Turnov 2019

Zastupitelská demokracie, na městě velikosti Turnova obzvláště, nemá být o tom, že se občan jednou za čtyři roky nějak rozhodne a pak jen sleduje, co že to ti zastupitelé tvoří. Rád bych v Turnově pozoroval vyzrálou občanskou společnost, která se podílí na veřejném rozhodování, utváří veřejný prostor a sama přikládá ruku k dílu, aby se nám všem v Turnově dobře žilo. Participativní rozpočet pak vnímám jako první krok k mé vysněné občanské společnosti.


Vyzývám proto všechny občany Turnova, kteří třeba jen mají pocit, že se v Turnově dá jeden malý střípeček mozaiky vylepšit – zapojte se do projektu, město Turnov vám rádo pomůže. Žijeme v jednom městě a není zdaleka jen na zastupitelích, jak se nám a našim dětem bude v Turnově žít v letech příštích.


RNDr. Josef Uchytil,DiS., radní a zastupitel Turnova