Podávejte projekty, určitě to vyjde, říká ze své zkušenosti Jana Svobodová

Napodruhé nám to vyšlo a na atletickém stadionu stojí workoutové hřiště (venkovní posilovna). V rámci participativního rozpočtu jsem podávala za AC Turnov stejný projekt dvakrát. Poprvé hned v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu v roce 2017. To ale v hlasování zvítězil projekt dětského hřiště v Dělnické ulici, v roce 2018 jsme s projektem skončili na…

Zbyněk Miklík: „Podílet se na budování města občany je pro mne smysluplným demokratickým prvkem.“

Je to příklad praktické spolupráce samosprávy a obyvatel města, který dává lidem možnost zapojit se. To znamená vymyslet a předložit projekt, obhájit jeho smysl a mít nakonec ten dobrý pocit z toho podílení se na tom jak Turnov vypadá. V rámci participativního rozpočtu jde o projekty, které jednotlivě nepřesáhnou rozpočet 250 tisíc korun. Celkem máme…

Participativní rozpočet? První krok k vysněné občanské společnosti, říká radní Josef Uchytil

Zastupitelská demokracie, na městě velikosti Turnova obzvláště, nemá být o tom, že se občan jednou za čtyři roky nějak rozhodne a pak jen sleduje, co že to ti zastupitelé tvoří. Rád bych v Turnově pozoroval vyzrálou občanskou společnost, která se podílí na veřejném rozhodování, utváří veřejný prostor a sama přikládá ruku k dílu, aby se…

Nebojte se přijít se svým nápadem, říká místostarostka Petra Houšková

Jak vnímáte již realizované projekty participativního rozpočtu v minulých letech? Nápadů a podnětů na zlepšení města, na zvelebení prostranství je mezi veřejností určitě spoustu. Je to patrné z akcí, ze setkávání s občany. Nyní je možnost takový nápad přímo předložit a pomoci jeho realizaci. Je potřeba ale překonat určitou obavu, nebát se pod svůj nápad…

Pojďte tvořit Turnov

Zastupitelé na svém únorovém jednání schválili další ročník participativního rozpočtu, ve kterém můžete rozhodnout o části peněz z městského rozpočtu. Letošní 3. ročník nese název TVOŘÍME TURNOV.