Participativní rozpočet? První krok k vysněné občanské společnosti, říká radní Josef Uchytil

Zastupitelská demokracie, na městě velikosti Turnova obzvláště, nemá být o tom, že se občan jednou za čtyři roky nějak rozhodne a pak jen sleduje, co že to ti zastupitelé tvoří. Rád bych v Turnově pozoroval vyzrálou občanskou společnost, která se podílí na veřejném rozhodování, utváří veřejný prostor a sama přikládá ruku k dílu, aby se…

Nebojte se přijít se svým nápadem, říká místostarostka Petra Houšková

Jak vnímáte již realizované projekty participativního rozpočtu v minulých letech? Nápadů a podnětů na zlepšení města, na zvelebení prostranství je mezi veřejností určitě spoustu. Je to patrné z akcí, ze setkávání s občany. Nyní je možnost takový nápad přímo předložit a pomoci jeho realizaci. Je potřeba ale překonat určitou obavu, nebát se pod svůj nápad…

Pojďte tvořit Turnov

Zastupitelé na svém únorovém jednání schválili další ročník participativního rozpočtu, ve kterém můžete rozhodnout o části peněz z městského rozpočtu. Letošní 3. ročník nese název TVOŘÍME TURNOV.