Konečné pořadí projektů v roce 2023

1. MÍSTO

Projekt č. 2: Dětské hřiště Medlešice (doplnění hracích prvků v prostoru před pivovarem) – V REALIZACI

Cílem projektu je vytvořit bezpečnou sportovně-relaxační zónu pro starší děti a rekreační sportovce, a tím zkvalitnit možnost trávení volného času i pro děti mladší, využívající stávající hřiště.

Je navrženo doplnění stávajícího veřejného prostoru/travnatých ploch o 2 hrací prvky pro větší děti tj. věk 10-14 let a o venkovní fitness sestavu pro „rekreační sportovce“. Realizace projektu zlepší kvalitu trávení volného času jak dětem mladším, tak i starším a rekreační sportovci získají nový prostor pro trénink své fyzické aktivity. Stávající dětské hřiště bude využíváno nadále menšími dětmi a v zelených plochách v prostoru
altánku pak bude umístěna „provazová pyramida“ která prověří a posílí tělesnou zdatnost starších dětí a „hnízdo na sloupech“ poslouží jako místo relaxace a odpočinku. Nově vybudovaný prostor pak poskytne prostor, kde budou děti moci trávit svůj volný čas kvalitnějším způsobem a zdokonalit svoji fyzickou zdatnost formou her, které nebudou omezovat mladší dětí.

Rozpočet projektu: 693. 000 Kč

Umístění projektu: Medlešice – poblíž stávajícího dětského hřiště, před pivovarem

Dětské hřiště Medlešice

2. MÍSTO

Projekt č. 3: Trvalkové záhony na Žižkově náměstí – V REALIZACI

Cílem projektu je zvýšit estetickou hodnotu daných ploch a v celkovém kontextu daného místa zatraktivnit celou lokalitu, a to jak pro místní občany, tak i pro návštěvníky města.

Projekt předpokládá cílenou výsadbu cibulovin a trvalek a výsadbu jednoho stromu – platanu – do zadláždění plochy náměstí. Zde bude aplikován moderní systém s využitím prokořenitelných buněk.

Těšit se budete moci na bílé hortenzie, pivoňky a bílou pnoucí růže, zbytek rostlin pokvete žlutozeleně, růžově a fialově.

Sortimenty rostlin – většinou klasické, dlouho používané trvalky – na obou záhonech se budou částečně prolínat, aby se zdůraznila vzájemná souvislost obou ploch. Výsadby budou doplněny velkým množstvím cibulovin. Vzniknou tak záhony atraktivní v průběhu celého roku, odolné vůči suchu a horku, s nutností zálivky jen v prvním roce po výsadbě.

Rozpočet projektu: 671.000 Kč
Umístění projektu: záhony na Žižkově náměstí, pod schody

Trvalkové záhony

3. MÍSTO

Projekt č. 1: Autobusová zastávka Topolská – nebude realizováno z důvodu nedostatku vyčleněných financí na participativní rozpočet

Cílem projektu je doplnit frekventovanou autobusovou zastávku o aktuálně chybějící přístřešek. Realizací projektu dojde zároveň k doplnění stávající veřejné infrastruktury města Chrudim o moderní prvek, který je zároveň vybaven extenzivní zelenou střechou.

Projekt počítá s instalací autobusové zastávky z ocelové nosné konstrukce, se zadní stěnou z kaleného skla a střechou s extenzivní vegetační vrstvou. Přístřešek je plánován bez bočnic. Prostor na sezení je integrální součástí přístřešku.

Chybějící autobusový přístřešek bude přínosný především pro klienty městské autobusové dopravy, kteří nebudou v případně nepřízně počasí muset čekat na otevřeném prostoru. Díky extenzivní vegetaci bude přístřešek zároveň příjemný i v případě velkého oslunění, kdy právě extenzivní vegetace slouží jako přirozená klimatizace.
Moderní pojetí objektu zároveň promění charakter daného místa a výrazně povýší kvalitu tohoto veřejného prostoru.

Předpokládané náklady: 422.400 Kč
Umístění projektu: stávající autobusový záliv v ulici Topolská (u staré knihovny)

Autobusová zastávka Topolská

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz