banner 1 tvorim chrudim_munipolis__2
PaRo Chrudim

Máte nápad, jak zlepšit naše město či místní část? Chybí vám něco specifického pro vaše okolí nebo přímo pro vaši ulici? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, instalovat lavičku, opravit sochu či kapličku či opravit chodník? Pokud tedy víte o místech, která by si zasloužila oživit, upravit, pojďte zkusit navrhnout změnu k lepšímu a aktivně se zapojit do rozhodování o části financí z rozpočtu města. 

Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do participativního rozpočtování v Chrudimi a získejte pro vaše nápady příznivce mezi spoluobčany.

Participativní rozpočet (dále jen PaRo) je proces, ve kterém místní občané rozhodují, kam bude část veřejného rozpočtu investována. Zapojují se tak přímo do rozhodovacího procesu o rozpočtu města.

Občané mají možnost každoročně navrhovat projekty pro zlepšení kvality života, účastní se vzájemných diskuzí nad projekty a jsou zapojeni do realizace vítězných projektů.

Harmonogram participativního rozpočtu města Chrudim pro rok 2024
 • 1. Zahájení informační kampaně

  leden – únor 2024

 • 2. Vyhlášení

  březen 2024

 • 3. Sběr projektů, konzultace

  březen – červen 2024

 • 4. Ukončení příjmu projektů

  23. 6. 2024

 • 5. Posouzení jednotlivých projektů za strany MěÚ, PS PARO

  červenec – září 2024

 • 6. vystavení přihlášených projektů ve veřejném prostoru a představení přihlášených projektů - veřejné projednání

  říjen 2024

 • 7. Veřejné hlasování

  říjen – listopad 2024

 • 8. Vyhlášení výsledků

  prosinec 2024

Hlasování pomocí platformy MUNIPOLIS

Výsledky s přehlednými statistikami

Hlasovat bude možné prostřednictvím platformy MUNIPOLIS.

Každý účastník hlasování bude mít k dispozici dva kladné hlasy a jeden hlas záporný. Kladné hlasy mohou být rozloženy mezi jednotlivé finální projekty, ale mohou být stejně tak přiřazeny oba k jednomu projektu. Záporný hlas můžete udělit projektu, který byste vy, jako hlasující, nechtěli podpořit. Udělení záporného hlasu není povinné.

Aktuální zprávy z úřadu

Pro aktuální zprávy o průběhu participativního rozpočtu se přihlaste do platformy MUNIPOLIS.
Pravidla participativního rozpočtu města Chrudim

1. Finanční částka

 • Celkový rozpočet: 1. 500 000 Kč.
 • Návrhy od 20.000 Kč do max. výše 700.000 Kč včetně DPH a 10% navýšení.

2. Návrhy projektů

 • musí mít lokální charakter, týkat se úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšné 
 • musí být realizovány na pozemcích nebo majetku ve vlastnictví města
 • celkové roční provozní náklady nesmí přesáhnout 20 % z celkové hodnoty projektu  
 • musí být v souladu se zákony ČR a platným Územním plánem města – www.chrudim.eu – Rozvoj města.
 • musí být v souladu s Územní studií veřejných prostranství města Chrudim –  Územní studie veřejných prostranství města Chrudim | Město Chrudim

3. Způsob podání návrhu projektů

 • předkladatel může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Chrudimi. 
 • doloží alespoň 15 podpisů podporovatelů starších 15 let (viz příloha 2 – podpisový arch)
 • maximálně 2 návrhy na 1 občana
 • návrh se podává elektronicky nebo písemně (příloha č. 1,2 a 3) 

4. Zhodnocení návrhů občanů

 • proběhne formální kontrola návrhu koordinátorem PaRo a příslušné odbory MěÚ vydají stanovisko realizovatelnosti

5. Veřejná prezentace a diskuze nad předloženými návrhy

 • prezentace všech návrhů, které prošly kladně hodnocením se uskuteční formou veřejných setkání, vystavením ve veřejném prostoru, zveřejněním na webových stránkách PaRo (Tvořím Chrudim), webu a FB města Chrudim. 

6. Veřejné hlasování o návrzích

 • hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky na webových stránkách tvorim.chrudim.eu
 • na Turistickém informačním centrum na Resselově náměstí, Městské knihovně , Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici, Klientském servisu na MěÚ Pardubická 67 budou k dispozici tzv. „hlasování za asistence“
 • při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy

7. Realizace vítězných návrhů

Máte dotaz? Napište nám!

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz