Konečné pořadí projektů v roce 2022

1. MÍSTO

Projekt č. 2: Dětské hřiště v ulici Husova – REALIZOVÁNO

Cílem projektu je výstavba dětského hřiště v sídlišti Husova. Dlouhodobě si zde děti hrají pouze na zarostlém pískovišti a kovové průlezce z dob minulých. Hřiště má být bezpečné, atraktivní, vést k fyzické kondici a navozování sociální vztahů.

Navržená herní sestava obsahuje šestibokou věž se skluzavkou, šikmou lezeckou lanovou sítí, lezeckou stěnou se speciálními chyty, nástupní rampou s příčkami a lanem, šikmým nástupním mostem s lany, a integrovaným žebříkem s nerezovými příčkami. Celou herní sestavu doplní dvojtabule na kreslení a prohazovadlo. Stávající pískoviště bude zakomponováno do herní sestavy. Pro doprovod dětí budou umístěny dvě lavičky.

Uskutečnění projektu uvítají děti i rodiče ze sídliště Husova a přilehlého okolí. Nové kreativní prostředí přispěje ke správnému psychickému i fyzickému rozvoji dětí. Mladé rodiny s dětmi se zde budou moci setkávat a navozovat nové sociální vazby.

Umístění projektu: v ulici Husova, za domem č.p.985 – dle k.ú.  203/2, 202

Předpokládané náklady: 291 427,4 Kč

Video z otevření projektu

2. MÍSTO

Projekt č. 3: Habříkova stezka poznání a přátelství – REALIZOVÁNO

Cílem projektu je vybudování naučné stezky, která propojí dětské hřiště v místní části Chrudimi Topol s Chrudimí (v lokalitě Větrník) a s místní částí Vestcem. Zároveň tak dojde i k propojení dětských hřišť, která se v těchto lokalitách nachází.

Stezka bude obsahovat prvky z oblasti přírody, které svým kvalitním zpracováním a přírodním rázem vhodně zapadnou do krajiny a nebudou jí narušovat. Prvky jsou interaktivní a hravou formou podpoří návštěvníky v tom, jak se sblížit s přírodou, získat k ní vztah a vážit si jí. Vybudováním jednotlivých stanovišť s interaktivními prvky, by vznikl ucelený okruh, na kterém by návštěvníci mohli trávit čas v přírodě, hravou formou získávat informace o jejím bohatství a krásách a zároveň putovat z jednoho hřiště na další. Dojde tak k možnosti rozšíření vztahu k rostlinám a zvířatům, ale i ke vzniku nových přátelství mezi dětmi i dospělými.

V rámci rezervace Habrov je cílem co nejméně zatížit tuto lokalitu, prvky se budeme snažit umístit jen do okrajových částí rezervace. 

Cílem je upozornit na výjimečnost této lokality, jejích biotopů a též celého biokoridoru, ve kterém se nachází. K tomuto účelu budou na okraji biokoridoru umístěny naučné tabule, na kterých budou návštěvníci přátelskou, hravou a vtipnou formou poučeni, jak se chovat v rezervaci, aby nebyla rušena zvířata a nedocházelo k ničení unikátní vegetace, která se zde nachází. Věříme, že zvýšením povědomí návštěvníků a jejich vtažením do života v těchto biotopech, dojde k posílení ohleduplnosti k přírodě a jejím krásám.

V rámci dětského hřiště v Topoli je navrženo několik naučných hracích prvků, které by mohly vhodně rozšířit v loňském roce vysoutěžený projekt Multifunkční lanová loď (zbudovaný v rámci participativního rozpočtu), kterým v Topoli v letošním roce odstartoval projekt dětského hřiště.

Projekt bude přínosný pro děti i dospělé celé Chrudimi, jejích městských částí i blízkého okolí. Poslouží k relaxaci a sportovnímu vyžití v přírodě, prohloubí znalosti v přírodovědné oblasti a zvýší fyzické i duševní zdraví návštěvníků. Zároveň bude přínosný i pro ochranu přírody. Návštěvníci budou hravou formou vtaženi k poznávání krás přírody, ale též k získávání povědomí o její křehkosti. Člověk je přirozenou součástí přírody, ale přitom se jí čím dál víc vzdaluje. Proto bychom rádi k ní děti i dospělé přivedli zpět. Právě příroda a neutuchající dětská zvědavost jsou naší největší inspirací.

Umístění projektu: propojení lokalit Topol, Vestec, Chrudim

Interaktivní prvky, naučné tabule a směrovky by byly umístěny na pozemcích, které jsou všechny ve vlastnictví města Chrudim

Předpokládané náklady: 494 812,56 Kč

3. MÍSTO

Projekt č. 6: Venkovní tělocvična v místní části Markovice – REALIZOVÁNO

Cílem projektu je vybudování workoutové sestavy a čtyř fitness strojů v Markovicích, ulici Janderova.

Díky participativnímu rozpočtu z roku 2021 se podařilo na parcele č. 3245/34 vybudovat dětské hřiště. Společně s venkovní tělocvičnou, která by obsahovala workoutovou sestavu California včetně dopadové plochy doplněnou o 4 fitness stroje by tak vzniklo plnohodnotné vyžití pro všechny věkové kategorie na jednom místě. Venkovní tělocvična by zajistila místo pro sportovní vyžití a zlepšení fyzické zdatnosti. Je navržena tak, aby si každý příchozí našel sobě přiměřenou fyzickou aktivitu a mohl tak trávit aktivně čas na čerstvém vzduchu. Projektem chceme podpořit zdravý životní styl a navrácení obyvatel k fyzické aktivitě po době covidových restrikcí. V blízkém okolí se podobný areál, kde by bylo možné najít různorodé prvky na jednom místě nenachází. Proto najde velké využití pro obyvatele Markovic i okolí.

Projekt bude přínosný pro všechny sportovce i nesportovce z Markovic a okolí. Díky těsné blízkosti dětského hřiště projekt ocení rodiče a prarodiče, kteří budou moci spojit hlídání dětí na hřišti se cvičením a protažením celého těla. Venkovní tělocvičnu budou moci využít i chrudimáci, kteří do Markovic zamíří na víceúčelové hřiště a zapojí ji tak do svého cvičebního plánu. Každý týden na hřišti probíhá kroužek malých hasičů. I oni by tak mohli venkovní tělocvičnu zařadit do svých rozcviček.

Umístění projektu: Chrudim, místní část Markovice, ulice Janderova, par.č. 3245/34 KÚ Chrudim

Předpokládané náklady: 493 469 Kč

4. MÍSTO

Projekt č. 1: Dětské hřiště Medlešice (doplnění hracích prvků v prostoru před pivovarem) – nebude realizováno z důvodu nedostatku vyčleněných financí na participativní rozpočet

Cílem projektu je vytvořit bezpečnou sportovně-relaxační zónu pro starší děti a tím zkvalitnit možnost využití stávající hřiště i pro děti mladší.

Stávající dětské hřiště v Medlešicích je situováno do zvýšené plochy za sportovní hřiště u pivovaru Medlešice. Děti zde mají k dispozici kolotoč, dvě houpačky a hrad se skluzavkou. Tyto prvky jsou sice určeny dle provozního řádu dětem až do věku 14 let, nicméně vzhledem ke svým nárokům na pohybovou zdatnost a kreativitu jsou využívány dětmi cca max. do 10 let. 

Obecně lze konstatovat, že místo hřišť a přilehlých ploch plní funkci „návsi“, kdy prostor před pivovarem je důležitým komunitním místem obce. Setkává se zde velké množství lidí, protože se zde pořádají různé akce a místní komunikace vedoucí směrem na Chrudim pak přechází v cyklistickou stezku, jenž je oblíbená zejména „in-line bruslaři“. Pivovar láká k zastavení jak pěší, cyklisty i in-line bruslaře, které často doprovází děti. 

Na stávajícím dětském hřišti se pak mísí děti předškolního a školního věku, kdy starší děti sice na hřišti pobývají, protože nemají jiný prostor a v případě využití hracích prvků vytlačují svoji hrou děti mladší. Vzhledem k tomu, že sousední plochu pozemku je možné považovat jako možnou rozvojovou plochu v dané lokalitě, je navrženo umístěním hracích prvků primárně pro starší děti, oddělit od sebe skupiny starších a mladších dětí tak, aby se navzájem neomezovaly.

V projektu je navrženo doplnění stávajícího veřejného prostoru o 2-3 hrací prvky pro větší děti tj. věk 10-14 let a zlepšit tak kvalitu trávení volného času jak dětem mladším tak i starším.

Stávající dětské hřiště bude využíváno nadále menšími dětmi a v zelených plochách v prostoru altánku pak bude umístěna „provazová pyramida“ která prověří a posílí tělesnou zdatnost starších dětí a „hnízdo na sloupech“ poslouží jako místo relaxace a odpočinku. Nově vybudovaný prostor pak poskytne prostor, kde budou děti moci trávit svůj volný čas kvalitnějším způsobem a zdokonalit svoji fyzickou zdatnost formou her, které nebudou omezovat mladší dětí.

Umístění projektu: Medlešice, poblíž stávajícího dětského hřiště v prostoru před pivovarem – 15/2 v k.ú.

Předpokládané náklady: 349 388,00 Kč

5. MÍSTO

Projekt č. 5: Vybudování dětského hřiště u Sme Cafe – nebude realizováno z důvodu nedostatku vyčleněných financí na participativní rozpočet

Cílem projektu je prostřednictvím participativního rozpočtu vybudovat pěkné místo pro děti v části U Stadionu před Sme Cafe, kde je posezení a kavárna s pekařstvím. 

Díky stromu a jeho kořenovému systému se nedají zabudovat dětské prvky přímo do čtverce, který je přímo před prodejnou. Proto jsme zvolili místo, kde dětské hřiště vybudovat lze. Místo je větší, a proto může být nabídka prvků pestřejší. 

Hřiště bude tvořeno sestavou se kluzavkou a houpacím hnízdem, přelízkou stan s lezeckými úchyty a malým pískovištěm. Bude také doplněno lavičkou a odpadkovým košem. 

Chceme vytvořit místo, které bude bezpečné a zároveň tím oživíme prostory v sídlišti U Stadionu u Sme Cafe. 

Umístění projektu: sídliště U Stadionu,  u panelového domu č. 742, půlkruh s palisádami – k.ú. 1798/2

Předpokládané náklady: 451 632,3 Kč

6. MÍSTO

Projekt č. 4: Doplnění dětských prvků k hřišti U Stadionu – nebude realizováno z důvodu nedostatku vyčleněných financí na participativní rozpočet

Cílem projektu je vytvoření dětského hřiště pro cílovou skupinu dětí předškolního věku. 

Projekt jsme vytvořili, protože máme problém v Chrudimi najít hřiště, kde se zabaví i menší děti. Hřiště na sídlišti by tedy mělo přilákat maminky s dětmi různého věku. 

Hřiště by měly tvořit následující prvky: multifunkční sestava hrad s klouzačkou, houpačka koník, závěsná houpačka pro malé děti a pružinová houpačka. Hřiště bude doplněno lavičkami a odpadkovým košem.  

Umístění projektu: sídliště U Stadionu,  u panelového domu č. 742, půlkruh s palisádami – k.ú. 1798/2

Předpokládané náklady: 441 761,1 Kč

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz

Mobilní rozhlas powered by Neogenia, www.mobilnirozhlas.cz