nejen) starších obyvatel. Součástí je posezení na pohodlných lavičkách, aktivní zóna je vybavená venkovními trenažéry vhodnými pro seniory.

Realizace: 4/2022 – proběhla schůzka na místě s navrhovatelkou, chystá se projektová dokumentace, 1/2023 – z důvodu nesouhlasu s kácením stromu byl přepracován projekt, realizace naplánována na rok 2023

Místo realizace: Ulice Větrná

Rozpočet: 500 000 Kč

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlašte do platformy Mobilní rozhlas.
Máte dotaz? Napište nám!

Statutární město Zlín

Odbor kanceláře primátora

Adresa: nám. Míru 12, 760 01  Zlín, kanc. č. 124

Kontaktní osoba: Kateřina Jurášová, koordinátorka projektu – participativní rozpočet

Tel. číslo: 577 630 205

E-mail: tvorimezlin@zlin.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Zlín, tvorimezlin@zlin.eu

Mobilní Rozhlas powered by MUNIPOLIS, www.mobilnirozhlas.cz

Město Žamberk, l.frankova@zamberk.eu