Turnov 2019

Vítězem Tvoříme Turnov se stává návrh PUMPTRACK V TURNOVĚ od Marka Slavíka a Daniela Lišky.


Dále je v rámci rozpočtu možná realizace OBNOVENÍ PĚŠÍ STEZKY KE STEBENCE, DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V MAŠOVĚ a PÍTKA DO PARKU. Blahopřejeme a děkujeme všem zúčastněným!