Celkem 11 postupujících návrhů, zapojených do 3. ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Turnov, se od 10. června utká o vítěze.

V letošním roce radnice vyčlenila 500.000 Kč na návrhy občanů, kteří by chtěli ve městě něco zlepšit, zkrášlit či vybudovat. Celkem se do projektu přihlásilo 14 návrhů. Tři návrhy musely být z důvodu nesplnění kritérií vyřazeny – v prvním případě místem realizace hřiště nebyl městský pozemek, ve druhém případě workoutového hřiště šlo o nesoulad návrhu s kritérii městské studie. A návrh Městské ovocné sady Károvsko nebyl dle metodiky zcela v souladu s plánovanými akcemi a  bude řešen v rámci dalšího projednávání zpracované studie „Řešení území interakčního prvku IP 2 Hruštice – Károvsko, Turnov“ve spolupráci se zhotovitelskou firmou, Odborem životního prostředí a komisí pro životní prostředí.

Pět projektů bylo ještě podrobně konzultováno a doplněno. Jednalo se například o změnu typu laviček, úpravu rozpočtu či doladění formálních náležitostí. Do hlasování tak postupuje 11 návrhů. Podrobnosti o návrzích včetně fotografií najdete na www.tvorime.turnov.cz v sekci návrhy.  Návrhy budou také k vidění v prostoru turnovské radnice.

 • Mezi postupující návrhy patří: (řazeno abecedně)
 • Bezprašný objezd místní komunikací Nudvojovice
 • Dětské hřiště Mašov
 • Chodník u dětského hřiště v Dělnické ulici
 • Lavičky
 • Obnovení pěší stezky ke Stebence
 • Oprava chodníku mezi ul. Studentská a Za Sokolovnou
 • Pítko do parku
 • Pumptrack v Turnově
 • Rekonstrukci hřiště na Hrušici – Károvsku
 • Sportujeme na rovné ploše
 • Zabezpečení cesty na Mariánském hřbitově

 

A jak hlasovat?

 • Stačí navštívit webové stránky participativního rozpočtu www.tvorime.turnov.cz
 • Vybrat projekty, které chcete podpořit (k dispozici jsou kladné i záporné hlasy)
 • Negativní hlasy můžete (ale nemusíte) využít až po využití části kladných hlasů
 • Každý může hlasovat pouze jednou, a to pomocí ověřovacího kódu, který mu bude zaslán na mobilní telefon. (Využít lze 1 hlas pro návrh A, 1 hlas pro návrh B, 1 hlas pro návrh C,…
 • Hlasující má k dispozici 4 kladné hlasy a 2 hlasy záporné
 • Hlasování je určeno pro obyvatele Turnova starší 15 let
 • Po odeslání hlasování se Vám zobrazí několik doplňujících dotazníkových otázek. Prosíme o jejich zodpovězení, pomůžete nám tak s vyhodnocením celého hlasování.
 • Hlasování a doplňující informace zpracovává společnost Agora CE, o.p.s., která zaručuje zachování anonymity Vašeho hlasování.
 • Hlasování bude probíhat od pondělí 10. 6. 2019 od 00:01 hodin do pondělí 24.6.2019 do 12:00 hodin.
 • Po uzavření hlasování budou zveřejněny vítězné projekty

 

Předkladatelé se těší na velkou výzvu a turnovská radnice na vítězné projekty.

Klára Preislerová, koordinátorka participativního rozpočtu Tvoříme Turnov