Konečné pořadí projektů v roce 2020
 • 1. Venkovní tělocvična v místní části Topol - REALIZOVÁNO

  V současné době chybí v městské části Topol možnost sportovní a fyzické aktivity, která by podpořila fyzický a duševní vývoj občanů obce Topol. V budoucnosti se má vybudovat na návsi dětské hřiště, které bude vyžitím pro malé děti. Chtěli bychom ale uspokojit i potřeby starších dětí, dospívajících, dospělých i senioru. V tomto ohledu se jako nejvhodnějším řešením jeví venkovní tělocvična, která by vznikla v sousedství dětského hřiště. Venkovní tělocvična by tak dala možnost plnohodnotně využít volného času a zlepšit si zároveň zdraví.

  Umístění projektu
  parcelní číslo 382/1 – náves Topol, před odbočkou na Vejvanovice

  Předpokládané náklady projektu
  492 532 Kč

  Video medailonek
  Tvořím Chrudim 2020 – projekt č. 4: Venkovní tělocvična v místní části Topol

  Video z otevření
  Slavnostní otevřené workoutového hřiště v Topoli

 • 2. Venkovní hřiště - hry na chodníku - REALIZOVÁNO

  Poskytnout veřejnosti a školám prostory ke smysluplnému, tvořívému a bezpečnému pobytu v centru města. Na stávající povrch specializovaná firma nakleslí odolnými barvami hry pro rozvoj rozumových, smyslových dovedností a pohybových aktivit.

  Umístění projektu
  okolí Speciální základní školy Chrudim, Školní náměstí 228

  Předpokládané náklady projektu
  163 031 Kč

  Video medailonek
  Tvořím Chrudim 2020 – projekt č. 3: Venkovní hřiště – hry na chodníku

  Video z otevření

  Otevření nového hřiště s chodníkovými hrami u Speciální ZŠ v Chrudimi

 • 3. Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim - nebude realizováno z důvodu nedostatku vyčleněných financí na participativní rozpočet

  Autobusová zastávka se nachází v ulici Malecká v obci Chrudim v blízkosti přírodní památky Ptačí ostrovy. Lokalita je chráněna pro své vlhké louky a zachovalé břehové porosty, významná hnízdiště a mimořádné havraní kolonie. Součástí chráněného území je městský park Střelnice. Současný stav zastávky je zanedbaný a esteticky neatraktivní. Smyslem záměru revitalizace je vytvoření atraktivního pojetí funkční stavby, která do území přinese zkvalitnění veřejného prostoru, zlepšení mikroklima ulice a nabídne uživatelům informační složku pojednávající o přírodní památce Ptačí ostrovy. Architektonická koncepce záměru je založena na otevření původního půdorysu čekárny a vytvoření nového zastřešení inspirovaného blízkou přírodní památkou. Zastřešení je koncipováno jako lomená plocha z ocelo-dřevěné konstrukce s extenzivní skladbou zeleně evokující origami ptáka. Místo ocelo-dřevěné konstrukce lze alternativě zvolit litý beton. Východní a jižní stěna objektu zastávky bezprostředně sousedící s pozemky rodinných domů budou obnoveny. Vnitřní prostor zastávky bude vedle informací dopravního podniku obsahovat informace o přírodní památce vč. grafických prvků (např. siluety ptáků apod.) a bude vybaven jednoduchými betonovými sedacími prvky.

  Umístění projektu
  Malecká ulice – Na Pumberkách

  Předpokládané náklady projektu
  496 100 Kč

  Video medailonek
  Tvořím Chrudim 2020 – projekt č. 1: Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim

 • 4. Veřejné griloviště - nebude realizováno z důvodu nedostatku vyčleněných financí na participativní rozpočet

  Cílem projektu je využít veřejný prostor pro příjemně strávený čas. Možnost setkávání s přáteli a v budoucnu možnost vybudování dětského hřiště. Cílem projektu je využít veřejný prostor pro příjemně strávený čas. Možnost setkávání s přáteli a v budoucnu možnost vybudování dětského hřiště.  

  Umístění projektu
  malý parčík za stadionem MFK, ulice Koželužská

  Předpokládané náklady projektu
  499 000 Kč

  Video medailonek
  Tvořím Chrudim 2020 – projekt č. 2: Veřejné griloviště

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz